Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Grundsyn på hållbarhet    Klimatfrågan    Samhällsplanering   

Därför är Vattenfalls och Volvos klimatprojekt One Tonne Life vilseledande

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-15        #16965

Foto: One Tonne Life

Visst vore det fint om det ganska lätt gick att nå ett ton växthusgasutsläpp per person och år? Med lite kreativ bokföring är målet inom räckhåll.

Vattenfall och Volvo Personvagnar är två företag som med sina produkter och tjänster bidrar kraftigt till våra omfattande och riskabla växthusgastusläpp. Vattenfall har fossil elproduktion, och Volvo bidrar till privatbilismen, en konsumtionsgrupp som i studie efter studie lyfts fram som en av de mest klimatpåverkande.

Tillsammans driver de nu den påkostade PR-kampanjen One Tonne Life, där en familj under en period får flytta in i en passivhusvilla i Hässelby, Stockholm. Med elbil, smarta lösningar i hemmet och coachning ska utsläppen fås ned till ett ton per person och år, One Tonne Life.

För att räkna på familjens utsläpp och noga kunna följa utvecklingen har Fredrik Hedenus på Chalmers tagit fram en särskild beräkningsmodell. Vad jag kan bedöma är denna beräkningsmodell rimlig, med undantag för ett par detaljer som att ingen multipliceringsfaktor används för flygets utsläpp och att inte EU-mix (som bland annat innehåller Vattenfalls utsläppsintensiva kolkraft) används vid beräkning för elanvändningen.

Dessa invändningar bleknar dock jämfört med projektets stora snedsteg, att exkludera utsläppen från de samhällstjänster som familjen, liksom alla andra svenskar, utnyttjar.

Projektet heter One Tonne Life. Det anspelar tydligt på att deltagarna i projektet har som mål att komma ned till ett ton växthusgasutsläpp per person och år. På hemsidan upprepas detta på flera ställen, att det finns stora möjligheter att nå ned till ett ton idag, med rätt teknik och de vanor som familjen ska skaffa sig i projektet.

Och visst vore det väldigt bra om ett ton var inom räckhåll, att det går ganska lätt? Det skulle i så fall betyda att förändringarna vi behöver göra i vår livsstil och i samhällsplanering inte är så väldigt omfattande. Med rätt teknik når vi fram. Kanske går det till och med att klämma in privatbilism i det där tonnet?

Tyvärr är inte verkligheten riktigt så rosenskimrande. Den svenska offentliga sektorn uppskattas bidra med cirka två ton per person och år. Så innan familjen ens har satt sin fot i huset har målet ett ton blivit omöjligt att nå. Lägg till maten så är vi ännu längre från målet. Konsekvensen av det blir i rimlighetens namn att precis allt som inte är absolut nödvändigt måste bort från växthusgasbudgeten för att minimera skadan. Till exempel är privatägd bil i storstad är definitivt en sådan lyx som bör bort. En ny elbil kommer med en rejäl utsläppsryggsäck till att börja med. Och med 1500 mil mer år, 2 kWh per mil och 400 gram CO2/kWh (EU-mix) och fyra personer i hushållet orsakar bilen växthusgasutsläpp på 300 kg per person år. Visst kan man räkna på vindkraftsel eller svensk elmix, men det europeiska elnätet blir alltmer sammankopplat, och projektet har också fått bra utdelning på sina PR-insatser internationellt, t.ex. med reportage i BBC i kolkraftsintensiva Storbritannien. Och det är dessutom inte mer än rätt att huvudmannen Vattenfall visar hur mycket växthusgaser deras elproduktion ger upphov till.

Projektets motivering till att de väljer att exkludera familjens utnyttjande av samhällstjänster från beräkningarna är att familjen inte direkt kan påverka dessa utsläpp. Det stämmer, i alla fall ur projektets korta tidsperiod . Men även om de inte kan påverka utsläppen så blir de inte desto mindre en del av familjemedlemmarnas utsläpp. Naturen bryr sig inte om utsläppen kommer från privat eller offentlig konsumtion. 

Det finns mer att säga om bilens roll i storstaden, om urban sprawl, och om att bygga nytt istället för att renovera ett befintligt energisåll till hus. Men det tar jag en annan gång.

Jag ger godkänt för projektets beräkningsmodell för växthusgasutsläpp (frånsett naturligtvis att offentliga utsläpp inte räknas in). Projektet ska också ha mycket beröm för att klimatkompensering inte blandas in. Plus också för familjen som bor i huset, särskilt barnen har mycket vettiga frågeställningar i sina blogginlägg.

Utsläpp EU-mix

 JONAS HANSSON 2011-02-15        #16972
Undrar vad en ny elbil kostar i ton koldioxid att tillverka?

Mike Berners-Lee (How bad are bananas?) räknar med 6 - 35 ton CO2e för en konventionell bil, dvs 3-15 års bilkörning.

Andra siffror pekar på 8 - 10 ton CO2.

JONAS HANSSON 2011-02-15        #16977
Aha, hittade Volvos beräkning: 5,7 ton CO2e per bil för Volvo C30 elbil. Då antar man 40% av stålet är återvunnet och 25% av aluminiumet. Man antar också 15 års användningstid. Håller batteriet i 15 år....?
Tillkommer service och reparationer och el så klart!

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-15        #16978
Här kan man räkna lite på vad den ryggsäcken innebär för ett-tonsbudgeten. Vi räknar med bilens användningstid på 15 år. Då ger ryggsäcken utsläpp på 380 kg per år. Om det är fyra personer som nyttjar bilen så blir det 95 kg per person och år, dvs. nästan 10 % av den totala budgeten. 

JONAS HANSSON 2011-02-15        #16982
Volvo C30 har bara 4 sittplatser och bara två dörrar. För att komma in i baksätet får man gå via framdörren. Är man van vid en större bil så upplever säkert de flesta det som en standardsänkning att byta till Volvo C30. Kommer de att bli erbjudna en större elbil?

Volvos egen siffra på 5,7 ton för C30 ligger nära Berners-Lees värde för Citroen C1 = 6 ton CO2e. Den större Ford Mondeo släpper ut 17 ton CO2e vid tillverkning. Är det vad man kan förvänta sig av en Volvo V70? Ifall batterierna orkar driva den. 17 ton / 15 år ger 1,1 ton per år. Men vem kör omkring med 15 år gamla bilar...?

Med elbilar hamnar den avgörande klimatpåverkan på bilägandet, inte bilkörningen (om man laddar bilen med förnybar el och om batterierna inte måste bytas i ett). Bilpooler och hyrbilar kommer bli mer intressant, men hyrbil lär inte vara första alternativet för arbetspendling. Finns det klimatutrymme kvar för att bilpendla till jobbet för då...?  Det är redan idag vanependlingen som står för den största klimatpåverkan från bilresor, inte några enstaka långresor i bil på semestern. Vad betyder det för stadsbyggnad och kollektivtrafikutbud?

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-17        #16989
Jag tar och klipper in projektets kortbeskrivning på sin Facebooksida:

"Vad krävs egentligen för att en hel familj ska klara att leva klimatneutralt?

Med rätt förutsättningar, som klimatsmart boende, elbil och ren el borde tillvaron kunna vara precis som vanligt, eller?

Följ One Tonne Life-projektet från start!"

EVA GUSTAVSSON 2011-02-18        #17004
Åh, denna förljugenhet, att det ska gå att låta allt vara precis som det är och att vi ändå ska klara oss! Är det en ren strategi från Volvos sida för att slippa försäljningsminskningar, eller hur ska man tolka det? Det är i vilket fall otvivelaktigt vad majoriteten vill höra...

JONAS HANSSON 2011-02-18        #17006
Jag tror inte att testfamiljen kommer att klara av att komma ner till 1 ton, även om man undantar den offentliga konsumtionen (dvs klimatpåverkan från skattefinansierad verksamhet som sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg, vägbyggen, kommunala och statliga myndigheter...). Särskilt inte om man förlänger testperioden till ett helt år, istället för sex månader, för att inkludera ev semesterresa. Därför tycker jag att det ska bli spännande att följa testfamiljen. Kanske kommer experimentet i själva verket visa att det inte är tillräckligt med ny teknik för att nå klimatmålen?

JONAS HANSSON 2011-02-18        #17007
Idag hängs barnen ut som miljöbovar som duschar alldeles för länge med varmvatten och de uppmanas duscha kortare eller att veckopengen dras ner... Det är ju inte riktigt lika med en tillvaro "precis som vanligt"... utan de uppmanas tvärtom förändra sitt beteende.

(Inte för att jag tror att varmvattenduschar är det största klimathotet, så det är kanske dessutom missriktade uppmaningar, men det är trots allt uppmaningar till nya vanor...)

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-23        #17046
Ja, Jonas, rimligen har de mycket liten chans att nå ned till ett ton även med samhällets utsläpp borträknade. Den senaste siffran ligger på 3,65 ton (ca 5,65 inklusive samhällets utsläpp). Frågan är vad mer de ska ändra på? Varmare väder betyder kanske mindre köpt energi, samt mer såld energi. Det kan nog göra lite skillnad. Sen är det väl maten de får ge sig i kast med ordentligt. Men frågan är hur långt de kommer, det ska bli spännande att se. Tycker också att det hade varit intressant med en lite längre period så att semesterresandet kom med ordentligt.

Skräcken är väl att när de inte kommer längre, klimatkompenserar bort resten så att alla blir nöjda och glada. De lär ju inte göra sig av med bilen för att få ner utsläppen... Eller så gör de det, har för mig att bilpool faktiskt har nämnts någon gång i projektet.

JONAS HANSSON 2011-02-23        #17052
Det ska bli kul att se när Volvo och Vattenfall uppmanar hela svenska folket att sluta äta kött för att det ska bli något klimatutrymme över till att köpa elbil... :-)
Å få höra LRF, slakterier, charkindustrin att bli vansinniga och stå på ena sidan och gorma och på andra sidan finns biltillverkarna och elbolagen och kanske hela bygg och tillverkningsindustrin... Fast det är ju faktiskt just detta som behövs. Diskussion om hur vårt begränsade hållbara klimatutrymme ska fördelas. Vad har vi klimatutrymme att göra? 

Johan, vet du hur lågt man kan nå i klimatpåverkan för mat? Går det att leva på 500 kg CO2e (växthusgaser) som vegan? Naturvårdsverket beräknade att medelsvensson åt för 2 ton CO2e 2003, inkl restaurangbesök. När Lindells gick in i huset åt de för 217 kg CO2e per familj och vecka, dvs 2,8 ton per år och person. Nu har de bantat sig ner till 150 kg per familj och vecka, dvs till knappt 2 ton per år och person - tillbaka på medelsvenssons nivå.

För att nå ner till 1 ton per person och år (exklusive offentlig konsumtion på ca 1,7 ton CO2e) behöver deras totala privata konsumtion högst uppgå till 80 kg CO2e per familj och vecka. Bara maten är alltså idag nästan dubbelt så mkt. Restaurangbesök ingår, men gissar att skollunchen inte ingår eftersom den är skattefinansierad och den offentliga konsumtionen inte ingår i experimentet. 
 

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-03        #17138
Jonas, nej jag har själv inte sett några beräkningar på vilka utsläpp olika dieter ger. Vore intressant om vi hittar några! Jag är rätt övertygad om att det är en rätt extrem diet man får ta till om man ska komma ned till ett par hundra kilo per år, dvs att det skulle bli lite över till offentlig konsumtion, resande och energi i hemmet.

Projektet har kommenterat den här tråden:
http://onetonnelife.se/2011/03/02/kritisk-men-engagerad-diskussion-pa-ecoprofile/

Mina farhågor om att projektet kommer avsluta med att klimatkompensera bort det som överstiger ett ton verkar komma närmare att besannas. Idag kom ett informativt blogginlägg om klimatkompensation med bara mild kritik:
http://onetonnelife.se/2011/03/03/klimatkompensation/

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-06        #17171
De grönaste hemmen ligger nära en hållplats, säger amerikanska EPA:

"People can do many things to reduce their energy use: install energy-efficient light bulbs, carpool or walk, or buy Energy Star appliances, among other things," explains the EPA. "But the way in which we plan and build our communities also has a significant role to play in creating a more environmentally and economically sustainable future."

http://www.goodcleantech.com/2011/03/the_greenest_homes_are_near_pu.php

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-08        #17190

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-28        #17593
Nu är projektet inne på sluttampen, och ska gå in i de så kallade "Robinsonveckorna" när det verkligen ska försöka göra allt för att få ned utsläppen. Just nu ligger de på 4,6 ton per person och år. Dottern i familjen bad om råd på bloggen, och jag skrev några tips:

1. Göra sig av med bilen, här skickade jag med länk till Johan Cejies rapport från sin familjs bilfria villaliv
2. Vegankost
3. Flytta till energieffektiviserad, mindre lägenhet. Här påpekade jag att nybygge innebär att de får dras med en större ryggsäck än om de hade bott i en äldre, energieffektiviserad lägenhet eller villa.

15 timmar senare väntar mina kommentarer på att bli godkända. Undrar varför? :-)
HåKAN AXELSSON 2011-04-29        #17595
Hej Johan,
Förmodligen eftersom Tobias vår webredaktör är på semester den här veckan och inte har lika bra koll på kommentarsflödet dessa dagar. Självklart ska vi publicera dina tips. Tack för dom förövrigt. Jag tror att familjen kommer att behöva titta närmare på alla tre för att nå ett ton. Ska bli intressant att se vilka prioriteringar och "uppoffringar" de kommer att göra. För att leva som "vanligt" lär inte räcka om de ska hela vägen. Och som ni redan konstaterat på Ecoprofile så lär 1 ton bli oerhört svårt.
Hälsar
Håkan (i OTL projektgruppen)

PS. Kolla in Fredrik Hedenus inlägg idag om avtycket från den offentliga konsumtionen. Något ni debaterat här på Ecoprofile och som givetvis är en viktig del av problemställningen
http://onetonnelife.se/2011/04/29/den-offentliga-konsumtionen/

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-30        #17599
Tack för svar Håkan, och nu ser jag att kommentarerna har gått igenom:
http://onetonnelife.se/2011/04/27/klimatsmarta-tips-for-vardagen/

Intressant med Fredriks inlägg om den offentliga konsumtionen. Skandal egentligen att vi inte har bättre och färskare siffror än så här på en sån här ödesfråga. Läge att använda ett av mina favoritordspråk:

"You can't manage what you don't measure"

Våra grannar norrmännen får de svenska utsläppen per person till 10,5 ton:
http://www.carbonfootprintofnations.com/content.php?cID=82

Har inte läst på så noga, men de verkar använda siffror från 2001.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-06        #17668
Lögnerna fortsätter i ett pressmeddelande från Volvo med rubriken:

Framgångsrik resa mot "One Tonne Life":
Testfamiljen Lindell redan nere på 2,6 ton koldioxid per person och år


Om man inte är insatt, får man inte då intryck av att familjen är nära det relativt säkra målet 1 ton per person och år? Jag vill påstå att det är ren och skär lögn att hålla på så här, och ge sken av att det skulle kunna vara hållbart med privat bilägande och nybyggda villor i storstad. Som sagt, lägger man på familjens nyttjande av offentliga resurser, som jag inte tror att familjen Lindell vill vara utan, så ligger de på uppåt 4,6 ton och då finns inte det minsta utrymme för sådan lyxkonsumtion som egen bil och nybyggd villa.

Det är intressant att trots lögnen så når de ändå inte fram till målet, och bilen och huset är delorsaker till det, framgår i pressmeddelandet:

"Ryggsäcken" uppgår till 900 kilo koldioxid per person och år. I "ryggsäcken" ligger koldioxidutsläppen som sker när de olika produkterna tillverkas, t ex huset, solcellerna, bilen, möblerna och familjens kläder.

Hade de räknat med huvudsponsorn Vattenfalls elmix som ligger på 400 gram CO2/kWh så hade även användandet av bilen gett upphov till stora utsläpp.

Projektet ska ha poäng för att de tydligt lyfter fram köttkonsumtionens växthusgasutsläpp:

Vegetarisk lunch halverar utsläppen
Andra intressanta detaljer i tremånadersrapporten:

  • Utsläppen från maten familjen köper hem har minskat stort. Familjen har engagerat sig mycket för att hitta mat som påverkar klimatet i mindre utsträckning. Genom att aktivt variera sina val av kött och fisk och äta en större andel grönsaker och rotfrukter har utsläppen påverkats mycket.
  • Utsläppen från restaurangbesöken har minskat något, men här finns större möjligheter. Genom att variera med vegetariska lunchalternativ skulle utsläppen från restaurangbesöken minska ytterligare.  
Det här uttalandet från mamman i familjen förvånar mig lite:

– Än så länge har vi inte behövt göra några stora kompromisser med vårt vanliga liv.

Även om det stämmer till stor del, de har fortfarande bil, bor i lyxigt hus osv. så lever de radikalt annorlunda än medelsvensken -de gör inga flygresor. Det hade varit intressant att slänga in en Thailandsresa och se vad det gjorde med utsläppen.

https://www.media.volvocars.com/se/enhanced/se-se/Media/Preview.aspx?mediaid=37931

PONTUS ANDERSSON 2011-05-06        #17671
Bra tråd!
En extra eloge till "JONAS HANSSON 2011-02-23        #17052"
som på ett väldigt underhållande sätt ställer bilen, biffen och bostadens aktörer mot varandra i en prioriteringsfajt. Alla verkar onekligen inte kunna putsa bort några procent och kalla sig hållbara utan mer drastiska åtgärder krävs. Man skulle kunna lägga till shopping också och då blir intrigerna ännu mer komplexa, snart i en såpa på en TV-kanal nära dig! :)

Jag som är från livsmedelssidan förespråkar såklart att det är livsmedelsutsläppen som ska tillåtas utrymme helt enkelt eftersom de är en mer naturlig del av denna och äta bör man annars dör man. Vi överlever nog utan både bilar och flådiga villor det är jag helt övertygad om.. :)

Jonas Erlandsson---> Thailandsresan skulle vi gärna kunna avvara också, har läst någonstans att dess utsläpp motsvarar en genomsnittlig svensk bilanvändning.
Problemet är att folk inte vet eller helt kastar ifrån sig denna slutsats och gör ett för dem klockrent rättfärdigande eftersom de ödslat all energi på tex. källsortering och kvittar helt enkelt ut dessa.
Då det oftast rör sig om charter så kan man knappast lägga in Thai kultur och en faktor närmast biståndskaraktär till lokalbefolkningen utan det rör sig om stora företag på isolerade platser.
Jag har spekulerat i möjligheten att komplettera svenska hotell med strandimitation och de nya svenska innovationslamporna som helt imiterar solljus med undantag av de skadliga UV-strålarna.
Detta kunde nog fungera iallafall som Weekendresor under vintermörkret och på sikt kunna bygga upp en statushöjande veckoresa. För visst spelar det roll hur långt upp grannens ögonbryn rör sig vid levererandet av årets semesterresa det får man inte glömma..

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-12        #17710
Urban sprawl kan vara värre än själva huset:

In conventional suburban development, an average American home uses 108 million BTUs (British Thermal Units--a measure of energy consumption) per year for operation (heating, cooling, lighting, etc.). But that same house uses 132 million BTUs per year in transportation energy use--for a total of 240 million BTU/year. In other words, for that average home, 55% of its total energy use is for transportation, and 45% is for operations.

http://www.ecogeek.org/architecture/3494-sprawl-can-be-worse-than-the-buildings-themselves

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-20        #17784
Nu får jag felmeddelande när jag försöker kommentera på One Tonne Life-bloggen, så jag gör det här istället. Fredrik Hedenus är här optimistisk om elbilar i framtiden:
http://onetonnelife.se/2011/05/17/hur-bra-ar-egentligen-elbilar-for-klimatet/

Och här är den kommentar jag försökte lägga in:

"Men om resurser satsas på att ställa om kraftproduktionen kan elbilar mycket väl bli en bra lösning för det framtida transportsystemet."

Javisst är det mycket som kan bli bra i framtiden. Låt oss överväga lyxen med privatägda bilar i storstäder den dag vi har ren och säker energiproduktion. Men jag är tveksam om vi verkligen vill ha tillbaks bilismen i städer när vi väl fått känna på vad det innebär att bli fri från den.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-29        #17875
Familjen verkar nu ha varit nere och vänt på ett lägstavärde på 3,3 ton (de räknar veckovis):

1,5 ton CO2, det känns bra!! Vi är nöjda! Nu går vi tillbaka för att hitta vår komfortnivå. 
http://onetonnelife.se/2011/05/28/15-ton-co2/

Hade de bott i ett mindre, renoverat hem istället för en stor nybyggd villa samt gjort sig av med bilen hade de förmodligen nått en bit till, men det ligger naturligtvis inte i sponsorernas intresse att tala om det.

Jag har alltså lagt till 1,8 ton (tack Jonas Hansson för korrigeringen från 2 ton) som är de samhällstjänster som familjen utnyttjar.

KARL HILLMAN 2011-06-08        #18009
Då får vi väl snart se pressmeddelandet: "One tonne life" blev "3,3 tonne week"

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-08        #18010
Klockren rubrik, kan komma på ett forum för hållbar konsumtion nära dig inom kort! :-)

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-08        #18011
Vilseledningen fortsätter, nu med god hjälp av SvD:

Projektet kallas ”One tonne life”, ettonsliv.

Ett ton är den nivå som bedömare anser att koldioxidavtrycket måste ner till per person och år för att medeltemperaturen på jorden inte ska öka mer än två grader.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatfamiljen-flyttar-ut_6222467.svd

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-08        #18013
Ha ha, det är fler som tycker att Vattenfall vilseleder, fast åt andra hållet... Det blev tydligen fel i siffrorna på den skippade alpresan.

Jag tror Svenskt Flyg ska vara mycket glada över att familjen inte har gjort någon flygresa under perioden, det hade då framgått mycket tydligt hur omöjligt det är att klämma in flyg inom utsläppsbudgeten.

KARL HILLMAN 2011-06-08        #18014
Jag såg detta...

Själv gjorde  jag nyligen en resa på ca 5 timmar med en nybyggd snabbfärja i Sognefjorden (Sogndal-Bergen). Första sträckan var jag och min kompis ensamma med besättningen på en färja som drog 500 liter bränsle i timmen och körde i ca 32 knop. Det fanns dock plats för gissningsvis över 200 passagerare, och vi blev fler efter hand. Jag undrar vad de räknar för utsläpp per passagerare...

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-08        #18015
Shit pommes frittes, 5*500*2,5=6250 kg. Inte kul att dela på två iaf!

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-12        #18077
Har missat att svara Pontus några inlägg upp ser jag. Ja, det är nog så att maten behöver få ha en större del av utsläppskakan än som det ser ut idag. Jag har när jag har räknat på hur många flygresor vi egentligen kan göra förutsatt att vi lyckas minska utsläppen från maten lika mycket som från transporterna, boendet och övrig konsumtion:
http://www.ecoprofile.se/thread-1365-Battre-resande-Thailand-och-Dominikanska-republiken.html

Om vi räknar med en hållbar nivå på 500 kg per person och år så blir det 50 kg växthusgaser för maten... Det är nog inte rimligt, det blir oerhört svårt att komma ner på sådana nivåer med maten.  Och som sagt, äta bör man, annars dör man. Däremot överlever man utan nybyggd stor villa och elbil i storstad.

JONAS HANSSON 2011-06-12        #18078
Svenskt Flyg verkar inte vana vid att räkna på klimatpåverkan från flygresor, eller vill de bara manipulera och medvetet sprida osäkerhet? Kanske är de rädda för att förlora sina pengar och handlar i panik? Bör man lita på människor som vill tjäna pengar på sin pryl om de inte beskriver hur de räknar?

Fredrik Hedenus räknar ut att en flygresa på en sträcka lika lång som Arlanda - Geneve kan släppa ut 410 kg CO2/person. Han lägger sedan till andra växthusgaser, kväveoxider och kondensationsstrimmor och hamnar på mellan 530 och 700 kg CO2e/person.
http://onetonnelife.se/2011/03/09/flygets-klimatpaverkan/


David Weiner lägger sedan till transfer från flygplatsen. Familjen skulle ju inte åka skidor på Geneves flygplats, utan uppe i Alperna. Oklart hur den beräkningen görs, men han hamnar på 893 kg till slut och skriver felaktigt CO2, istället för CO2e (växthusgaser, räknat som CO2-ekvivalenter). Denna siffra verkar bli väldigt hög.
http://onetonnelife.se/2011/02/28/skidresor-och-klimatet/

Går man in på SAS klimatkalkylator och räknar på Arlanda - Geneve så får man förslaget att inte räkna på Boeing 737-800, utan en 737-600. SAS anger i sin kalkylator att 600:an är den mest använda flygplanstypen på denna sträcka. 600:an ger 356 kg CO2/person för tur och retur. Detta är däremot bara CO2. Jonas Åkerman vid KTH använder en uppräkningsfaktor från CO2 till växthusgaser för flyg inom europa på 1,8. Det ger 640 kg CO2e/person.
http://sasems.port.se/EmissionCalc.cfm?lang=0&utbryt=0&sid=geninfo&left=geninfo
Naturvårdsverket

Men då har vi bara kommit till flygplatsen, inte till skidhotellet. Hittar man buss som drar 5 liter diesel milen, 55 sittplatser och 50% full blir det bara 15 kg CO2/person tur och retur för de 16 milen enkel väg från flygplatsen till skidorten.

Till Arlanda från Stockholm kanske man åker tåg och då blir det nära noll. 655 kg CO2e per person är inte någon omöjlig siffra alltså för skidresan.

Även om man flyger med Boeing 737-800 så behöver man lägga på för utsläpp på hög höjd. 276 kg CO2 blir då 500 kg CO2e. Summa 515 kg CO2e per person. Men hur vet man i förväg vilket flygplan man kommer att färdas i? Det går ju inte att beställa?


JOHAN ERLANDSSON 2011-06-13        #18083
Pressmeddelande från Volvo Personvagnar idag, och jag känner nu igen den vanliga mixen av kreativ bokföring, riktigt värdefull information och oförmåga att översätta den informationen till vad det betyder för vår livsstil.


Kreativ bokföring i ingressen

Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton. Det innebär att familjen lyckades minska sina utsläpp med nästan 80 procent jämfört med "startvikten" i januari. 

Här har vi en fantastisk kreativitet. Först det sedvanliga ignorerandet av familjens utnyttjande av samhällstjänster. Och sedan att de översätter vad familjen lyckades med under någon enstaka vecka till ett resultat för hela perioden. Jag har bett om en mer fullständig sammanställning från projektet men inte fått något än. Jag uppskattar att familjen i snitt legat på minst 3 ton. Lägger vi på samhällstjänsterna så hamnar vi på ca. 5 ton istället för 1,5 ton. Och räknar vi på Vattenfalls eller EU:s elmix så blir det ytterligare högre siffror. Vilken el man ska räkna på finns det olika åsikter om. Jag menar att vi inte bör blunda för dagens verklighet och inte blint lita på att vi snabbt får fram stora mängder ren energi.

Värdefull information

Ner till 2,5 ton (4,3 ton med samhällstjänster, min anmärkning) behövde vi inte göra några större kompromisser med vårt vanliga liv. Sen blev det tuffare. Att leva på 1,5-tonsnivån (3,3-tonsnivån med samhällstjänster, min anmärkning) var med våra mått mätt en extrem vardag, säger Alicja Lindell


Oförmåga att koppla informationen till livsstilsförändringar

3,3 ton, alltså väldigt långt från en hållbar nivå på utsläpp av växthusgaser, uppfattades som en extrem vardag av familjen. Men ändå sägs inget om att det fanns stor besparingspotential genom bo i ett mindre, energirenoverat hem och göra sig av med den egna bilen (familjen bor inte på landsbygden). Men vad ska man vänta sig när det är Vattenfall, Volvo Personvagnar och en småhustillverkare som står bakom projektet?

https://www.media.volvocars.com/se/enhanced/se-se/Media/Preview.aspx?mediaid=38681

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik