Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet

ERIK SANDBLOM 2014-05-01        #23221

Den största skadegruppen är fotgängare, inte cyklister.

NTF och andra säger ibland att cyklister är den mest utsatta trafikantgruppen. I samband med en pågående studie på cykelsäkerhet bland barn har jag och en kompis skaffat data från Socialstyrelsens patientregister, som ger en annorlunda bild. Det visar sig att den långt största skadegruppen är fotgängare som trillar och skadar sig i så kallade fallolyckor, utan att något fordon är inblandat. En rapport från brittiska transportdepartementet över trafikanter i alla åldrar visar samma tendens.

De så kallade fallolyckorna räknas inte alltid som trafikolyckor eftersom inget fordon är inblandat, men enligt sjukvårdens statistik sker en del av fallolyckorna på gator, vägar och trottoarer. Den brittiska och svenska patientstatistiken är klassificerad på samma sätt och följer den internationella klassificeringen av sjukdomar, ICD.

trafikskador och fallolyckor i England

Även Göteborgs trafikkontor redovisar fallolyckor. När dessa räknas med är fotgängare den näst största skadegruppen efter bilister, och fallolyckorna är helt avgörande. Över 75% av av fotgängarnas skador skedde i fallolyckor, utan att något fordon var inblandat.

Än mer intressant är det att titta på fallolyckor där olycksplatsen inte finns redovisad. I våra data över barn i Sverige är antalet fallolyckor på ospecificerade platser större än alla trafikskador sammanlagt. Ganska få sker på gator och vägar, men det stora antalet fallolyckor på ospecificerade platser tyder på att en del av dem i själva verket skedde på gatan. Det är samma i den brittiska statistiken. Antalet fallolyckor där olycksplatsen inte noterades är fem gånger så stort som antalet fallolyckor där olycksplatsen anges som gata eller väg.

Vi kan också notera att gång och cykel ger hälsosam motion, vilket enligt alla undersökningar mer än kompenserar för den ökade skaderisken. Cyklister har lägre dödlighet och lägre sjukfrånvaro, och samma tendenser finns för fotgängare. Det betonas i en ny rapport från International Transport Forum, OECD:s trafikavdelning. De menar att för cyklister är hälsonyttan 20 gånger så stor som risken att skadas.

En stor grupp skadade i fallolyckor är kvinnor över 70 års ålder. De utgör 40% av alla fallolyckor i England. Äldre kvinnor lider ofta av benskörhet och sämre balans, vilket kan öka risken för fallolyckor. Lyckligtvis kan motion förbättra balanssinnet och hålla skelettet smidigare. Det är bra att röra på kroppen, även för äldre kvinnor.

Så i någon snäv bemärkelse kan vi säga att cyklister är den största skadegruppen, om vi blundar för alla fotgängare som skadas på samma sätt. Om vi inte blundar, och dessutom beaktar nyttan av motion, så är det tvärtom motortrafikanter som är mest utsatta för sjukdomar och högre dödlighet. Jag skulle ge rött ljus för påståendet att cyklister är särskilt utsatta.

Vill vi rädda liv så ska vi uppmuntra folk att gå och cykla så mycket som möjligt!


Film från International Transport Forum, OECD:s trafikavdelning. De har fattat galoppen. Cykling är inte farligt. Hälsoeffekten uppväger skaderisken många gånger om! Se även hela rapporten: Cycling, Health and Safety

Stockholmare bäst på att använda hjälm. Dagens Nyheter
Statistiken visar att cyklister i dag är den mest utsatta trafikantgruppen.

Road Casualties Great Britain 2007 (PDF) Sidorna 78 och 80.

The data jungle – understanding casualty statistics. European Cyclists' Federation
More specifically if we include falls and solo type accidents then the situation is that pedestrian injuries are hugely under reported, far more so than cyclist injuries. If we do not include falls and solo type accidents then cycling does not seem to be underreported at all and chimes perfectly well with the police transport data.

Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. (PDF) Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009. Sidan 59.

Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban land transport. The Lancet 2009 Se särskilt tabell 8
However, combination of active travel and lower-emission motor vehicles would give the largest benefits (7439 DALYs in London, 12 995 in Delhi), notably from a reduction in the number of years of life lost from ischaemic heart disease (10—19% in London, 11—25% in Delhi).BJöRN ÅSLUND 2014-05-09        #23266
I texten finns några rader om riskerna för motortrafikanter, tack vare frånvaron av motion. Finns det några seriösa beräkningar vad allt stillasittande i bilar ger för påverkan av hälsan? Det brukar ju sägas att biltrafiken blivit så mycket säkrare under senare år tack vare säkrare bilar och bättre vägar, det är ju också rätt tydligt i olycksstatistiken. Men så har vi aspekten sämre hälsa och för tidig död på grund av stillasittandet, det kanske svarar för en rätt stor andel av den bil-relaterade ohälsan? Kanske är det så enkelt, så att man vänder på siffrorna, så att den hälsovinst som de trampande cyklister har, motsvaras av en lika stora hälsoförlust för normala bilister? Vinner en cyklist ett halvårs extra liv och färre vällevandssjukdomar, så förlorar bilisten ett halvår och drabbas av fler sjukdomar. 

ERIK SANDBLOM 2014-05-09        #23267
Ja det låter som en bra hypotes men jag känner inte till någon studie där saken diskuteras på djupet. Här i alla fall en studie från Umeå som visar att bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt. Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i Sverige.

Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt. Umeå universitet

ERIK SANDBLOM 2014-10-22        #23634
Tystnad om farliga lastbilar med dålig sikt
NTF pratar gärna om att cyklister borde ha hjälm. Men de är märkligt tysta om den dåliga förarsikten ur lastbilar. När föraren ska svänga höger och tittar över axeln syns bara en vägg. Varje år omkommer några cyklister och fotgängare i dessa så kallade högersvängningsolyckor. I våras sattes EU-maskineriet igång när europaparlamentet ställde sig bakom ett förslag om säkrare lastbilar. En rundare form på lastbilen skulle ge förarna bättre sikt, och nederdelen skulle kläs in i en kjol som hindrar fotgängare och cyklister från att köras över.
 
Men sen började rävspelet. Sverige lyckades förhala införandet av de säkrare lastbilarna med några år. Här fanns alltså behov av ett brett opinionstryck under ett avgörande skede. Ett uppdrag som klippt och skuret för NTF. Men därifrån hördes inte ett ljud. Det enda jag hittar på NTFs hemsida ligger nerbäddat i en artikel från 2007.
 
Tur i oturen är att en ledarskribent på Expressen råkade vara intresserad av cykelfrågor och luskade fram vad som hände bakom kulisserna. Det kom fram att regeringens hållning i frågan var mycket lik Volvos. Bra jobbat av Expressen, men jag skulle önska att fler media skulle uppmärksamma fallet. Med lite hjälp från NTF hade de kanske gjort det. Nu fick vi ett gäng artiklar om cykelhjälmar istället.

Jag frågade NTFs ordförande på twitter om detta. Varför bildar de inte opinion för europaparlamentets förslag om säkra lastbilar? Jag fick svaret att det är bättre att jobba lokalt. Kanske är det bättre så, i alla fall för Volvo.

BJöRN ABELSSON 2014-11-24        #23769
Hälsoeffekter av trafik

Det finns i alla fall en svensk undersökning av hälsoeffekterna av trafik. Det var dåvarande Vägverket som i sin rapport Vägtransportsektorns folkhälsoeffekter och -kostnader (Rapport 2009:3) försökte beräkna de samlade (negativa) hälsoeffekterna av vägtrafiken. Man räknade DALY, Disability Adjusted Life Years och kom fram till att flest förlorade DALY orsakas av den brist på fysisk aktivitet som motoriserat resande medför, 38 000 förlorade hälsosamma levnadsår per år. Luftföroreningar och trafikolyckor kom dock inte långt efter, med 35 000 resp. 25 000 förlorade DALY per år.
Förlorade DALY i vägtrafiken
DALY Olyckor Luft Buller Motion Totalt
Män 17656 16028 2151 21832 57667
Kvinnor 7183 19302 1918 16032 44435
Summa 24839 35330 4069 37864 102102

ERIK SANDBLOM 2016-01-08        #23930
Fallolyckor är vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar

Fallolyckor låg bakom 43 procent av alla sjukhusinskrivningar på grund av skador och utgjorde därmed den vanligaste orsaken. Främst är det äldre personer som drabbas, men fallolyckor är den dominerande skadeorsaken i alla åldrar.

ERIK SANDBLOM 2016-10-09        #24006
Trafikverket börjar så smått intressera sig för fallolyckor. Jag hoppas att deras svar blir mer sofistikerat än gåhjälm!

Johan Lindberg på Trafikverket menar att just de här olyckorna uppmärksammas mindre än när bilister drabbas.
 
– Det ingår inte i den klassiska beskrivningen av en trafikolycka, det finns därför inga politiska mål kring detta. Sjukvården däremot sköter en registrering av trafikskadade, där har vi kunnat följa utvecklingen, säger Lindberg.

BJöRN ABELSSON 2016-10-10        #24009
Här ligger ett tungt ansvar på oss som arbetar med kommunernas väghållning. Huvuddelen av olyckorna med gående och cyklister sker på kommunala gator och vägar. En betydande del av olyckorna beror på bristande väghållning, såväl sommar som vinter. Det finns en viss medvetenhet om problemet, men ännu har vi mycket kvar att göra.

I väntan på att kommunerna ska lära sig att snöröja, sanda, sopa och underhålla bättre är en god idé att man som fotgängare ser till att ha skor med bra grepp. Dubbskor, typ Icebug, eller broddar kan rädda många lårbenshalsar och handleder.

MAGNUS BILLBERGER 2016-10-22        #24011
Så sant Björn. Kommuners, men lika mycket Trafikverkets väghållning har mycket kvar att lära. Det finns också ett mer grundläggande problem med att det så ofta blir fel med konstruktion och utformning av främst vägar avsedda för cyklar.

Ett av kardinalfelen är att man verkar ha skalat ner alla bärighetsaspekter för cykelbanor i förhållande till väg. Det kan ju vara relevant när det gäller trafikens belastning, men gällande faktorer som uppfrysning och markstabilitet så borde egentligen samma ambition gälla oavsett vägtyp. Detta leder till att cykelbanor får djupa, breda sprickor, pucklar, gropar mm som i sig är allvarliga farligheter oavsett hur bra ellerr dåligt vägen sedan sköts.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3360 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik