Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Samhällsplanering    Godstransporter    Markbunden kollektivtrafik   

Nationella vägsatsningar urholkar lokala samhällen

ERIK SANDBLOM 2011-01-10        #16561

Trafikverket vill stoppa stadsutglesningen genom att bygga nya vägar i periferin

Nya kongressen i USA kan komma att skära bort mycket av cykelpengarna för att minska budgetunderskottet och eftersom cykling inte är en federal fråga. Cykelresor är mest lokala och därför är det logiskt att infrastruktur för cykel bekostas lokalt. Men det finns nog ett inbyggt problem här som också finns i Sverige. Det nationella vägnätet bekostas av staten och därför tycker kommuner om att det nationella vägnätet byggs ut. 

Kommunen kanske pekar på långväga trafik med tunga lastbilar och menar att det behövs en förbifart så att dessa kan köra utanför stan istället för genom. När förbifarten byggs så utnyttjas den av ortsborna för att handla i externa köpcentrum, och så småningom för att köra mellan villaförorter och arbete.  

Det nationella vägnätet har därmed i praktiken blivit lokalt, och den täta staden har blivit gles. Vägverkets undersökning visar till exempel att 75% av fordonen i Tingstadstunneln ska till eller från västra Hisingen. Många kanske tror att Tingstadstunneln är viktig för trafiken mellan Norge och Danmark, men allra viktigast tycks den vara för invånarna i villaförorten Torslanda. Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer, varannan anställd bor inom fem kilometer från jobbet och två av tre bor inom tio kilometer från jobbet.

 Trafikverket lägger nu fram en plan för nya vägar i Göteborgs periferi. Vägsatsningen påstås vara en förutsättning för att staden ska kunna förtätas:

Väg 549, tvärförbindelse E20- väg 40
Vägverket arbetar med en övergripande systemanalys av transportsystemet i Storgöteborg utifrån målet att:

...skapa förutsättning för en miljöanpassad och förtätad stad/utvecklat regioncentrum med plats för fler boende och verksamhet, där en väl utbyggd kollektivtrafik har fullgod framkomlighet skapad genom begränsningsåtgärder/trängselavgifter.

För att nå detta mål behöver stads-/regioncentrum avlastas från framförallt tung trafik. Detta ska ske genom en överflyttning av trafik till ett uppgraderat befintligt vägnät som kompletterats med ett par nya väglänkar, vilket illustreras i figur 3.1:1.

Men bästa sättet att minska tung vägtrafik behöver inte vara att bygga ut vägnätet. Göteborgs kommun har under vissa tider förbjudit trafik med långa lastbilar i centrum, och experimenterat med små fordon för lättare interna godstransporter.

Ett bättre sätt att hantera den tunga godstrafiken är att få över de nationella transporterna från väg till järnväg. Kombitrafiken ökar starkt, så vi vet att det fungerar. Inte minst Göteborgs hamn är ett bra exempel på detta, där tågtrafiken med containrar trefaldigats på sju år. Sextio procent av containrarna kommer nu till hamnen med tåg. Kombitrafiken har ökat utan att kannibalisera den övriga godstrafiken på järnväg. Källa Trafikanalys, Bantrafik 2009

Järnvägar kan förstås också användas till lokala resor precis som motorvägar, men det mest attraktiva sättet att åka tåg är att bo och arbeta i närheten av stationerna, vilket driver fram tätare bebyggelse istället för stadsutglesning.

En större betoning på järnväg gör att staten kan fortsätta att fokusera på nationella transporter, utan att samtidigt underblåsa stadsutglesning och bilism.

Vägverket: Älvförbindelser i Göteborg - Tillstånd och sårbarhet
Tidigare analyser indikerar att av trafiken i Tingstadstunneln har 70-75 % start eller mål på centrala eller västra Hisingen. sidan 7

Kommuner satsar på kombiterminaler - Ecoprofile
Kombitrafiken ökade med cirka 80% från år 2000 till 2007.

De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile

Göteborgs hamn trefaldigar tågtrafiken - Ecoprofile

Godset i Göteborg åker kollektivt - Ecoprofile

Streetsblog: New House Rules Threaten TIGER and Livability Programs
By specifying that the trust fund can only fund authorized programs, it excludes programs like TIGER and livability programs that were included in the 2008 stimulus bill but not in any authorization.ERIK SANDBLOM 2011-08-16        #18710

I USA finns en omfattande och lönsam godstrafik på järnväg. Här ett containertåg i två våningar på Union Pacific. Foto Union Pacific

I Tea Party-rörelsen i USA diskuteras att avskaffa den federala bensinskatten, som oavkortat går till bygge och underhåll av vägar och kollektivtrafik. Några anser att det vore effektivare att låta delstaterna bestämma över bensinskatten, men motståndarna menar att det skulle skapa ett lapptäcke av viktgränser och bestämmelser vilket skulle hämma den långväga vägtrafiken.

Ur ett miljöperspektiv kan Tea Party-rörelsens inställning vara ganska bra. Det skulle betona vägtrafikens regionala roll och låta järnvägar, sjöfart och flyg ta över mer av den långväga trafiken.

CNN: Gas tax may be next Tea Party target
Under the federal system, states on the coasts with large populations often end up sending money to states in the middle of the country that have thousand of miles of open roads but fewer taxpayers to help fund them. That makes sense, said Orski, as the roads in the middle of the country take a beating by heavy trucks shipping commerce from one coast to the other.

New York Times: The Clear Case for the Gas Tax

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik