Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Avfall och återvinning    Naturresurser    Ekologiskt   

Biogas och ekologiskt jordbruk - två av Afrikas hållbara vägval

ZSOFIA GANROT 2011-05-12        #17694

Lysekilläraren Björn Martén, svensk pionjär i biogas och ekologiskt jordbruk för Afrika

Både biogasfrågan och det småskaliga ekologiska jordbruket brukar hetta till den annars svala svensk debattluften. Den första har blivit trendig nyligen och det satsas stort på hemmaplan, som aldrig förr. Den andra är kontroversiell med oändliga mängder för- och nackdelar när framtidens matproduktion är på debattbordet.

Som skribent brukar jag  -normalt- hålla mig inom mitt eget område och hjärtefrågor som avlopp, kretslopp, RENA kretslopp, slamdebatt eller liknande här på Ecoprofile, men denna gång vill jag lyfta upp en människa och hans insatser inom biogas och ekologisk odling i Afrika.  Afrika, som alla vill "rädda", alla vill investra i, eller bistå med våra  "fungerande, superhållbara" kunskaper inom miljö- och energifrågor.

Samtidigt som jag får kalla kårar när jag hör uttalanden som "lösningen för Afrika är att konstgödsla upp den" då blir det allt bra, svält försvinner och det läggs grunderna för en långsiktigt hållbar Afrika. Detta i sig kan diskuteras intensivt, liksom begreppet "Afrika" (historiskt, samhällsmässigt, geografiskt, geologiskt, klimatmässigt, kulturelt, etniskt, konsumptionsmässigt, mm).

Just nu vill jag bara få fokus riktad på en artikel skriven av Hans Sternlycke inför utdelningen av CETs miljöpris 2011 till Lysekilläraren Björn Martén, svensk pionjär  i biogas och ekologiskt jordbruk i Afrika. Med Sternlyckes tillstånd återges här hela artikeln. Björns arbete och historia är värd att uppmärksammas, det lovar jag! Och kanske några av er blir inspirerade och engagerade och rentav kontaktar honom?

Afrikas hållbara framtid ligger i första hand i dess folks egna händer, men kanske även i sådana människors fantastiska engagemang och arbete som Björn Marténs...de är många, men många fler behövs.

Här kommer artikeln:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The African Spider gör Afrika till ekologiskt föredöme

För sitt engagemang för biogasen fick Björn Martén årets miljöprispris
från CET, föreningen Centrum för Ekologisk Teknik, till Ragnhild
Kilborns minne. Hon var den första föreståndaren för den första
permanenta miljöutställningen, den som sedan blev Ekocentrum i Göteborg.

Han var en av de drivande vid tillkomsten av CET för 27 år sedan och
redan då engagerad för biogas. Genom att han var tävlande på Skapamässan
i Sollentuna med ett biogasprojekt integrerat med ett växthus och
vattenbruk, där all näring och allt vatten återcirkulerades, fick CET
gratis monterplats och många medlemmar. Ett annat projekt var
konverteringen av en Volvo till en biogasbil. Han startade också svenska
biogasföreningen. Efter samgående med Gasföreningen förra året har den
blivit Energigas Sverige och mer kommersiell.

Björn Martén är aktiv i den ideella föreningen GEIST som samarbetar med
VIRED, en kenyansk NGO för landsbygdsutveckling. På Geist Swedens
hemsida kommer informationen in efterhand. Tillsammans med East African
Farmer Federation, EAFF, arrangerade man en uppmärksammad
biogaskonferens. Nio länder deltog. Björn kom hem därifrån sprudlande av
optimism. Han hade träffat så många engagerade människor som kan arbeta
lika ideellt som han för att sprida idéerna.

Ett uttalande gjordes mot markrov från storskaliga exploatörer och för
ett småskaligt jordburk där råvarorna förädlades lokalt. Med solel och
med biogasgenererad el som utjämnare kan man man få ett småskaligt
effektivt elnät för lågspänd likström där byborna kunde sälja el.

Biogasrötning kan göra Afrika bördigt. Viktigare än biogasen är att
växtnäringen återförs. I rötresten finns den i lätt upptagbar form.
Mullhalten ökar. Vattnet behålls bättre. Med klimatförstöringen kommer
torkan att bli ett allt större problem.

SIDA:s bidrag till AGRA, Alliance for Green Revolution in Africa, för
att sprida modernt jordbruk till Afrika, med konstgödsel,
konstbevattning och högavkastande växtsorter för export, är att ge
stenar i stället för bröd.

Småbönder har inte råd med konstgödseln. Jorden blir steril. Vatten nog
finns inte. De skulle gynnas mer av småskalig biogasrötning av
humanavfall, växtrester och av grödor som odlats för att ge kväve till
jorden. Men biogasteknikens fulla möjligheter har varit så gott som
okända i Afrika, och det vill Björn ändra på.

Med färre kor i Afrika skulle inte marken bli så försliten. Ett hektar
kan föda tolv veganer men bara tre köttätare. Då skulle man få mark över
för annat. I stället vill Björn Martén marknadsföra biogasreaktorn som
kunde ge bönderna inkomster som ”the Industrial Cow”. Den kan vara i
familjestorlek eller mycket större.

Kisumu vid Victoriasjön kunde bli första staden med bara biogasbilar.
Humangödsel, vattenhyacinter och hushållsavfall räcker mer än väl till
för att köra både bilar och tåg. Björn Martén har väckt intresse på hög
nivå att biogas från bönderna kunde driva tåget som går från Kisumu till
Nairobi och vidare till Mombasa vid kusten. Det skulle skulle ge många
försörjning och trygghet när oljan sinar. Nu står bränslet för fyra
femtedelar av kostnaderna för att driva tåget.

Nairobi kan förses med biogas genom ett nätverk med småskaliga
biogasanläggningar hopknutna med en billig polyetenslang. Biogasen ger
bönderna inkomster. Fiber för bredband kan läggas ner samtidigt med
slangen för att få energisnål uppkoppling utan strålningsproblem.

Avloppsvattnet måste källsepareras. Invånarna i staden kan med sina
fekalier ge material till biogas. På de ställen där det finns
vattentoalett kan urin och avföring sugas ut med vakuum till en
rötkammare med en fem centimers slang i det tjockare avloppsröret. Ett
sådant system kunde användas också i Väst, när vi måste överge våra
avloppssystem. Invånarna kan också köra ut sin dynga till bönderna och
få betalt för den genom att få tillbaka biogas i en lågtrycks plastsäck.

Björn har även initierat the African Spider project, för att rädda
Afrikas regnskogar, floder och sjöar genom utbildning i hållbar
utveckling med biogas som viktig del. Spindeln är i Afrika symbol för
visdom. Med det vill man avvända att 70 procent av bördigt land hotas av
ökenspridning av befolkningstryck, brukningsmetoder och
klimatförändringar. Ett sätt är att integrera avlopp och energi med
biogas. Tillsammans med ökad kunskap kan det bidra till att regnskogen
bevaras. Tchadsjön har nu bara en tjugondel av sin tidigare yta kvar på
grund av avskogning.

Projektet stöttas av East African Biomass Board, EABB, som bildades i
samband med biogaskonferensen och kommer att verka för ökad användning
av biomassa som råvara för till exempel biologiskt nedbrytbar plast.
Björn är internationell representant i EABB.

Där finns också East African Farmer Federation representerade, som har
ett nätverk på 25 miljoner bönder. Regionen kunde inte bara bli
självförsörjande på drivmedel utan även exportör av flytande metan.

Försörjningen får Björn som lärare på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. För
sitt ideella engagemang har han ibland fått tjänstledigt, eftersom
Björns erfarenheter har inspirerat många elevers intresse för globala
miljöfrågor och hållbara systemlösningar.

Just nu driver Björn på för att få en ny en ettårig fördjupad
yrkesutbildning som ekosystemtekniker med sol, vind, biogas och
husbygge, öppen även för utländska studenter. Rektorn på högskolan i
Lysekil har stort intresse för att få utbildningen till stånd .

För att ta sig till skolan cyklar han, paddlar, cyklar igen och paddlar.
Det tar en och en halv timme. Att paddla kajak är ett av de stora
intressena och på somrarna driver han Flatö kajak för att kunna
finansiera projektverksamheten i Afrika.

Ett annat intresse är att dansa folklig dans och i synnerhet polskor
Han håller just nu på med att försöker få igång ett dans och
musikprojekt i Västra Götaland med inriktning på att lära ut den
folkliga dans och speltraditionen i våra skolor.


Det behövs fler eldsjälar som Björn Martén för att entusiasmera, så att
människor prövar andra exempel för hur jorden kan användas än dagens
förhärskande marknadsinriktade modell byggd på icke hållbar teknik.

Hans Sternlycke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Björn Martén kan kontaktas på:
http://www.lions.lysekil.nu/j/index.php?option=com_contact&view=contact&catid=12:styrelsen&id=11-bjoern-martenJOHAN ERLANDSSON 2011-05-12        #17719
Det låter verkligen som mycket spännande idéer om biogas! Du får gärna bjuda in honom att själv skriva om sina biogaslösningar, Zsofia!

JOHAN ERLANDSSON 2011-07-22        #18478
Vikten av fungerande ekosystem och deras känslighet gör sig påminda: Värsta torkan på 60 år i östafrika ger svältkatastrof. Flute skriver och tipsar var man kan lämna katastrofbidrag:
http://flutetankar.blogspot.com/2011/07/en-riktig-kris-i-ostafrika.html

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik