Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Grön politik för grön omställning

HELENA LEANDER 2010-08-25        #15561
Den gröna omställningen kan inte överlåtas åt någon annan, någon annan gång, någon annanstans. Den gröna omställningen kräver handling här och nu, där såväl politiker som företag och individer drar sitt strå till stacken. Som politiker kan vi skapa förutsättningar så att det blir både lönsamt och praktiskt möjligt att agera miljövänligt.

Genom ekonomiska styrmedel kan vi se till att det som är långsiktigt hållbart också blir kortsiktigt lönsamt. Koldioxidskatten framhålls ofta som det mest kostnadseffektiva styrmedlet i klimatpolitiken eftersom det går direkt på det man vill ha bort – koldioxidutsläppen – men i övrigt ger aktörerna fria händer att anpassa sig på det sätt som passar bäst utifrån deras förutsättningar. Inte minst ger det gynnsamma förutsättningar för teknikutveckling, eftersom företagen vet att den som tar fram kolsnål teknik kommer att kunna tjäna pengar på det. Vi vill därför höja koldioxidskatten under mandatperioden, och komplettera med andra styrmedel som trängselskatter i storstäderna, kilometerskatt för lastbilarna och flygskatt för flyget som idag är helt befriat från miljöskatter.

Intäkterna från en höjd koldioxidskatt och andra miljöskatter kan vi sen använda för klimatsmarta investeringar. Vi vill öka järnvägskapaciteten med 50 %, bygga ut spårvägar i större städer, ge stöd till energibesparande renoveringar av slitna bostäder och skolor och ge bättre förutsättningar för förnybar energi. Däremot ser vi inget utrymme för miljardinvesteringar i nya motorvägar. Tvärtom måste såväl infrastruktur som övrig bebyggelse planeras så att det gynnar klimatsmarta resmönster. Inte heller ser vi någon anledning att investera i kärnkraft. Tvärtom bör kärnkraften successivt avvecklas och investeringar riktas mot energieffektivisering och förnybar energi.

Jordbruksstöden bör principiellt inriktas på att ge bönderna ersättning för eventuella miljötjänster de utför, inte minst i form av biologisk mångfald. Därutöver behövs ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem som övergödning och växthusgasutsläpp, bl a genom en återinförd skatt på handelsgödsel. Inte minst behöver köttkonsumtionen minska av klimatskäl. Den offentliga upphandlingen bör därför inte bara främja ekologiska, säsongsanpassade och närproducerade livsmedel utan också ett större inslag av vegetariskt.

Den biologiska mångfalden måste inte bara värnas inom jordbruket utan också inom fisket, genom att lyssna på forskarnas rekommendationer och vid behov freda hotade arter från fiske under en tid, inom skogspolitiken, där miljömålen bör ges större tyngd, och inom övrig naturvård, där licensjakt på så sårbara arter som vargen är utesluten.

Förutom att driva på kemikaliefrågorna på EU-nivå kan vi också arbeta i Sverige för att minska spridningen av skadliga kemikalier. Ett exempel är att  läkemedelsklassa antibakteriella ämnen som triclosan som idag överanvänds.

En grön omställning kräver förändringar på många områden, i vår teknik såväl som i vår livsstil. Vi gröna tror att ett samhälle där vi i större utsträckning finner livskvalitet i annat än en ständigt ökande materiell konsumtion, och där vi i större utsträckning tar ut ökad produktivitet i form av mer fritid i stället för mer konsumtion, underlättar omställningen. Det är dock en förändring som måste växa fram underifrån. Men vi politiker kan – och bör! – ge förutsättningar för att skynda på omställningen. För nu är det faktiskt bråttom.DANIEL HäGERBY 2010-08-25        #15570
Är det sista stycket kritik av tillväxtsamhället? Isåfall har ni min röst direkt.

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik