Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Nivå av medvetande - vad ska vi eftersträva?

DANIEL HäGERBY 2012-10-25        #21375

Vad är egentligen bäst för planeten och därmed kommande generationer? (om vi inte diskonterar bort dem alltså) Bilden är stulen från Apornas Planet från -68. Har du inte sett den med "medvetna ögon" så de om filmen - det är skrämmande hur bra koll man hade på läget redan då och hur lite som hänt. Kanske finns det en poäng med Dr Zeus sätt att tackla kunskapsspridningen?

Jag läste nyss "Climbing the ladder of awareness" av Paul Chefurka och plötsligt slog det mig - vilken grad av medvetande VILL vi att människor ska ha/få? Är det självklart att ökad medvetenhet innebär minskade utsläpp, sänkt utrotningstakt osv? Jag är inte så säker på det.


För att diskutera frågan vill jag göra ett enkelt tankeexperiment. Som läsare av Ecoprofile vet är ju BNP i allt väsentligt en funktion av befolkning och energianvändning. Alla tre har ökat exponentiellt de senaste 300 åren sådär. Vi vet också att miljöpåverkan och därmed minskade möjligheter och livsbetingelser för framtida generationer (av alla arter) är starkt korrelerad till BNP (åtminstone när man räknar globalt).

Antag då att vi i ett första scenario lyckas få alla jordens väljare, politiker och företagsledare supermedvetna över en natt och att vi därmed minskar klimat och miljöpåverkan radikalt med start imorgon. Säg att vi lyckas minska miljöpåverkan 2% per år. Det är en oerhört hög ambitionsnivå jämfört med dagens utveckling, men detta är ju ett tankeexperiment.

I ett andra scenario lägger vi resurserna på att som diverse Timbro-liknande veksamheter runt om i välrden predika evig tillväxt, Drill baby drill osv och lyckas att fortsätta öka vår "ekonomiska" verksamhet i ytterligare några år. Förr eller senare slår vi dock förstås i resurstaket och med radikal samhällskollaps som följd. Tänk oljetopp, klimatflyktingar, svält och pandemier. I ett sådant scenario minskar den "ekonomiska" ativiteten betydligt snabbare än 2% per år. Säg 10% årligen.

Utvecklingen skulle då i de två scenarierna se ut enligt nedan, där grön linje är scenario 1 och blå är scenario 2.

Eftersom BNP är starkt korrelerad till miljöpåverkan (definitivt på global nivå) kan total miljöpåverkan övertiden uppskattas med arean under grafen (summan av all mänsklig ekonomisk aktivitet över tid). Då ser vi att jorden totalt sett far betydligt mera illa av scenario 1 än av scenario 2. Är då kontentan att vi ska hoppas på detta och sluta förklara för våra kollegor och släktingar hur vårt sätt att leva påverkar jorden - nja, jag vet inte. Cyniskt kan man ju säga att det är bra om min familj, min stad eller min komun ställer om, men ännu bättre om ingen annan gör det. Då blir ju de relativa vinsterna som störst.

Innan ni avfärdar mitt inlägg som fullständig galenskap så fundera på hur mycket av ekosystemen i mellanamerika som funnits kvar om Maya och Inka folken inte kollapsat så fort som de gjorde. Eller hur bördiga jordarna i södra europa varit om inte romarriket fallit samman rejält under 200-talet.JOHAN OLSSON 2012-10-25        #21377
Det är ett intressant och viktigt resonemang Daniel. Och om problemen fortfarande går att lösa när de dramatiska effekterna visat sig och katastrofer av de slag du beskriver börjat komma, så skulle jag faktiskt rösta för scenario två tor jag.

Men problemet med scenario två är ju det som framförallt klimathotet tyder på, dvs att när vi väl ser allvarliga effekter av vår klimatpåverkan så har vi redan översskridit ett antal tröskeleffekter som givit oss ostoppbara konsekvenser. Och beroende på hur allvarliga dessa ostoppbara konsekvenser är så är det inte säkert att vi överhuvudtaget kan överleva scenario två. Ens med en kraftigt reducerad världsbefolkning.

Det är dilemmat med scenario två som jag ser det. Om inte det dilemmat existerade så skulle jag omgående sluta att jobba med att försöka påverka de som inte bryr sig och istället fokusera helt och hållet på att försöka trygga min egen framtid. Det finns ju en gräns för hur mycket man orkar tjata på folk som skiter i allt utom sin egen närmaste framtid.

Men på grund av detta dilemma är jag osäker på om det går att trygga sin egen framtid utan att ha majoriteten av jordens befolkning med sig.

BERNADETTE CLEMENT 2012-10-25        #21378
Frågan är också...Vill man leva i ett samhälle som väljer alternativ 2 där alla slutar bry sig och bara försöker trygga sin egen framtid? Jag väljer alternativ ett därför att jag vill uppleva ett samhälle som bryr sig mer och mer, som mer och mer agerar ur känsla och respekt för den här underbara planeten och allt det fina levande vi har fått...även om det går långsammare. Det handlar om så mycket mer än bara vår överlevnad.
Bernadette

ERIK SANDBLOM 2012-10-25        #21379
Jag håller med Bernadette, det handlar om vilka värderingar man har också. Och människor har olika värderingar.

Jag gillar inte riktigt tanken om nivåer av medvetande. Det är klart att folk har olika kunskaper om olika saker, men man är ute på tunn is om man är övertygad om att ens kunskaper är bättre eller mer värda en någon annans.

DANIEL HäGERBY 2012-10-25        #21380
Tack för era tankar. Ett tydligt exempel på det du tar upp Johan, är de fossila bränslena. Så länge det finns olja, kol och gas att utvinna till en lägre kostnad än verkligt hållbara alternativ (exklusive eventuella skatter) så kommer tyvärr någon att göra det. Jag har mycket svårt att se Romney eller Putin eller för den delen Kinas ledning lämna det svarta guldet i marken, även om det vore bäst för alla. Om vi inte får en scenario 2 utveckling kommer det industriella komplexet och därmed efterfrågan på det svarta guldet att överleva på tok för länge för att vi ska kunna undvika 6 grader med allt vad det inebär, befarar jag.

På den väg vi vandrar nu finns dock hopp (som jag ser det) att vi kör in i väggen betydligt tidigare och därmed kommer totalt sett kanske mindre koldioxid att släppas ut.

Det hela handlar om en följd av rekyleffekten. Dvs paradoxen som innebär att ökad effektivitet innebär att vi i slutänden använder mer av något, snarare än mindre. Det finns forskning som visar ett tydligt samband mellan lågkonjunktur och högt oljepris - dvs om vi får ett för högt oljepris orkar inte våra fossila ekonomier och saktar in. Gränsen verkar ligga runt 100 USD (inflationsjusterat). Om vi de närmsta åren lyckas att byta ut stora delar av bilflottan osv så kanske vi klarar 150 USD innan det börjar kärva. Det kommer isåfall att innebära att ytterligare oljefyndigheter blir lönsamma att plocka upp.

Jag tror det är lite av ett omvänt allmänningens tragedi - dvs för den enskilde lönar det sig att konsumera så lite som möjligt (och därmed har låga krav och mycket sparkapital) medan alla man inte bryr sig om (t.ex. utanför ens familj, kommun, land eller kontinent - beroende på hur långt ens solidaritet OCH rimlig tro på möjlighet till förändring sträcker sig) konsumerar så mycket som möjligt.

Men jag håller helt med er alla tre om att man vill leva i en värld där människor bryr sig om varandra. Fast det tror jag blir en självklarhet när resursbristen gör att samhället inte kan lösa saker åt oss på samma sätt längre. Då blir vi tvungna att lära känna och samarbeta med våra grannar.

Ytterligare ett sätt att se på frågan är - vad skulle hända om någon plötsligt skulle lyckas "lösa energifågan" genom att behärska fusion och vi skulle få obegränsat med billig energi (som man trodde om kärnkraft på 60-talet)? Skulle det vara bra för den biologiska mångfalden? Skulle det vara bra för fiskbestånden? Jag tror inte det. Därmed inte sagt att människan är ond/våldsam osv av naturen - men vårt civilisationsbygge kanske är det.

ERIK SANDBLOM 2012-10-25        #21382
Jag tycker det är intressant vad som händer med kolkraften i USA just nu. På fem år har andelen el från kolkraft minskat från hälften till en tredjedel. Det beror på att naturgas har blivit billigare genom så kallad fracking. Det är intressant eftersom många politiska distrikt i USA är beroende av kol, vilket gör det svårt att anta klimatlagar. Om kolgruvorna slår igen av sig själva kan det så småningom bli lättare att få igenom klimatlagar i USA, vilket i sin tur skulle kunna få andra länder att ändra inställning.

Så utvecklingen kan mycket väl ta nya vändningar framöver. Man ska inte vara alltför tvärsäker.

CONNY AXELSSON 2012-10-25        #21383
De ekonomiska krafterna överträffas bara av de militära.
Kanske ser vi en ljusning sedan en tid. Usa har gått på den ena minan efter den andra. Inte något militärt ingripande har slutat lyckligt för dem. Vietnam blomstrar idag. I Kambodja lyckades de också både nedkämpa Pol Pot och avslöja CIA-stödet till Röda Kmererna.
Korea blev ingen lyckad operation. Bara vapenvila och farliga spänningar som riskerar att urarta vilken dag som hellst.
Latinamerikas och Karibiens avsatta diktatorer lever i landsflykt i USA, Canada, Spanien osv, medan deras plågade befolkning försöker bygga utan kapital.
Irakkrigen, har inte gett invånarna där någon stabil demokrati, tvärt om. USA´s makt över irakiska regeringen, försvann dessutom dagarna efter hemtagningen av de militära styrkorna.
Härjningarna på afrikas horn och flygstödet till rebellerna i Libyen, gav dålig eftersmak.
Det viktigaste av allt är väl att opinionen i USA har blivit mycket mera kritisk till landets utrikespolitik.
Varför är detta av vikt. Jo, deras krigande runt vår planet måste stoppas. 
USA måste i stället satsa all teknologisk kapacitet, för att rätta till missplaneringar på hemmaplan. De som gör att de släpper ut 20 ton CO2 per person och år. Mer än dubbelt så mycket som europa och hundra gånger mer än de flesta utvecklingsländer.
Där finns jättestäder, med skyskrapor i ökenområden. Stänger man av luftkonditioneringarna, kommer ett fåtal våningar att bli beboliga, resten blir växthus.
I USA förbrukas mer energi till att kyla bostäder i söder, än till att värma de i norr.
Amerikanen trampar idag på som om allt vore normalt, med de fånigaste av leenden.
Andra länder hänger tyvärr på i tron att det är rätt kurs !

USA skiter gladeligen i allt som andra länders politiker och FN säger.

Vem skall ta itu med USA-problemet ?

En majoritet av deras befolkning, litar på att "Gud lovade Noha att det inte kommer att bli någon mer syndaflod".
De flesta kanske bara tar det som ett svepskäl för passivitet, men de värsta tar nog hellre till ett krig, än ändrar inställning.

Vem kan tala klarspråk med de som inte vill lyssna ?

ERIK SANDBLOM 2012-11-03        #21409
Conny, är du inte lite ensidig beträffande USAs roll? De har i decennier haft militär närvaro i Island, Japan, Sydkorea och Tyskland utan att det har lett till fördärv. Vem tjänar på en svartvit världsbeskrivning?

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik