Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil    Resor övrigt   

Parkeringsnormer, den största bilsubventionen

ERIK SANDBLOM 2010-10-15        #15940

Reklambild Nishiki

Här på Ecoprofile har vi med rätta förfasats över miljöbilsbidrag. Bästa sättet att minska bilismens utsläpp är inte att köpa nya bilar, utan att minska körsträckan. Det kan de flesta göra ganska enkelt, eftersom varannan svensk bor inom en halvmil från jobbet och alltså kan cykla utan nämnvärd tidsförlust. Men alla bilsubventioners moder måste vara parkeringsnormer. En parkeringsnorm går ut på att kommunen nekar bygglov till alla som inte bygger minst cirka en parkeringsplats per bostad, även i täta innerstadsområden. En p-plats i garage kostar 20-40 gånger så mycket som den miljöspremie som avskaffades för något år sen.

Parkering är dyrt och ytkrävande

Stockholms markkontor har räknat ut att en garageplats kostar 200 000 - 400 000 kr att bygga, lika mycket som en fin bil. Malmö kommun räknar med att en garageplats kostar 1500 kronor i månaden och uppåt, inklusive drift och underhåll. Men eftersom det är förbjudet att bygga hus i tätort utan parkeringsplatser, så byggs det så många platser att ägarna sällan kan ta ut vad det kostar. Parkeringsbolaget i Göteborg tar bara 600-1000 kronor i månaden för centrala parkeringsgarage.

Markparkering är billigare, men är inget bra alternativ i tätort eftersom det är väldigt ytkrävande. Varje bil tar 25 kvadratmeter i anspråk när man räknar med utrymmet som behövs för att svänga i och ur rutan.

Det är bara extremt attraktiva parkeringsgarage som kan bedrivas osubventionerat. Ett exempel är Nordstans parkering, som ligger mittemot Göteborgs centralstation och är hopbyggt med Nordstan, Skandinaviens största köpcentrum. Där kostar parkeringen mellan 1500-2000 kronor i månaden. Men troligen är inte ens det någon lönsam affär totalt sett, eftersom en bilresa kräver parkering i båda ändor. De bilister som parkerar i Nordstan betalar troligtvis mycket mindre när de parkerar på andra ställen, vilket påverkar färdmedelsvalet.

Parkeringsnormer styr byggandet i bilvänlig riktning

Varje transportmedel har sin akilleshäl. Tåg behöver räls och tidtabell, flygplan behöver någonstans att landa och cyklar kräver att man trampar. Det som skiljer ut bilen är att man lagstiftat bort akilleshälen. Det är helt enkelt förbjudet att bygga hus utan bilparkering!

Billobbyn BIL Sweden brukar säga att det inte finns tunnelbana i glesbygden. Det är sant, men å andra sidan skulle det inte finnas lika mycket parkering i städerna utan parkeringsnorm. Man kan leka med tanken hur det skulle sett ut om det fanns en hållplatsnorm istället för en parkeringsnorm. Tänk om det hade varit förbjudet att bygga hus utan tunnelbanestation!

I den allmänna debatten nämns att bensinpriserna måste fördubblas för att folk ska minska bilkörandet. Det kan framstå som att bil är så bekvämt och attraktivt att det är nästintill omöjligt att få folk att sluta. Men det beror förmodligen på att det finns så mycket parkering att man nästan alltid kan utgå från att det kommer finnas ledig parkering vid resmålet.

Dålig socialpolitik

Parkeringsnormer stjäl nästan säkert från fattiga och ger till rika. Låginkomsttagare lägger en större andel av lönen på basvaror och tjänster som subventionerar parkeringen. Mataffärer får till exempel igen pengarna de lagt på parkering genom priset på deras varor. Låginkomsttagare väljer i större utsträckning kollektivtrafik, gång och cykling, så de får mindre nytta av den parkering de tvingas subventionera.

Skonsam reform

Att sluta med parkeringsnormer vore dessutom ganska odramatiskt, eftersom de bara gäller nya hus. Husbyggandet skulle bli lite billigare och priset på parkering skulle långsamt marknadsanpassas.

Eftersom alla bilresor slutar med parkering så är parkeringspolicy ett minst lika effektivt styrmedel som trängselskatt. Dessutom borde slopade parkeringsnormer vara något som de allra flesta borde kunna enas kring. Högerliberaler och gröna gillar att besluten fattas på så låg nivå som möjligt, medan övriga kan känna sig trygga med att förändringarna sker gradvis.

När nya hus byggs uppstår ibland klagomål från närboende som är oroliga för att andra bilister ska konkurrera om parkeringsplatserna. Ett alternativ till att fylla på med mer parkering vore då att ge nimbysarna förtur på befintlig parkering. Det skulle kunna vara tidsbegränsat i tio år och kallas residential zoning på engelska.

Uppgifterna i artikeln kommer främst från Wikipedia:

Wikipedia: parkeringsnorm

Fler länkar:

Miljöbilsbidraget slopas - Ecoprofile

De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile

Parkeringsbolaget Göteborg: Lediga p-platser/p-tillstånd

P-hus Nordstan - Prislista

Utan bilen stannar Sverige: Glesbygdsskatten

DN: Dubblat bensinpris krävs för utsläppsminskningar

Wikipedia: Residential Zoned Parking

Göteborgs Fria Tidning: Kommunen måste sluta tvinga fram bilparkering

Krönika: Avskaffa parkeringsnormen! - gbg.yimby.se
MATTIAS CARLSSON 2010-10-15        #15962

"En parkeringsnorm går ut på att kommunen nekar bygglov till alla som inte bygger minst en parkeringsplats per bostad, även i täta innerstadsområden."

Är det verkligen en p-plats per bostad som gäller? Har kollat lite på normen i Uppsala där normen varierar mellan "vanliga" lägenheter (0,7-1,1), studentlägenheter (0,3-0,5) och småhus (1,2-1,5). Variationen inom varje bostadstyp beror på en zonindelning av staden där de mest centrala områdena har en lägre parkeringsnorm.

I övrigt håller jag helt och hållet med dig Erik.


ERIK SANDBLOM 2010-10-15        #15965

Nej, det är inte alltid en plats som gäller. Jag försökte skriva kortfattat för att få plats med det i ingressen som syns i rss-flödet och på Ecoprofiles framsida. Jag ändrade nyss till "cirka en plats".

När det gäller butiksyta så beräknas kravet ofta på butiksyta och förhållandet är ofta 1:1, alltså en kvadratmeter parkering per kvadratmeter butiksyta.

Kul att du håller med! Miljöhänsyn handlar inte alltid om att införa nya regler, det kan handla om att ta bort regler också!


LOTTA SILFVER 2010-10-18        #15984
Bra att du sätter fingret på detta Erik.

Förutom att ta bort regler kan det också handla om att kontrollera efterlevnaden av befintliga regler. Till exempel så ska ju alla som har parkeringsplats på jobbet förmånsbeskattas motsvarande marknadsvärdet av p-platsen. Jag får ganska ofta indikationer på att detta inte sker och om Skatteverket var lite mer nitiska med att kontrollera detta skulle nog lusten att ta bilen till jobbet minska för ganska många människor.

Vad som skulle hända är att cykelns och kollektivtrafikens relativa attraktionskraft skulle öka, bara genom att befintliga regler efterlevs.

ERIK SANDBLOM 2010-11-06        #16105

SvD: Stockholms höga parkeringsnorm hämmar utvecklingen

Martin Hansson (mp), ledamot stadsbyggnadsnämnden skriver om parkeringsnormer i Svenska Dagbladet.

 

Bostadsbristen i Stockholm idag är skriande. Varannan stockholmare mellan 20-27 år saknar bostad. Anledningarna är såklart flera men parkeringsnormen börjar alltmer internt pekas ut som en starkt bidragande orsak till detta. Utåt har det emellertid talats väldigt lite kring den så kallade p-normen.

 

En garageplats under ett hur kostar idag mellan 200 000- 400 000kr att bygga. Alternativet med ytparkeringar är än värre med den markbrist som råder. Markparkeringarna förfular även stadsmiljön samt bidrar till en utglesning av staden då markpriserna gör att byggbolagen därmed väljer mer perifera platser för byggnationerna längre bort från handel samt kollektivtrafik. Byggbolag har vid flertalet tillfällen bekräftat att antalet lägenheter i planerade projekt minskat som en direkt följd av parkeringsnormen. Viljan att bygga små och billiga lägenheter är än mindre då dessa tack vare normen sällan går ihop ekonomiskt.


ERIK SANDBLOM 2011-02-05        #16838
Göteborgs Förenade Studentkårer och nätverket Jagvillhabostad.nu skriver i ETC och Göteborgs Fria Tidning om bostadsbristen. De påpekar att en sänkt parkeringsnorm skulle ge billigare bostäder och snabbare byggen.

Jagvillhabostad.nu: Göteborgsavdelningen och GFS önskar Ulf Kamne (MP) lycka till

ERIK SANDBLOM 2011-02-05        #16839
Statens Väg- och transportforskningsinstitut VTI har nyligen släppt en rapport om parkering i tätort. Slutsatsen är att parkering subventioneras vilket eldar på bilismen i städer.

VTI: Parkering – politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik
Kostnaden för att parkera är mer eller mindre medvetet subventionerad och fördelas i stor utsträckning ut på hyror, fastighetspriser, varupriser, löner etc. på ett icke-transparant sätt. De som parkerar bilen får därför sällan möjlighet att göra en avvägning mellan den egna nyttan av att parkera och den faktiska kostnaden för att tillhandahålla parkeringsplatsen. Efterfrågan på parkeringsplatser i städer är därför konstlat hög, i en samhällsekonomisk mening.
...
En trafikstrategi är inte heltäckande så länge som parkeringen inte hanteras på samma nivå som övriga delar av stadens transportsystem.
 

ERIK SANDBLOM 2011-02-11        #16935
Streetsblog: Parking Minimums Make NYC Housing More Expensive, NYU Report Finds

Looking at every large, market-rate and entirely residential building completed in Queens between 2000 and 2008, the authors compared how much parking was required by zoning to how much was actually constructed. Of the 38 buildings that met those criteria, 18 of them had exactly the amount of parking required by the minimum. Another four actually had less than required, perhaps because they received a variance. Only five buildings built more than four more spaces than required. “That would suggest the minimum is quite binding,” McDonnell concluded.

MATTIAS CARLSSON 2011-03-04        #17156
Robert Damberg och Johan Lundqvist (mp) motionerar om att sänka parkeringsnormen i Uppsala (s.2). Den befintliga normen har bland annat lett till att kommunala Uppsalahem har 400 lediga parkeringsplatser. Normen har alltså tvingat fram fler parkeringsplatser än vad som efterfrågas. Detta samtidigt som det finns ett stort behov av fler bostäder i staden.

Från Johan Lundqvists blogg:

Uppsala innerstad kräver byggnadsnämnden mellan 0,7 och 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Detta trots att bilinnehavet i väl kollektivtrafikförsörjda lägen (t.ex. Stockholms innerstad) redan idag är så lågt som 0,46 bilar per lägenhet. En så hög parkeringsnorm leder till att det byggs parkeringsplatser som ingen vill hyra, vilket leder till högre hyror och avgifter i boendet. En utbyggd och mer attraktiv kollektivtrafik, exempelvis med moderna spårvagnar, kommer minska behovet av bil och därmed parkeringsplatser än mer.

Kommentar från Yimby:

P-normen leder till en del märkliga situationer. Då 20 hyresrätter planerades vid Klostergatan var man tvungen att förklara att det centrala läget inte föranledde något behov av parkeringsplatser, men för säkerhets skull påpekade man att det fanns platser i närheten. 16 p-platser skulle annars ha tagit upp halva Klosterparken. För studentbostäder ligger p-normen på 0,3 i centrala lägen. Det betyder att de 250 studentbostäderna i Blåsenhus kommer tvinga fram 75 p-platser, trots att de ligger på krypavstånd från campus och har otroligt nära till stadskärnan. Om dessa p-platser läggs in mellan punkthusen blir förortskaraktären komplett: hus-i-parkeringsplats.

Personligen tycker jag snarare att det i vissa områden finns behov av maximinormer för antalet parkeringsplatser i gaturummet. Om byggbolagen bedömer att det finns efterfrågan på fler p-platser så får de ordnas genom garage i huset.

MATTIAS CARLSSON 2011-06-28        #18252
Stockholm stad ta bort gatuparkeringar och höja p-avgifterna. En revidering av parkeringsnormerna verkar också vara på gång.

– Mindre än hälften av hushållen i innerstan äger en bil, många har ingen fördel av en billig och väldigt subventionerad parkering, säger Emilia Hagberg, Miljöpartiets gruppledare i Stadshuset.

Fler och fler inser att det är en ohållbar situation, menar hon. Gatu­utrymmet måste användas på ett bättre sätt, till bredare trottoarer, fler cykelbanor, mer grönt, fler uteserveringar. Färre p-platser gynnar också nyttotrafiken.

– Jag är helt övertygad om att det kommer att gå i den riktningen, säger Emilia Hagberg.

Ulla Hamilton håller med:

– Jag tror inte att vår och Miljöpartiets uppfattning skiljer sig så mycket, vi vill också öka framkomligheten. Skillnaden oss emellan kan ligga i prisnivå och hur snabbt man ska gå fram, säger hon.
...

I Stockholms ytterkanter är problemet det motsatta. Det finns plats på gatan, men stadens parkeringsnorm slår fast att där ska varje lägenhet ha en p-plats. Och garage är dyrt att bygga.

– Vi får i många fall bygga för stora anläggningar som är svåra att hyra ut. Det finns exempel på projekt som förskjutits eller till och med fått läggas ned. Det är synd om en stelbent norm hindrar byggnationer i ytterstaden, säger Fredrik Arpe, regionchef för NCC Boende i Stockholm.

Men det håller på att förändras, enligt Ulla Hamilton.

– Stan har blivit lite mer flexibel, nu kan vi diskutera parkeringsnormen, säger hon.


EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-15        #19027
Jag skulle nog gissa att Nordstans garage inte alls går ihop, då det upptar mycket värdefulla kommersiella fastigheter. För 2000 kr per månad hade man inte ens kunnat hyra ett kontor som var en halv parkeringsplats stort i detta område. Sannolikt subventioneras det av butikshyrorna och därmed av de som shoppar utan att ha tagit bilen. Alltså, handla inte på köpcenter eller affärer med egna parkeringar, om du inte vill betala för dem.

På andra håll är det rent av explicit: ibland ser man "Vid köp över 100 kr löser vi in din p-biljett." Står man efter någon i kassan som gör det så har man all anledning att känna sig lurad.

ERIK SANDBLOM 2012-04-16        #20486
Hurra! Moderaterna i Linköping säger att parkeringsnormer inte ska tillämpas för studentbostäder. Ett steg åt rätt håll!

Ett citat ur artikeln: "För att kunna fortsätta vara en tillväxtkommun behöver Linköping kunna se till de behov som finns snarare än till regleringar som skapar hinder för byggandet."

Det låter bra men i så fall borde man avskaffa parkeringsnormen för alla hustyper. Låt byggarna och deras kunder avgöra hur mycket parkering som behövs!

Avskaffa parkeringsnorm för studentbostäder - Corren.se

ERIK SANDBLOM 2012-04-16        #20487
Höjd p-avgift ska få bort bilarna - DN
Att ställa en container på gatan i Stockholms city kostar 3 740 kronor i månaden. Boendeparkering på samma yta kostar inte ens en femtedel så mycket, 700 kronor.

ERIK SANDBLOM 2012-04-19        #20524
England tycks ha en annorlunda parkeringspolitik jämfört med Sverige, USA och Tyskland. Det tillämpas både maxtal och minimum. I Kent County sägs otillräcklig boendeparkering ge upphov till våldsamheter bland de boende. Bilar parkeras på trottoarer och vandaliseras.

Olika parkeringstyper recenseras på twitter. Parkering på bakgårdar är dåligt, torg är bättre eftersom det blir mer flexibelt. Jag antar att de menar att det blir lättare för folk utan bil att lämna sina platser till de som har en eller flera bilar. Jag antar att man i så fall betalar hyra på sin p-plats. Maxtal anses vara bäst så länge det finns reglerad gatuparkering, annars är minimital bäst.
Residential Parking - a new guidance note from CIHT and IHE

ERIK SANDBLOM 2012-06-04        #20797
Transbay Transit Center to Fill Downtown With People, Not Cars - Streetsblog San Francisco
“Limiting the supply of parking in downtown has been the most effective tool in limiting congestion as downtown has grown over the past several decades,” Switzky told the Planning Commission last week. “While we can provide all the public transportation options that we can afford, if we don’t limit parking supply, that will work against us.” Parking maximums in the district now cap space set aside for car storage at 7 percent of a building’s gross floor area.

ERIK SANDBLOM 2012-08-25        #21161

I norska Leirvik, mittemellan Bergen och Stavanger, kostar det 60-130 tusen kronor per plats om man inte vill bygga det antal platser som kommunen föreskriver. Detta enligt tidningen Sunnhordland.no. Tipstack @eingri på twitter.

ERIK SANDBLOM 2012-08-27        #21166
I Sandnes, strax söder om Stavanger, ligger beloppet för friköp på 200 000 - 300 000 kr per bilplats.

Ønsker flere mindre boenheter - Sandnesposten

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-08-27        #21167
Friköp (inte samma som parkeringsköp) är egentligen ganska intressant. Förutsättningen är att pengarna verkligen går in i en budget för åtgärder i syfte att minska bilinnehavet långsiktigt i området, tex satsning på alternativa färdsätt. Detta är nog lättare sagt än gjort. Pengarna riskerar försvinna iväg i den övergripande kommunbudgeten medan parkeringsproblemet förblir olöst.

Men det skulle passa in i en bredare diskussion (value capture) om samfinansiering av infrastruktur mellan byggherrar och det allmänna.

Annat:

Såg att du just frågad på twitter om man inte borde avskaffa PBLs stöd för p-normer. I PBL stipuleras dels att skälig parkering ska inrättas och dels att kommunen får bestämma hur. Att avskaffa parkeringsregleringen tror jag är att slänga ut babyn med badvattnet. Möjligtvis borde man definiera skälighetsbegreppet och då i en klart restriktiv riktning, eller så borde man säga att inte mer parkering än nödvändigt ska inrättas. Det förstnämnda skulle ge byggherrarna bättre möjlighet att argumentera för en lägre praxis för min-normer, medan det andra skulle leda diskussionen mot max-normer.

ERIK SANDBLOM 2012-08-27        #21168
Kami, enklaste sättet att friköpspengarna hamnar i rätt budget är att avskaffa hela idén. Låt byggfolket och deras kunder själva bestämma hur mycket parkering som ska byggas. Det gör att bygget blir billigare och det gynnar de som väljer bort bil. På det sättet hamnar pengarna automatiskt i rätt budget. Det blir mer transparent också.

Varför kan man inte stryka det om parkering ur PBL, rent konkret? Jag skrev tidigare om det på Yimbys Forum. Jag tycker det räcker med att "Tomten ska ordnas så att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer", som det står i 8 kap. 9 §. Kanske i kombination med man måste ha parkeringsbevis innan man får köpa/registrera bil, som i Japan. Parking Policy in Asian Cities - Asian Development Bank sidan 49

P-normen - YimbyGBG Forum

Jag är tveksam till fler regleringar för det gör det bara mindre transparent för hyresgästerna. En bra ändring vore att införa maxnormer istället för miniminormer, men allra enklast och bäst tror jag är att låta enskilda medborgare bestämma den här frågan. Bilar är dyra i drift, dyra i inköp och dyra att parkera. Låt detta bli transparent så kommer bilismen minska och städerna kan förtätas.

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-08-27        #21169
Anledningen är att jag inte tror man praktiskt kommer åt bilinnehavet genom den fysiska planeringen i någon större utsträckning, och när man försöker blir det genom att skapa konflikter om rummet. Innehavet styrs bäst på andra sätt, som tillgång till alternativ, kortare avstånd i samhället, skatter etc. Det japanska exemplet var iofs kul. Japan ett extremt land när det gäller markanvändning av rent geografiska skäl och därför finns mycket intressant att hämta för stadsplanerare.

Jag förordar inte fler regleringar. Bara att de som finns ska vara klart definierade. Som det är idag tror jag inte ens det finns nåt resonemang i förarbetena, så det går knappt att få ett prejudikat på vad som är "skäligt".

Jag fortsätter lite på Yimby-tråden för största möjliga publik ;).

ERIK SANDBLOM 2012-08-27        #21170
Varför tror du inte den fysiska planeringen påverkar? I så fall är parkeringsnormer inget problem alls, eller?

Jag tycker det engelska exemplet är intressant, där man har ett gemensamt parkeringstorg istället för att ha en plats i anslutning till varje lägenhet. Så är det på många platser i Sverige också. Genom att bygga ett gemensamt garage med exempelvis 10 platser så kan man genom prissättning, kölistor och annat fördela platserna på exempelvis 10-20 lägenheter. Det gör det flexibelt så att t ex en familj klarar sig utan bilplats medan en annan önskar och betalar för två bilplatser.

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-08-27        #21171
Det har jag inte sagt heller. Men den fysiska planeringen är bara ett relativt indirekt medel som bygger på tvång/piska/brist/konflikt. Den fysiska planeringen kan primärt begränsa tillgången på parkering. Denna bör absolut läggas en bit under efterfrågan vid varje given tidpunkt, och därmed motsvara den minskning av behovet som man kan få till genom att minska bilinnehavet (efterfrågan på parkeringsplatser) genom alternativ, skatter, närhet etc. Du måste få folk att behöva mindre parkering.

ERIK SANDBLOM 2012-08-27        #21172
"Den fysiska planeringen kan primärt begränsa tillgången på parkering."

Nej men det handlar inte om att begränsa tillgången på parkering, det handlar om att sluta pumpa upp efterfrågan genom konstlade regleringar. Det är vi överens om, eller hur?

"Du måste få folk att behöva mindre parkering."

Ja, och det gör man genom att öka priset, precis som med trängselskatten (fast det här är mycket enklare).

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-08-27        #21173
Vad jag menar är att den fysiska planeringen endast kan minska bilinnehavet genom tvång. Det gör den inte idag, utan tvärt om pumpas tillgången (inte efterfrågan) upp genom höga min-normer.

Vad jag menar med att inte slänga ut babyn med badvattnet är att att det blir ett stort problem om man avskaffar "min-normer" under okontrollerade former (dvs efterfrågan att ha bil behöver minska i samma takt). Utan möjlighet att kräva att byggherren ordnar ett "skäligt" antal platser uppstår med garanti en konflikt om plats i det allmänna rummet i stället. Detta leder till till akuta problem och tillbaka till ruta ett, dvs bilar överallt som på 60-talet.

Medan vi jobbar på att efterfrågan blir så låg att regleringen lika gärna kan slopas, är det viktigt att kunna styra så att det är rätt sorts parkering som byggs.

Du föreslår på Yimby att man ska ta bort 4 stycket från 8 kap 9§. Detta är en formulering som tillförts explicit för att varje byggherre ska bära det ekonomiska ansvaret för det bilinnehav som byggnaden alstrar, dvs på tomtmark till skillnad från allmän mark. "I närheten" betyder annan tomtmark, fortfarande inte allmän mark, tex genom avtal med annan fastighetsägare. Som jag ser det en helt nödvändig metod för att styra kostnaderna i rätt riktning (mot brukarna) och problemen transparenta. Sen behövs ytterligare styrning för att kostnaderna ska drabba de utav de boende på en tomt som har en bil, snarare än alla de boende på tomten. Men man har i alla fall hållit det allmänna utanför.

Att ta bort den uttryckliga prioriteringen av förskolebarns friyta framför parkering vore också problematiskt. Den är där av en anledning. Utgångspunkten i lagen är att alla intressen och behov ska vägas mot varandra och en kompromiss är resultatet om marken är begränsad. Den här aktuella formuleringen behöver vi tyvärr använda ganska ofta i praktiken. Den skulle  behöva bli ännu tydligare, trots att den syftar till att upphäva avvägningar mot friyta tillämpas lagen ändå som att man ska göra en viss avvägning mellan parkering och friyta. Vilket vi med viss svårighet börjat vända på i Malmö.

Kapitel 4 listar allt som kommunen får påverka. Att ta bort planering därifrån innebär att kommunen inte alls får påverka hur "skälig mängd" parkering ska anordnas. Jag tycker att det är bra att kommunen har denna möjlighet, det som saknas är viljan. Inom detta ges möjligheten att koordinera behovet och skapa effektiva samnyttjandelösningar. Det innebär att kunna förbjuda vissa parkeringslösningar som är ett allmänt och långsiktigt perspektiv är sämre än andra.

Slutligen: kostnaderna för parkeringsplatser i stan är redan så högt att det skulle ha en stor avskräckande verkan om det bara träffade brukarna. Det är här fokus måste läggas, dvs att styra så att kostnaden drabbar bilägarna, inte samtliga boende i ett hus.

Jag förespråkar en modell där kravet på byggherrarna att ta ansvar för bilinnehavet gradvis men offensivt behöver minskas, dvs samspela med en minskning i efterfrågan. Alla verktyg behövs, men de ska användas också.

ERIK SANDBLOM 2012-08-27        #21174
"Vad jag menar med att inte slänga ut babyn med badvattnet är att att det blir ett stort problem om man avskaffar "min-normer" under okontrollerade former (dvs efterfrågan att ha bil behöver minska i samma takt). "

Nej, om man slutar med parkersnormer blir det en mjuk och gradvis övergång till ökad transparens där brukarna betalar. Detta eftersom ändringen bara påverkar nya bygglov. Om man tänker sig att bygga mycket och snabbt i ett visst område skulle man kunna lösa det med boendeparkering under en tioårsperiod, för de som redan bor i ett område. Eller så bygger man gradvis och undviker totalsaneringar.

ERIK SANDBLOM 2012-11-11        #21450
Moskvaborna rasar mot nya parkeringsavgifter - Ekot
Nyligen återinfördes på försök ett system med parkeringsavgifter i Moskva. Avgifterna är ett led i att få ordning på den kaosartade trafiksituation som råder i den ryska huvudstaden. Men bland de Moskvabor som Ekot pratar med är entusiasmen måttlig.

...

50 rubel, drygt 10 kronor i timmen, kostar det att parkera. Den som inte betalar riskerar böter på 2 500 rubel – 530 svenska kronor. Parkeringssystemet är ett försök som ska vara i fyra månader och pengarna som kommer in ska återinvesteras i staden.

ERIK SANDBLOM 2012-11-26        #21497
”Inför marknadslösningar för Stockholms gator” - DN Debatt
Avskaffa parkeringssubventionerna. Bort med kravet på p-platser vid nybyggnation. Inför fler trängselavgifter. Vi måste införa olika typer av marknadslösningar för att få ett mer effektivt utnyttjande av Stockholms gator och vägar, skriver ledarna för Miljöpartiets, Folkpartiets och Centerpartiets ungdomsförbund i Stockholm.

ERIK SANDBLOM 2012-12-06        #21575
Slik skal bilbruken kveles. BergensAvisen
En annen problemstilling, slik Usterud Hanssen ser det, er at parkeringsplasser ved folks bolig er en skjult avgift. Det er i dag gitte krav til antall parkeringsplasser per enhet som bygges, men forskeren mener dette er en svært dårlig idé. Jan Usterud Hanssen er forsker i Transportøkonomisk Institutt (TØI)

ERIK SANDBLOM 2012-12-18        #21647
Los Angeles har antagit en ny plan för området Cornfield. Det blir ingen parkeringsnorm, så alla kan bygga hur lite eller hur mycket parkering de vill. Området beräknas hysa 30 000 arbetande och boende.

No Parking Required in Mixed-Use Plan For Cornfield Area - Curbed

ERIK SANDBLOM 2013-01-31        #21831
Vurderer forbud mot gratisparkering. TV2
De ville åpne opp for å gi kommunene anledning til å kreve betalt for parkering som i dag er gratis. Lovforslaget vil omfatte alle eiendommer som har flere enn ti parkeringsplasser. Det betyr at butikkeiere eller arbeidsgivere som i dag tilbyr gratis parkering til henholdsvis kunder og ansatte kan bli tvunget til å ta betalt mot sin vilje.

ERIK SANDBLOM 2013-03-08        #22060
Parkeringspolitiken en nyckel för att få bilister att ta bussen. Bussmagasinet
Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram en ny skrift för att inspirera kommunerna att använda parkeringspolitiken som ett styrmedel för en hållbar stadsutveckling.

ERIK SANDBLOM 2013-03-08        #22068
Bilpool i Malmö blev succé. Fastighetsidningen
Efter ett och halvt år har hälften av hyresgästerna anslutit sig till en bilpool som Byggvesta erbjuder de boende i kvarteret Fullriggaren i Malmö. Samtidigt har efterfrågan på parkeringsplatser i garaget minskat.

EJ LäNGRE MEDLEM 2013-03-08        #22070
Precis. Teori och praktik. Inspiration från SKL och handling från Malmö!

ERIK SANDBLOM 2013-03-11        #22078
Anders Borg och Henrik von Sydow nämner parkeringsnormer i en debattartikel i Dagens Industri:

Debatt: Så ska vi öka byggandet. Dagens Industri
Antalet kommunala särkrav bör också begränsas, bland annat har användandet av parkeringsnormer fördyrat byggandet.

ERIK SANDBLOM 2013-03-25        #22133
Vänsterpartiet ville att "bestämmelserna om krav på bilparkering tas bort från plan- och bygglagen". Civilutskottet sa nej med följande motivering:

"Det förefaller inte realistiskt att, som motionärerna förordar, helt ta bort kommunernas möjlighet att reglera frågor om bilparkering. Det skulle kraftigt begränsa kommunernas möjlighet att utforma en hållbar trafikplanering och parkeringspolitik."

Är inte Civilutskottet ute och cyklar? Kommunen har ju kvar gatuparkeringen, och kan dessutom bygga egna p-hus om de vill.

Civilutskottet betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande

ERIK SANDBLOM 2013-04-07        #22170
Bilar får ge plats åt cyklarna. Sydsvenskan
Vi ser att den ökning i bilinnehavet som man räknade med 2001 har uteblivit.

EJ LäNGRE MEDLEM 2013-05-18        #22392
Trafikverket har släppt en rapport om parkeringsnormer mm och manar till nytänk.

JOHANNES WESTLUND 2013-05-18        #22393
Jag tycker Trafikverket är lite försiktiga i sin rapport. De skriver rakt ut att det saknas empiriskt stöd för att miniminivåer av parkering löser något som helst problem men detta slår inte igenom i slutsatserna, där man vill ha en långdragen successiv övergång. För att avskaffa något som till att börja med inte har empiriskt stöd... Bilfritt byggande borde vara default och ingen fastighetsägare borde tvingas till att bygga eller betala för bilparkering. Det betyder ju inte att det blir omöjligt att bygga hus med parkering. Bara att det blir möjligt att bygga hus utan parkering.

EJ LäNGRE MEDLEM 2013-05-20        #22395
Kanske lite försiktigt, för oss i alla fall. Men knappast i relation till hur det ser ut därute, i kommunsverige. Men å andra sidan, finns det evidens för att det motsatta funkar?

Fick förrsten nys om en kul sida: Graphing Parking.

ERIK SANDBLOM 2013-05-24        #22401
Sätt P för bilbidraget. Expressen av Patrik Kronqvist, ledarskribent
Till exempel att billösa tvingas vara med och betala för P-platser över hyran eftersom bilisterna inte är beredda att betala den verkliga kostnaden. Eller att det ibland helt enkelt blir färre nya bostäder byggda eftersom kalkylerna inte går ihop när det krävs dyra parkeringsgarage.

ERIK SANDBLOM 2013-06-02        #22437
Parkeringsnormen är vår tids förbannelse. Expressen av Vanda Kehr, arkitekt
Stockholms stad har som mål att bygga 100 000 bostäder fram till 2030. Med dagens parkeringsnorm blir det ungefär 1 750 000 kvadratmeter i parkering med hälften i gatuplan och hälften i källare. Den ytan motsvarar ungefär en tredjedel av hela Södermalm. Eller 70 000 ettor på 25 kvadratmeter.

ERIK SANDBLOM 2013-06-30        #22495
Staden Portland i västra USA avskaffade på åttiotalet sin parkeringsnorm i centrala stan och i närheten av spårtrafik. Nu har den återinförts, men kraven är låga. För hus med färre än 30 lägenheter finns inga parkeringskrav. För hus med fler än 30 lägenheter krävs 0,2-0,33 bilplatser per lägenhet, beroende på hur stort huset är.

Portland City Council approves minimum parking requirement for large apartment buildings. The Oregonian

Portland reimposes parking requirements. Better Cities & Towns
The city eliminated parking requirements in some parts of the city in the 1980s and expanded that policy to include areas served by frequent transit service, but few developers took advantage until recent years.

ERIK SANDBLOM 2013-09-11        #22769
Ett fastighetsbolag i Toronto betalar en miljon dollar till stadens lånecykelbolag i utbyte mot att tillstånd att bygga färre p-platser än parkeringsnormen kräver.

Bixi: Condo developers contribute $1 million to Toronto bike-share expansion. The Toronto Star
The developers — major players Canderel, DiamondCorp and Lanterra — agreed to contribute to Bixi in exchange for permission to create fewer parking spaces than city rules require.

ERIK SANDBLOM 2013-09-15        #22781

Effekten av gratisparkering på färdmedelsvalet! Källa Parkering i täta attraktiva städer, Trafikverket 2013. Sidan 7

ERIK SANDBLOM 2013-11-14        #22882
Eskilstuna ändrar nu parkeringsnormen så att det blir tillåtet att inte bygga några parkeringsplatser för bilar alls. Villkoret är det ska finnas cykelparkering, enligt bloggen Bike-Life.se. Kanske krävs bilpool i någon form, ska försöka hitta mer info.

Eskilstuna visar (cykel)vägen. Bike-Life.se

MAGNUS BILLBERGER 2013-11-26        #22906
Parkeringsnormen är en ganska öppet redovisad form av subventionering av biltrafik. En mera dold form är de beräkningsunderlag som man tar fram för att visa den samhällsekonomiska nytta med att bygga ny väga eller att bygga ut befintliga vägar. Vid dessa beräkningar är det vanligtvis restidsvinsterna som ger de stora beräknade nyttorna. Detta är i och för sig något som vi diskuterat tidigare, t ex här utifrån aspekten att restidsvinsterna främst omsätts till att man reser längre sträckor. Det finns en annan betydelsfull komponent i dessa beräkningar som är mera dold, nämligen uppräkningen av trafiken. Man har sedan länge haft en schablonmässig uppräkning av trafiken och Trafikverkets aktuella basprognos säger att persontrafiken kommer att öka med 29% från 2010 till 2030.

Det som är särskilt intressant här är att Trafikverkets prognos talar för en ökning med 34% av biltransportarbetet. Lite generaliserat så säger lösamhetskalkylerna att en viss väginvestering är samhällsekonomiskt nyttig där en fjärdedel av underlaget i form av trafik ännu inte är realiserad. Detta kan nog vara rimligt förutsatt att prognoserna är hyfsat pålitliga, men är detta verkligen fallet? Under året har vi fått bekanta oss med begreppet "peak car". Ljungberg skrev för inte så länge sedan att peak car i hög grad är aktuellt även för Sverige. Han redovisar lite siffror om hur rätt eller fel man lyckats progrostisera tidigare och för biltrafiken tycks verkligheten varit betydligt mer blygsam än prognoserna. Många röster vill idag göra gällande att biltrafiken redan har planat ut och att vi knappast kommer att se några större ökningar framöver på nationell nivå.

Såvitt jag kan se så vill man med nuvarande transportplan fortsätta enligt gamla spår och jag kan inte se att det leder till annat är att kan bygger upp en överkapacitet för biltrafiken i många delar av landet.ERIK SANDBLOM 2014-04-10        #23101
Based on typical affordable housing development costs, one parking space per unit increases costs by about 12.5%, and two parking spaces increase costs by about 25%.

Parking Requirement Impacts on Housing Affordability (PDF) Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute

ERIK SANDBLOM 2021-04-27        #24763
Bostadsrättsföreningar i attraktiva lägen kan sälja sina parkeringsplatser.

NY TREND Brf:er säljer garageplatser för miljoner. Mitti Södermalm 2020-10-23

ERIK SANDBLOM 2021-05-31        #24800
Bilen ska inte längre ha en särställning i lagstiftningen. Istället för att ställa krav på ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggen ska bil- och cykelpooler, infrastruktur för hemleveranser samt andra mobilitetstjänster och -åtgärder lika gärna kunna fylla transportbehovet, enligt ett nytt utredningsförslag.

ERIK SANDBLOM 2021-05-31        #24801

Till vänster: Plan- och bygglagen. Till höger: föreslagen lagändring.

Utredningen föreslår att Plan- och bygglagen ändras så att kommuner inte längre måste kräva bilparkering som villkor för bygglov.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Cykelleasing (2)
Elmotorcyklar (1)
Trikar (16)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Elmopeder (5)
Konferenstjänster (2)
Konverteringskit elcykel (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik