Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Sahlin: Oljan ska vara borta från Sverige år 2020

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-03        #1033
Så här sa samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i fredags på DN Debatt: "Regeringen sätter därför upp ett nytt mål för politiken: Sverige ska bli först med att bryta oljeberoendet. Förutsättningar ska skapas för att bryta beroendet av fossila bränslen till 2020. Ett fossilbränslefritt Sverige skulle få enorma fördelar, också genom att det ger oss en minskad påverkan från oljeprissvängningarna. " Här är det faktiskt intressant att studera politikeretoriken... Notera att naturgasen ges spelrum att finnas kvar efter 2020.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=468440MAGNUS BILLBERGER 2005-10-04        #1035
Uttalandena ger inte precis intryck av att Sahlin och regeringen förstår vad de säger. Med bibehållen eller ökad efterfrågan på energi ser jag utbyggd kärnkraft som den enda realistiska vägen till att lyckas med detta. Var någonstans hittade du att naturgasen ges spelrum att finnas kvar?

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-04        #1038
Men tror du inte någonting på snacket om energieffektivisering och fortsatt satsning på förnybara bränslen? De fossilbränslen som verkligen nämns av Mona är olja och kol. Inte på ett enda ställe nämns naturgas. Om hon verkligen hade velat ha bort alla fossilbränslen borde hon väl ändå nämna de stora satsningar som just nu görs på naturgas? Se bifogad länk. I budgetproppen gick det planerade naturgasverket i Göteborg fritt från koldioxidskatt.

http://www.ecoprofile.se/40_57_Svensk_storsatsning_pa_naturgas.htm

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-10-04        #1040
JAg har studerat Rya kraftvärmeverk på min kurs i Miljöpolitk. Det kan byggas om till Biogasförbränning. Och enligt en naturvetare på kursen så har vi bara naturgas så länge som vi tar upp Olja.

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-04        #1041
Bra poäng. Men om man kollar på Göteborg Energis hemsida står inte ett smack om biogas i Ryaverket, det är naturgas som gäller. Och kan vi producera så mycket biogas som krävs för att hålla ett stort kraftvärmeverk igång (261 MW el, 294 MW värme)?

MAGNUS BILLBERGER 2005-10-04        #1043
Tack för klargörande Johan. Jodå, jag tror nog att det finns en god ambition till energieffektivisering och satsning på förnybara bränslen. Min spontana reaktion på uttalande var på ett mer psykologisk plan: För att bli oberoende av fossila bränslen tror jag att man hamnar i ett ganska klurigt dilemma. Är det verkligen realistiskt att ersätta de fossila energikällorna och samtidigt bibehålla energiproduktionen? Jag tvilar starkt på detta. Vi kommer att behöva både effektivisera och minska vårt energianvändande. Detta kommer för en stor del av befolkningen att innebära eller uppfattas som en försämring. Så dilemmat ligger i om en demokratiskt vald regering vågar genomföra så pass drastiska åtgärder som skulle krävas. Konekvesen lär ju bli ett missnöje bland väljarna som leder till att man förlorar makten.

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-04        #1044
Om man ska tänka positivt så är det väl att man faktiskt i princip lyckats komma ifrån fossilbränslena i fjärrvärmen (tills nu, med Rya kraftvämeverk). Ja, det är ju det politiska dilemmat. Tar man för mycket ansvar blir man av med makten. Det är väl därför man storsatsar på naturgas och kol samtidigt som man skriver såna här debattartiklar.

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-12        #1088
Mer information om den pågående naturgassatsningen: "- Industrin visar allt större intresse för naturgas. Dessutom finns det i dag en större politisk acceptans än tidigare för gasen som en del av den svenska energiförsörjningen, säger Anders Mathiasson, vd för Svenska Gasföreningen. "

http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=42656

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-03        #1185
I gårdagens pressmeddelande från Socialdemokraterna framgår det ännu tydligare att fossilgasen lämnas orörd: "På en presskonferens berättade Göran Persson att han själv skulle bli ordförande i en kommission som ska finna former för att undanröja det svenska oljeberoendet. Också Mona Sahlin beskrev från kongressens talarstol under tisdagen miljöriskerna med oljan. "

http://www.sap.se/sapdesign.nsf/main?openagent&layout=ReadSimpleDoc&docid=8

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-11-25        #1250
Nu är den kommistionen ihop satt, läste jag idagens GP. Med Bland Stefan Edman, Cristan Azar, Leif Johansson, vd Volvokoncernen etc. Den största överraskningen var att Göran Johansson ska vara med, och att inte Kjell Aleklett är med.

http://www.regeringen.se/sb/d/6023/a/53852

JONAS INGRE 2005-11-28        #1254
Om vi ska bli fria från oljan kommer jag bli tvungen att importera själv. Jag kan ju inte ha en bil som bara går att köra i Sverige?? Vad ska jag med den till.. Och hur ska transporterna fungera?? Ska vi sluta import/export?? Eller ska åkerierna ha dispens för egna mackar?? Dessutom är väl Island först att bryta med det fossila bränslet, eller?? Sverige skattar 17 miljarder/år idag till EU för vårt stora kolberoende. Det funkar inte att bara flytta elproduktionen utomlands.. dessutom är det sämre för miljön att flytta elektricitet långa sträckor.. Ett politiskt propagandautspel om ni frågar mig.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-11-28        #1255
Fast det är ju 15 år till dess. Då kommer ju de har komit ut biogas och etanolbilar på 2 hands markanden. De flesta som har tjänstbil bytertjänstebilen vart tredje år... Fast jag tror att vi måste bryta mycket tidigare. Stefan Edman talar om att vi kan ha ett pris på 25-30 kr ( och då utan skatterna) inom 5 år eftersom nu har Kina börjat köpa upp så mycket så mycket olja. Sen börjar vi ju nå peken i Saudiarabien....

http://www.yelah.net/articles/debatt050710

MAGNUS BILLBERGER 2005-11-28        #1257
Jonas, du undrar bland annat hur transporterna ska fungera i framtiden. Mitt svar på det är: Inte! Transporter som vi är vana vid idag kommer att vara på väg ut år 2020. Man kan tänka sej ett par ytterlighetsalternativ: 1) Vi lyckas göra våra fordon mer effektiva så att de klara sej på en tiondel av energin de förbrukar idag = bibehållen transportmängd. 2) Vi anpassar oss till minskad tillgång på energi = kraftigt minskad mängd transporter. 3) Vi hittar idag okända energireserver eller metoder för energiförsörjning som kan ersätta de fossila bränslena när de tar slut = bibehållen transportmängd. För mej ter sej en kombination av 1 och 2 mest trolig, med tyngdpunkt på 2.

JONAS INGRE 2005-11-28        #1258
Jaha Magnus.. Om du har rätt så kommer ju energin räcka gott. Utan transporter sjunker tillväxten och därmed energibehovet. Större krav kommer följa på att vi underhåller våra kapitalvaror och världen blir ett harmoiskt ställe ;) Jag tror dock vi kommer fortsätta transportera oss (i alla fall jag) och då är det framför allt över långa sträckor som bilen behövs. För mig är bilen endast intressant om jag kan tanka i Polen likväl som i Sverige.. Jag har endast ett par mil till alla ställen jag behöver åka till och därför är bilen inte direkt nödvändig. Cykeln duger gott för korta transporter. Oljekrisen kan vara det bästa som hänt miljön om vi bara kan låta bli skogarna. När jag säger miljö så innefattar det hela livet. Tänk va skönt om kvalitet återigen blir ett säljargument :) Tyvärr har idag miljö blivit ett slagord som kan appliceras hur som helst och den miljöpolitik som följt Kyoto är miljöns största hot..

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-28        #1260
Jonas, av det jag läst innan så förstår jag att tycker att koldioxidutsläppen inte är så farliga, åtminstone inte så länge vi inte hugger ner skogarna. Vi kan därför fortsätta att bränna upp vad vi har av fossila energitillgångar. Vad säger du om t.ex. ett sådant här konstaterande: "En frusen sibirisk myrmark, stor som drygt dubbla Sveriges yta, håller på att smälta för första gången sedan istiden. Det har ett brittiskt-ryskt forskarteam upptäckt. Lagrad metangas släpps ut och påverkar jordens klimat drastiskt."

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=671622

MAGNUS BILLBERGER 2005-11-29        #1266
Jonas, varför ska vi låta bli skogarna? Visst, jag håller med om att det är fel att vi här i Sverige ska konsumera Brasiliansk biomassa som inte produceras på ett långsiktigt hållbart sätt. Källan till biobränslen i Sverige bör ju vara våra svenska skogar. Under i stort sett hela Sveriges historia sedan senaste istiden har vi nyttjat våra skogar - främst som biobränsle. Visst har vi gjort misstag där vi avskogat stora områden som till exempel i Bohuslän på 1700-talet. På det stora hela har vi dock lyckats väldigt bra med att under lång tid ta ut en avkastning från skogen utan att ställa till någon större skada. Till exempel uppskattar man att vi idag faktiskt har mer kol lagrat i skogen än för 100 år sedan. Lite schablonmässigt kan man säga att en nordisk skogs omsättning kan ligga på ca 20 ton kol per hektar och år (jag tar lite siffror i rätt storleksordning som dock inte ska betraktas som medelvärden eller representativa för hela Sverige). I en helt orörd skog innebär detta att 20 ton kol i form av kodioxid tas upp av växter, 10 ton går direkt tillbaka till atmosfären och 10 ton hamnar på och i marken som döda växtdelar. Från marken i sin tur frigörs ytterligare 10 ton vid nedbrytning. Nettoutbytet med atmosfären är då noll. Brukar vi skogen tar vi vara på en del (kanske hälften) av de 10 ton som annars skulle hamnat på och i marken. Vid rätt hantering är nettoutbytet med atmosfären även i detta fall lika med noll.

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-14        #1330
Nu har "kommissionen mot oljeberoende" haft sin första hearing, en kommission där vatten- , vind och kärnkraftsrepresentanter inte är välkomna. Man har alltså mer eller mindre redan bestämt sig för att flytande bränslen från skogsråvara är lösningen. Det är lite för mycket halleluja över skogsråvaran tycker jag, det finns ju ändå en del nackdelar med kalhugga för mycket. Det verkar som om man helt missar vad som händer på batteri- och bränslecellsfronten. År 2020 lär inte den uråldriga explosionsmotorn vara så het längre. Och det är bara oljeberoendet som ska brytas, inte fossilbränsleberoendet. Kanske skulle kommissionen istället kalla sig "kommissionen för fossilgasberoende". "Kommissionens ordförande är statsministern tillika skogsägaren Göran Persson, som också tagit in Södra Skogsägarnas ordförande Christer Segerstéen i kommissionen tillsammans med Lantmännens VD Birgitta Johansson- Hedberg. Några representanter för andra energislag som kärnkraft och vattenkraft finns inte med."

http://www.di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2005%5c12%5c14%5

ROLF FORSLUND 2005-12-14        #1332
Jag finner detta mycket intressant. Om man tittar på "hela bilden" så handlar det om 14år, så titta bakåt och vi är tillbaka till 1992. Inte mycket har hänt sedan dess, men vi tror att vi kan bryta oljeberoendet på 14år. Detta är inte realistiskt, jag säger det med tanke på bilar, och tung trafik som bussar, lastbilar sedan har vi ju alla hus som är uppvärmda med olja. Så om vi koncentrerar oss på en sektion, t.ex. bilar. OM vi gjorde det lagligt att konvertera bensinbilar till etanol (så att svenson kan göra det själv), jag antar då att det lagligen är samma regler som gäller dieselbilar om jag ville köra på ren rapsolja eller liknande (biodiesel behöver jag ju inte förändra motorn för) och biogas, om jag nu ville göra det. Den första tanken är ju vad besiktnings gubben säger när jag kommer upp med min raps eldade 70tals diesel, den är ju "laglig"...men vilka regler gäller? Den andra tanken är ju var jag kan tanka, det verkar ju som om vi åtminstone bygger ut etanol nätet, men jag gissar att det handlar mer om storstäderna (där marknaden är större), så vi måste ju få med distributörerna av bensin och diesel så att de går med på detta, annars måste man bygga ett nytt distrubitionsnät, och det tar tid och kostar en massa pengar. Det finns ju fortfarande vissa problem att lösa med dessa drivmedel, etanol löser ju sig som bekant bra i vatten och vatten fryser ju och det blir ju kallt i sverige då och då...biodiesel ´"fryser" också när det blir kallt, och så vitt jag vet finns inget tillblandnings medel som fungerar under -10 celcius, men det kanske vi kan lösa inom några år OM vi sastar på forskning, så då är frågan vem som betalar för detta...OM vi antar att vi kan lösa dessa problem och ser detta som ett övergångsbränsle, då är det kanske rimligt, men knappast realistiskt inom 14års perioden. Det återstår ju också att få med sig GM, Ford,Toyota, Nissan och Diemler-Chrysler så att de nya bilarna som säljs klarar av våra drivmedel (kvalitetskraven är stora, speciellt när det gäller nya diesel motorer). Sedan kommer den stora frågan, vad kommer efter detta? GM säger att framtiden är bräsleceller, Volvo (Ford) säger batterier (med 3CC), Honda säger bränleceller, Toyota verkar vara någonstans i mitten och säger vi säljer hybrider medans ni bråkar om resten...Det de alla har gemensamt är ju dock ELMOTORN. Så vore det inte lågiskt att satsa på elforskning, och jag menar inte bara på förbruknings sidan (bättre elmotorer, med högre effekt och effektivitet) men även på tillverknings sidan? Kanske är Helium-3 och en fusions reaktor "framtiden"? Eller finns det något annat som någon inte upptäckt? Bräsleceller har ju även de problem, inte bara med vätgas production och distrubering, men även de fryser...Honda "Subzero" är ju än så länge den enda som fungerar när det går ned under 0an, men de pratar ju om 30-50år innan detta finns i svensons garage...Jag säger satsa pengarna på det som fungerar nu, men se till att vi kan bygga på det, mao Elbilar och bussar som används av stat och kommun, med batterier, börja bygga billiga "elskenor" i de större motorvägarna (igen börja prata med alla tillverkare så att en gemensam standard kan göras, EU kan kanske vara i spetsen? Laddning stationer som har solceller som preliminär energikälla, vindkraftverk på ställen som t.ex de uppdämda älvarna där ekologin redan är "förstörd" och väldigt få människor bor. Detta är ju mycket politiskt, då en satsning av denna storlek måste vara offentlig för att effekterna ska bli något, men ett krav om något ska hända inom 14år. OM det gjorden en offentlig satsning av denna storlek, skulle vi få en ekonomi tillväxt som inte setts i sverige på många år. Jag säger det därför att det skulle skapas så många nya jobb, både inom den offentliga sektorn och den privata.

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-15        #1334
Många intressanta synpunkter där Rolf. Jag uppfattar att du underförstått räknar med enskilda persontransporter i samma utsträckning som idag, men en övergång till andra former för gods. Jag kan tänka mej ett antal olika "krafter" som ska/kan/kommer föra oss till olje-oberoendet till år 2020: Politisk styrning - Visserligen finns det möjligheter att med kraftfull styrning från myndigheten reducera vår energianvänding. Från är om politikerna vågar ta och genomföra de för gemene man ganska negativa beslut som förmodligen skulle krävas. Befolkningens insikt - Om var och en inser vidden av problemet och vidtar alla åtgärder man kan för att minska energibehovet så finns ganska stora mängder energi att spara. Hur lång tid behövs det då att etablera denna insikt och med vilka medel uppnås detta? Vilka kostnader och besvär medför detta för den enskilde? Energikris - Om oljan helt enkelt tar slut i bemärkelsen att den blir så dyr att oljeberoende verksamheter förlorar sin lönsamhet. Ett exempel: Dagligen körs nybakt bröd runt hela landet från ett fåtal storbagerier. Slår man ut transportkostnaden för detta hamnar man på någon krona per limpa på priset ut till kund. Detta tjänar bagerierna in tack vare stordriften. Det är alltså mer lönsamt med ett fåtal storbagerier än med många små eftersom transportkostnaden är såpass låg. Hur mycket kan transportkostnaden öka innan den äter upp vinsten på stordrift? I detta fall kommer kanske de berömda marknadskrafterna att ta hand om problemet. Den sistnämnda faktorn tror jag är den i särklass starkaste i det här fallet. Jag tror därmed att det är fullt möjligt att vi är mer eller mindre fria från vårt oljeberoende kring år 2020. Dock inte till följd av politiska initiativ utan helt krasst för att vi inte kommer att ha råd att konsumera olja ens i närheten av samma takt som idag.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-15        #1335
tittar man på andra sektioner så kan ju se att utvecklingen kan gå mycket snabbt. Min pojkvänns gammla mobil som ligger här och skräpar är från 95 och den är ju 5 ggr så stor som min som är från 2002....

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-15        #1338
Bra poäng där Ros-marie. Du belyser också lite av de krafter som kan driva en förändring. I mobiltelefonens fall så kan man väl säga att främst tillverkare varit med om att skapa ett behov av en produkt och tillgodosett detta. Dessutom förändrar man ständigt produkten och försöker skapa behov även för dessa förändringar. Allt för att maximera sin andel av vår konsumtion. När marknadskrafterna är i farten kan väldigt mycket hända. Kan någon komma på ett politiskt initiativ som lett till liknande genomslag som den mobila telefonin?

ROLF FORSLUND 2005-12-15        #1342
Det enda politiska initiativ som jag kan tänka på vore million satsningen på bostadsbyggningen en gång i tiden, eller tunnelbanebygget i Stockholm. Det är ju ganska meningslöst att debatera hur Stockholm skulle sett ut utan tunnelbanan, men det hade nog varit ganska annorlunda mot i dag. Det är sannt att utvecklingen inom datorer och mobiltelefoni har tagit enorma steg inom 10år, men man måste då också titta på marknaden. Det är ju en större marknad för något som kostar några hundralappar och har en relativt låg drifskostnad, mot något som kostar ett par hundra tusen kronor och har väldigt höga driftskostnader. Jag tror inte att man kan vänta på att bil tillverkare ska släppa ut teknologin, ta t.ex. problemet NiNH batterierna till bla Toyota RAV4EV och GMs EV1, pga kontractet mellan patenthållaren och tillverkaren (panasonic) så får batterierna med högra capacitet än 10AmpHr inte säljas eller importeras till USA, detta gör att det inte går att köpa ersättnings batterier till de existerande RAV4EV bilarna, men på en större skala gör att intresset för nya minskat då detta ger betydligt sämre räckvidd. När de bättre och betydligt dyrare Lithium batterierna kommer så är detta kanske inte så intressant längre, men poängen är att bilarna vi pratar om tillverkades 1996-2004...Enligt pressmedelandet från GM spenderade de över 1,000,000,000dollar på EV1 projectet och producerade enbart 800bilar, enligt GM fanns det inte en marknad...nåväl personligen tror jag inte på de, och jag tror att de satsade fel i sitt tänkande med speciella laddnings stationer och dyligt. För att kunna bryta oljeberoendet måste man satsa hårt på något som fungerar och där man kan bygga vidare.

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-16        #1344
Ett scenario som skulle kunna funka: Elbil i stil med Volvo 3CC gärna med löstagbart batteripaket. Solceller på alla villor vilka producerar minst 20 MWh el per år och hus. Denna el går till hushållet, säljs till nätet och laddar elbilens batterier. En vettig elbil bör klara sej på under 3 kWh/mil -> två bilar som kör 3000 mil per år behöver knappt 10 MWh. Under lågsäsong för sol-elen levereras istället från kraftvärmeverk, vattenkraft, kärnkraft etc. Den enskilde husägare står för investeringen av den egna anläggningen, enligt vad jag luskat fram verkar det realistiskt att denna investering kan hamna under 100 000 kr inom 10 år! Med ovan angiven kapacitet och dagens elpris tjänar man in detta på max 3 år. Om mina räkningar stämmer finns det faktiskt ganska goda förutsättningar. Ett viktigt steg i detta är docka att myndigheterna bidrar till att produktionen i stor skala av solceller kommer igång.

ROLF FORSLUND 2005-12-18        #1346
Det görs ju viss satsning inom solenergi, men knappast tillräckligt. En barndomskamrat till mig håller på att sätta upp ett nytt företag i Stockholm för solcells tillverkning, jag tror att det heter Midsummer AB och jag vet att de lyckades få ett bra bidragspaket från EU och givetvis många privata investerare. Likvida har ju statliga pengar satsats i Uppsala på solcellsforskning och tillverkning, men jag tror det behövs mer, och framförallt behövs en bra plan från den politiska sidan, som inte bara är "prat". Jag skulle vilja se politiker som gör vad de säjer, t.ex byt in BMWn till en Eldriven Smart, eller stå inte och prata om trafikträngsel och trängelskatter, för att sedan hoppa in i en Taxi eller privat bil för att åka hem, ta tåget eller cyceln! Jag vet inte hur realistiskt det är med löstagbart batteripaket, jag vet att på GMs EV1 var batteripaketet nästan 2m långt och vägde flera hundra kilo, här är en bild på designen de använde http://ev1-club.power.net/evpics.htm

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-18        #1347
Fast frågan är ju hur viktig poltiken är i jämförelse med den ekonomiska biten och att bensin och olja kommer bli dyrt i framtiden.

ROLF FORSLUND 2005-12-20        #1350
Vi kommer nog inte att kunna bryta ett oljeberoende om det inte finns politiskt intresse att göra så. Det finns ju mycket som kan göras från politisk sida för att få fram vissa resultat, även om de kanske inte blir precis som man tänkt och hoppats. Att genom politiska, och ofta skattemässiga, beslut få gemene person att börja tänka och göra vissa saker fungerar ju, men är ofta en långsam process, jag tänker då på t.ex de skattefria miljöbilarna. Tanken är ju bra, vissa bilar "lusläser" ju paragraferna och kvalicerar sig pga av numeriska biten, även om de igentligen inte är så miljövänliga, men "svensson" börjar nu fundera och köper dessa när det blir dags att förnya bilen, de E85 bilar som säljs idag kommer ju dock med stor säkerhet att vara på våra vägar 2020 och en viss mängd kommer ju att vara där 2030, så visst fungerar det, men det är en långsam process. OM stat och kommun tog initiativet att ALLA fordon som de köper skulle vara förbrännings motor fria (jag inser att detta inte är realistiskt, men för debatts skull...) skulle man starta ett behov, som jag tror skulle driva fabrikanter till att producera bättre produkter, det skulle även dra fler privatpersoner till att ta intresse i dessa fordon, då de som kör för stat och kommun kommer att prata om vad de har fått att köra, och så går det runt. För att kunna göra detta kommer det dock att krävas en bra plan och pengar att sätta planen i rörelse, och detta kräver politiska insatser.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-20        #1352
Fast det inte bli ett sug efter det ifall priset blir för dyrt? Stefan Edman räknar ju med att bensinpriset kommer ligga på 25-30 kr. Vad jag förstod på den artikeln så var det enbart för att Kinerserna köper mer olja som han utgick ifrån. Ska vi även räkna med att produktionen i sauidearbaien går ner så kommer det kanse ligga run 30-40 kr litern.

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-20        #1357

Magnus, här har du ditt huskoncept redan på väg att realiseras, en liknande idé i alla fall: "Nu finns husen som har noll i värmekostad. Genom kombinationen solceller och värmepump i det nya marknadskonceptet ”ekosol inside” kan kostnaderna för värme och varmvatten bli noll kronor. Konceptet är enkelt, naturligt och ekonomiskt mycket fördelaktigt. Ekosol äger konceptet, bedriver elhandel och samarbetar med Sharp, IVT och FöreningsSparbanken."

http://www.ecoprofile.se/productsandservices_info.asp?product_service_id=31

ROLF FORSLUND 2005-12-20        #1359
Visst driver kostnaden för drivmedel upp efterfrågan på alternativa transportmedel, men det är en långsam process. 1976 körde mina föräldrar en Volvo 244, den drog ca 1l-mil och bensinen kostade 1.40kr-litern. Fiat annonserade då sin lilla 850 bil med något liknande detta "Vad kör du när bensinen kostar 10kr-litern" Idag kör mina föräldrar fortfarande en sur Volvo som drar ungefär 1l-mil...Många människor känner inte att de har något val, t.ex om du bor i en liten by eller utanför en småstad, hur kommer du till jobbet? Någon buss eller tunnelbana finns inte, du kör säkert ett par mil (troligen ensam, då väldigt få samkör) och när bensinen går upp, blir du bara "fattigare", du "har inget val". När det är dags att byta bil, försöker du kanske att hitta en som drar lite mindre, men på den stora bilden förändras väldigt lite. Vissa tror att om man driver priset upp till "smärtgränsen" (var den nu är) händer det något automatiskt, jag tror bara att det blir katastrof i hela landet. Om bensinen hoppade upp till 100 eller 200kr-litern, så stannade nog landet, åtminstone för ett tag. Huset som visas är ju en snygg modell, väldigt lite fanns att hitta under länkarna...

DANIEL JOHANSSON 2005-12-20        #1360
När det gäller hus så hade UR ett avsnitt i serien "Förnybara energikällor" som hett "Sol Jord och Luft" där de bland annat tog upp ett radhusområde i göteborgstrakten som hade nästan noll i uppvärmning genom mycket isolering, värmeväxling på ventilationsluft samt rätt konstruerade fönster. De nämnde även där att de var på gång att bygga fler sådana i sverige nu. -- DaJ

http://tinyurl.com/csks5

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-21        #1363
Tack Johan för tipset om huset. Strängnäs (där de första typhusen ska byggas) är min gamla hemstad så jag lär ta mej dit och titta när möjlighet ges. Jag kände dock spontant en viss tveksamhet till konceptet med tanke på vad jag läst på om andra energismarta byggen. Jag fick uppfattningen att EkoSol-husen ändå kommer att ha onödigt hög energiförbrukning. Måste dock läsa på lite mer om detta innan jag kritiserar dem av den anledningen. Vad jag förstår är ekosol-huset tänkt att vara självförsörjande på el, med en idé att kunna sälja el till nätet vid överskott. Detta är helt i linje med vad jag resonerade om ovan hur vi skulle kunna ta ett stor steg mot oljeoberoendet. Varje villa som byggs bör enligt detta koncept kunna bli en nettoproducent av el på årsbasis. Huset på bilden ser ut att ha en solcellsyta på 30-40 kvadratmeter, kanske mer. Detta ger en potential på över 40 000 kWh per år i mellansverige!!! Jämför detta med LB-huset (under annat ämne på detta forum) som förbrukade totalt 13 000 kWh el per år inklusive allt. Undrar hur man löst frågan om att sälja el till nätet som enskild husägare.

ROLF FORSLUND 2005-12-21        #1364
Som ni vet bor jag i Minnesota, USA och inte långt borta (allt är relativt..) finns det en stor bondgård som är själv forsörjande på el, och de säljer överskottet till den lokala eldistributören som är en cooperative. Det tar lite dyr utrustning men fungerar bra

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-21        #1367
Det var så lite Magnus! :-) Håller med dig om att det är viktigare att bygga huset så att det är energisnålt till att börja med. Jag undrar om du inte är en tiopotens fel ute? Jag tror solinstrålningen i Sverige är ca. 1000 kWh/m2 och år. Solcellen kan bara plocka upp knappt 10 % av detta.

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-21        #1368
Du har rätt Johan, jag slarvade med nollorna. Stämmer också med uppgifterna man hittar i Ekosols material där man uppskattar en elproduktion på 5000 kWh per år för ett hus. Min utopi kräver därmed större tak och högre verkningsgrad :-)

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-21        #1369
Egentligen kommer man väl ganska långt med 5 000 kWh och en bergvärmepump, förutsatt ett välisolerat hus? Man borde väl kunna räkna med tre gånger insatsen från en bergvärmepump, året om. Det blir 15 000 kWh värme.

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-28        #1796

Oljekommissionen presenterade idag sin slutrapport. Jag försöker summera och kommentera vad DN skriver: -Kraftig satsning på biobränslen från energiskog. Läser man mellan raderna verkar det vara dieselbränslen snarare än etanol det handlar om? -Ändrade tjänstebilsregler så att energieffektiva fordon gynnas -Energieffektiviseringar är i fokus, med ett inrättande av "Centrum för energieffektivisering". -Tveksamhet angående naturgas. När det gäller fordon kan jag verkligen inte förstå varför inte plugin-bilar nämns. Det finns ju beräkningar som visar att Sveriges bränslekonsumtion kan minskas med 70 %, med befintlig teknik och med endast en 5-procentig ökning av elproduktionen.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=555855&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-29        #1797
Tre etanolfabriker ingår i satsningen: "Det finns redan nu försöksanläggningar för etanoltillverkning och nu handlar det om en miljardsatsning med industriell produktion från 2009. Tre fullskaliga fabriker i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik ska byggas. "

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=888530

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik