Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Miljöbilsbidraget slopas

JOHAN ERLANDSSON 2008-04-01        #4962

"Miljöbilsbidraget har gjort sitt och kan nu avvecklas", säger regeringens företrädare idag. "Vi har fått igång ett tänk kring bilens stora miljöpåverkan och inser att det i längden inte är rättvist att ge nybilsköpare 10 000 kronor, medan de som helt väljer bort bilen inte får en krona. Dessutom stödjer vi genom ett förlängt miljöbilsbidrag ett bilåkande som även om det är energieffektivare och/eller går på alternativa bränslen fortfarande inte är hållbart i dagsläget. Därför slopar vi nu miljöbilsbidraget och höjer skatten på fossila bränslen med en krona per år 20 år framåt. Förnybara bränslen kommer även de att beskattas, olika mycket beroende på vilka hållbarhetskriterier de uppfyller. På det här sättet stimulerar vi de bästa tekniska alternativen på ett teknikneutralt sätt, och kanske viktigare, påverkar också transportbeteendet. Det ger också en tydlig signal till landets två biltillverkare att skynda på utvecklandet av ny framdrivningsteknik som skulle kunna anses hållbar, t.ex. små laddhybrider som till största delen drivs av förnybar energi, exempelvis vindkraft eller solkraft. Pengarna som skulle ha gått till miljöbilsbidrag kan investeras i forskning och demonstrationsprojekt. Orättvist med högre skatter kommer säkert några att tycka, men frågan vi måste ställa oss är om det är rättvist mot kommande generationer att ägna oss åt ohållbara transporter idag."FREDRIK BERGMAN 2008-04-01        #4963
April april... :-) Visst hade det varit en underbar nyhet om en "regeringsföreträdare" verkligen uttryckt sig så, men det känns tyvärr ganska avlägset ännu. Kanske om ytterligare några år när ännu mer fakta om klimatförändringarnas följverkningar och konsekvenserna av den stundande Peak Oil blivit mer av allmänt tankegods än nu? Och då finns det förhoppningsvis dessutom laddhybrider att köpa och inte bara drömma om! :-)

ERIK SANDBLOM 2008-04-01        #4965
Medvetenheten om klimatförändringen tycker jag inte är så dålig egentligen. Det kan till och med vara lite för mycket fokus på bilarnas klimatpåverkan. Som jag har skrivit här på Ecoprofile så orsakar buller och giftutsläpp var för sig lika många dödsfall som trafikolyckorna, men det diskuteras inte lika flitigt. Trafikbuller dödar 50 000 européer om året Sen vill jag se politikerna gå från ord till handling när det gäller att få över resandet och fraktandet över till järnväg. Det uppnår man genom att bygga ut järnvägen, vilket görs ganska bra. Men det motverkas av att man samtidigt bygger ut vägnätet. Göteborg-Trollhättan är ett aktuellt exempel på det. Mer vägar leder till mer vägtrafik vilket gör att järnvägen inte vinner marknadsandelar. Man kan alltså inte ha kakan och äta upp den. Man måste prioritera och det har politikerna misslyckats med. Plus det där med att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och därför skulle gå snabbare på cykel. Så, jag hade också blivit jätteglad om aprilskämtet hade varit verkligt. Teknikfrågan är ju verkligen viktig, det är ett totalt misslyckande om någon får bidrag till en miljöbil som används till att köra en cyklingsbar sträcka till jobbet. Cyklisten skulle bli glad för de tio lakanen, det kan jag gå i god för!

ERIK SANDBLOM 2008-04-02        #4969
Ekot idag: Trots fler miljöbilar ökar utsläppen Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken ökade kraftigt under förra året. Orsaken är, enligt Vägverket, att svenskarna trots klimatdebatten kör allt mer bil och då hjälper det inte att bilarna har blivit renare.

FREDRIK BERGMAN 2008-04-02        #4970
Erik: ... och (med hänvisning till dina båda inlägg här ovan) är inte det bevis nog för att insikten om klimatförändringarnas konsekvenser inte alls har trängt in i folks medvetande? Jag vill påstå att ett fåtal människor verkligen på allvar har insett vad som håller på att ske. Själv träffar jag mest högutbildade människor både privat och på arbetsplatsen och även bland dessa är kunskapen, i genomsnitt!, ganska ytlig om vad klimatförändringarna innebär. Det är skillnad på att vara informerad (det kan väl ingen vuxen svensk inte vara?) om att det pågår en klimatförändring och verkligen ha insett konsekvenserna av densamma. OM många människor förstått konsekvenserna både av klimatförändringen och de andra globala miljöproblemen så borde vi väl ha haft en helt annan samhällsdebatt än den vi har nu? I dagsläget subventionerar ju faktiskt staten bilåkande i stora törstiga etanolmonster för tusentals säkerligen ganska ekonomiskt gynnade individer istället för att på allvar försöka föra en politik som minskar behovet av vägtransporter av personer eller varor. Fast det vore ju ganska jobbigt såklart för de som har makten att ta de där besluten, så.... "bäst att låta folk tro att det är lugnt: vi löser det där miljöproblemet som alldeles nyss dök upp och störde utvecklingen i den bästa av världar lite, genom att fortsätta köra bil. Det är bara att byta bränsle, sen kör vi så det ryker igen. Helst med Volvo och SAAB så att svensk industri gynnas." Jag raljerar såklart. Men inte så jättemycket väl? :-)

JOEL JOHANSSON 2008-04-02        #4971
Erik, jag tycker du berör en viktig sak här angående körsträckan. Jag blev minst sagt förvånad när bilprovningen här om dagen publicerade sina listor på vilka bilar som fått flest anmärkningar vid första besiktning, d.v.s. efter tre år. Medelmätarställning för bensindrivna bilar var 6441 mil och för dieseldrivna 11045 mil! Om medelhastigheten för de dieseldrivna bilarna var 60 km/h innebar detta att ägarna av dessa tillbringar 15 arbetsveckor per år bakom ratten! (11045/3/6/40=15) Och jag som tyckte att jag kör mycket. Bilprovningens statistik Men det finns dock tröst att söka, Toyota börjar som första bilproducent att frivilligt energimärka sina bilar efter konsumentverkets riktlinjer. Detta är inte första gången som Toyota visar framfötterna genom att visa på större miljöengagemang än sina konkurrenter. Egentligen borde man uppmuntra dem genom att välja deras produkter. Toyota energideklarerar Och nej Fredrik, du raljerar tyvärr inte särskilt mycket.

JOHAN ERLANDSSON 2008-04-09        #5032
Kanske värt att påpeka att den här tråden startades 1 april och är ett aprilskämt. Det som verkligen hände vad att regeringen utlovade 240 nya miljoner till nybilsköparna, se länk nedan. Det som Erik skrev ovan om att koldioxidutsläppen ökar hur mycket regeringen och Bil Sweden än säger att vi är världsledande på att köpa miljöbilar och "energieffektiva" dieslar säger väl en del om hur fel det här med miljöbilspremie är. Köp bil! Kör hur mycket du vill!

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=411427

ROBERT ENGLISH 2008-04-09        #5046
Aprilskämtet blev sanning! Nu har en utredning lagt ett nytt förslag som säger att den statliga miljöbilsdefinitionen – som gäller för att få 10000 kronorspremien – kompletteras med säkerhet. Det ska krävas fem stjärnor i krockbetyg och två stjärnor i fotgängarskydd från den europeiska säkerhetsorganisationen Euro Ncaps krocktest – samt att alla bilar ska ha anti­sladdsystem. Alltså ingen miljöbilsdefinition utan en baserad på säkerhet! Säkert bra det också men då kanske den inte ska heta miljöbil utan "folkhemsbilsdefinition" (som gynnar Saab och Volvo, även om några av deras modeller drabbas så är det främst småbilarna som ligger pyrt till!).

http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_383927.e24

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-16        #5400
Utsläppen från biltrafiken i Sverige ökar inte, som sägs ovan, utan har legat konstant på ca. 12 miljoner ton sedan 1987. Dock har inte den senaste tidens ökande andel dieselbilar och "miljöbilar" gett några minskade utsläpp, eftersom det blir fler bilar på vägarna och vi kör längre. Lite förvånande för mig är att de tunga lastbilarna "bara" står för 4 miljoner ton per år, trots att lastbilstrafiken ökat kraftigt. 12 miljoner ton från svensk biltrafik, det blir nästa 1,5 ton per skalle det, vilket är ungefär vad FN säger skulle kunna vara en hållbar nivå per person. Så om vi slutar flyga, äta och värma våra hus så kanske Lasse Swärd, Robert Collin, MRF och andra bilkramare kan fortsätta köra bil i samma utsträckning som idag. Hela Sverige ska leva och hela världen ska dö. För den som missat det så har Lasse Swärd på DN önskat att SIKAs rapport om behovet av en kraftigt höjt koldioxidskatt, vilket bland annat leder till ett kraftigt höjt bensinpris, ska dras tillbaks. Lasse, ska vi åka omkring i våra plåtschabrak till varje pris? Är det värt det? Sälj helvetet, skriv om något annat som inte bidrar till världens undergång och jag lovar att du blir en lite muntrare människa. Man kan ju nästan tro att du är köpt av Bil Sweden (likt Göran Persson) eller Svenska Petroleuminstitutet.

http://www.vv.se/filer/52556/pm_okade_CO2_utslapp080327.doc

ROBERT ENGLISH 2008-05-19        #5426
Skönt att höra tt någon annan tycker Swärd är en konservativ person, helt i Motormännens smak. En av de nya "gröna" moderaterna sa i en radiointervju att det var inte regleringar som skulle sätta priset till 27 kr/l 2020 utan marknaden, dvs hans åsikt var att peak oil och ökad efterfrågan skulle medföra ett pris på 27 kr/l, dvs utan några miljöregleringar. Intressant reflektion tycker jag.

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-28        #5603
Regeringen delar nu ut 20 000 till den som köper en elbil. Även om jag ger Lars Leijonborg fullständigt rätt i att elbilen är svår att slå miljömässigt jämfört med andra bilar så tycker jag ändå att det är SJUKT att bilägande och energi- och platskrävande bilåkande ska uppmuntras på det här sättet, när de som väljer att avstå bil inte får ett nickel. Bilen kommer finnas kvar i framtiden och dagens bilar bör bytas ut mot bilar med elmotor, men det finns smartare sätt att få till stånd det här skiftet som inte ger bilen som transportslag så orättvisa fördelar.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=773994

NILS OLSSON 2008-05-28        #5607
Instämmer, Johan! Regeringen bör tänka till. Nu kommer de att premiera de som sedan kommer att köra bilen för 2 kr/mil. Jag tror att vi kallt kan räkna med kilometerskatt på personbilar i samma stund som elbilen slår igenom, annars går staten miste om upp till 20 miljarder bensinskattekronor (det blir många vårdplatser). Dessutom kommer ingen att ta tåget! ;-) Men jag är ändå för; ju förr vi byter bort fossilbilarna desto bättre. Vilka smartare sätt är det du predikar, Johan?

http://www.skatteverket.se/download/18.19b9f599116a9e8ef3680009717/15210.pd

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-28        #5614
Jag har ju alltså ingenting emot intentionen att byta ut bilparken mot elbilar. Men det är en grundläggande feltänk att bara angripa det oerhört omfattande resandet med bil bara med ny teknik. Genom tillgången till billig energi och byggandet av fina vägar har vi i årtionden byggt oss fast i ett oerhört omfattande, energikrävande och ytineffektivt bilåkande. Och nu ska alltså bilåkandet uppmuntras ÄNNU MER, samtidigt som ingen annan personlig belöning ges till dem som avstår bil. Och eftersom det blir byråkratiskt omöjligt att införa bidrag till de som väljer bort bilen tycker jag att även miljöbilsbidraget ska bort, det är orättvist gentemot andra transportsätt och mot medborgarens val att leva överhuvudtaget. Med miljöbilsbidrag uppmuntras en transportintensiv, energikrävande och platskrävande livsstil. Sen är det så att elbilen kommer oavsett bidrag. Det här blir ett sätt att ge pengar till de som redan har pengar att köpa en dyr, ny bil. Den kommer bli ett oerhört attraktivt alternativ ändå, med en bränslekostnad per mil på ett par kronor och bekvämligheten att ladda på jobbet eller hemma, kanske till och med med egenproducerad el. Regeringen och Lars Leijonborg försöker här ta åt sig lite av äran av skiftet från förbränningsmotorn till elmotorn. Varför inte istället lägga pengarna på att underlätta för de som bor utanför stan att producera sin egen sol- eller vindel så att de kan bli självförsörjande på förnybar el? I övrigt tycker jag ingen uppmuntran behövs, det räcker att sätta miljö/utsläppsskatterna så att de motsvarar den skada bränslet/elen gör, vilket förmodligen måste införas stegvis under några år om det ska vara politiskt möjligt att få igenom.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-28        #5627
Inte ska vi väl klaga nu när vi äntligen har fått våra politiker att satsa på den ur klimatsynpunkt bästa biltypen. Jag är väldigt glad och tycker numera att Lars Lejonborg verkar vara en rätt bra snubbe. Detta är det bästa sättet för Sverige att börja mjuklanda inför den tuffa framtid som väntar oss längre fram. Ett steg i rätt riktning. Bensin/etanol- och diesel/biodieselbilarna måste bort från vägarna så snabbt som möjligt. Så här skriver Globaliseringsrådet i sitt pressmeddelande. Det är inte mig emot att familjer som helt avstår från bil får en ejbilspremie på 20.000 kr. Det bör gå att administrera. Nedan lite uppmuntrande läsning om elbilsindustrins framfart på sr.se.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2098232

ERIC JANSSON 2008-05-28        #5629
Måste hålla med dig Mikael att det viktigaste måste vara att få bort bilar med förbränningsmotor så fort som möjligt. Sedan borde man väl kunna höja skatten på icke miljöbilar och låta de som köper sådana bilar så att säga subventionera miljöbilarna. Apropå etanolbilar: tydligen är det så att en bil klassas som miljöbil om den "... kan drivas med andra bränslen än bensin eller diesel och ... har en bränsleförbrukning som inte överstiger 0,92 liter bensin/mil, 0,84 liter diesel/mil eller 0,97 kubikmeter gas/mil" (se länk). Borde inte dessa siffror sänkas en del? Fast det är klart, då får ju SAAB och Volvo snart inte sälja några bilar alls!

http://www.regeringen.se/sb/d/8827/a/79672

ROBERT ENGLISH 2008-05-29        #5634
Borde gälla samma regler som för andra bilar, dvs 0,5 l bensin/mil och 0,45 l diesel/mil. Det t ex skulle ge etanolförbrukning på 0,65 l/mil vilket är acceptabelt. Det är ingen mening att ha gränser om de uppfylls alltför lätt.

ERIK SANDBLOM 2008-06-30        #6075
Folkpartister vill slopa miljöbilspremien Miljöbilspremien på 10 000 kronor var ett förhastat beslut och ska inte fortsätta, anser en arbetsgrupp inom folkpartiet. Enligt gruppen är det inte en hållbar politik att subventionera biodrivmedel. Med biodrivmedel menar Carl B Hamilton i första hand etanol där det idag bara finns en acceptabel etanol som man kan använda, enligt Hamilton, och det är den som kommer från rörsockerodlingar i Brasilien. Det rör på sig!

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-30        #6080
Ja, det är klokt resonerat av folkpartiet. Världens biomassa kommer snart att behövas för att producera mer livsmedel, plaster, textilier och mängder med andra industrikemikalier. Biomassan räcker inte till dessa produkter plus drivmedel. De som tror det lever i drömmarnas värld. Så gott som all fordonstrafik måste gå över till eldrift. Så vad som behövs är en elbilspremie. Gärna på 20.000-30.000 kronor. Elbilspremien skulle kunna vara lokalt betingad så att glesbygdsbor får större premie än storstadsbor. Enligt artikeln nedan så ligger konkurshoten tungt över de amerikanska etanoltillverkarna. Stigande priser på majs gör att det är svårt att få lönsamheten att gå ihop. Eftersom världens årliga biomassetillväxt inte räcker till hela världens behov av drivmedel så kommer priset på biomassa att stiga till tokhöga nivåer. Varför är det så få som förstår det?

http://www.autobloggreen.com/2008/06/30/american-biofuel-plants-filing-for-

MATTIAS CARLSSON 2008-06-30        #6081
Rent generellt så är subventionering för nyinköp av bilar problematiskt, eftersom det leder till totalt sett fler bilar. Jag ser hellre att man punktbeskattar inköp av bränsleslukande bilar och använder delar av dessa pengar till premier för att skrota äldre bilar, framförallt de som är så gamla så att de saknar katalysator (pre 1989?). En tillfällig skrotningsåremie infördes förra året, men den varade bara i ett par dagar om jag minns rätt, sen tog pengarna slut. Uppenbarligen fanns ett stort intresse av att bli av med gamla bilar, om man fick några tusenlappar för besväret. Bättre då att ha en skrotningspremie, i storleksordningen 5-10,000:-, för äldre bilar som permanentas på medellång sikt (5-10år).

ROLAND ANDERSSON 2008-07-01        #6086
Artikel om etanolen i Brasilien och USA:s skyddstullar. Har inte tid att reflektera men tänkte någon kunde tycka den var intressant.

http://www.economist.com/world/la/displayStory.cfm?source=hptextfeature&sto

ROBERT ENGLISH 2008-07-01        #6087
De nya "gröna" Moderaterna presenterar ett nytt klimatpolitiskt åtgärdspaket på kollisionskurs med folkpartiet: Förläng subventionerna av etanol och andra biobränslen. Dagens biobränslen ska ha fortsatta skattesubventioner till 2014. Framtida generationens biobränslen ska skattesubventioneras ännu längre. Och miljöbilarna bör slippa fordonsskatt i fyra år.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=799707

JOHAN ERLANDSSON 2008-07-01        #6092
Både folkpartiet och moderaterna vill nu alltså skrota miljöbilspremien, väldigt skönt att höra. Moderaterna vill att "miljöbilar" ska slippa fordonsskatt i fyra år, och behålla subventionerna för biodrivmedel i några år till. Trevlig läsning tycker jag, när får vi se det hända? Typiskt dock av moderaterna att inte med ett ord nämna att det finns alternativ till bilåkande och ha en slutkläm med att bilen är en livsförutsättning...

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-01        #6102
Egentligen så är det bara ett namnbyte. Miljöbilsköparna får premien istället via borttagen fordonsskatt. Det hela är lite roligt eftersom spåmannen Johan för länge sedan gav den här tråden rubriken "Miljöbilsbidraget slopas". Moderaterna lägger upp en miljöbilspolitik som är bekväm för de själva och för svensk bilindustri. De vet att elbilar inte kan få något större genomslag förrän tidigast 2015 och väljer därför en politik som medför att vi kommer att stoppa "svältande barns limpor" i våra tankar fram till minst år 2025. Andra generationens drivmedel kommer kanske att minska antalet "limpor" något efter år 2020. Men då dyker andra problem upp som är förknippade med peak oil. Och det är snabbt stigande priser på all sorts biomassa. Då kommer riksbanken tvingas att höja räntan till minst 20 procent för att stävja inflationen. När sedan missväxt i världen blir vanligare på grund av växthuseffekten, då kan situationen bli riktigt illa. Målet bör vara att skynda på övergången till elbilar så mycket som möjligt. Därför anser jag att det bör införas elbilspremier på 20.000-30.000 kronor redan idag. Många människor skulle då köpa de elbilar som redan finns på marknaden eller som är på väg om några år. När det gäller moderaternas uttalande om att bilen är en livsförutsättning för många så håller jag med om det. Utan bil så slutar glesbygden att fungera. Och utan fungerande glesbygd så slutar även staden att fungera. Att tänka sig en glesbygd där det bara bor ett fåtal stora och starka ensamstående grabbar som sliter fram all råvoror till staden är väl ändå en utopi. På landsbygden kommer det alltid att behövas bilar så länge det finns städer att försörja. Men det ska vara elbilar och plug-in hybridbilar.

ROBERT ENGLISH 2008-07-01        #6109
Socker är en liten beståndsdel i limpor! I övrigt orkar jag inte längre bemöta Lasse Swärd argumentation. Var och en är lycklig på sin tro... I övrigt rapporterar SvD att regnskogen minskar i alarmerande takt men det är framförallt palmoljeplantager som är orsaken (och sojabönor etc). Tror dock moderaterna tar en del röster på detta, inte de renläriga, men vanliga svenssons som köpt "miljöbilar". Vad folkpartiet tycker är av mindre betydelse då det är moderaterna som styr regeringen, säger Borg "hoppa" så hoppar de!

MATTIAS CARLSSON 2008-07-07        #6202

Nu säger även Maud Olofsson att miljöbilsbidraget bör slopas inom något år, och att man istället bör differentiera fordonsskatten beroende på CO2-utsläpp. Dessutom vill hon se över reseavdragen och hur man skulle kunna använda dem for att ge incitament till miljövänligare pendlande. Olofsson vill att kollektivtrafikresor och cyklar ska vara avdragsgilla. Känns som om dessa förslag drivits av mp och SNF i ett decennium, skönt att de andra partierna nu börjar intressera sig....

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1440469.svd

MAGNUS BILLBERGER 2008-08-07        #6682
Skärpta EU-regler om miljöbilsdefinition. Artikeln i dagensps flaggar för ett föslag som kommer att synas i höst och beslutas i vår. Det intressanta är att man tydligare börjar rikta in sig på energisnåla bilar. Man ska värdera bilarna på CO2-utsläpp oavsett bränsle vilket beskrivs som ett "hot" mot etanolbilen. Sverige kommer inte ha något utrymme för egna regler så det blir nog graven för stora etanol-Saab och -Volvo. De nya EU-reglerna "hotas" i sin tur av bilbranschens lobbying och hur de lyckas påverka och förändra förslaget.

http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=42740&categID=341

ROBERT ENGLISH 2008-08-10        #6721
Verkar korkat att inte ta hänsyn till bränslets beskaffenhet. Tankade just min etanol-Focus och den hade snittat 9 lit/100 km, dvs exakt samma medelförbrukning som svärfars Volvo V70 2,4 diesel med automatlåda. Av dessa två är det ingen tvekan om vilken som är bäst för miljön. Det märks tydligt i förbrukningen när jag sänker hastigheten och kör lugnt.

MAGNUS BILLBERGER 2008-08-14        #6815
Om man ska ta hänsyn till olika bränslens ursprung så hamnar man i dilemmat om hur exemeplvis etanol ska värderas. Beroende på var den odlas och vilka avgränsningar man väljer att göra för beräkningarna så får man ett väldigt stort spann på dess nettoutsläpp av CO2. Etanol producerad av biologiskt avfall som i annat fall skulle medföra metanutsläpp skulle kunna räknas som en vinst, dvs negativt nettoutsläpp av CO2-ekvivalenter. Å andra sidan kan man väga in uppenbara indirekta påverkan som när brasiliansk sockerrörsodling tränger undan människor som i sin tur skövlar regnskog få att klara sitt uppehälle och där både sockerrörsodlingen och undanträngande av regnskog medför en minskning av respektive områdes kolförråd (det kol som finns bundet i mark och växter). Med en sådan ansats kan man komma fram till att din etanol-Focus har mer än dubbelt så höga CO2-utsläpp vid etanoldrift jämfört med bensindrift. Vad gäller din svärfar så låter det anmärkningsvärt högt med 0.9 l/mil på den bilen och den motorn. Jag hade en S60 2.4D under några dagar som gick på ca 0.65 l/mil.

JOEL JOHANSSON 2008-08-14        #6819
Jag får väl passa på och yttra mina ståndpunkter om EUs nya förslag till miljöbilsdefinition. Att inte ta hänsyn till typen av bränsle, utan bara energieffektiviteten, är lysande ur klimatsynpunkt! Avgörande för denna slutsats är att vår förmåga att utnyttja solenergi i "realtid" idag är mycket begränsad. Därför är det enda sättet att begränsa utsläppen av växthusgaser att reducera energibehovet samt minska systemförluster. EU är alltså inne på helt rätt linje, eller hur?

ERIK SANDBLOM 2008-08-14        #6826
Jag håller med Joel, det är bättre att fokusera på energiförbrukningen. Vill man premiera biobränslen kan man göra det baklänges, det vill säga inte belasta biobränslena med koldioxidskatt.

MAGNUS BILLBERGER 2008-08-14        #6829
Håller med dej Erik. Goda biobränslen bör primieras genom konstnadsstyrning. Fuletanol ska kosta mycket mer än finetanol.

JOHAN ERLANDSSON 2008-08-16        #6850
Joel, att vi idag inte kan utnyttja solenergi i realtid ser jag bara som ett resultat av felsatsningar på förbränningsmotorn och något som mycket snabbt går att ändra på. Hade det det funnits ett hundrakilosbatteri av dagens teknologi (eller till och med gårdagens teknologi) i alla Sveriges bilar hade 70 % av drivmedelskonsumtionen försvunnit i ett nafs, utan förändring av körsträcka. Den möjliggörande tekniken för detta, elhybrid, lanserades på marknaden redan 1997 då den första generationen Toyota Prius kom. Som väl är verkar de flesta nu till slut vara inne på att inget kan konkurrera med eldrift på korta till medellånga sträckor, varken med avseende på effektivitet, möjlighet att använda fin-energi (sol och vind), lokala utsläpp eller ljudnivå. Utan att ha läst de nya EU-reglerna i detalj så verkar de väl vara bra för eldrift, eftersom bilen räknas ha nollutsläpp av CO2 även om man skulle köra på kolkraft (vilket inte är någon vidare bra konsekvens av definitionen i så fall).

ROBERT ENGLISH 2008-08-18        #6871
Rätt Magnus, det ska säkert vara 6,5 l/100 km men bilen är ny och tydligen krävs 15000 km för att göra dieselmotorn rättvisa. Gillar dock bätttre Ford Fiesta econetic med 3,7 l/100 km, det kallar jag intressant! Erik har en poäng om att ta bort koldioxidskatten för biobränslen motsvarande deras minskade belastning (beror på vilken typ av bränsle vi pratar om).

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-07        #7063
Nu är det definitivt, miljöbilsbidraget försvinner 30 juni 2009. Andreas Carlgren har fullständigt rätt i sitt uttalande: Meningen är ju inte att staten och skattebetalarna i längden ska betala våra bilinköp, säger han till TT. Tänk att det bara tog fem månader från önsketänkade till realitet, även om det är ett år kvar av eländet... Bilkramarorganisationerna Bil Sweden och Gröna Bilister är förstås upprörda. Nu hoppas jag att regeringen istället använder rätt verktyg får att få ner utsläppen från persontransporterna, nämligen höjd skatt på bränsle/el, med en tydlig tidtabell. Ju sämre desto mer skatt. Det är rättvist, tydligt för både bilägare och bilproducenter och stimulerar samtidigt både teknikutveckling och ett mer sansat resebeteende. Jag är lite orolig för att de ska gå på Moderaternas linje att fokusera på bilens utsläpp per kilometer. Vilket inte räcker när vi hela tiden bygger nya vägar, skaffar fler bilar och åker längre sträckor.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1682413.svd

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-24        #7272
Greenpeace slår ett slag mot bilindustrins marknadsföring av "miljöbilar" som "miljökämpar", "miljösnälla" och "miljövänliga" och jämför med hur det skulle se ut om lightcigaretter marknadsfördes med argumentet "gör hälsan en tjänst". Bra jobbat, jag skriver på namninsamlingen till miljöministern! Tipstack till Arbetarens klimatblogg.

http://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/bilreklam

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-26        #7331
EU:s miljöutskott visar ett visst mått av cohones när man häromdagen röstade igenom sitt förslag om vilka utsläppskrav avseende CO2 som ska gälla framöver. I pappers SVD hittade jag någon sida längre fram denna artikel: http://www.svd.se/naringsliv/motor/artikel_1783377.svd Jag tror att artikel är ganska realistisk. Det kommer att hända en hel del på fordonssidan de närmaste åren. Sett till Sverige så betraktar jag bilköparnas övergång till etanol på bred front som att vi är på väg in i en ny era. Nu när den dörren är öppnad kanske vi kan ta steget till lägsta möjliga energiförbrukning [sic]?

http://www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/flexifuel-pa-eus-forhandlingsbor

MATTIAS CARLSSON 2009-02-03        #9228
Den av regeringen tillsatta utredningen av vad som bör göras för att rädda den svenska fordonstillverkningen föreslår att miljöbilspremien bör vara kvar. Det nyligen tagna beslutet att avskaffa premien i juli i år bör enligt utredningen rivas upp för att hjälpa Volvo och Saab ur krisen. Premien ges ju främst för inköp av Volvos och Saabs relativt stora biobränslesörplande bilar. Suck. Ett annat förslag i utredning är att en skrotningspremie bör införas för att få ägare av gamla bilar att skrota dessa och istället köpa nya. I Sverige finns idag 325000 bilar utan katalysator . De flesta av dessa är nog Saabs och Volvos evighetsmaskiner från 80-talet. Även om folkhälsan och miljön skulle må bra av att dessa försvann från vägarna så känns det inte rätt att subventionera bort dem. Jag ser hellre att katalysatorlösa bilar tvingas bort genom högre fordonsbeskattning. För övrigt undrar jag när det kommer förslag om att införa skrotningspremier på gamla cyklar för att gynna svenska cykelhandlare? När kommer cykeldubbdäckspremien för att gynna året-runt-cyklande eller premien för inköp av stadiga promenadkängor för de som helst tar sig fram till fots?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=880248

MATTIAS CARLSSON 2009-03-12        #9808
George Monbiot och Fred Pearce argumenterar mot skrotningspremier i The Guardian. Monbiot lyfter fram att det är väldigt dyr klimatpolitik medan Pearce ifrågasätter om det över huvud taget finns någon klimatnytta om man räknar in utsläppen från biltillverkning.

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-17        #10287
I England ska man kunna få upp till 65 000 kronor i bidrag om man köper en elbil. Måste säga att det låter som rena vansinnet. Vad får den som väljer att sälja bilen och klara sig utan? 65 000 kronor till bilpoolsavgifter, cyklar, skor, regnkläder, tågbiljetter och kollektivtrafikbiljetter? Knappast. Detta är inget annat än en mycket stark uppmuntran till att vi ska vara kvar i vårt kraftigt bilberoende samhälle.

http://www.automotorsport.se/news/17805/england-storsatsar-på-el-och-hybrid

MATTIAS CARLSSON 2009-04-17        #10292
George Monbiot kommenterar den brittiska elbilspoltiken i The Guardian. "First the good news: if you want to decarbonise private transport, this is the right way to do it. Electric cars are not necessarily low-carbon. The figures published by treehugger.com suggest that an electric sedan car that gets its juice from the grid produces around 160 grams of CO2 per kilometre: roughly the same as its petrol-powered equivalent. But at least they are low-carbon-ready. ... Now for the less good news. Yet again, our money is being channelled into cars rather than any other form of transport. The government uses the terms low-carbon transport and low-carbon vehicles interchangeably. But they are not the same thing. The most cost-effective measures for reducing fossil fuel use have nothing to do with cars. ... But the government does not have a transport policy; it has a car policy. It appears to hate public transport and love the car almost as much as Mrs Thatcher did. Perhaps buses, trains and bicycles look too much like Old Labour." Känns som om den här artikeln lika gärna kunde ha handlat om den svenska miljöbilspolitiken...

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/apr/16/electric-car-

MATTIAS CARLSSON 2009-04-22        #10408
Storbrittanien inför nu en premie för dem som såljer sin gamla bil och köper en ny. Det ställs inga krav på att den nya bilen ska vara bränslesnål: "Motorists will receive £2,000 if they sell their old car and buy a new model, after the chancellor bowed to pressure from the automotive sector and announced a car scrappage scheme this afternoon. Car and van owners whose vehicle was bought more than 10 years ago will be given £2,000 towards a brand new vehicle. The scheme will expire in March next year and follows similar moves by major European countries, including France and Germany. But the car industry will have to contribute £1,000 to the grant and it will not be restricted to greener vehicles."

http://www.guardian.co.uk/uk/2009/apr/22/budget-scappage-scheme-welcomed

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-23        #10422
Äntligen kommer en vettig röst som kanske kan bromsa de intensiva bilsatsningarna i England. Det är UK Energy Research Centre som tycker det är bra att göra miljöbättre bilar billigare och miljösämre bilar dyrare, men trycker på att bilåkande i alla former inte får bli för billigt. Då blir omställningen till ett hållbart transportsystem svårare: "There is no point forcing car makers to produce low carbon options if no-one will buy them, so it is right that ambitious regulation is combined with grants and other incentives—including taxes on gas guzzlers—to deliver a transformation of the car fleet. But there is a bigger picture. If car travel becomes cheaper overall and car dependence grows then all our efforts to reduce emissions get harder and may take too long."

http://www.greencarcongress.com/2009/04/ukerc-20090423.html

ERIK SANDBLOM 2009-04-29        #10496
Ekot: Oppositionen vill införa skrotningspremie Oppositionen vill ha en skrotningspremie på 5000 kr för bilar tillverkade före 1989. Den som köper en ny miljöbil efter att ha skrotat sin gamla bil får 20 000 plus 5 000. Suck.

ERIK SANDBLOM 2009-04-30        #10505
Vänta nu: skrotpremie för 20 år gamla bilar kanske inte år så dåligt. Det finns nog inte så många 20 år gamla bilar, och de som finns kanske saknar katalysator. De tyska och engelska skrotpremierna gäller 9 resp 10 år gamla bilar, det är mycket värre. Hur kan man skrota en 9 år gammal bil?

ERIK SANDBLOM 2009-04-30        #10507
DN: Skrotningspremie för cyklar Som första tyska kommun inför Mannheim en skrotningspremie för cyklar. Den som lämnar in sin gamla cykel till en renoveringsverkstad får 50 euro för att köpa en ny.

ERIK SANDBLOM 2009-05-18        #10738
Nu ska staden Witten också införa skrotningspremie för cyklar och sex andra städer följer efter. Samtidigt satsar tyska regeringen totalt fem miljarder euro, ungefär femtio miljarder kronor, på bidrag till den som skrotar sin 9 år gamla bil och köper en ny. Bike scrappage bonus offered in Germany

MATTIAS CARLSSON 2009-07-24        #11500
USA inför en skrotningspremie på upp till 4500 dollar:

http://www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/skrotningspremie-infors-i-usa-1.

MATTIAS CARLSSON 2009-08-18        #11730
E24.se rapporterar idag att: "General Motors kommer att öka antalet arbetstimmar i ett antal av sina fabriker tack vare ökad efterfrågan till följd av det amerikanska skrotningsprogrammet" Skolboksexempel på hur massbilismen subventioneras med skattemedel

http://www.e24.se/branscher/verkstadsindustri/artikel_1512603.e24

MATTIAS CARLSSON 2009-09-21        #12204
Studio Ett hade nyss ett telefonväkteri med Anders Borg angående höstbudgeten. Han fick där en fråga om premier för att skrota gamla bilar (precis i slutet av inslaget). Borg sa att man nyligen utrett skrotningspremier och kommit fram till att det är ett alltför ineffektivt styrmedel ur miljöpolitisk såväl som konjunkturpolitisk synpunkt. Det är därför högst otroligt att vi kommer att få se skrotningspremier i Sverige. I alla fall under den nuvarande regeringen.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3108654

MATTIAS CARLSSON 2009-12-04        #13182
Vi har tidigare diksuterat kilometerskatter i den här tråden. Nederländerna planerar nu att ersätta sina vägtullar och en registreringsavgift vid nybilsköp med en skatt per fordonskilometer. Än så länge verkar det hela vara i utredningsstadiet, men tanken är i alla fall att differentiera skatten med avseende på bränsleförbrukning och vikt. Nyttan med denna skatteväxling bedöms bli: "Research has shown that the number of kilometres travelled will be reduced by approximately 15% and the number of traffic jams will be halved as a result. In addition, the number of people killed on the roads is expected to drop by 7%. Road users will start to use alternative forms of transport as a result of which the use of public transport will go up by 6%. The environment also stands to benefit from the kilometre charge. CO2 and fine particle emissions will be reduced by more than 10%. In addition, vehicles will become cheaper as a result of purchase tax (25% of the price) being abolished. The total welfare gains from this system will amount to 1 billion euro per annum."

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/english/news/newsitems/kilometrechargemos

MATTIAS CARLSSON 2010-03-15        #14104Folkpartiet vill återinföra miljöbilspremien. Fast nu ska det heta klimatbilspremie och inte ge "utsläppsrabatt" för etanolbilar.

"Folkpartiet liberalerna föreslår därför en premie när en ny bil inhandlas. Premien ökar proportionellt med minskade utsläpp under 120 g CO2/km. Till exempel skulle 110 g kunna ge 5 000 kr i bonus, 100 g ge 10 000 kr, och så vidare ner till högsta möjliga premie på 25 000 kr för bilar med utsläpp under 70 g CO2/km och rena elbilar. Den högsta premien bör även bli tillämpbar i den mån det utvecklas en marknad för bilar med annan teknik än el, till exempel vätgas, som energibärare. Premien bör utformas så att laddhybrider i rimlig grad kan tillgodogöra sig de minskade utsläpp som eldriften medför."

Fördelen jämfört med den tidigare miljöbilspremien på 10 000 kr för bilar som släpper ut mindre än 120 g CO2/km (?) är att det ges incitament att sänka utsläppen ytterliggare. Nackdelen med båda premierna är att man subventionerar bilägande.

ERIK SANDBLOM 2010-05-03        #14695

Streetsblog: GAO: Economic Recovery Benefits of ‘Cash for Clunkers’ Are ‘Uncertain’

"Cash for clunkers," the White House's much-touted program encouraging trade-ins for more fuel-efficient autos, had an "uncertain" impact on economic recovery, according to a new audit from the independent Government Accountability Office (GAO) -- largely because it remains unclear how many of the car sales it spurred would have occurred without taxpayer subsidies.


MATTIAS CARLSSON 2010-05-19        #14812
Centerpartiet vill ge stora subventioner till elbilar:

Sverige är ett stort land och vi är beroende av transporter. Bilen är nödvändig.
...
Ett nationellt program
för samordnade statliga inköp av elbilar bör införas. Regeringen har beslutat att alla bilar som staten köper in ska vara miljöbilar. En särskild satsning på elbilar bör göras i nästa steg.

En grön bilpremie på 30 000-50 000 kronor bör införas för konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Premien ska vara teknikneutral under utsläppskravet på 50 gram, men stimulera till inköp av bil som drivs av den allra senaste tekniken, i dagsläget el- och laddhybrider. Tekniken är ny och dyrare och premien behöver vara avsevärt högre än tidigare miljöbilspremie.

Den första raden säger ganska mycket (allt?) om deras utgångspunkt för transportpolitiken. Transportsystemet ska fortsatt vara uppbyggt kring personbilen. Man för dock ingen diskussion om alternativa transportsätt eller tekniska utmaningar och resursproblem kopplat till en storskalig elbilssatsning. (Undrar om man kan få 50 000 kronor för att köpa en velomobil?)

ERIK SANDBLOM 2010-05-19        #14813
30 000 kronor, för det får man en fin elmoped. Finns det inte elbilar med tre hjul? Är det en moped eller en elbil då?

MATTIAS CARLSSON 2010-05-28        #14903
Birger Schlaug skriver om att bland tidningen Connoiseurs förmögna läsare så är det bara 18% som köpt "miljöbil" (jag antar helt fördomsfullt att nästan alla läsarna har bil). Den till synes låga andelen förklaras av tidningens chefredaktör med att miljöbilsbidraget har tagits bort. Men gör verkligen 10,000 mer eller mindre någon större skillnad när man köper bilar för flera hundra tusen:

När det gäller pris lade 56,6 procent av de svarande minst 400 000 kronor på sitt senaste bilköp. 23,2 procent spenderade minst 600 000 kronor och 5,8 procent mer än en miljon.

Då kan man ju förstå att man väljer bort miljöbilar när man inte längre 10,000 i bidrag från staten. För det kan väl inte bero på att de hellre har en SUV eller en sportbil, än en liten bensinsnål bil?

ERIK SANDBLOM 2010-05-28        #14904
Även befolkningen som helhet köper allt tyngre och starkare bilar trots miljöbilspremien och klimatdiskussionen. Andelen alternativa bränslen ökar, men i övrigt vill svenskarna inte kompromissa med bilarna, utan köper tvärtom allt törstigare bilar. Det är intressant, eftersom fysikens lagar säger att en lättare och lågsammare bil drar mindre bränsle och därmed har lägre miljöpåverkan.

Källa Trafikanalys, Fordon 2009


ERIK SANDBLOM 2010-06-17        #15048

Köpenhamns kommun sätter upp dessa garage för lådcyklar och cykelvagnar. Lådcyklarna är ofta dyra och platskrävande, men garagen hjälper till att minska stöldrisken. The Copenhagen Cargo Bike 'Car'


I England och Italien kan man köpa cyklar skattefritt, ungefär som hem-pc för några år sen. Jag har tyckt att det är dumt då jag inte tycker staten ska lägga sig i vad folk köper. Men med tanke på att miljöbilsbidraget tycks bita sig fast på olika sätt (centern vill ha ett bidrag för elbilar) så kanske man kan diskutera ett bidrag för dyra specialcyklar som t ex fällbara cyklar, elcyklar och lådcyklar?

Elcyklar och lådcyklar kostar gärna över 10 000 kr samtidigt som det inte finns så många butiker som säljer sådana. Ett bidrag kanske skulle kunna få igång en marknad?


MATTIAS CARLSSON 2010-06-17        #15049
Ett annat sätt att få igång en marknad för elcyklar, elmopeder, lådcyklar mm är att använda sig av den offentliga upphandlingen. Många tjänsteresor inom exempelvis den kommunala sektorn skulle kunna göras med något av dessa fordon istället för med bil.

ERIK SANDBLOM 2010-08-24        #15542Alliansen vill återinföra miljöbilspremien och dessutom fyrdubbla den till 40 000 kr. Premien ska införas 2012.

Ekot: Alliansen enig om ny miljöbilspremie


MAGNUS BILLBERGER 2010-08-24        #15544

Man får hoppas på en rejäl skärpning av kriterierna för miljöbilsklassning till dess. Jag anser att man måste sänka nivå till max 100 g CO2/km samt att man i denna siffra helt bortser från om energislaget är fossilt eller ej. Om man fortfarande finner det önskvärt att styra bort från fossila bränslen bör detta ske genom priserna på oliak bränslen.

En velomobil eller ett fordon med ungefär en velomobils egenskaper borde kunna gå att få klassat som en "miljöbil". Vore härligt att få en premie på 40 000 kr för att få köpa en sådan. En anna intressant bil är Loremos instegsmodell som ska finnas att köpa nästa år ska kosta 17 000 euro. Ett miljöbilsbidrag på 40 000 kr kan göra den bilen väldigt intressant på den svenska marknaden. Jag är också nyfiken på var VW:s 1-litersbil hamnar i pris när den väl kommer.


JOHAN ERLANDSSON 2010-08-24        #15552
Vad jag förstår så vill de rödgröna överföra pengar från de bilägare med värst bilar och ge till de med bäst. Betydligt mer tilltalande än det oerhört orättvisa och miljömässigt tveksamma upplägget att ge varje elbilsköpare 40 000 skattekronor. Jag vill inte vara med och finansiera ohållbar massbilism!

ERIK SANDBLOM 2010-08-24        #15555Ekot: Stor osäkerhet kring miljöbilspremiens effekter

Ekot intervjuar en professor i transportstudier som inte tror att miljöbilspremien påverkar så mycket. Man måste jobba på europanivå. Anders Kärrberg på Volvo intervjuas och säger att de bilar som är aktuella kostar 100 000-150 000 kronor extra.

Även med bidraget verkar bilarna alltså bli dyra, vilket innebär att det inte får så stor påverkan på bilparken samtidigt som bidraget tycks gå till välbärgade personer.

Jag håller med Magnus om att ett velomobilbidrag (eller ett lådcykelbidrag) vore trevligt, men så nytänkande verkar förslagen inte vara tyvärr. Svensk Cyklings önskan om skattefria cyklar (som hem-pc) kanske vore en idé, då får fler råd med de dyrare lådcyklarna, och elcyklar och vikcyklar.

Svensk Cykling överlämnar kravlista till Regeringen


JOHAN ERLANDSSON 2010-08-24        #15556Exakt, var är stödet till min dyra lådcykel, som starkt bidrar till att jag klarar vardagens transportbehov med betydligt mindre miljöpåverkan än en elbil? Nej, jag vill inte ha något lådcykelstöd, jag vill att det som skadar miljön får bära sina egna kostnader. Är det inte Alliansen som inte gillar bidrag förresten?

Parkeringsförmåner till bilpooler hade kanske varit något, om man nu ska hålla sig till politiska åtgärder för att göra något åt bilismens nackdelar.

MAGNUS BILLBERGER 2010-08-25        #15558

Det är någonstans kring 50 g CO2/km som ska gälla enligt alliansens förslag vilket ungefär motsvarar 1,9l diesel eller 2,1 l bensin per 100 km. Det kan i nuläget tyckas lite extremt, men jag vill nämna några inte alltför extrema fordon som eventuellt kommer att att kunna matcha kraven för premien:

För Loremo LS som ska finnas på marknaden nästa år anges ca 2 l diesel/100 km och ligger därmed mycket bra till.

Volkswagengruppen är på gång med en ny modellfamilj som har börjat introduceras i form av Audi A1 och som inom kommer som VW Up!, Skoda Joyster och en Seat-modell. På VW:s tyska hemsida kan men läsa mer om modellserien och där hittar man även lite om Up! LITE som visades på L A Auto Show i höstas. Up! LITE är ett snålkoncept som ska klara sig på 2.44 l/100 km och 65 g CO2/km, men bedöms bli ganska dyr.

VW L1 som visades i Frankfurt i höstas och som man sagt ska finnas på marknaden 2014 kvalar in med margianl med sina 1.44 l/100 km och 39 g CO2/km,

Sist men inte inte minst ska man väl nämna TWIKE som kan ha det emot sig att den i Sverige registreras som motorcykel (men får köras med B-körkort). För en ny TWIKE får man nog räkna med drygt 200 000 kr. Om den går att klämma in i alliansens miljöbilsdefinition borde den kunna bli intressant.


MATTIAS CARLSSON 2010-08-26        #15580
DNs ledarsida kritiserar de olika förslagen om subventioner av "miljöbilar".

Subventioner är ett trubbigt instrument och missar ofta målet. Ser man koldioxidutsläppen som den globala och sektorsöverskridande fråga de är finns ingen bättre tumregel än att det bör sättas pris på utsläppen. Alla ska betala i relation till hur mycket de släpper ut oavsett om de kör ett fordon eller värmer en fastighet.

Men samtidigt som detta bör vara huvudspåret finns en särskild trafikpolitisk aspekt som inte ska glömmas bort: Vi kör i Sverige ovanligt stora och törstiga bilar. Här finns en potential för utsläppsminskningar.

Miljöpartiet pekade i sin artikel på DN Debatt på betydelsen av hur tjänstebilar beskattas. Att låta deras förmånsvärden variera med bilens koldioxidutsläpp skulle kunna bli ett effektivt sätt att förändra den svenska fordonsparken och pressa ned utsläppen.JOHAN ERLANDSSON 2010-09-12        #15699

MATTIAS CARLSSON 2010-10-11        #15908
En ledare i The Economist uppmärksammar att subventioner av elbilar knappast är någon vidare bra miljöpolitik:

And what of electric cars’ environmental credentials? Electric cars are being hugely subsidised by taxpayers—£5,000 ($7,940) in Britain and up to $7,500 in America—on the ground that they are zero-emission vehicles. Makers of electric cars claim that this is an efficient way to reduce greenhouse-gas emissions. Road transport accounts for a tenth of such emissions worldwide; the sorts of biofuels currently in use are not much greener than petrol; and next-generation biofuels are proving slow to come to the market.

Although electric cars may not themselves produce greenhouse gases, generating the electricity they use does. How green they are depends on the fuel mix at the power plants in the country in which they are driven. An electric car in Britain today, for instance, produces around 20% less in CO2 emissions than a car with a petrol engine. Even if the generating mix gets greener, electric vehicles are so expensive to produce, that they will still be a relatively costly way of abating CO2 emissions. Sceptics therefore doubt that the subsidy is a good use of public money. According to Richard Pike, chief executive of the Royal Society of Chemistry, replacing all of Britain’s cars with subsidised electric cars would cost the taxpayer £150 billion and, with Britain’s current fuel mix, cut CO2 emissions from cars by about 2%. For the same money, Britain could replace its entire power-generation stock with solar cells and cut its emissions by a third.

The only efficient way to cut greenhouse-gas emissions is to impose a carbon tax. If electric cars are a good way of reducing emissions, a carbon tax will enable them to flourish. Taxes, of course, are not as popular as subsidies. But subsidies are almost always a waste of public resources. At this particular time, throwing more taxpayers’ money at the car industry seems a daft thing to do.

Tipstack till Christer Ljungberg


ERIK SANDBLOM 2010-10-11        #15909

"Road transport accounts for a tenth of such emissions worldwide"

Det beror inte på att vägtransporter är miljövänliga utan på att de flesta inte har råd med bil, globalt sett. Räknar man Sverige eller västvärlden vill jag minnas att vägtransporterna står för minst den dubbla andelen. Samma trick används också för att försvara flyget. Flyget är inte någon betydelsefull utsläppsbov globalt sett, eftersom de flesta inte har råd att flyga. Räknar man västvärldens utsläpp står flyget för en mycket större andel. 

Det vore bra om Economist skrev om parkeringsnormer. Varför gör dom inte det? En p-plats i garage subventioneras mycket mer än en miljöbil.


MATTIAS CARLSSON 2010-10-11        #15910
I Sverige är transportsektorns andel 32% av de totala växthusgasutsläppen. Globalt är det 13%.

Transportsektorn skiljer sig på (åtminstone) två avgörande sätt från till exempel industri och el- och värmesektorn. Dels är transportsektorn i nuläget nästan (bortsett från järnväg) helt beroende av flytande bränsle (olja) och dels är kostnaden för att åstadkomma utsläppsminskningar väsentligt högre i transportsektorn än i de andra sektorerna. I flertalet västeuropeiska länder är koldioxidskatten på fordonsbränsle 4-5 gånger större än priset på utsläppsrätter som tunga industrier och el- och värmeverk får betala för sina utsläpp. Ändå har transportsektorn ökat sina utsläpp, medan de minskar i andra sektorer (i alla fall i Sverige). Även om transportsektorn står för en begränsad del av utsläppen så framstår den alltså som den sektor där det är svårast att minska utsläppen.

MATTIAS CARLSSON 2010-11-17        #16225
Magnus Nilsson, tidigare trafikexpert på SNF, kritiserar regeringens förslag på "supermiljöbilsbonus" (40000 kr för inköp av bil som släpepr ut mindre än 50 g CO2/km). Han hävdar att det i befintliga EU-direktiv finns tillräckliga medel för att gynna utvecklingen av elbilar och att regeringens förslag, i samverkan med EU-direktivet, får skadliga effekter på utvecklingen mot mer bränslesnåla bilar.

Bonusens syfte är rimligen att göra bilparken mera bränslesnål, men med EU-reglerna får bonusen motsatt effekt.

Enligt EU-lagstiftningen räknas nämligen inledningsvis varje elbil som 3,5 bilar. Dessutom antas elbilarnas utsläpp vara noll gram koldioxid per km. Den paradoxala effekten är att för varje ny elbil som säljs får biltillverkarna möjlighet att sälja riktigt bränsleslukande bilar.

Räkneexempel:

Tillverkare A gör bara bensin- och dieselbilar. För varje bil som släpper ut mer än 130 g per km, måste han/hon därför sälja en bil med utsläpp under 130 g per km. Snittet får vara max 130 g.

Tillverkare B gör även elbilar. Är var tionde bil han/hon säljer inom EU en elbil, klaras lagkraven så länge snittutsläppet från övriga nio bilar är 180 g per km (9 x 180 g/km : (9+3,5) = 129,6 g/km), en bra bit över dagens snitt.

Tillverkare B behöver inte själv tillverka eller sälja några elbilar, flera tillverkare får gemensamt redovisa sin försäljning. Går tillverkare B samman med en elbilstillverkare kan försäljningen av vansinnigt bensin- och dieseltörstiga bilar fortsätta.MATTIAS CARLSSON 2010-11-17        #16227
Mer kritik mot miljöbilsbidrag. Alexandra Lindfors och Martin Roxland har fått Juseks ekonompris för sin magisteruppsats om kostnadseffektiviteten i det miljöbilsbidrag på 10000 kr som infördes för några år sedan. Kostnaden för att minska koldioxidutsläppen med denna metod blev långt högre än alternativa metoder, såsom utsläppsrätter (160 kr/ton) eller den svenska koldioxidskatten (~1000 kr/ton):

Vidare visar rapporten
ett regeringen betalat mellan 3 535 och 6 625 kronor för att minska koldioxidutsläppen med ett ton. Då detta jämförs med en utsläppsrätt, som ligger på cirka 160 kronor, framstår premien inte som samhällsekonomiskt effektiv, menar författarna.

– En intressant fråga att lyfta är huruvida den samhällsekonomiska kostnaden för projektet eventuellt kan vägas mot nyttan av den ökade medvetenheten kring miljöbilar som premien ledde till, tycker Alexandra Lindfors.


MATTIAS CARLSSON 2012-03-16        #20212
Jönas Fröberg i SvD om att det hittills i år inte sålts mer än 25 elbilar, trots "supermiljöbilspremien" på 40000:-. Det är väl för tidigt att utvärdera reformen, men det känns inte som någon större överraskning att den inte nyttjats av fler.

Jag var förra veckan i Genève på bilsalongen. Ett starkt intryck var tystnaden kring elbilarna. Insikten att det kommer att ta betydligt längre tid att frälsa bilköparna än man trott.

Låt oss vara ärliga. Ingen trodde på masstillströmning av köpare. Men jag hade faktiskt en tilltro att snajdiga pr-byråer och bolag som vill framstå som miljöivrare och politiskt korrekta skulle leasa och köpa bilar. Men även de vägrar skrida till handling.


MAGNUS BILLBERGER 2012-03-16        #20213

Finns det inte en stor portion feltänk i konceptet elbil? De bilar som Fröberg nämner skulle jag vilja kalla för HEV - heavy electric vehicle. Läste nämligen igår om förslaget om att slopa effektgränsen för pedelec, dvs cykel med elunderstöd. Jag rotade då vidare ganska ofta används begreppet LEV (light electric vehicle). Jag tror att elfordonsrevolutionen behöver en SLEV (semi-light electric vehicle). Låt säga max 250 kg och 90 km/h. 1-2 personer och en krocksäker cockpit i Formel 1-teknik. Batteriet kan lyftas ur och bäras eller rullas a la kabinväska in på kontoret för att laddas.

Vad säg är det någon som vil köpa min SLEV?  Vad kan den komma att kosta? Rimligen under 100 kkr vid storskalig produktion? Då kan supermiljöbilspremien bli riktigt intressant.


JOHAN ERLANDSSON 2012-03-16        #20214
Hur många kg koldioxid blir det från sleven per år?

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-03-17        #20226
SLEVen har funnits i många år. Den väger visserligen lite mer än 250 kg och kostar betydligt mer än 100 000, faktiskt mer än dubbelt så mycket, men med massproduktion så skulle säkert både vikt och pris kunna minska betydligt. Jag tänker på den schweiziska el-muskelkraft-hybriden Twike. Blir det SLEM, eller vad? Jag har beundrat detta ultimata fordon på avstånd i decennier, men avstått från att skaffa ett exemplar mest på grund av de negativa reaktioner jag fått på mina "Ellert"ar.

Idag kör jag (osubventionerad) iMiEV sedan 14 månader och ointresset jag möter är monumentalt. Av det dussin personer som har frågat mig någonting om bilen har en överväldigande majoritet ställt frågor som idiotförklarar mig. Därför tror jag att SLEVen, om möjligt, passar den svenska folksjälen ännu sämre. Det finns några tusen Twike i Europa, men i Sverige kan de förmodligen räknas på ena handens tumme.

Det blir en utmaning att få Sveriges transporter fossilfria till 2030. Visst är cykling och kollektivtrafik bättre än elbilar, men alla sätt att få svenskar att välja något annat sätt att förflytta sig än med fossilbil måste uppmuntras. Låt för allt i världen inte det bästa bli det godas fiende! När vi kan se att en omställning har börjat och alternativen har "drag under galoscherna" kan vi börja gallra bland dem. Just nu måste vi bejaka allt fossilfritt.

ERIK SANDBLOM 2013-04-02        #22156
Staden Nantes i Frankrike ger bidrag motsvarande 25% av inköpspriset till lådcykel, upp till 300 euro.

Nantes : subventions à l’achat d’un vélo biporteurs ou triporteurs

JOHAN ERLANDSSON 2014-05-07        #23262
Här är en sammanställning av skattepengar som går till stöd till bilinköp av bilar med elmotor:
http://www.theicct.org/driving-electrification-global-comparison-fiscal-policy-electric-vehicles

Logga in för att svara


Produkter

Trikar (16)
Konverteringskit elcykel (3)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik