Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Kultur & media    Konsumtion och livsstil   

Twitter -en kraftfull kanal för gröna opinionsbildare!

CARINA SUNDQVIST 2012-04-17        #20479

-Jag tar även bilder med mobilen och lägger ut på Twitter för att nå ut med mitt budskap, säger Carina Sundqvist.

 
Tisdagens Studio Ett i P1 (20120410) handlade om Twitter och om den eventuella nyttan med Twitter. Undertecknade (@ibyr, @LMartinOlsson) är relativa nybörjare @Twitter men vi har tagit oss an detta "nya" forum likt upptäckare av Amerika! med passion, engagemang och nyfikenhet.

@Twitter idag saknar vi flera relevanta och inspirerande aktörer inom miljösverige. #klimat frågan är mer aktuell än någonsin och vi ser det spira en begynnade miljödebatt @Twitter. Men för FÅ miljökunniga och miljöauktoriteter använder idag Twitter som en naturlig kanal att sprida budskap och för att få feedback.
 
Twitter utgör en utmärkt kanal för att debattera, sprida #kunskap och #inspiration kring #klimat-, miljö- och omställningsfrågor. Vi ser en stor potential för twittrare inom just miljöfrågor att nå ut med sitt #budskap, att kunna ta del av #information och #nyheter samt att vara del av en aktiv debatt kring ämnet.
 
Det finns i dagsläget cirka 300 400 stycken twitterkonton i Sverige (färsk statistik från Aitellu) och många av dessa är #journalister, dvs de snappar upp om du skriver något av intresse. Vi finner även flera ledande politiker, opinionsbildare samt andra engagerade personer i Twitterflödet. Men vi välkomnar fler. Under ämneshashtaggen #svpol drivs en aktiv debatt kring svensk politik men här finns utrymme för mer #klimat och #miljörelaterade debatter. 
 
Det sägs att Twitter i Sverige är en #ankdam med endast journalister, mediafolk och reklamare som skriver om strunt. Så kan det visserligen vara ibland men kanalen #Twitter gömmer så mycket mer. Som demokrativerktyg och för att ta vara på den #yttrandefrihet vi har i Sverige är Twitter lysande! Tänk på möjligheten att du genom att starta ett konto direkt kan nå ansvariga politiker med just din kommentar eller din fråga.
 
Det vore mycket intressant om #Sverige kunde bli det Twittertätaste landet i världen och att vi gick i bräschen för att genom inhemsk (och föralldel global) debatt skapa nytänkande och nya lösningar inom #miljö- och #klimatfrågan.
 
Vi avslutar med en uppmaning i all vänlighet om att följande personer kunde överväga att starta ett #twitterkonto. Ni är alla med på listan över Sveriges 100 miljömäktigaste personer, en lista som är sammanställd av tidskriften Miljöaktuellt. Det är av stort allmänintresse att kunniga inom miljö- och omställningsfrågor kommer fram med sina idéer ytterligare och att vi via Twitter kan skapa en än mer aktiv och levande debatt i Sverige kring dessa frågor. 

Vi hoppas att vår statistik är riktig men blir glada om flera av er har konton som vi inte kunde hitta. Ni som saknas (eller som inte är speciellt aktiva): Varmt välkomna att sända ut ert allra första tweet!

Listan
 
1. Johan Rockström, professor i naturresurshushållning @Stockholms universitet, chef för Stockholm resilience center och avgående #chef för Stockholm environment institute (saknar Twitter) 
 
2. Maria Wetterstrand, grön #samhällsdebattör, föreläsare och skribent (aktiv på Twitter)

3. Isabella Lövin (Mp), #EU-parlamentariker  (saknar Twitter) 

4. Åsa Romson (Mp), #språkrör (aktiv på Twitter)

5. Svante Axelsson, generalsekreterare @Naturskyddsföreningen (aktiv på Twitter)

6. Christian Azar, #professor i hållbara energi- och materialsystem @Chalmers Universitet (saknar Twitter)

7. Mikael Karlsson, ordförande @Naturskyddsföreningen, ordförande i European environmental bureau, #miljöforskare vid Karlstad universitet och sakkunnig i miljömålsberedningen (aktiv på Twitter)

8. Mattias Klum, #filmare, #fotograf och #föreläsare (aktiv på Twitter)

9. Johan Kuylenstierna, chef @SEI:s huvudkontor, blir #chef för hela SEI i april (Ny) (har konto men är ej speciellt aktiv)

10. Tomas Kåberger, #ordförande @Stiftelsen Japan renewable energy foundation, arbetar även med strategiska frågor inom energiområdet på Chalmers (saknar Twitter)

11. Anders Wijkman, #rådgivare SEI och Tällberg foundation (har konto men är inte speciellt aktiv)

12. Pär Holmgren, f d tv-meteorolog, nu #föreläsare, #projektledare och #författare (aktiv på Twitter)

13. Jens Holm (V), #riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (saknar Twitter)

14. Markku Rummukainen, #klimatforskare vid SMHI, professor vid Lunds universitet (saknar Twitter)

15. Gustav Fridolin (MP), #språkrör (aktiv på Twitter) (har konto men är inte aktiv)

16. Petra Wadströms, #uppfinnare (saknar twitter)

17. Lasse Gustavsson, naturvårdschef @WWF international (aktiv på Twitter)

18. Per Kågeson, författare och #debattör, professor i #miljösystemanalys vid KTH  (saknar twitter)

19. Annika Helker Lundström, vd @Svensk vindenergi  (saknar twitter)

20. Göran Finnveden, professor i #miljöstrategisk analys på KTH, vicerektor för hållbar utveckling  (saknar twitter)

21. Sebastian Kirppu, #skogsinventerare (Ny) (saknar twitter)

22. Håkan Wirtén, #generalsekreterare WWF (har konto men är inte speciellt aktiv)

23. Carl Folke, #professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi samt vetenskaplig föreståndare @Stockholm resilience center  (saknar twitter)

24. Åsa Westlund (S), #Europaparlamentariker (aktiv på Twitter)

25. Erland Källén, #professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet  (saknar twitter)

26. Johan Bergendorff, #producent på Sveriges radio, bl.a. ”Klotet”.  (saknar twitter)

27. Tom Hedlund, projektledare @Naturvårdsverket  (saknar twitter)

28. Carina Lundberg Markow, #chef för ansvarfullt företagande på Folksam (aktiv på Twitter)

29. Folke Rydén, reporter och #dokumentärfilmare  (saknar twitter)

30. Stefan Henningsson, #klimatexpert @WWF (aktiv på Twitter)

31. Åsa Domeij, #csr-chef @Axfood  (saknar twitter)

32. Linda Burenius Magnusson, #vd @O2 vindel  (saknar twitter)

33. Anders Berntell, #vd @Stockholm international water institute  (saknar twitter)

34. Patrik Eriksson, #kampanjchef @Greenpeace (aktiv på Twitter)

35. Alice Bah Kuhnke, #csr-chef, ÅF (har konto men inte speciellt aktiv)

36. Karin Lexén, #chef på Swedish water house (har konto men inte speciellt aktiv)

37. Carl Piper, skånsk godsägare, #jord- och skogsbrukare  (saknar twitter)

38. John Holmberg, vicerektor och #professor i fysisk resursteori @Chalmers  (saknar twitter)

39. Stefan Edman, #biolog, #författare och #föreläsare (har konto men är inte speciellt aktiv)

40. Johan Ununger, #vd, Saltå kvarn  (saknar twitter)

41. Klas Eklund, senior economist @SEB, adjungerad #professor vid Ekonomihögskolan i Lund (har konto men är inte speciellt aktiv)

42. Karl-Henrik Robèrt, #grundare av Det naturliga steget och professor @Blekinge tekniska högskola  (saknar twitter)

43. Per Bolund (MP), #riksdagsledamot och ekonomisk talesperson  (saknar twitter)

44. Daniel Öhman, #reporter @Sveriges radio  (aktiv på Twitter)
 
45. Susanna Baltscheffsky, #reporter @Svenska dagbladet (aktiv på Twitter)

46. Jonas Paulsson, initiativtagare till #Köttfri måndag (aktiv på Twitter)

47. Carl Schlyter (MP), #EU-parlamentariker (aktiv på Twitter)

48. Johan Söderström, #vd på ABB Sverige (saknar Twitter)

49. Lars-Erik Liljelund, #vd på Mistra (saknar Twitter)

50. Lena Ek (C), #miljöminister (har konto men är inte speciellt aktiv på twitter)

51. Kia Andreasson (MP), #miljökommunalråd i Göteborg och ordförande Göteborg energi (saknar Twitter)

52. Karin Bojs, #reporter @Dagens nyheter (aktiv på Twitter)

53. Malin Olofsson, #reporter @Sveriges radio (aktiv på Twitter)

54. Emma Lindberg, politiskt #sakkunnig hos miljöministern (saknar Twitter)

55. Daniel Johansson (C), #statssekreterare på näringsdepartementet  (saknar Twitter)

56. Gustav Melin, #vd @Svenska bioenergiföreningen  (saknar Twitter)

57. Karl Elfstadius, ansvarig för smart grid @ABB  (saknar Twitter)

58. Christina Lindbäck, #miljöchef @NCC  (saknar Twitter)

59. Christina Lampe-Önnerud, #grundare av batteritillverkaren Boston Power  (saknar Twitter)

60. Göran Broman, #hållbarhetsforskare och professor @Blekinge tekniska högskola  (saknar Twitter)

61. Annie Lööf (C), #näringsminister och #partiledare (aktiv på Twitter)

62. Peter Westman, #naturvårdschef @WWF   (saknar Twitter)

63. Karin Åström, #vice ordförande @Svenska naturskyddsföreningen  (saknar Twitter)

64. Eva Stål, #koordinator för hållbarhetsfrågor @Ikea Sverige  (saknar Twitter)

65. Rolf Annerberg, #generaldirektör på Formas, ordförande i Miljömålsberedningen  (saknar Twitter)

66. Ragnar Unge, #vd Miljömärkning Sverige (aktiv på Twitter)

67. Jan Eliasson, #vice generalsekreterare i FN millenniemålsambassadör, styrelseordförande i Water aid Sverige  (saknar Twitter)

68. Marie-Louise Kristola, #programledare @Sveriges radio (aktiv på Twitter)

69. Björn Karlsson, #professor i energisystem @Linköpings tekniska högskola (saknar Twitter)

70. David Jonstad, #författare och #journalist (aktiv på Twitter)

71. Bo Ekman, #grundare av och styrelseordförande i Tällberg foundation  (saknar Twitter)

72. Lovisa Hagberg, #miljöpolicyfrågor WWF  (saknar Twitter)

73. Lise Nordin (MP), #riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (aktiv på Twitter)

74. Ulrika Björkstén, #chef för Vetenskapsradion (aktiv på Twitter)

75. Erika Bjerström, #journalist på Sveriges television (aktiv på Twitter)

76. Kajsa Garpe, #sakkunnig på Naturskyddsföreningen (har konto men är inte speciellt aktiv)

77. Inger Näslund, #fiskeexpert på WWF  (saknar Twitter)

78. Eva Sunnerstedt, projektledare för #elbilsupphandlingen @Miljöförvaltningen i Stockholm  (saknar Twitter)

79. Christer Borg, #ordförande för Älvräddarna (aktiv på Twitter)

80. Sasja Beslik, #vd för Nordea fonder  (saknar Twitter)

81. Jonas Sjöstedt (V), #partiledare Vänsterpartiet (har konto men är inte speciellt aktiv på Twitter)

82. Matilda Ernkrans (S), #riksdagsledamot och #klimatpolitisk talesperson, #ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, #ledamot i Miljömålsberedningen  (saknar Twitter)

83. Martin Hedberg, Swedish weather & climate centre (aktiv på Twitter)

84. Björn Risinger, #generaldirektör @Havs- och vattenmyndigheten (aktiv på Twitter)

85. Viktor Säfve, #ordförande Skydda skogen  (saknar Twitter)

86. Bengt Kriström, #professor i resursekonomi @SLU, forskningsledare för Centrum för miljö- och naturresursekonomi i Umeå och #ordförande för Expertgruppen för miljöstudier  (har konto men är inte speciellt aktiv på Twitter)

87. Sven-Olof Ryding, #vd på Miljöstyrningsrådet (saknar Twitter)

88. Roger Tiefensee (C), #riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson och ledamot i partiets miljöarbetsgrupp, även ledamot @Miljömålsberedningen  (har konto men är inte speciellt aktiv på Twitter)

89. Lars Thunberg (KD), #kommunpolitiker i Helsingborg och #ordförande i Sveriges ekokommuner (aktiv på Twitter)

90. Lars Nellmer, #VD för Krav (KRAV har ett konto men Lars inget eget).

91. Therese Jacobson, #kampanjledare på Greenpeace (aktiv  på Twitter) 

92. Tom Arnbom, #Arktis- och rovdjursexpert på WWF  (har konto men är inte speciellt aktiv på Twitter)

93. Ida Nilsson, #ordförande i Jordens vänner (Jordens Vänner har ett konto)

94. Maria Ågren, #generaldirektör på Naturvårdsverket (Naturvårdsverket har ett konto)

95. Jakob Lagercrantz, #ordförande för Gröna bilister (aktiv på Twitter)

96. Martina Krüger, #kampanjledare på Greenpeace (aktiv på Twitter)

97. Nina Cromnier, #generaldirektör på Kemikalieinspektionen (saknar Twitter)

98. Anna Linusson, #vd Håll Sverige rent (Håll Sverige rent har ett konto, Anna saknar eget konto)

99. Kjell Aleklett, #professor i fysik vid Uppsala universitet  (har konto men är inte speciellt aktiv på Twitter)

100. Per Ankersjö (C), #stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad (sakanr Twitter)
 
(http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.427569/har-ar-alla-sveriges-100-miljomaktigas)
 
Varmt välkomna att börja och fortsätta debattera via Twitter!

Undertecknat av

Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån. Kreativ, nyfiken och grön samhällsentreprenör som vill att vi skall turista på hemmaplan. 
@IBYR
www.inspirationsbyran.se

Martin Olsson. En grön tänkare, drömmare, livsdyrkare och världsmedborgare. 
@LMartinOlsson
endrommaremedoppnaogon.blogspot.se
 JOHAN ERLANDSSON 2012-04-17        #20496
Just nu får SJ (@SJ_AB) duktigt med däng på Twitter, med Maria Wetterstrand (@M_Wetterstrand) i frontlinjen.

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-17        #20497

MICHAEL MINTER 2012-04-17        #20498
Tycker det finns mycket intressant på hashtaggen #swgreen och försöker få gång i et liknande #dkgreen. 

@micminter, tweets om klimat och hållbarhet på dansk-svengelska. 

JEPPE D 2012-04-19        #20512
Håller helt med!

Jag twittrar på lite olika konton:

Om cirkulär ekonomi:
@cradlenet

klimat/sjöfart/lastcyklar etc
@sthlmwaterlimo

barnkläder/lastcyklar etc
@bonkeli

och min personliga:
@jeppedylarsen 

M
ichael: har faktiskt använt #dkgreen när jag tipsat om danska Cradle People!

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik