Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan    Miljöpolitik   

Klimatforum 2011: Hur ser vägen mot 2050 ut?

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19483

Då har årets Klimatforum dragit igång. Flera Ecoprofiler är på plats, t.ex. sitter Fredrik Bergman här bredvid mig. Miljöminister Lena Ek är tidigt i programmet och inleder med att ta ett u-landsperspektiv på klimatfrågan.

Danmark, Storbritannien och Tyskland nämns som länder som har ambitiösa klimatmål, minskning med 40 % det närmaste decenniet. Även Sverige har 40 % minskning som mål till 2020 (jämfört med 1990).JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19484

EU:s nuvarande politik räcker inte till. Röda linjen erhålls med nuvarande politik, många fler radikala beslut måste till.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19485

Ambitiöst... Men hur ska det gå till? Är noll verkligen realistiskt? Det verkar inte vara ett konsumtionsperspektiv här, även om Lena under utfrågningen säger att hon tycker att man ska ha det som utgångspunkt (import/export).

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19486

Två representanter från framtiden deltar under dagen och ställer tuffa frågor. Sissa Pagels, grundare av Green Teens och Adam Olsson, Wake-up call. Moderator är Sharon Jåma, vetenskapsjournalist.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19487

Maria och Anders pratar om de senaste tio årens klimatarbete.

Maria: Totalt ointresse när hon började prata med industrin om växthuseffekten. Sedan ökande intresse, som sedan helt försvann i samband med klimatmötet i Köpenhamn 2009.

Anders: Vi måste utgå från konsumtionsperspektivet, annars lurar vi oss själva.

Anders: Ekonomutbildningen måste göras om

Maria och Anders: Ekonomerna har för mycket makt

Stora applådåskor!

Anders kommer klara havsnivåhöjningen bättre än Maria, som synes...

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19488

Erik Kjellström meddelar att klimatforskningen står på stadig grund.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19489

Klimatmodellerna och observerad temperatur stämmer ganska väl överens.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19490

Vid ökad temperatur minskar jordens förmåga att absorbera koldioxid.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19491

Sammanfattningsvis: Klimatforskningen står på stadig grund, vi har blivit säkrare. Nästa IPCC-rapport kommer 2013/2014.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19492

Joakim Langner förklarar vad tvågradersmålet innebär i praktiken. Om vi ska nå målet med 70 % sannolikhet bör de globala utsläppen minska med 50-60 % till 2050 och med 100 % till 2100.

Om vi istället sätter ett 1,5-gradsmål så måste utsläppen ned till noll till 2050.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19493

Om vi samtidigt med kraftfulla åtgärder mot CO2-utsläpp också vidtar åtgärder mot metan och sot så finns det en liten chans att vi klarar tvågradersmålet.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19494

Sissela Kyle, dagen till ära klädd som silverfisk, tyckte att det var bättre förr när sopor som man slängde i havet bara försvann.

Resonerar på slutet vettigt om "marknadens" förmåga att åstadkomma förändring. Eftersom marknaden är lite som du och jag, som gärna stoppar huvet i sanden. Tror på lagstiftning, tvång och höjda skatter, och får applåder för det.


JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19495

Anna Lindstedt rapporterar om god stämning i Durban. Hon hoppas att mötet kommer överens om en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19496

Pierre Schellekens berättar om EU-kommissionens klimatarbete och säger att det finns goda förutsättningar att det stärker EU:s ekonomi och skapar nya jobb.

Flyget ska in i EU:s utsläppshandel, trots vilda protester bland annat nu i Durban.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19497

Powerpointåtervinning... Intressant här är att 80 % utsläppsminskning ska ske inom EU, utan kompensationsåtgärder.

Jag snappade upp något som Wijkman sa att en kinesisk forskare hade sagt till honom:

"China will not do what you tell her to do. China will do what you do."

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19498

Mette Kahlin från brittiska ambassaden berättar om Storbritanniens klimatarbete. De har en oberoende kommitté som bestämmer klimatmålen. Sedan tas en plan fram och varje department är ålagda att följa planen.

Sternrapporten är en delförklaring till Storbritanniens ambitioner.

Vill ha 30 % minskning till 2020, det stämmer bättre med tvågradersmålet.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19499

Svensk energi och Teknikföretagen säger att elen är viktig i omställningen och gillar inte att vattenkraftsproduktionen minskar. Ett europeiskt perspektiv är nödvändigt när nätinvesteringar görs. Vill ha forskning på:
  • Förnybar elproduktion
  • Elenergilager
  • Smarta elnät
  • Kärnkraft
Vill ha demonstrationsprojekt och innovationsupphandlingar.

Frågor från "ungdomarna":

Fråga: Vad ser ni för energimix 2050?
Svar: Koldioxidsnåla kraftkällor, inklusive kärnkraft

Fråga: Vad ser ni i kärnkraft?
Svar: Vi har haft klimat som utgångspunkt. Kärnkraft är billigt.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19500

Hans Rosling argumenterade för att per capita är det enda vettiga sättet att räkna. Att säga att Kineserna är stora utsläppare är lika intelligent som att säga att de är överviktiga för att de tillsammans väger så mycket.

Hans stora poäng är att det inte finns ordentlig statistik för våra växthusgasutsläpp. Varför dröjer det flera år att få växthusgasutsläppsiffror när det bara tar någon månad att få ekonomisiffror? Hur kan vi åka till Durban utan att veta hur det har gått med våra utsläpp de senaste två åren?

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19501

Att säga att u-länder kan välja en annan väg än oss, att de inte behöver göra samma misstag som oss är mycket arrogant. Om man erkänner att man har gjort fel, ska man inte rätta till sina egna misstag då? Här OECD-ländernas energianvändning. Obefintligt med sol och vind.

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19502

Paneldiskussion. Svante säger att alla spelare är redo att gå fortare fram, men var är ledaren som ska samordna alla spelare? Reinfeldt försvann efter Köpenhamn.


JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19503
Nu börjar jag längta lite efter gratisvinet efter en späckad eftermiddag. Det har twittrats flitigt idag, på #klimfoSupermiljöbloggen är särskilt aktiva.

MATTIAS CARLSSON 2011-11-30        #19504
Det ser ut som om ni har haft en bra dag där på forumet. Intressant att EUs 80%-mål till 2050 i stort ska uppnås genom minskade CO2-utsläpp. Prognosen för övriga växthusgaser (lustgas, metan, F-gaser från jordbruk mm) är en halvering. Det innebär ju att CO2-utsläppen ska minska med 85-90%

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30        #19506
Mattias, förklara närmare för mig som är trögtänkt nu.

MATTIAS CARLSSON 2011-11-30        #19507
Om jag tolkar grafen ovan rätt så var 80% av växthusgasutsläppen (mätt i CO2-ekvivalenter) i EU-länderna 1990 utsläpp av CO2, medan 20% var andra växthusgaser (lustgas, metan etc). Enligt grafen så ska dessa andra gaser ungefär halveras (om inte mitt ögonmått sviker mig) till 2050, medan resten av utsläppsminskningen ska vara minskning av CO2.

Planen är att CO2-utsläppen ska minska från ca 80 enheter till ca 10 enheter. Medan de övriga utsläppen ska ner från ca 20 enheter till ca 10. En minskning från ca 80 till ca 10 är en minskning med 85-90%.

Blev det tydligare så?

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-02        #19520
Ja, nu fattar jag! Helt rätt, den konsekvensen blir det. Och det känns väl ganska rimligt och stämmer med vad jag brukar prata om -att det är enorm utmaning att komma ned till hållbara utsläppsnivåer, särskilt när det gäller maten. Det räcker liksom inte med elbilar.

Lite reflektioner nu ett par dagar efter Klimatforum:

På plussidan fanns SMHI som som vanligt levererar forskningsläget på ett tydligt sätt, det är framförallt för detta jag åker till Klimatforum. "Ungdomarna" gjorde ett bra jobb och påminde även mig om att vi inte är tillräckligt arga för den enormt slappa klimatpolitik som förs. Var är handlingskraften? Vet inte hur bra klimatprestanda Storbritannien har idag, men de verkar iaf föra en tydligare klimatpolitik, baserad på vetenskapliga fakta, än Sverige. Sissela Kyle var både rolig och klok. Rosling hade några riktigt dräpande kommentarer, de tänker jag sno...

På minussidan fann jag näringslivet som mest producerade gäspningar. Frånvaron av publikinteraktion stör mig också. Ett klassiskt problem med större seminarier-man packar agendan så full att man glömmer den enorma kompetens som sitter i publiken. Tycker nog inte att "forum" är rätt namn för detta evenemang så som det är utformat idag. Det hade varit möjligt att få med publiken på en mängd sätt, t.ex. genom att ställa frågor muntligen, via sms eller twitter. Kanske är rädslan för publikinteraktion en följd av några aggressiva klimatskeptiker för några år sedan?

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-02        #19528
Jag har förresten en känsla av att klimatfrågan börjar komma tillbaks i Sverige. Stämmer det? Och vad beror det i så fall på? Den varma hösten?

MATTIAS CARLSSON 2011-12-02        #19529
Jag tror att återkomsten till det allmänmediala fältet just nu beror dels på Durban och dels på att vi fått en ny miljöminister.

Sedan har jag en känsla av att fler och fler - både samhällsdebattörer och journalister - börjar förstå frågorna, även om det går långsamt. Det känns också som om det finns mer initierade journalister inom de traditionella medierna nu. Framförallt Sveriges Radio, med Klotet och Malin Olofsson i spetsen, gör ett väldigt bra jobb.

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-02        #19530
David Jonstad menar att hela Klimatforum gick ut på att producera en illusion av att "vi har kontroll". Det kan jag tycka är att tolka lite väl hårt. Möjligtvis stämmer det för vissa av talarna, som Lena Ek, den långe farbrorn från EU, näringslivsrepresentanterna och till viss del även Svante Axelsson. Men överlag så såg jag en rätt sund oro från t.ex. SMHI, Sissela Kyle, "ungdomarna", Wijkman & Wetterstrand samt Hans Rosling. Och varje gång någon av dessa senare sa ett sanningens ord blev det rungande applåder.

http://www.effektmagasin.se/illusionen-av-kontroll

MATTIAS CARLSSON 2012-05-13        #20694
Från och med i år ska Naturvårdsverket bli snabbare på att räkna ihop föregående års utsläpp av växthusgaser.

Tidigare har man haft problem med att det dröjer till slutet av året innan man har fått fram och sammanställt utsläppsdata för det föregående året. Detta ledde bland annat till att Lena Ek åkte till klimatförhandlingarna i Durban i november 2011 utan att ha några data över Sveriges utsläpp för år 2010 utan fick nöja sig med att ha koll på 2009 års utsläpp. Detta har kritiserats av bland andra Hans Rosling, ovan.

Men med nya rutiner ska Naturvårdsverket i år kunna presentera preliminära data för 2011 redan till hösten och från och med nästa år ska preliminära data finnas klara i början av sommaren.

Tidningen Riksdag & Departement rapporterar:

De sektorer som ska vara med i de preliminära siffrorna är energianvändning, industriprocesser, lösningsmedel och produktanvändning, jordbruk, avfall och internationell bunkring. Däremot ska inte markanvändning, det vill säga hur mycket växthusgaser som skog och mark binder, tas med i den snabba rapporteringen eftersom beräkningarna är så osäkra. Dessutom finns inte samma behov av snabb statistik för den sektorn, enligt Naturvårdsverket.

Tipstack till Supermiljöbloggen


MATTIAS CARLSSON 2013-01-23        #21767
Internationella energiorganet IEA har gjort en studie över hur det Nordiska energisystemet kan närma sig CO2-neutralitet. Man räknar på ett scenario som minskar utsläppen från energianvändning med 85% till 2050. Några viktiga punkter:

- Elsystemen bör kunna bli helt fossilfria. Mängden kärnkraft ökar något och andelen vindkraft beräknas bli 25%.  
- Den Nordiska vattenkraften kan göra stor nytta för att hjälpa omvärlden att minska sitt fossilberoende. Förstärkningar i elnäten behövs för att kunna utnyttja vattenkraften bättre
- CCS (kolinfångning) behöver tas till för att komma åt utsläppen från vissa tunga industrier (antar att de syftar på processutsläppen - ej energirelaterade - från stål-  och cementtillverkning)
- Transportsektorns tillväxt behöver begränsas. På medellång sikt så är det främst effektiviseringar som leder till minskningar i sektorns utsläpp. Efter 2030 kan en växande andel el- och biobränslefordon ge större bidrag

JOHAN ERLANDSSON 2013-01-23        #21768
Ny Teknik feltolkade och menade att det handlade om de totala utsläppen av växthusgaser:

En massiv utbyggnad av vindkraften och fördubblad försäljning av elbilar de närmaste tio åren. Det krävs om Norden ska bli klimatneutralt till 2050 enligt en ny rapport från Internationella energimyndigheten, IEA.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3621539.ece

MATTIAS CARLSSON 2013-01-24        #21772
Elforsk och Svensk Energi har tagit fram en rapport om hur vi kan minska den svenska transportsektorns användning av fossila bränslen med 80% till 2030. Mycket av det som sägs här har sagts tidigare. Men det är om inte annat bra att de här frågorna fortsätter diskuteras och rapporten ger också en bra översyn av potentiella politiska åtgärder som kan leda mot ett fossiloberoende transportsystem.

MATTIAS CARLSSON 2013-01-29        #21822
Klimtforum 2013 går av staplen den 20 mars. Sista anmälningsdag är den 1 mars.

Tid: 12.30-17.00 med efterföljande mingel till 19.00
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan i Stockholm
Avgift: 725 kr exkl. moms

Några Ecoprofiler som tänker ta sig dit?


Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik