Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Godstransporter    Cykel   

Mindre lastbilar ger framgång för kombitrafik

ERIK SANDBLOM 2012-03-28        #20321

Kombitrafiken ökar mest på utrikes, där de största lastbilarna inte tillåts. Källa Trafikanalys, Bantrafik 2010

Kombitrafiken ökar starkt i Sverige, och trafiken till utlandet ökar allra snabbast. År 2010 blev kombitrafiken till utlandet hela sju gånger så stor som 2001. Öresundsbron är en förklaring till att utrikestrafiken ökar mest. En annan är att grannländerna inte tillåter de stora lastbilar som går på svenska vägar. 

Medan Sverige tillåter lastbilar som väger 60 ton, tillåts i Danmark bara 48 ton, i Norge 44 ton och i Tyskland 40 ton. I Tyskland finns dessutom kilometeravgifter för lastbilar. Skillnaden mellan inrikes och utrikes kombi är intressant eftersom den visar hur godstrafiken skulle kunna utveckla sig i Sverige om samma regler gällde här som i grannländerna.

En liknande effekt syntes när lastbilarna i Sverige gick upp i vikt på sjuttiotalet. När maxvikten ökade från 37 till 51 ton år 1974 sjönk järnvägens transportarbete med 9 procent fram till 1978. Under samma tid ökade lastbilarna sitt transportarbete med 1 procent. Det visar en studie från VTI, se figur nedan:VTI
VTI: Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Det finns dock starka krafter som vill tillåta stora lastbilar även i utlandet, eller megatrucks som de kallas där. I Nederländerna körs redan megatrucks, och därför utsätts Danmark och Tyskland för påtryckningar att tillåta lika stora lastbilar.

Lastbilsfolket menar att megatrucks är miljövänliga eftersom det behövs färre lastbilar till samma mängd gods. Det blir färre lastbilar på vägarna, menar de. På kort sikt kan det bli så, men eftersom kostnaderna per tonkilometer minskar så innebär det på lång sikt att transporterna ökar. Då blir det lika många lastbilar som idag fast tyngre, samtidigt som järnvägen och sjöfarten får svårare att konkurrera.

Ibland framhålls att kombitrafiken inte är något alternativ eftersom det krävs dyra omlastningar. Men det stämmer inte riktigt. De stora lastbilar som det är frågan om är nämligen så stora, 24 meter, att de inte kan användas på stadsgator. Godset måste alltså lastas om till mindre lastbilar, så kallade distributionsbilar.

Än så länge står det och väger. Kommissionären Siim Kallas vill tillåta gränsöverskridande trafik med stora lastbilar, medan EU-parlamentet är emot.

  Frågan är intressant för cyklister och fotgängare också. Lastbilarna är nämligen så stora att föraren inte ser vad som händer i svängar. Det är ett stort problem. De så kallade högersvängningsolyckorna står för hälften av omkomna cyklister i Stockholm och London.

Trafikanalys. Bantrafik 2010

Permissible Maximum Weights in Europe - International Transport Forum (PDF)


VTI: Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet


Red light for ‘monster truck’ traffic across borders - Euractiv


Will He or Won’t He? – Commissioner Kallas Suspends Announcement on Megatrucks - ECF


Miljarder satsas på tung lastbilstrafik i Sverige - Ecoprofile


Tyska cykelfrämjandet kräver självbromsande lastbilar - Ecoprofile


Godset kommer med europatåg - Ecoprofile


ICA ökar samarbetet med Green Cargo

ICA kommer att köra färdigplockade lastbärare till Hallsbergsterminalen där omlastning kommer skötas av terminalen för vidare distribution till 52 av ICAs butiker i regionen.ERIK SANDBLOM 2012-03-27        #20322

Stora lastbilar är otympliga. Foto Ken Rossland, BT.no


MATTIAS CARLSSON 2012-03-28        #20325
Erik. Har du koll på energiåtgång per ton-km för godståg respektive lastbil?

ERIK SANDBLOM 2012-03-28        #20326
Mattias, nej Trafikanalys redovisar bara elförbrukningen för hela järnvägen, inte uppelat på tågtyp. Kanske kan du hitta uppgifter för lastbilar hos Trafikanalys. För godståg kan det finnas hos Green Cargos hållbarhetsredovisning:

http://www.greencargo.com/sv/Om-oss/Resultat--rapporter2/

MATTIAS CARLSSON 2012-03-28        #20328
Bränsleförbrukning för lastbilar enligt ett examensarbete av Marie Andersson vid Högskolan Dalarna:

Total ekipagevikt 40 ton
Lastat gods (max) 26 ton
Bränsleförbrukning 30l/100km ==> 3 kWh/km ==> 0,12 kWh/ton-km vid full last

Total ekipagevikt 60 ton
Lastat gods (max) 40 ton
Bränsleförbrukning 45l/100km ==> 4,5 kWh/km ==> 0,11 kWh/ton-km vid full last

Vid elektrifiering  kan man - enligt dem som vill elektrifiera våra vägar - kapa enerigåtgångern med två tredjedelar. Alltså ner mot 0,04 kWh/ton-km

MATTIAS CARLSSON 2012-03-28        #20329
Enligt en rapport från VTI från 1993 så var energiåtgången i kWh/ton-km för respektive trafikslag (se s.15 i rapporten)

Lastbil, fjärrtrafik        0,20
Lastbil, distribution     0,64
Järnväg (el)                0,06-0,11
Kombitrafik*               0,08-0,11
Sjöfart**                      0,05
Flyg***                        1,5-8

Det är förvisso 20 år gamla uppgifter, men om inget av transportslagen har effektiviserats i långt större utsträckning än de andra så ger de i alla fall en indikation om storleksordningen och ungefärliga förhållanden mellan olika transportslag.

Om dessa uppgifter är någorlunda korrekta så bör elektrifierade lastbilstransporter i fjärrtrafik ha ungefär samma elförbrukning per ton-km som järnvägstransporter. Fjärrtrafik avser dock relativt stora lastbilar, medan kombitrafik kan vara lämpligare ifall man av någon anledning vill använda mindre lastbilstyper.

*Lastbil 10% av transportsträckan och därefter järnväg
**Jag tror att det avser relativt kortväga (alltså inte interkontinentala) sjötransporter
***För 30 respektive 600 mil

ERIK SANDBLOM 2012-03-28        #20330
Det är viktigt att snabbt få ner utsläppen men det är inte enda fördelen med järnväg och kombitrafik. Tunga lastbilar är överrepresenterade i krockar och sliter mycket på vägbanan. Slitaget ökar logaritmiskt med axeltrycket. I Sverige tillåts tio ton axeltryck på vägarna.

WS DOT Pavement Guide. Loads
Pavement damage caused by a particular load is roughly related to the load by about a power of four (for reasonably strong surfaces). This means that, generally speaking, a vehicle weighing twice as much as another (and having the same axle/tire arrangement) will cause 16 times as much damage to the pavement.

Länken död,  prova http://www.pavementinteractive.org/article/Loads/
ERIK SANDBLOM 2012-12-06        #21576

Foto: Privat, via YR.no

– Vogntoget var 50 cm fra stuevinduet - YR.no
Benedicte Ellet Von Brasch hadde nettopp forlatt huset da et vogntog dundret inn i stueveggen mandag morgen.

ERIK SANDBLOM 2012-12-14        #21619
En studie beställd av Community of European Railways har tittat på effekten som större lastbilar har på tågtrafiken. Studien uppskattar att om Tyskland skulle tillåta lika stora lastbilar som Sverige gör, så skulle kombitrafiken minska med 10% på rutten Malmö-Tyskland medan den traditionella vagnslasttrafiken minska med 20%.

Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail Transport and Single Wagonload Rail Freight Traffic. Community of European Railways

ERIK SANDBLOM 2012-12-14        #21620
Åkerier från öst tvingar CargoNet till nedläggning av Oslo - Skåne - Transportnet
Bjarne I Wist noterar att ett ökande antal speditionsbolag som tidigare skickat sina trailrar och övriga lastbärare med CargoNets intermodala järnvägslösningar på sträckan mellan Oslo och Malmö/Trelleborg i allt större utsträckning antingen anlitar dragbilsåkerier från östeuropa, eller skandinaviska åkerier med 25,25-meters modulekipage för dessa transporter.

ERIK SANDBLOM 2013-02-05        #21849

Till gruvan i Pajala körs monsterlastbilar och ibland åker de av vägen. Foto privat.

ERIK SANDBLOM 2013-03-04        #22030
70 procent av tung yrkestrafik kör för fort. Ekot
Men det handlar inte bara om hastigheten i sig, utan en annan undersökning som Transportstyrelsen gjort tillsammans med Rikspolisstyrelsen visar att nästan hälften av yrkestrafiken i undersökningen inte följer kör - och vilotider.

Fler än hälften kör för fort. DN
En stor mätning av hastigheterna som Trafikverket har gjort visar att 70 procent av tunga lastbilar med släp kör för fort.

ERIK SANDBLOM 2013-10-11        #22846
Nu har ytterligare en monsterlastbil åkt av vägen. Lastbilarna väger 90 ton och kör malm från gruvan i Pajala. Det hände tydligen i juni också, och i februari. Lastbilarna kör på dispens, den vanliga maxvikten är 60 ton.

Gruvtransport av vägen. Norrländska Socialdemokraten

ERIK SANDBLOM 2013-10-23        #22867

ERIK SANDBLOM 2014-09-18        #23419
Polisen i Danmark har gjort en framgångsrik satsning på att stoppa regelvidriga lastbilstransporter. Nu ska svenska polisen lättare kunna stoppa lastbilar där böterna inte betalats.

Regeringens lagförslag om att polisen ska få använda däcklås, så kallad klampning, mot yrkestrafik som bryter mot trafikreglerna ser nu ut att få politiskt stöd från oppositionspartierna.
 
- De har, siden vi startede 1. januar, stoppet 1837 lastvogne og skrevet 492 overtrædelser. Det er godt 25 procent. Ud af dem var 677 udenlandske lastvogne og 178 af dem overtrådte færdselsloven. En del var cabotagekørsel, men hovedparten var overtrædelse af køre- hviletidsbestemmelserne, siger Paw Kaltoft.

ERIK SANDBLOM 2014-10-18        #23599
Stora brister när farligt gods körs på våra vägar. Ekot
Många tunga transporter med farligt gods har tekniska brister. Det visar en nationell kontroll av drygt 1 000 långtradare och lastbilar, som gjordes förra veckan. Nära hälften, 400 fordon, hade tekniska brister. Lika många hade kört i fler timmar i sträck än vad som är tillåtet. En mindre andel saknade dokumentation om vad lasten innehöll.

ERIK SANDBLOM 2014-10-18        #23600
Ny alkoholbom - stoppar rekordmånga. SVT
Under dagen stoppades nio rattfyllerister vid Frihamnen, vilket är ett rekord sedan den nya alkoholmätaren installerades i förra veckan.

ERIK SANDBLOM 2015-10-02        #23899
Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda om skärpta regler för lastbilstransporter. Det ska eventuellt bli lättare för polisen att klampa lastbilar om de är för tungt lastade, eller om chauffören har kört för länge utan paus.
 
– Vi skulle vilja att en det var en mycket högre andel som stoppades. Det är bara möjligt om polisen påbörjar ett långsiktigt arbete att rekrytera fler trafikpoliser. Det säger Mattias Schulstad, utredare på Transportarbetareförbundet.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik