Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Klimatfrågan   

Klimatriksdag 2014

EVA GUSTAVSSON 2013-08-13        #22592

Det finns sannolikt ett betydligt bredare stöd för en snabb omställning till ett hållbart samhälle bland allmänheten än bland politikerna. Klimatriksdagen kommer att ta fram konkreta förslag på hur omställningen ska gå till så att vi kan sätta press på politikerna i valet 2014.

För 120 år sedan ordnades folkriksdagar för att pressa på för allmän rösträtt. Och vi fick som bekant allmän rösträtt. Nu är det dags få fram mer åtgärder som leder oss i riktning mot ett mer hållbart samhälle och ett stabilt klimat.

Initiativet till klimatriksdagen kommer från en liten grupp engagerade personer i Linköping. Naturskyddsföreningen, Arbetets museum i Norrköping, bildningsförbund i Östergötland är några exempel på vilka som anslutit sig hittills. Föreningen Klimatriksdag 2014 driver arbetet och det konstituerande årsmötet för föreningen kommer att hållas den 31 augusti 2013 på Arbetets museum i Norrköping.

I samband med att FN:s klimatpanel släpper sin rapport, nya IPCC-rapporten, 23–26 september 2013, kommer arbetet med Klimatriksdag 2014 att gå in i en ny mer utåtriktad fas.

Läs mer här: http://klimatriksdag2014.seJIMMY FLINDT 2013-09-04        #22755
End Ecocide in Europe in a Nutshell - Vote to make Ecocide a crime to protect our future, see the video http://www.youtube.com/watch?v=j1uTDE5tayQ

EVA GUSTAVSSON 2013-10-17        #22857
Årsmötet för föreningen Klimatriksdag 2014 hölls enligt planerna och styrelsen jobbar nu på med stor frenesi.

Nu har jag en fundering kring vad som skulle behöva komma ut av den här riksdagen: Hur många enskilda åtgärder behöver våra politiker genomföra för att vårt svenska samhälle ska vända kurs i riktning mot ett hållbart samhälle under de närmaste fem-sex åren?

Det går lättare att få gehör för och fatta beslut om några enstaka frågor, men å andra sidan är klimatfrågan så komplex att den sannolikt inte kan lösas med 5-6 åtgärder. Eller går det att ta fram så genomgripande förslag att det får tillräcklig effekt åtminstone till att börja med? Grön skatteväxling och koldioxidskatt berör många samhällsområden och det kanske finns fler såna idéer eller åtgärder. Å andra sidan finns det säkert många kostnadseffektiva eller till och med lönsamma åtgärder som berör små detaljer och som det behövs 100 stycken av - eller 1000. Eller kan såna småsaker lösa sig själva utan större politiska beslut alternativt som en följd av några enstaka väl valda politiska inriktningsbeslut?

JOHAN ERLANDSSON 2013-10-18        #22858
Jag föreslår en enda fråga att driva: Kraftigt höjd skatt alternativt ransoneringssystem på det som ökar koldioxid- och metankoncentrationen (de två dominerande växthusgaserna enligt IPCC AR5) i atmosfären.

För att inte orsaka suboptimering måste även andra former av miljöproblem beskattas hårdare (kärnkraftsrisker och påverkan på biologisk mångfald inte minst).

Detta utspritt över en tidsperiod, 10-20 år, så det finns en praktisk möjlighet att ställa om.

Klubbar man det så blir det en bra drivkraft för de faktiska förändringarna i teknik, samhälle och livsstil som behövs. Teknik kan bli en viktig lösning, men genom att låta skatt/ransonering vara det drivande så lägger vi inte alla ägg i teknik-korgen, som ju inte visat sig så framgångsrik hittills.

Motståndet mot detta förslag kommer handla om en försämrad konkurrenskraft för Sverige jämfört med omvärlden som inte har samma skatter eller ransoneringssystem. Kortsiktigt kan detta stämma, men långsiktigt finns inga alternativ till att ställa om, och vi får dessutom en stor fördel när vi har lyckats ställa om först. Det är ett strategiskt beslut för både Sverige och världen. Och vi bör också arbeta för att få med fler länder på samma grej. Men går det inte så måste vi gå före, det är det enda moraliskt rätta, enda sättet att ta ansvar för våra medmänniskor och våra efterkommande.

EVA GUSTAVSSON 2013-10-18        #22859
Haha, då blev det helt plötsligt väldigt enkelt - då behövs klimatriksdagen bara för att välja mellan ransonering och skatt, kanske. Men vi ska ju ändå ha ett evenemang för att ställa till väsen om frågan, och sätta blåslampa på politikerna. :-)

Men så finns såna här faktorer som att det krävs ett visst antal parkeringsplatser för bil (men inte för cykel - hur många affärer i de externa köpcentrumen saknar cykelställ?!) när man bygger bostäder och annat. Det rår man inte på med skatt eller ransonering, utan den lagen behöver helt enkelt ändras. Det är förstås en sån liten detalj så det nästan saknar betydelse, men säg en massa såna åtgärder tillsammans så kommer det ju att ha effekt.

Och så har vi alla faktiska subventioner av klimatförstörande verksamhet. Staten har gjort utredning efter utredning om det, och så är de kvar i alla fall.


JOHAN ERLANDSSON 2013-10-18        #22860
Alla dessa "småfrågor" behövs naturligtvis drivas också, men jag kan nästan tycka att det är lite bortkastat eller ineffektivt att använda en Klimatriksdag för att driva dessa frågor, finns befintliga organisationer som behöver stöd i det arbetet både i de faktiska frågorna, och genom att det kommer en stor drivkraft i form av att det dåliga blir dyrare.

Oj jo, även externa köpcentrum kommer påverkas genom höjd skatt eller ransonering. Men då inte genom att köpcentrumen får cykelställ, utan för att de försvinner eftersom de förutsätter en energi- och resurskrävande massbilism.

JOHAN ERLANDSSON 2013-10-18        #22861
Att plocka bort skadliga subventioner kan bli fråga nummer två. Eller ett kanske!

EVA GUSTAVSSON 2014-02-11        #23032
Nu är det öppet för att skicka in motioner till klimatriksdagen. Sätt igång och skriv om grön skatteväxling, ransonering, lagstiftning eller även mindre frågor. Alla motioner som stämmer överens med klimatriksdagens värdegrund kommer att lämnas över till de politiska partierna. Bearbetning kan ske löpande med hjälp av kommentarer på webbplatsen. Just nu finns det två motioner godkända och utlagda, som kan kommenteras och diskuteras.

Här finns info och länkar till inlämnade motioner:

http://klimatriksdag2014.se/motioner/

JOHAN ERLANDSSON 2014-02-11        #23033
Har tipsat på Twitter! Ni bör förresten ta bort ert dublettkonto på Twitter, svårt att veta vem man ska följa.

EVA GUSTAVSSON 2014-02-11        #23034
Tack Johan! Har meddelat detta om Twitter.

EVA GUSTAVSSON 2014-04-14        #23189
Nu är 20 motioner publicerade, bland annat en om grön skatteväxling. Men vi hoppas på många fler i konkreta frågor, för att väcka diskussion, för att ge politiker i alla läger och på alla nivåer en idé- och motionsbank att hämta ur för att driva olika frågor etc. Här hittar du inkomna och publicerade motioner och information om hur man gör: http://klimatriksdag2014.se/motioner/.

Och det är hög tid att anmäla sig för att komma dit! Här möts alla slags engagerade medborgare – aktivister, forskare och företagare – för att
gemensamt hitta de bästa lösningarna på vår tids största utmaning. Under
tre dagar tar vi fram användbara förslag för hur Sverige ska bli världens mest klimatsmarta land. Det blir mycket roligt, mycket peppning och massor av föredrag, diskussioner, utställning och intressanta möten. Anmälan finns här: http://klimatriksdag2014.se/anmalan2/.

(För övrigt, kan det inte gå att få klickbara länkar i de här skrivrutorna, Johan?)

MAGNUS BILLBERGER 2014-04-28        #23238
Eva, använd länkfunktionen i redigeringsfältet (jordgloben med en kedja).

Skulle gärna komma in med förslag, men tiden räcker inte till att tänka och formulera. Jag tycker det vore bra med en motion som går ut på att underlätta för lätta eldrivna eller elunderstödda fordon. Den särskilt intressanta skalan spänner från standard pedelec (25 km/h, 250W och endast understöd) till någonstans i trakterna av eu-mopeden (låt säga ca 50 km/h, 2-3 kW och eventuellt inget krav på understöd).

EVA GUSTAVSSON 2014-04-28        #23239
http://klimatriksdag2014.se/anmalan2

http://klimatriksdag2014.se/motioner

Tack för tipset, här klickbart. Som sagt i en annan tråd: Skicka in något utkast, så har du ett par veckor på dig att redigera!

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik