Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Till fots    Samhällsplanering   

Dags att plocka tillbaka övergångsställena?

DAVID LARSSON 2011-11-22        #19421

Var går man?

Antalet fotgängare som dör i trafiken ökar kraftigt. Kan det vara så att de senaste årens nedmontering av övergångsställen bidragit till att minska aktsamheten om de oskyddade trafikanterna?

Jag såg nyss på rapport att dödsiffrorna i trafiken stigit kraftigt och störst var ökningen bland gångtrafikanter. Om jag hörde rätt har antalet dödade fotgängare fördubblats mot tidigare.

För några år sedan skärptes kraven på bilisterna vid övergångsställena och det blev tydligare att fotgängarna alltid hade företräde. Det har lett till att mängder av övergångsställen plockats bort och ersatts av övergångar utan tydliga skyldigheter gentemot fotgängarna. Jag har bilden att Trafikverket sett detta som ett effektivt trafiksäkerhetsarbete, då fotgängarna annars tagit sig väl stora friheter att "bara gå ut i gatan".

Själv har jag upplevt att förändringarna gjort det mindre attraktivt att gå i staden, då det inte längre känns som att man "får" gå över gatan. I alla fall inte utan att först vänta på alla bilar som ska förbi. Min misstanke har varit att detta fått följden att ännu fler väljer att åka bil.

Kan det dessutom vara så att dessa åtgärder nu lett till en minskad respekt för fotgängare, med fler dödsolyckor som följd?

Någon som vet mer om det som döljer sig i statistiken?ERIK SANDBLOM 2011-11-22        #19422
Övergångsställen är ett tveeggat svärd! Det är faktiskt tillåtet att korsa en väg var som helst, men om det finns ett övergångställe är man tvungen att använda det. Se Trafikförordningen kapitel 7. Det är också tillåtet att gå längs alla vägar förutom motorvägar och motortrafikleder.

 På så vis kan man säga att det bästa vore att ta bort alla övergångsställen, eftersom varje meter väg i lagens mening är ett övergångsställe. Det man borde göra är att sänka farterna och anpassa vägarna mer efter fotgängare (och cyklister, ryttare, traktorförare med flera), särskilt där det finns parallella motorvägar som motortrafikanterna kan köra på.

MAGNUS BILLBERGER 2011-11-22        #19425

Erik pekar på förutsättningar som ges för gående. Fordonsförares skyldigheter finns i Trafikförordningens kapitel 3. Ett stort problem som jag ser det är att många är benägna att tolka lagen i motsatser: Om bilförare har väjningsplikt så har jag alltså rätta att gå ut hur som helst och när som helst, bilföraren måste väja. Men det står faktiskt i 3 kap 60§ att "Vid ett bevakat övergångsställe skall en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera.". Alltså gående som på "rätt sätt gått ut på gångbanan". Både som cyklist och bilist råkar jag alltför ofta ut för fotgängare som uppenbart missat det där med rätt sätt.


EH5AHNG2 GOSOOG9A 2011-11-22        #19427
Magnus, det är väl först och främst 61 § du ska titta på. Dvs på ett obevakat övergångsställe ska man ta hänsyn så att en bil som närmar sig inte ska behöva tvärnita.

"Rätt sätt" i 60 § tolkar jag som grön gubbe lyst när man påbörjat korsandet. Jag finner inget explicit förbud att gå mot rött, men i likhet men grunden är väl att man får korsa om det inte skapar fara eller olägenhet.

Vilket för mig till Erik, som jag tycker läser lagen med väl mycket önsketänkande även om jag instämmer i en sådan önskan. I princip får du korsa gatan var som helst om det inte kommer några bilar, vilket för tankarna till en viss barnlåt.

I avvaktan på en svensk Monderman-utopi håller jag därför med om att det är irriterande att antalet juridiska övergångsställen ständigt minskar, tex i Malmö där jag bor. Här har vi ovanligt korkade dubbelfiliga gator överallt där det inte ens på övergångsställena går att lita på att bilarna i det andra körfältet ser en eller stannar ifall bilarna i det första körfältet gör det. Detta skapar en falsk trygghet och är riktigt farligt. Men i stället för att fixa refuger mellan filerna eller bevakning tar man helt sonika bort övergångsställen.

Här finns också ett antal halvgenomtänkta ersättningar till övergångsställen som är utformade så att de upplevs som en förlängning av trottoaren då de är i samma material och nivå, men som saknar skyltning och gatumarkeringar: En bra intention eftersom många bilister upplever dem som ett farthinder, men juridiskt torde detta lägga ett mycket större ansvar på fotgängaren än ett vanligt övergångsställe.

ERIK SANDBLOM 2011-11-23        #19432
@Kami
Nu ser jag att det står "Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken." Man skulle kunna ta bort "eller olägenhet" så att bilisterna inte fråntas något ansvar.

Jag tycker inte det är någon utopi att man ska kunna korsa en väg även om det inte finns övergångsställe. Särskilt när det som sagt finns motorvägar och motortrafikleder där motortrafiken fått fritt spelrum. Vidare finns det järnvägar, sjöfart och flyg som erbjuder tunga och snabba transporter. Vägtrafiken får inte bli en helig ko.

ERIK SANDBLOM 2012-03-30        #20344

Borås Miniatyrångloksällskap

NTF uttalar sig om säkerheten vid övergångsställen:

Onödiga olyckor på övergångsställen - Jnytt.se
Han berättar att både gående och cyklister har för stor tilltro till de vita strecken. Han säger att det skapar en falsk trygghet för dem. 
- Man hävdar sin rätt som gående. Självklart finns det en del bilister som struntar i lagen också, men de gående är inte medvetna om att en bil har en stoppsträcka på 20-25 meter.


Det låter som att NTF ser stadsgatorna som en sorts minijärnvägar där tågen inte kan stanna. Ett X2000 har en stoppsträcka på över en kilometer och det är alltid förbjudet att beträda spårområdet. Om en bilist har så lång stoppsträcka att de inte kan stanna för fotgängare vid övergångsställe kanske de kör för fort helt enkelt?

ERIK SANDBLOM 2012-03-30        #20345
Har ni tänkt på att när media rapporterar om olyckor så är det sällan bilisten som krockat med något, utan bilen själv? "Bil körde på cyklist" etc. Se tråden Inga bilister i olyckor, bara cyklister

Logga in för att svara


Produkter

Elmopeder (5)
Trikar (16)
Cyklar (6)
Cykelleasing (2)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)
Konferenstjänster (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3526 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik