Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Barn   

Tre generationer uppmanar: Visa mod och prioritera klimatfrågan nu!

SUSANNE ÅBERG 2013-09-25        #22796

5 av 8 riksdagspartier vill ge klimatfrågan högsta prioritet, enligt en enkät tidigare i år. IPCC-rapporten som snart släpps i Stockholm påminner åter om hur bråttom det är att agera. Nu är det upp till bevis: vi uppmanar riksdagspolitikerna att omgående omsätta sina löften i konkret handling. I nästa års val kommer vi uppmuntra folk att rösta på de partier och kandidater som visat att de tar klimatfrågan på allvar.

Nu i veckan släpps en ny IPCC-rapport i Stockholm. Ännu en gång kommer vi att påminnas om att argumenten för att ställa om våra samhällen snabbt och kraftfullt blir allt fler. Slaget om huruvida klimatförändringarna är på riktigt och skapade av människan är vunnet. Varför spilla mer tid på att diskutera exakt när och hur katastrofalt läget kommer bli för våra barn och barnbarn innan vi börjar agera?  Låt inte perfektionismen bli handlingens fiende.

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Det har Sveriges riksdag beslutat. Nödvändiga ambitioner som våra riksdagspolitiker med nuvarande politik inte har en chans att leva upp till.

 

I början av 2013 skickade klimatuppropet Föräldravrålet en enkät till Sveriges åtta riksdagspartier, med frågan, “Kommer ni (ditt parti) att göra klimatet till högsta prioritet?”. Fem partier svarade JA (C, FP, MP, S och V), två NEJ (KD och SD) och ett parti (M) ville inte välja. Det innebär att det finns en riksdagsmajoritet och en god möjlighet att kunna genomföra viktiga förändringar omedelbart. Trots det har vi hittills inte sett mycket av den kraftfulla konkreta klimatpolitik som behövs. Partierna hänger envist fast vid den förlegade blockpolitiken, vilket ger enstaka politiker möjlighet att blockera viktiga förändringar. Vi kräver att ni ska ägna er åt konstruktiva samarbeten, istället för att käbbla!

I samband med att IPCC:s rapport släpps riktas blickarna mot Sverige, och för den som vill lyssna kommer det att finnas många tillfällen att sätta sig in i hur läget ser ut. Vi uppmanar våra makthavare att ta tillfället i akt och lyssnar på experterna - och sedan med förnyad kraft tar itu med lösningarna. Visa omvärlden att Sverige åter kan vara en ansvarsfull föregångare som både agerar på hemmaplan och driver klimatfrågan kraftfullt internationellt!

Vi vill ha:

  • Tydliga, skarpa, ambitiösa klimatmål och en politisk strategi för att möta klimathotet, i linje med den senaste klimatforskningen
  • Ett samhälle där det är lättare, billigare och roligare att leva klimatvänligt. Det ska vara varken vara dyrt eller krångligt att göra rätt!
  • Ett Sverige som tar fullt ansvar för både våra inhemska utsläpp och dem vi orsakar i andra länder

Sveriges riksdagspolitiker, nu väntar vi på ert nästa steg. Vad som krävs är konkret handling, mod och ledarskap. Nu. Ni har möjligheten att ta de beslut som krävs för att ställa om kursen mot ett hållbart samhälle, där vi, våra barn och barnbarn, deras barn och kommande generationer kan leva tryggt. Hur ni agerar nu kommer att vara avgörande för hur vi röstar i nästa års val.

Johanna Lakso, ordförande för PUSH Sverige

Kajsa Nerdal, talesperson för Föräldravrålet

Kerstin Lönngren, aktiv medlem i Grand Panthers
SVEN-ERIK FORSLIN 2013-09-25        #22808

Genuint självhushåll = Framtid. Vägen dit är farbar ENDAST med Häst & Vagn.


 

Var står vi nu, i vilken situation? Miljöfrågans era är över, Klimatfrågans era är över, aktuell är vår ödesfråga = Överlevnadsfrågan! Därför

följande förslag:

A/ Omedelbar skrotning av den 300 år gamla, genomruttna UTGÅNGSPUNKTEN i allt samhällsutvecklande hitintills tänkt. Nämnd utgångspunkt är från tid när jorden var frisk.

Inför NY, på realism baserad UTGÅNGSPUNKT, med bas i faktumet att jorden nu är dödssjuk pga den dödliga treenigheten Industrialism – Kapitalism – Konsumism, dvs den livsfientliga EKONOMISMEN. Förintelse av hela mänskligheten hotar just pga av nämnda ”Dödsmaskiner.”

 

B/ Fördela, över hela Jorden, odlingsmark om ca 3-6 ha per familj

 

C/ Inför statligt stöd till bygge av nutidens ”Per-Albintorp”, samt till utveckling av önskad verksamhet – till de som så önskar

 

1/ Ut ur EU

 

2/ Avskaffa omgående den DÖDLIGA treenigheten Industrialismen/kapitalismen/konsumismen. Ersätt nu gällande "Stolle-ekonomi" med Agrarekonomi, med bas i samklang med Livet, dvs Naturen. 

 

3/ Förbjud all vidare forskning/vetenskap enär dessa professioner bekostas av Storkapitalet för framställan av nya, lönsamma Produkter i Ekonomismens tjänst.

 

4/ Inför skolplikt vad avser addition/multiplikation/substraktion/division samt läskunnighet + hantverkskunskap och agrokunnande.

Inför plikt att ”genomlysa” varje barn, för utforskande av individens dolda talang/talanger; detta alltifrån första kontakten med skola.

Plikta att skolgångens främsta uppgift är att stimulera varje barn till utveckling av just sin talang/talanger.

 

5/ Byte av vård av Penningen mot vård av Jorden, Livet, allt levande och därmed Människan.

 

6/ Inför den realistiska synen på Penningen som blott ett Medel, och inte som Målet.

 

7/ Prioritera utbildning i värdet av de för själen högre, ”medicinskt” helande värdena, moral, etik

 

8/ Verka för full förståelse av kulturella, månghövdade yttringars influensers betydelse för mänskligt utvecklande, varm samhällsatmosfär.

 

9/ Verka för avskaffande av all form av glädjelös konkurrens.

 

10/ Byt BNP som mått på ett lands välmående mot MDP = MiljöDestruktionsProdukt OCH befolkningens grad av välmående mätt mot LyckoIndex – enligt förebilden BUTAN.

 

Utopiskt tänkt?

 

Exponentiell ekonomisk tillväxt KRÄVER, i SAMMA TAKT, exponentiell destruktion av Jordens livsuppehållande biosfär, dess tre hav: Lithosfären, Atmosfären, Hydrosfären, alltså myllan, luften, vattnen OCH allt däri levande, dvs vår och allt levandes föda, dvs. Symbiosen. (Skilda arters samlevnad till allas nytta)

 

”Alla” har vi barn. Barn har framtid före sig. Valet är vårt: Skall vi tända deras SOL – eller fortsätta skymma ner den med växande Gift-och sopberg?


SVEN-ERIK FORSLIN 2013-09-25        #22809
Förlåååt - glämde tacka för en LYSANDE  artikel, HOPPINGIVANDE!!!

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik