Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel    Bil   

Inga bilister i olyckor, bara cyklister

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20273

Av Christian Gillinger. Artikeln har tidigare publicerats på Cyklistbloggen, och vi följer upp på twitter med hashtaggen #ingenbakomratten

Har ni tänkt på att vid olyckor så är det sällan bilisten som krockat med något, utan bilen själv? Men när det handlar om cyklar så är det alltid ”cyklister” som gör något? ”Bil körde på cyklist”, ”Lastbil körde på cyklist”, ”Lastbil körde på cyklist och avvek från platsen”.


En högst ovetenskaplig googlemätning ger 27 400 träffar på ”Bilist körde på cyklist”, men mer än en halvmiljon, 549 000, på ”Bil körde på cyklist”. Och när det gäller lastbilar så ger ”Lastbil körde på cyklist” 2910 träffar, mot inte en enda för ”Lastbilschaufför körde på cyklist”.

I den mån bilföraren omnämns så är det oftast för att få konstatera att han/hon inte sett cyklisten, att han ”hörde hur något dunkade till under lastbilen”. Alltid i passiv form. Aldrig att det är en bilist som kört på något.

Det är som om fordonet är en naturkraft som inte går att stoppa och att den stackars föraren helt hjälplöst stått vid sidan av och tittat på. Det syns också när inga cyklar är i närheten utan två bilister smäller med varandra. Då handlar det om ”Lastbil körde på personbil”, ”Lastbil körde på bil”, ”Två bilar krockade”. Förarna satt liksom bara med. Det blir extra tydligt som i den här korta artikeln:

Jag ser framför mig två figurer ur Disneys ”Cars”, som med groggy lampögon sakta rullar av vägen med fåglar  flygande i ring kring huvudena. Inga förare inblandade.

Bilar körs helt enkelt inte av någon när de är inblandade i olyckor. De är en ostoppbar tingest, det går lite sig själv och vi omgivande människor kan bara hjälplöst titta på och hoppas på det bästa.

Cyklar däremot krockar aldrig, ens med varandra. Cyklister gör det. ”Cyklist körde omkull kvinna”, ”Cyklist körde på gående och skadades”, klassikern ”Cyklister kör på i var fjärde olycka”, där första meningen lyder ”De allra flesta olyckor mellan cyklister och personbil sker i olika korsande situationer.”. Och när bilisten omnämns är det bara för att konstatera att det inte var dennes fel.

Det är inte bara media som blandar ”cyklister” och ”bilar”, även polisen gör det:

”Cyklister” synliggörs, de är aktiva personer, ”bilister” är passiva betraktare av vad deras fordon tar sig för för tokigheter. När de kör på varandra är det personen på cykeln och själva bilen som nämns. Det här kanske är semantik, men genom att välja, medvetet eller omedvetet, vilka ord man använder så kan man styra hur folk uppfattar världen. Vem är ansvarig i trafiken?

Cyklister och bilar.
JOHAN ERLANDSSON 2012-03-26        #20298
Vad är det som är problemet här egentligen? Vad skulle bli bättre om "bilist" användes istället för "bil"?

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20299
Jag tycker språkbruket är avslöjande. Det är så jobbigt att ta ansvar att man låtsas att det är bilen som agerar och inte människan som har gjort fel. Den obärmhärtiga verkligheten är att bilisten hade kunnat undvika krocken på flera sätt, genom att se sig för, genom att inte köra så fort, och genom att gå, cykla eller åka kollektivt istället.

Genom att tala om bilister och inte bilar slutar man glida undan ansvaret.

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-26        #20300
Samtidigt är det politikers ansvar att det är så många bilar i staden och att hastighetsgränserna är för högt satta... Jag förstår nog vad du säger, men kan inte koppla det till hur det skulle göra situationen i städer bättre. För mig är inte huvudproblemet hur bilister beter sig, utan att städerna planeras utifrån bilen.

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20301
Klart att stadsplaneringen påverkar men om man åker till t ex Köpenhamn så tycker jag inte att stadsplanering och geografin egentligen ska motivera att cyklingen där är fem gånger så stor som i Stockholm eller Göteborg. 55% av köpenhamnsbor cyklar till jobbet.

Jag tycker det verkar vara en kulturfråga också. Man gör som alla andra gör, och där kan media ha ett stort inflytande.

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-26        #20303
Menar du att språkbruket är en delförklaring till den större andelen cyklister i Köpenhamn? Du menar att dagens språkbruk avskräcker folk från att börja cykla?

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20304
Jag menar att språkbruket ursäktar det vårdslösa beteende som bilkörning ofta är. I vilket annat sammanhang är det okej för mig att utsätta ditt liv för fara bara för att spara en minut, och när det väl smäller betraktas det som en oskyldig olycka?

De flesta bilister är snälla, men när det väl smäller är det inte okej att utmåla saken som en naturlig händelse som ingen kunnat förutse eller undvika. Det sägs att i Nederländerna är det alltid bilistens fel om hen kör på en fotgängare eller cyklist. Jag tycker det finns logik i det eftersom det är den som kör det tyngre fordonet som introducerar den största risken.

JONAS HANSSON 2012-03-26        #20305
Det är bra att lyfta det här, bilförare och lastbilschaufförer behöver känna ett större ansvar, speciellt i stadstrafik där det är ont om utrymme och många oskyddade i trafiken.
Men jag antar att en del av orsaken till att detta har kommit att beskrivas så här kan vara att vid en krock är det cyklisten som kommer i kontakt med bilen. Det blir skrapmärken på bilen och blåmärken/brutna ben/huvudskador på cyklisten. Bilisten kommer aldrig i direktkontakt med vare sig cykel eller cyklist, utan krockar med inredningen i sin egen bil om han/hon inte har bälte. Bilen kör iofs in i cykeln, men cykeln erbjuder inte något större skydd för cyklisten och cyklisten sitter på flera håll "utanför" cykeln och kommer därför i direktkontakt med bilen, som iofs har körts in i olyckan av bilisten.

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-26        #20306
Jag kan också tycka att det är ett märkligt fenomen med det här språkbruket.

Men samtidigt så är grundproblemet att det finns mycket bilar i stan och att hastighetsgränserna är för generösa. Då smäller det förr eller senare, men ödesdigra konsekvenser. Så jag har nog ändå svårt att se problemet med att man säger att det är bilar som orsakar olyckorna.

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20308
Men att skylla på hastighetsgränsen är väl bara ytterligare ett sätt att skylla ifrån sig. De är maxgränser, inte minimigränser.

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-26        #20309
Klart bilföraren har ett ansvar. Men, som sagt, i min värld är det avgörande problemet att bilismen ges så stort svängrum i städerna snarare än att bilister beter sig dåligt. En bilist som håller 30 km/h på en 50-väg i stan får snart många tutande medbilister bakom sig, jag tror tyvärr inte på att vi får ned hastigheterna frivilligt.

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20310
Samtidigt kan man inte mekaniskt köra efter fartgränsen, om det t ex är mörkt. I mörker förväntas fotgängare och cyklister bära särskilda ljusa kläder, eller till och med en särskild synlighetsväst. Varför går inte NTF ut med en reklamkampanj där alla uppmanas att sakta ner under vinterhalvåret, när sikten är så dålig?

MARIE LINDSTRöM 2012-03-26        #20311
Det här påminner mig om forskning jag läst (som jag tyvärr inte minns tillräckligt bra för att referera/länka) om kriminellas språkbruk. När de ska beskriva de brott de begått använder de ofta språkbruk där de själva står långt utanför handlingen och att de själva knappt hade någon aktiv del i det i stil med "kniven gick in" eller "ett skott avlossades" eller att det till och med är offrets fel för att de var på fel plats eller sa fel sak. 

ERIK SANDBLOM 2012-03-26        #20312
Bilisters regelbrott ett större problem än cyklisters - Klas Elm på Newsmill
Feministerna pratar om patriarkala maktstrukturer. I transportdebatten finns en bilismens makthegemoni. Om mannen är norm i samhället, är bilen norm i trafiken. Detta slår igenom när man hör tjänstemän oavsett om de kommer från trafikverk, gatu- och fastighetskontor, polisen eller NTF.

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-03-26        #20313
Jag tycker nog Erik har helt rätt. Det är slarvig journalistik, men snarare än att påverka synen på cyklister negativt tror jag den påminner den problematiska synen på bilismen som norm i samhället. Den här typen av artiklar handlar inte om ansvar utan om att beskriva vad som just har inträffat. Mest av allt kan man ifrågasätta nyhetsvärdet. Ansvaret är ofta inte känt, och följs väldigt sällan upp i rapporteringen och det kanske vore mer intressant att komma åt.

Bilen är alltså helt utan ansvar, tidningarna till trots. Återstår att fördela skulden mellan bilförarna och deras medtrafikanter och bilismen, dvs det politiskt prioriterade bilåkandet.

Avseende den större diskussionen kan möjligtvis en parallell dras från amerikanska vapenlobbynsfavoritcitat "It is not the gun that kills people—it is people". Jag tror emellertid inte det finns någon svensk lobbyorganisation som driver liknande retorik i trafiksammanhang. Det är i varje fall inte hur jag uppfattar #ingenbakomratten. Men den dag sådana argument verkligen förs fram finns en grund för Johans skepsis och då är problemet att någon aktivt försöker individualisera strukturella missförhållanden i syfte att bevara status quo. Vad Erik däremot efterlyser är att synliggöra bilförarna som individer och deras delaktighet i olyckor, det offentliga rummet och samhället i stort.

Däremot finns en oförmåga hos svenska planerare och politiker att arbeta med trafiksäkerheten på det individuella planet genom utbildning och inte minst upplysning (filosofisk). Dessutom finns en svårbotad övertro på daterade trafiksäkerhetsideal, såsom trafikseparering, SCAFT och ständigt ökad reglering. Bakgrunden är en strävan efter optimering där definitionerna av det optimala och de resulterande prioriteringarna spikades nån gång på 50-talet. Det är en del av svensk förvaltningstradition att föreställa sig att samhället såväl fysiskt som socialt och ekonomiskt kan planeras till den grad att det individuella ansvaret förringas. Detta underminerar inte bara individens trafiksäkerhetsbeteende, utan även insikten om externa effekter av beteendet generellt. Bilföraren blir osynlig.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik