Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft   

300 miljarder i subventioner till vindkraften?

MICHAEL SILLéN 2010-11-26        #16236

Vindkraft vid Näsudden, Gotland. Foto: Johan Erlandsson

Jag har vid ett antal tillfällen den senaste tiden läst att utbyggnaden av vindkraften kommer att subventioneras med 300 miljarder kronor. Ursprunget till uppgifterna är den debattartikel som Marian Radetzki mfl hade inne i Svd den 24/8.

Stämmer detta verkligen?

Det enda stöd som finns idag för stöd till utbyggnaden av förnybar energi är elcertifikatssystemet. Är det någon mer än jag som har försökt att räkna på vilka de faktiska siffrorna blir? Jag har tagit mängden kvotpliktig el * kvot * pris på elcertifikaten. Med ett genomsnittligt pris på 250 kr på elcertifikaten blir det totala stödet till producenterna av förnybar el 97 miljarder kr. Då har jag alltså adderat kostnaderna åren 2003 till 2030. Per år skulle stödet i genomsnitt bli 3,3 miljarder kr. De totala kostnaderna för utbyggnad av förnybar energi blir lägre än vad som påstås och allt kommer inte gå till utbyggnad av vindkraft.

Vet att jag har förenklat då jag struntat i att räkna på inflation. Men siffrorna bli alltså betydligt lägre än de som framförs från vindkraftens motståndare. Har jag räknat helt galet? Annars är det dags att bemöta de uppenbart oriktiga siffror som florerar just nu.
MAGNUS BILLBERGER 2010-11-26        #16316

Mikael, den första frågan att försöka besvara är vem den där Marian Radetzki är. Artikeln du hänvisar till är långt ifrån första gången Radetzki skriver dramatiska debattinlägg. På svenska wikipedia kan man bland annat läsa följande:

"Marian Radetzki, född 8 december 1936 i Polen, är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.....

Marian Radetzki är känd för sina prognoser av oljeprisets utveckling sedan bottennivån vintern 1998/1999 då oljepriset pendlade kring 10 USD/fat. Han framförde då åsikten att oljepriset under många år framåt skulle hålla sig under 15 USD/fat. I juli 2005 skrev Marian Radetzki att oljepriset skulle sjunka från den dåvarande nivån och år 2010 hamna under 20 USD/fat.

I sin bok Den gröna myten argumenterar Radetzki för att ekonomisk tillväxt är lösningen på alla miljöproblem.....

Marian Radetzki har förespråkat en halvering av lönerna för de sämst betalda på arbetsmarknaden och reducerad arbetslöshetsersättning för att minska arbetslösheten."

Första gången jag tog upp Radetski med min närmaste kollega bemöttes jag av ett roat leende och en underhållande historik. Min kollega refererade till hur Radetzki sedan 1970-talet gjort sig känd som samhällsdebattör med kontroveriella åsikter. Inte sällan grundat på falska fakta och ogrundade påståenden. Hans inställning till oljepriset hör i mina ögon till de mera underhållande, hur han med en dåres envishet vidhåller sin uppfattning om att peak oil är en myt och att det nuvarande oljepriset hålls uppe av marknadsbeteendet.

När det gäller vindkraftens subvensionering så finns åtskilligt skrivet bland annat här. Använd sökfunktionen på ecoprofile så hittar du mer och gå gärna vidare på de länkar som uppges.OLOF BLOMQVIST 2010-11-26        #16322
I nationalekonomiska sammanhang kan man räkna sammhällskostnaden. Inte som den verkliga subventionen, så som du gjort, att man lägger in si eller så många miljarder i stöd. I sammhällskostnaden kan man räkna snedvridande effekter av en skatt eller subvention och de kostnader dessa förväntas få för sammhällsekonomin som helhet inklusive tex utebliven tillväxt pga högre elpris. Det går då att komma fram till väldigt höga siffror beroende på hur man räknar. Radetzki behöver alltså inte ha räknat medvetet fel för att komma fram till denna summa, därmed inte sagt att beräkningen stämmer.

mvh

olof

MICHAEL SILLéN 2010-11-26        #16327

Jag har haft en diskussion med Jonny Fagerström om de 300 miljarderna. Det tycks vara han och inte Marian Radetzki som har räknat fram siffran. Han har utgått ifrån att det kommer att byggas produktionskapacitet för vindkraftsel motsvarande 30 TWh/år. Av dessa kommer produktionskapacitet för 20 byggas på land och 10 TWh/år till havs. Han har räknat med ett stöd på 35 öre/kWh för vindkraften som produceras på land och 70 öre/kWh för vindkraftsel som produceras till havs. Stödet antar han ska utgå i 15 år.

 

Han har alltså inte alls utgått de kvoter och de priser som råder inom det existerande elcerttifkatssystemet. Han har räknat med ett fastprissystem där vindkraftsel garanteras en hög fast ersättning under en längre tidsperiod framöver. 

 

Det är självklart så att man kan komma fram till vilka siffror som helst beroende på de antagande man gör. Själv tycker jag det är rimligare att utgå från det existerande systemet och de aktuella priserna.

 

Om man skulle höja ambitionsnivån i elcertifikatssystemet så att det skulle rymma 30 TWh vindkraft skulle det innebära subventioner till vindkraften med ca 120 miljarder kr åren 2003 - 2035. Detta med ett elcertifikatspris på 250 kr/MWh. Per år blir det ca 3,5 miljarder kr. Nu har jag inte beaktat inflation och inte räknat med kalkylränta. En ekonom får gärna hjälpa mig med det. 

 

Konsumenterns kostnad blir något högre pga adminstrationskostnader och moms. Elkundernas totala kostnader för en vindkraftsutbyggnad verkar svårare att beräkna.  En stor utbyggnad antas ju pressa elpriset ganska rejält tack vara vindkraftens låga rörliga kostnaderna. En storkalig vindkraftsutbyggnad antas pressa elpricerna med 15  - 20 %. För elkonsumenterna är det alltså osäkert om en storkalig vindkraftsutbyggnad kommer kosta något överhuvudtaget.  

 

Det kommer att ske en omfördelning av intäkter från de stora elbolagen till producenter av vindkraftel. Det är troligtvis den största ekonomiska effekten av en storskalig utbyggnad av vindkraften.    

 

  


 


MARCUS OHLSSON 2011-01-09        #16563
Artikeln bemöttes i Ny Teknik 2010-12-21 av

Göran Sidén, lektor elkraftteknik och Jonny Hylander, professor energiteknik Högskolan i Halmstad.
 
Länk: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3045145.ece


Göran och Jonny hävdar att deras beräkningar fortsätter att dyka upp på olika håll trots att siffrorna slår fel med 250 miljarder och är totalt verklighetsfrämmande...

Ni måste ta i beaktande att Marian Radetzky och Jonny Fagerström  till Stockholmsinitiativet, som dels har en dold agenda genom att motarbeta allt som relateras till hållbar utveckling, dels blev utsedda till årets förvillare av föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF.

På följande länk finns mer att läsa om Stockholmsinitiativet. 
http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/12/stockholmsinitiativet-arets-forvillare.html
 
// Marcus

 ...,.
 


MICHAEL SILLéN 2011-01-10        #16580

Jag har läst Sidén och Hylanders artikel i Ny Teknik. Deras sätt att räkna översstämmer med mitt. Tycker inte att Radetzky och Fagerström har en dold agenda. Den är ganska uppenbar. Däremot kan man ha åsikter om deras val av källor, antaganden mm. Deras sätt att bevisföra olika påståenden kan man verkligen ifrågasätta.


ANTON STEEN 2011-01-11        #16593
Man kan bara hoppas att Fagerström och co skjuter sig själva i foten genom att komma med sådana överdrivna och illa underbyggda siffror. Etablissemanget verkar som tur är inse att Svenskt Landskapsskydd inte går att ta seriöst. 

Det tråkiga är att deras snack om 300 miljarder sprider sig allt mer och har plockats upp av både enskilda debattörer och ledarskribenter runt om i landet.

MICHAEL SILLéN 2011-01-12        #16603
Jag tycker att det är helt ok att alla inte tycker om vindkraft. Man kan verkligen diskutera var i landskapet vindkraft passar och inte passar. Men en del vindkraftsmotståndare har blivit så fanatiska. Det finns inte längre någon hejd på deras argument. De sysslar ibland också med ren förföljelse. De har exempelvis börjat polisanmäla vindkraftsexploatörer och vindkraftsägare i tid och otid. Den nästan religiösa stämning som sprids är djupt obehaglig.

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-26        #17570
Energimyndigheten svarar efter en ny debattartikel från Radetzky & C:o:

Artikelförfattarna påstår att subventioner till vindkraft skulle kosta ”bortåt 300 miljarder”. Första gången Fagerström och Radetzki publicerade denna siffra utgick de från att certifikatspriset var 35 öre/kWh. Nu är detta pris nere i ca 20 öre/kWh. De utgick också felaktigt från att 30 TWh vindkraft per år skulle ges elcertifikat. Med dagens regler och priser kommer mindre än 12 TWh vindkraft få certifikat under 15 år med ett värde av 20 öre/kWh vilket blir kanske 30-40 miljarder, ungefär en tiondel av vad de påstår.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3157072.ece

MICHAEL SILLéN 2011-04-26        #17572

Helt obegripligt hur Radetzky, Fagerström mfl kan publicera texter med så många uppenbara felaktigheter.  Påståenden det går väldigt lätt att kontrollera. De skriver exempelvis att priset på elcertifikat ökar. På sid 7 i senaste kraftläget ser man att spotpriset nästan halverats på två år. Trenden har varit tydligt nedåtgående.
http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/Kraftläget/vrapp.pdf


 


Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (34)
Vindandelar (2)
Standby-stoppare (1)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solceller (2)
Belysning (1)
Solfångarsystem (2)
Energimätare (3)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
El (3)
Energikonsulter (2)
Varmvattensparande produkter (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2764 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik