Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Bil   

Centerpartiet – Alliansens gröna röst

MAGNUS ANDERSSON 2010-09-08        #15676

För mig och Centerpartiet handlar hållbar utveckling om att klara klimatutmaningen samtidigt som vi har ekonomisk tillväxt och skapar fler jobb. För att klara det krävs det att kloka entreprenörer och forskare ges de bästa förutsättningar att utveckla ny miljöteknik, hitta nya lösningar och använda de redan befintliga.

Idag rullar det tolv gånger fler miljöbilar på Sveriges vägar än när Centerpartiet första gången gläntade på dörren till miljödepartementet för fyra år sen. Genom att införa en miljöbilspremie och befria miljöbilar från fordonsskatt säljs nu betydligt fler miljöbilar och för första gången någonsin sjunker utsläppen från transportsektorn. På samma sätt är det med den förnybara energin, vindkraften byggs ut och bioenergin har gått om oljan som den viktigaste energikällan.

Det är ingen anledning att luta sig tillbaka, otroligt mycket återstår. Grunden för att lyckas är att det blir stora satsningar på forskning och teknikutveckling, för genom att utveckla ny teknik kan Sverige inte bara sänka sina egna utsläpp – utan också bidra till att sänka utsläppen i andra länder när tekniken sprids mellan länder. Det är en effekt man inte får om fler väljer cykeln istället för bilen, det är dock något som är bra och ska underlättas för det också.

Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att vara miljövän. Därför vill vi nu fortsätta ställa om den svenska bilparken genom en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor för den som köper en bil med riktigt låga utsläpp. Vi tror inte att de första bilarna ens mätbart kan sänka Sveriges utsläpp, men de kommer att bidra till att bilarna säljs och blir billigare så att fler sen kan få råd med dem. För oss är det viktigare att jaga utsläppen än bilarna, därför är utvecklingen av miljöbilar viktig.

Förutom att fortsätta ställa om transportsektorn är utvecklingen av den förnybara energin den viktigaste utmaningen. Centerpartiet har nu genomfört en förenklad prövning av vindkraften som gör att fler kommer att kunna bygga vindkraft, men vi menar också att det är viktigt att fortsätta avsätta pengar till energiforskning och väljer därför att föreslå större satsningar där än vänsterpartierna.

Sist men inte minst tycker jag och Centerpartiet att det är otroligt viktigt att bekämpa fattigdom i världen och vara rädda om skattebetalarnas pengar på samma gång. Därför väljer vi att satsa på gröna investeringar i fattigare delen av världen. Genom att göra det kan varje satsad krona sänka utsläppen med upp till tio gånger mer än om de pengarna satsades här i Sverige. Samtidigt blir det viktiga investeringar som skapar jobb i den del av världen som mer än någon behöver ta sig snabbt ur fattigdom.

Framtidens utmaningar handlar om att både bekämpa fattigdom, klara av att skapa jobb och sänka utsläppen. För att klara jobben är det avgörande att Alliansen får förnyat förtroende och för att klara klimatet är det viktigt att Alliansens gröna röst – Centerpartiet – får stort inflytande i Alliansen.

MAGNUS ANDERSSON

Riksdagskandidat (c)

Stockholms län

Förbundsordförande CUF

Läs mer om Centerpartiets miljöpolitik: http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Miljo-energi-och-klimat/Politik-A---O/Miljopolitik/

http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Ekonomi-och-skatter/Politik-A---O/Eko-Effektiv-Ekonomi1/
ERIK SANDBLOM 2010-09-08        #15677

Magnus, du som gillar bilar. Känner du till att det är förbjudet att bygga hus utan bilparkering i tätorter i Sverige?

sv.wikipedia.org/wiki/ParkeringsnormMAGNUS ANDERSSON 2010-09-09        #15685


Hej Erik!

 

Ja, parkeringsnormen är ett problem för att bygga tätt och klimatsmart framför allt i storstadsregionerna, eftersom man behöver ha så mycket parkeringar till hus där människor inte har bil.

 

Själv är jag engagerad i Solna och där tycker vi det vore bra att vara mer flexibel. Det är dock på kommunal nivå sånt beslutas, så det är inte förbjudet i lagens mening, däremot är det vanligt med en parkering per lägenhet som norm i många städer vad jag förstår.


ERIK SANDBLOM 2010-09-09        #15686Magnus, enligt plan- och bygglagen ska kommunen se till att fastighetsägarna bygger bilparkering på tomten. PBL, 3 kapitlet 15 § sjätte stycket. Ingen parkering, inget bygglov!

Är inte det en onödig regel som borde tas bort? Kan inte bilisterna ordna och bekosta parkering själva? Stockholms markkontor säger att en garageplats kostar tvåhundratusen till fyrahundratusen kronor per plats att bygga. Det är lika mycket som en lyxbil. Tänk om alla lägenheter utrustades med en obligatorisk lyxbil!


JOHAN ERLANDSSON 2010-09-12        #15704
Magnus, du föreslår att vi satsar på teknik för skynda på den gröna omställningen. Jag tycker att det är bra, omställningen som är framför oss är så stor att vi behöver all hjälp vi kan få. Vad säger du om att även bygga städer och förorter som inte är så bilberoende som i dagens Sverige, skulle det också kunna vara en förebild för andra länder?

ERIK SANDBLOM 2010-09-13        #15713Som på beställning! Vice ordförande i centerns ungdomsförbund Rickard Nordin skriver idag om stadspolitik på Yimby GBG:

Krönika: Trettio våningar upp eller trettio stationer bort? - gbg.yimby.se

Just nu byggs Göteborg mer på bredden än på höjden. Förutom att det tar yta och grönområden i anspråk ger det en gles stad som är omöjlig att bedriva en fungerande kollektivtrafik i. 

...

Det behövs också ett större fokus på den sociala dimensionen i hållbarhetsbegreppet när det gäller stadsbyggnad. Genom att planera våra bostadsområden med blandade upplåtelseformer, med olika lokaler i bottenplan, med fler gemenskapsutrymmen och med små kvartersbutiker får vi ett mer socialt liv i kvarteren och tryggheten ökar. Det är viktigt att bygga flexibelt från början så att inte exempelvis takhöjder hindrar varierat utbud i lokalerna. De extra kostnaderna för lokalerna kan lösas genom att tillåta ytterligare en våning.

...

Flexibiliteten måste vara genomgående i byggandet. Parkeringsplatserna är ett typexempel. Tänk om vi kunde ha en betydligt mer flexibel parkeringsnorm. Studentbostäder behöver sällan speciellt många p-platser (annat än för mopeder och cyklar) medan dagens glesa byggande utan kollektivtrafik behöver fler. Det bästa vore om marknaden faktiskt själv, byggare och boende, kunde komma fram till ett rimligt antal.

Bra skrivet Rickard!

Jag tar mig friheten att nämna konkurrentens inlägg, av Emmali Jansson (mp), ersättare i Byggnadsnämnden i Göteborg:

Krönika: Morgondagens miljonprogram byggs idag - gbg.yimby.se

I Fässbergsdalen, söder om externhandelsområdet Sisjön planeras för ett gigantiskt arbetsplatsområde med mycket litet inslag av bostäder. Samtidigt byggs det i Kviberg över tusen bostäder med en kommande brist av kontor och handel. Bägge dessa områden, och flera därtill, skulle må bättre om det fanns ett blandat inslag av bostäder, handel, fritidssysselsättningar och arbetsplatser. Nu blir det stora trafikströmmar till arbetsområdet Fässbergsdalen på morgonen, medan området dör när de anställda går hem på kvällen. Samtidigt kommer Kviberg att bli ett bostadsområde som är tråkigt när de flesta är på jobbet och lämnat de övriga kvar i tristess.


MATTIAS CARLSSON 2010-09-13        #15716Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att vara miljövän. Därför vill vi nu fortsätta ställa om den svenska bilparken genom en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor för den som köper en bil med riktigt låga utsläpp.

Varför inte subventionera dom som väljer att leva utan bil istället? Merparten av alla vardagsresor är korta. Med en bra cykel (med eller utan elmotor) klarar de flesta sina vardagsresor upp till kanske 10 kilometer. Har man lite längre resväg till sin arbetsplats så kan man skaffa en eldriven EU-moppe. Alla dessa alternativ kostar väsentligt mindre än 40000 kronor (och är även användbara i utvecklingsländer) och kan täcka in de flesta vardagsresor i kombination med en bra kollektivtrafik. För längre resor som görs mer sällan finns möjlighet att använda sig av bilpooler eller hyrbilar.

Det kan vara svårare för boende i glesbygd att använda sig av cyklar och mopeder för vardagstransporterna. De kan mycket väl ha stor nytta av bilar med väldigt låga utsläpp i framtiden. Men varför börja med att försöka minska de utsläpp (biltransporter i glesbygd) som är svårast och dyrast att åtgärda? Varför inte börja med att satsa på de utsläppsminskningar som är enklast och billigast att åstadkomma?

PETRA DALIN 2010-09-13        #15718

Jag finner, vad jag kan ana även i andra inlägg ovan, att du är oerhört fokuserad på teknikoptimistiska lösningar där bilåkande är en fortsatt självklar ingrediens. Självklart är tekniska landvinningar inte alls att förakta, tvärtom, men varför inte driva en aktiv, tydlig och progressiv politik för att underlätta (även) för cyklister? Var finns vidare Centerpartiets visioner för kollektivtrafiken? Kanske läser jag slarvigt eller är det så att det saknas en tydlig politik för kollektivtrafiken, trots att du är inne på att "fortsätta ställa om transportsektorn"? Glömde du att ta upp kollektivtrafiken eller ska det kanske tolkas symptomatisk?

 

Det är en utopi att ingen ska åka bil framgent, men varför så ensidigt plädera för miljöbilar som om de i grunden löste något problem? Det har i olika sammanhang hävdats att miljöprefixet egentligen förskönar mer än beskriver en faktisk verklighet. För att citera en medlem här på Ecoprofile, som uttryckt det träffande, kan miljöbilar snarast liknas vid "hälsosamma cigaretter". Det kommer liksom alltid vara bättre att fokusera på att sluta röka, än att främst försöka dra färre halsbloss eller ha effektivare filter.

 

Du (Magnus Andersson (C) skriver att "genom att utveckla ny teknik kan Sverige inte bara sänka sina egna utsläpp – utan också bidra till att sänka utsläppen i andra länder när tekniken sprids mellan länder. Det är en effekt man inte får om fler väljer cykeln istället för bilen, det är dock något som är bra och ska underlättas för det också." Att omnämna cykeln, lite i förbifarten, känns en smula tillkämpat och som ett led i att bygga på sin miljöimage, snarare än som ett äkta engagemang.

 

Därutöver undrar jag vad övriga Allianspartier anser om att ni kallar er för "Alliansens gröna röst"? Fast den frågan bör förstås ställas till dem. Varför är en röst på FP (ex) en "mindre" grön röst? För egen del skulle jag inte kalla en röst på Centerpatiet för ett grön röst.


KARL HILLMAN 2011-05-05        #17659
Förslag till miljöbilspremie är nu ute på remiss, med en intressant rubriksättning: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Transportstyrelsen-redovisar-regeringsuppdrag-om-supermiljobilspremie/

Apropå cyklar och teknikexport, Magnus och Petra: Med en bredare syn på teknik - kalla det t.ex. innovation - finns möjlighet till export av systemlösningar, där ökad cykling skulle kunna ingå som en komponent. Kunskap om hållbara systemlösningar i svenska kommuner kan också  exporteras! (Bidra gärna med exempel nedan.)

MARTIN TöRNEBOHM 2011-05-06        #17670
Alliansen tal om att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer genom att göra klimatinvesteringarna där istället för i Sverige kan också tolkas som en ovilja att driva genom nödvändiga, men för många kanske smärtsamma, förändringar som behövs i Sverige. Sanningen är den att vi alla måste minska våra klimatbelastande aktiviteter, men detta måste drivas på uppifrån, från regeringen. Nu skjuter regeringen problemen ifrån sig genom att flytta åtgärder till andra länder, vilket även får resultatet att Sveriges roll att vara ett land i framkanten är hotad. 

Det håller det inte längre att ha ett statligt flygbolag som annonserar om billiga shoppingresor till New York, energibolag som satsar på kolkraft, miljöbilspremier som är anpassade till svenska fordonsindustrins produktutbud (stora bilar), eller en nästan total avsaknad av hastighetskontroller på våra vägar, för att nu ta några få exempel ur vardagen.

Det finns en tydlig inbyggd intressekonflikt mellan miljö- och näringslivsfrågor, och Centern har under Maud O´s ledning gjort valet att prioritera de sistnämnda, vilket resulterat i en mycket låg trovärdighet i miljöfrågor.

KARL HILLMAN 2011-05-06        #17673
Westander skrev i sitt nyhetsbrev nyligen att industriländer klarar klimatmål genom import, och hänvisade till Science Daily. Detta motiverar än mer investeringar utomlands, samtidigt som behovet av förändringar på hemmaplan när det gäller resor, mat och boende kvarstår.

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3336 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik