Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Godstransporter   

Kommuner satsar på kombiterminaler

ERIK SANDBLOM 2008-03-20        #4768
Godstrafiken på järnväg har börjat ta marknadsandelar från lastbilarna. Mellan 2003 och 2006 ökade transportarbetet med tåg med 10,4%, medan lastbilstransporterna bara ökade 7,7%. Det visar siffror från Sika, Statens institut för kommunikationsanalys. Det är ett trendbrott mot större delen av efterkrigstiden, och en av förklaringarna till den dåliga utvecklingen har varit en stelbent järnväg med dåligt kundfokus.

Men en annan viktig del har varit att kommuner anvisar mark för industrier utan spårförbindelse. Till detta kommer att kommuner har bekostat väganslutning, men järnväg har företagen fått bekosta själva. Nu sker en förändring. Kommunerna satsar egna pengar på kombiterminaler. Även staten utreder fler kombiterminaler, men många kommuner inväntar inte detta utan satsar själva.

Helsingborg invidge sin kombiterminal sommaren 2005. Terminalen kostade 60mkr och volymen låg då på motsvarande ca 40 000 lastbilar per år. Man förväntade sex-sju tåg om dagen. 2007 hanterade man 50 000 containrar.

Helsingborg - Invigning av nationellt viktig kombiterminal

Eskilstuna Kombiterminal startades i början av 2000-talet då Hennes & Mauritz byggde upp ett distributionslager i kommunen. Idag används terminalen även av Lidl, logistikbolaget SkanLog och Meca, som säljer verkstads- och biltillbehör.

Katrineholm satsar 100 miljoner kronor på en terminal för att locka företag. Om kommunstyrelsen och fullmäktige godkänner förslaget i mars, sätts bygget igång direkt. När det väl står färdigt hoppas kommunen kunna hitta en privat entrepenör som tar över.  

Katrineholm - Satsar 100 miljoner på terminal

Järnvägsknuten Alvesta investerar elva miljoner kronor i en terminal som ska stå klar 2009. Även Östersund siktar på att öppna en kombiterminal 2009. Lastbilstrailrar ska köra upp på tågvagnar.

Alvesta - Nu startar arbetet med kombiterminalen

Östersund - Kombiterminal kan påbörjas år 2009

Karlstad bygger ett stickspår till Vålberg för 24,5 miljoner varav staten satsar 10,3 miljoner via Nutek.  

10 miljoner i bidrag till industrispår

Även Jönköping vill satsa på en kombiterminal i Torsvik, men där väntar man på finansiering via Banverket. Under tiden utreder man mer i detalj var spåren och omlastningsytorna ska ligga.

En stor statlig terminal är tänkt att ligga norr om Stockholm, som komplement till den stora Årstaterminalen söder om Stockholm. I arbetet studeras fyra alternativ - tre i Sigtuna; Arlanda, Rosersberg, Brista, och ett i Upplands Väsby; Stora Väsby. Arbetet med förstudiens slutrapport beräknas vara klart hösten 2008. I Brista finns sedan tidigare en terminal för tåg lastade med flygbränsle. En pipeline förbinder terminalen med Arlanda flygplats.  

Kombiterminal i norra Storstockholm

Sika: Transportarbetets utveckling 1970-2006
ELEONORA HORN 2008-03-25        #4841
Jag läste just en trevlig nyhet: "42.000 ton av klimatgasen koldioxid sparades in förra året genom att gods kom till hamnen i Göteborg med tåg istället för med lastbil. Det har man räknat ut på Göteborgs Hamn, som satsar stort på att utöka tågtrafiken."

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,tagfrakt_till_hamn

ERIK SANDBLOM 2008-03-26        #4844
Det skrev jag om för en vecka sen, Eleonora, du hänger ju inte meeeeed. ;-) Göteborgs hamn trefaldigar tågtrafiken

ERIK SANDBLOM 2008-04-15        #5108
Styckegodsterminal för järnväg planeras i Nässjö - Vi ser ju att det växer starkt på segment som inte var traditionellt järnväg tidigare, högvärdigt gods, handel och den typen av produkter, är allt mer intressant att transportera på järnvägen, säger Mikael Eriksson, marknadschef på Banverket. Styckegods är sådant gods som inte fyller en hel vagn eller container, eller ett helt tåg. Gods som fyller en hel vagn kallas vagnslast. Många anser att inte ens vagnslast är lönsamt för tåg, utan man behöver fylla ett helt tåg för att det ska gå ihop. Att Nässjö bygger en styckegodsterminal är alltså väldigt utmanande för denna traditionella syn. Min kommentar: Tidigare har det varit gångbart att hävda att järnvägen endast kan konkurrera med lågvärdigt gods och volymgods, typ virke, stål och råvaror. Det lättare och högvärdigare godset som t ex vitvaror har gått med lastbil för att det är snabbare och flexiblare, har man tyckt. Men det har aldrig varit hela sanningen i och med att t ex Chiquita haft banantransporter på järnväg ända in i nittiotalet. Sedan nittiotalet har fisktåget gått från norra Norge till Oslo via Sverige, av det enda skälet att det varit snabbare än lastbil. Volymgodsargumentet har alltså hela tiden varit lika mycket svepskäl som verkligt problem.

ERIK SANDBLOM 2008-06-26        #6010
Ny kombiterminal i Skövde invigd - I och med invigningen av Skövde Kombiterminal har vi möjlighet att trafikera 40 orter med utrustning för att klara intermodala transporter, och vi förutspår en fortsatt utveckling, säger Hans Paridon, divisionschef på Green Cargo. Skövde Kombiterminal klarar lyft av container, trailer och växelflak med vikter upp till 40 ton. Kombiterminalen är ett resultat av Green Cargos satsning på intermodala transporter. Under de närmaste åren investerar Green Cargo nästan en halv miljard för att kunna ta en ökad andel lastbilstrailers och containers med godstågen de långa sträckorna."

ERIK SANDBLOM 2008-06-26        #6011UNT: Stockholms nya kombiterminal byggs i Rosersberg

Rosersberg blir platsen för ett nytt nav för godstrafik norr om Stockholm, på både tåg och lastbil, när en ny stor kombiterminal byggs. Kostnaden på en halv miljard kronor bekostas till stor del av privata pengar. Gävle Containerterminal och Kilenkrysset går samman i projektet.

Från pendeltågsstationen i Rosersberg ska nya spår dras cirka en kilometer söderut. På terminalen ska fyra spår varje år hantera att lasta om 130 000 tjugofotscontainrar per år. Till en början kan terminalen få ett tiotal arbetsplatser.  

SVT: Stockholm Nord kan lösa trafikproblem

Kombiterminalen ska enligt planerna stå klar om drygt två år, tillsammans med en ny avfart från E4:an och nya järnvägsspår.

Banverket: Kombiterminal i norra Storstockholm

En kombiterminal i norra Storstockholm har efterfrågats av både järnvägsföretag och godstransportköpare. Banverket har därför utrett var en terminal skulle kunna placeras och kommit fram till att Rosersberg är det mest lämpliga läget. Idag finns en kombiterminal i Årsta, söder om Stockholm. Den räcker inte för de behov som finns i Stockholmsområdet.


ERIK SANDBLOM 2008-11-27        #8173
Ekot: Hallsberg kan få 300 nya jobb Hallsberg kan bli vinnare när Posten ska se över sina terminaler i framtiden. Miljövänliga transporter ska prioriteras och i den utredning som posten nu drar igång är järnvägsknuten Hallsberg ett huvudalternativ.

ERIK SANDBLOM 2008-12-06        #8392
Ekot: Storföretag diskuterar länets järnvägar Volvo PV och IKEA säger i en skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson att man vill se en ny järnväg mellan Karlshamn och Olofström. Volvo har en fabrik i Olofström.

ERIK SANDBLOM 2008-12-08        #8424
Svensk Åkeritidning: Sveaskog öppnar ny virkesterminal i Kvarntorp Sveaskog vill fördubbla sina virkestransporter på räls till 600 000 ton under de kommande åren. För att kunna lasta, lossa, lagra och upparbeta biobränsle fordras en rad nya terminaler. Den första inigdes i oktober i Kvarntorp, utanför Örebro. Vid Kvarntorp har Sveaskog tillgång till ett stickspår som kan ta emot heltåg på 500 meter med 23 vagnar. En lagringsyta i anslutning till spåret möjliggör både inmätning och lagerhållning av virke. Sveaskog investerar i nya tågterminaler

ERIK SANDBLOM 2008-12-08        #8425
Borås Tidning: Här planeras en ny virkesterminal Det blir eventuellt en ny virkesterminal i Limmared, mittemellan Borås och Värnamo.

ERIK SANDBLOM 2008-12-31        #8724

Spårplan över Stockarydsterminalen. Tjocka spår tillhör terminalen, medan tunna streck tillhör Banverket.

Ny kombiterminal i Stockaryd En ny kombiterminal invigdes vid Södra stambanan söder om Sävsjö i Augusti. Terminalen heter Stockarydsterminalen och är samägd av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB. Terminalen består av tre uppställningsspår öster om stambanan. Ett triangelspår gör att tåg som kommer norrifrån kan vända och köra tillbaka utan att göra rundgång med loket. Tågen kan också fortsätta söderut utan rundgång. Tåg som kommer söderifrån kommer dock inte in på terminalspåren utan att först göra rundgång med loket. Stockarydsterminalen AB första verksamhetsår med första tågavgången i september 2008 till och med årsskiftet har inneburit att 29 tågset lämnat terminalen vilket motsvarar upp emot 1000 lastbilslaster. En sidoverksamhet är att upplåta spåren till SJs motorvagnar. Om motorvagnarna får problem med signalsystemet kan man ibland lösa detta genom att vända tågen. Genom att motorvagnarna har förarhytter i båda ändor så kan man vända tåget på triangelspåret i Stockaryd och sedan fortsätta "baklänges". Vanilj tillverkas av rundveden som transporteras med tåg från Stockarydsterminalen

http://www.stockarydsterminalen.se/

ERIK SANDBLOM 2009-04-20        #10325
Fler tågtransporter via Helsingborgs Hamn när Coop flyttar gods från lastbil till tåg Det nya samarbetet innebär att 34 trailers med Coops varor dagligen kommer att lastas och lossas på Combiterminalen i Helsingborgs Hamn. Med färre lastbilstransporter räknar Coop med att minska sin klimatpåverkan med nästan 8 000 ton koldioxid. Helsingborgs hamn: Ny tågpendel mellan Helsingborg och Tyskland minskar landsvägstransporter med över 1 miljon mil om året Transportföretaget Intercontainer startar den första tågpendeln mellan Ruhrområdet i Tyskland och Sverige. Helsingborgs Hamn blir navet för omlastning och regional distribution av ca 350 enheter i veckan. Varje dag ersätter tågpendeln 70 tunga lastbilar mellan Tyskland och Helsingborg. Helsingborgs Hamn ökar containervolymer med ny kund - Med vår nya slinga räknar vi med att kunna ge bättre service åt våra skandinaviska kunder via Fredrikstad, Helsingborg och Århus. Det känns naturligt att koncentrera verksamheten till Helsingborg där vi redan har vårt svenska kontor och terminal med möjlighet till både kyl-, frys- och torrlager, säger Pontus Klenell, VD för Eimskip Logistics AB.

ERIK SANDBLOM 2009-09-04        #11909
Jernhusen: Första spadtaget för ny kombiterminal i Västerås Jernhusen och Mälarhamnar bygger tillsammans en kombiterminal i Västerås, som blir klar vid årsskiftet 2009-2010. Anläggningen ägs av Jernhusen och Mälarhamnar sköter driften av terminalen. Kombiterminalen kommer att vara öppen och tillgänglig för alla aktörer på lika villkor. Västerås Stad och Köpings kommun tog beslut om den nya terminalen vid respektive kommunfullmäktige i mitten av juni.

ERIK SANDBLOM 2009-09-04        #11910

Kombitrafiken har ökat med cirka 80% sen år 2000. Källa Sika Bantrafik 2007.

ERIK SANDBLOM 2009-09-15        #12106
Miljöaktuellt: Tåg minskar Coops klimatpåverkan med 10 procent Coops nya kombitåg började trafikera Helsingborgs kombiterminal i början av september.

ERIK SANDBLOM 2009-11-04        #12726
Dala-Demokraten: 40 000 färre lastbilstransporter Om godstrafiken i Dalarna skulle kunna samordas, skulle 40 000 lastbils-transporter försvinna. Receptet heter omlastningscentraler och tåg. Genom att forsla godset packeterat i exempelvis containrar till närmaste järnväg- och omlastningcentral och sedan låta det rulla per tåg den längsta sträckan, skulle företagen vinna både i pengar och miljö. Det säger Konsultföretaget Transportforskninggruppen efter att ha gjort intervjuer och analyser av vägnät, godsmängder, tågspår och kapaciteter.

ERIK SANDBLOM 2009-12-04        #13196
Svensk Åkeritidning: Van Dieren bygger nod på Katrineholms Logistikcentrum Ett avtal tecknades i går mellan det holländska logistikföretaget Van Dieren Maritime BV och Katrineholm Rail Point AB. Från och med januari 2010 kommer Van Dieren att trafikera Katrineholms Logistikcentrum med dagliga tidtabellsbundna tågtransporter till och från Tyskland. Van Dieren tecknar också avtal om att köpa 25 000 kvadratmeter beredd mark på logistikområdet av Katrineholms kommun. Van Dieren Sweden AB kommer att bygga en crossdocking- och lageranläggning för både import- och exportvaror för att kunna betjäna sina kunder ännu bättre. Anläggningen innebär att Van Dieren kommer att kunna hantera både hela laster och delar av laster till och från Sverige på ett intermodalt sätt.

ERIK SANDBLOM 2010-01-11        #13472
Ekot: Jönköping betalar åt Vaggeryd Det blir ett nytt industrispår vid Torsvik söder om Jönköping, trots att Vaggeryds kommun oväntat hoppat av projektet i höstas. Jönköpings kommun skjuter nu till de pengar som Vaggeryd skulle ha bidragit med.

ERIK SANDBLOM 2010-01-20        #13560
Vill ha pengar till godsterminal Norsjö kommun vill ha regeringens hjälp för att finansiera en godsterminal i Bastuträsk. Enligt Norsjö kommuns plan kan bygget startas under sommaren 2010 under förutsättning att en godtagbar finasiering kan åtsadkommas. Projekt ”Terminal i Bastuträsk” Projektets totala kostnad uppgår till 16 746 353 kronor och Norsjö kommun bidrar med 3 219 782 kronor. Ekot: Nytt läge för godsterminal

ERIK SANDBLOM 2010-01-27        #13642
Rekordår för järnvägstrafiken via Helsingborgs Hamn
Volymerna i tågtrafiken via Helsingborgs Hamn har det senaste året ökat med hela 20 procent. Under 2009 omlastades 60 000 enheter till eller från tåg, vilket är 10 000 fler än 2008 och nytt rekord. 


Helsingborgs hamn är idag sammankopplad med ett linjenät som gör det möjligt att transportera gods till i princip alla terminaler i Sverige. Två av exemplen är Intercontainers tågpendel mellan Wanne i Ruhrområdet och Helsingborg som når järnvägsterminaler i Göteborg, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Södertälje, Gävle och Borlänge fem dagar i veckan samt Green Cargos dagliga tågpendel med Cooptrailrar till och från Stockholm.


– Över 95 procent av godset som skickas med järnväg ankommer och avgår i tid.
Detta gör tågtransporterna än mer konkurrensaktiga, säger Nicklas Romell.


ERIK SANDBLOM 2010-02-01        #13687

Jernhusen: Mer gods på järnvägen när konkurrensen ökar

Jernhusen, som äger 13 kombiterminaler, har handlat upp terminaloperatörer till terminalerna i Göteborg, Jönköping och Stockholm Årsta.  Kontrakt skrevs då med Baneservice för Göteborg och ISS TraffiCare för Jönköping och Stockholm. Under 2010 kommer också godsterminalerna i Gävle och Sundsvall att öppnas upp för konkurrens.

– Jernhusen bidrar till att kombitrafiken blir mer konkurrenskraftig genom att skapa incitament för alla parter, ställa krav på konkurrensneutralitet och agera som fastighetsutvecklare av befintliga och nya terminaler. Det vi gör skapar förutsättningar för volymtillväxt och effektivare nyttjande av tillgänglig infrastruktur, säger Per Berggren, vd för Jernhusen.


ERIK SANDBLOM 2010-02-13        #13809
Trailer.se: Ny kombiterminal och logistikpark i Hässleholm I projektet ingår även att informera det regionala näringslivet om förutsättningarna att öka gods på järnväg och dess fördelar. Förhoppningen är att kunna anta en detaljplan under 2010 för att under 2011 påbörja bygget av den nya kombiterminalen. Ekot: 250 miljoner satsas på järnvägen

ERIK SANDBLOM 2010-03-04        #14005Skogsaktuellt: Hällefors var först ut i terminalsatsning

Trätåg AB:s nät av virkesterminaler har de senaste åren växt från fyra till sex anläggningar. Och i höst invigs ytterligare en terminal i Falköping. Terminalerna byggs för ett upptagningsområde som har en radie på ungefär sju mil. Trätåg AB grundades 1970 i samband med att flottningen på Dalälven upphörde. Företagets timmer- och massavedstransporter har de senaste åren utvecklats från en tidigare årsnivå på 1,6 miljoner kubikmeter till för närvarande omkring 3 miljoner kubikmeter.


ERIK SANDBLOM 2010-03-08        #14033Svensk Åkeritidning: Speditörer mer positiva till kombitransporter än transportköparna

Speditörernas inställning till kombitransporter har förbättrats sedan senaste attitydundersökningen, 2007. På frågan om framtidsutsikter för olika transportslag svarade 36 procent av de tillfrågade speditörerna ”mycket stora möjligheter” för kombitrafik. Det är en fördubbling jämfört med undersökningen 2007. Andelen speditörer som var mycket positiva till att använda kombitransporter ökade från 17 till 27 procent.


ERIK SANDBLOM 2010-04-22        #14551
Fördjupat samarbete mellan ISS, Green Cargo och Falköpings kommun

Ett fördjupat samarbete mellan Green Cargo, ISS och Falköpings kommun öppnar nya möjligheter för lastbilsgodset att ta tåget de långa sträckorna till och från Falköping. Förstärkta marknadsföringsinsatser, tätare tågavgångar och utveckling av spårbarheten av gods för kund är några av nyheterna.

ERIK SANDBLOM 2010-05-07        #14733Kombiterminalen i Rosersberg mellan Arlanda och Stockholm blir klar nästa år. Terminalen heter Stockholm Nord och många företag har redan etablerat sig:

2006 – Nokian Däck bygger logistikanläggning om 16 000 kvm

2006 – DHL bygger logistikanläggning om 23 000 kvm

2008 – Dustin, som säljer datorer på postorder, bygger logistikanläggning om 20 000 kvm

2009 – DHL bygger till befintlig logistikanläggning med ytterligare
10 000 kvm

2009 – BASF bygger logistikanläggning om 3 000 kvm


2 mars: Avtal klart med Banverket

Historik och tidplan


ERIK SANDBLOM 2010-07-28        #15336Två klipp från Transportnet.se:

Fortsatt ökning för Stockarydsterminalen

Från den 1 januari - 30 juni 2010 hanterade den öppna terminalen 158 stycken olika råvaruhanteringar, föregående års period blev resultatet 71 stycken. Stockarydsterminalens målsättning för kalenderåret 2010 är att nå 240 stycken tåglast/lossningar.


Norrköping satsar på nav av hållbara transporter

Teknikkonsultföretaget Vectura har fått i uppdrag att ta fram bygghandlingar för en 7 km lång ny järnvägsförbindelse till en ny kombiterminal på Händelö. Lösningen innefattar även en ny järnvägsbro över Motala ström vid Kardonbron samt ett nytt triangelspår söder om Åby. Förbindelsen ska underlätta hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Beställare är Trafikverket. Projektet delfinansieras av Norrköpings kommun och Norrköpings hamn. Kostnaden för anslutningsspåret bedöms till cirka 400 miljoner kronor och är en del av det pågående ”Norrköpingspaketet”. Byggstart kan vara aktuell under 2011.


ERIK SANDBLOM 2010-12-20        #16496

Kombitrafiken ökar ända sen sekelskiftet även om det minskade under 2009. Källa Trafikanalys, Bantrafik 2009.

ERIK SANDBLOM 2010-12-20        #16497

Den övriga godstrafiken har inte kannibaliserats av den ökande kombitrafiken. Källa Trafa, Bantrafik 2009.

ERIK SANDBLOM 2013-08-11        #22594

Kombitrafiken fotsätter att gå bra. Källa Trafikanalys, Bantrafik 2011.

ERIK SANDBLOM 2013-08-29        #22733
Nystart för tågpendel mellan Falköping och Göteborgs Hamn
Tågpendeln kommer att avgå fem dagar i veckan i båda riktningarna med motsvarande 44 stycken tjugofotscontainrar.

Min kommentar: Kul att tåget kommer tillbaka. Ibland säger man att tåg inte lönar sig på korta sträckor, men här går det tydligen bra trots att det bara är 130 kilometer mellan Falköping och Göteborgs hamn.

ERIK SANDBLOM 2014-02-08        #23029
Nu ska volymen i falköpingspendeln öka från 44 till 84 containrar.

Swedish match är med på tåget
– I runda slängar är det halva vår volym som ska ta vägen över Falköping, säger Jacobsson.

ERIK SANDBLOM 2014-02-20        #23046

Kombitrafiken minskade under 2012. Källa Trafikanalys, Bantrafik 2012.

ERIK SANDBLOM 2014-02-20        #23047

Google Maps

Green Cargo trafikerar nu en ny kombiterminal i Katrineholm och har cirka 40 terminaler i sitt nät. Den nya terminalen ligger öster om stationen och har 8 spår.

Nu kan lastbilsgodset ta tåget till Katrineholm

Logga in för att svara


Produkter

Konverteringskit elcykel (3)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Trikar (16)
Lastcyklar (4)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik