Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Biologisk mångfald   

Rädda den svartfläckiga Blåvingen och andra utrotningshotade arter

ANITA BRODéN 2010-08-23        #15533

Svartfläckig blåvinge

Varje dag försvinner hundratals arter för att aldrig mer återkomma, och varje förlorad art är ett minus i balansräkningen

Det innebär inte att vi ska ha en statisk syn på naturen och ekosystemen. Det finns givetvis en dynamik i ett ekosystem som förändras över tid både på grund av naturliga skeenden och mänsklig påverkan. Parallellt med ett huvudsakligt fokus på att inventera och skydda sällsynta och hotade arter kan det finns ett behov att identifiera och utveckla strategier för att skydda och förvalta s.k. ”bjälklagsarter”, relativt vanliga och utbredda arter vars förekomst och plats i näringskedjan är central för att hålla ett ekosystem i balans.

Folkpartiet tar i sin rapport Naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald upp behovet av resursförstärkning för artskyddet, en prislapp på ekosystemtjänster och ett större fokus på miljöersättning inom ett utökat landsbygdsprogram.

Blåvingen har blivit Folkpartiets symbol för arbetet med att skydda en utrotningshotad art, tidigare kämpade vi för den vitryggiga hackspetten, en kamp som nu ser ut att ha nått resultat.

Ett småskaligt jord- och skogsbruk samt fiske har stor betydelse för uppfyllelse av flera miljömål. Förvaltarskapstanken uppmuntrar till ett utvecklat ägaransvar och ställer krav på ett hållbart brukande av jord- skogs och fiskeresurserna.

Folkpartiet har en helhetssyn på naturvård, biologisk mångfald, klimat och energi. Bara genom att se sambanden mellan en rik biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem i hav och på land och klimatutmaningen kan vi klara att förvalta och överlämna en jord i balans till kommande generationer.

Det finns en etisk aspekt i att vårda naturen för dess egen skull, och goda skäl att tillämpa en försiktighetsprincip då vi ännu inte känner till alla konsekvenserna

av att balansen rubbas i de ekosystem som byggts upp under tusentals år.

Den biologiska mångfalden är hotad. Det finns många skäl att bevara och stärka den

myllrande väven av alla de arter som skapar basen för våra livsmöjligheter: Ekonomiska – vi vet idag inte vilken nytta vi och kommande generationer kommer att kunna ha av dagens arter. Etiska – vi har inte rätt att lämna en fattigare värld till våra barn, än den vi ärvde från våra föräldrar. Sociologiska – människan mår bra i en värld där det finns natur och djur in på knutarna. Estetiska – en natur rik på mångfald är vacker.

Men framförallt handlar bevarandet av biologisk mångfald om ett helhetsperspektiv. Vi kan se delar av ekosystem där arterna är beroende av varandra, men vi har alldeles för lite kunskap om helheten. Klimatutmaningen är beroende av om vi klarar av att minska regnskogsskövlingen. Matutmaningen är beroende av om vi klarar av att värna korallrev och grunda hav, skydda fiskebestånd mot utfiskning, bevara jordarnas mullhalt och vattnets kretslopp. Vattenutmaningen är beroende av om vi klarar av att hålla sötvattnet rent och giftfritt och förhindra uttorkning. Kemikalieutmaningen handlar om att minska påverkan på

natur, djur och människor av alla de kemikalier vi sprider.

Alla dessa utmaningar tar Folkpartiet på yttersta allvar och i det arbetet känner jag en stor inspiration att få vara med.

Anita Brodén, riksdagsledamot, Fp, ordförande i partiets arbetsgrupp om naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald

JOHAN ERLANDSSON 2010-08-24        #15551
Tack för detta Anita, kul att du tar upp biologisk mångfald som en grön omställning-fråga, den är ofta underrepresenterad, trots att Rockström med flera visar att det här är en av våra viktigaste miljöfrågor. Kan du peka ut några skillnader mellan Alliansens och de rödgrönas politik för att bevara biologisk mångfald?

PETRA DALIN 2010-08-25        #15559
Intressant läsning ovan, men det du Anita (FP) skriver, riskerar att bli en mängd fraser som inte är särdeles svåra att hålla med om. Jag tänker exempelvis på det du nämner i form av helhetsperspektiv, minska regnskogsskövlingen, "vi har inte rätt att lämna en fattigare värld till våra barn, än den vi ärvde från våra föräldrar" etc.

 

   Jag tvivlar inte på att FP och dess "arbetsgrupp om naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald" har en genuin vilja att skapa förbättringar på miljöområdet, men noterar att det tycks vara en fråga som i relativt stor utsträckning förs parallellt/bredvid övriga frågor, snarare än som en naturligt integrerad del.

 

   När jag följt Folkpartiets förslag och utspel i stort, ser jag ett relativt okritiskt hyllande av maximal ekonomisk tillväxt och ex infrastruktursatsningar, där miljömål tycks underordnade, och det får mig att undra vad som i praktiken blir verklighet av formulerade miljömål. När ska egentligen resursfrågor bli en naturlig del av synen på ekonomisk tillväxt? Blir resursfrågor inte en sådan naturlig del av diskussionen, kommer formuleringen "vi har inte rätt att lämna en fattigare värld till våra barn, än den vi ärvde från våra föräldrar" fortsätta att vara just enbart en fras.

 

   Kanske är det överordnade målet att Alliansen ska kunna visa enighet utåt? Är det därför som miljöfrågor i allmänhet blir relativt perifera? Att vilja visa enighet utåt är inte speciellt konstigt eller ologiskt- så fungerar realpolitiken - men resultatet tycks alltför ofta bli en urvattnad miljöpolitik. Den är rent av lika hotad som den vackra Blåvingen ovan.


Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik