Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Socialdemokraternas politik för hållbar konsumtion

MATILDA ERNKRANS 2014-08-08        #23372

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. För att klara det måste den ekonomiska utvecklingen vara ekologiskt hållbar. För också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom.

Idag är det inte så. Naturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte kan brytas hotar ekologisk kollaps.

Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, eftersom den skapar efterfrågan på resurssnål teknik, nya transportlösningar och nya former för energiproduktion.

Konsumtionens betydelse för vår klimatpåverkan bör få en större uppmärksamhet i klimatarbetet. Naturvårdsverkets granskning visade att en svensk orsakar 25 procent högre utsläpp med ett sådant synsätt än om enbart svenska utsläpp räknas in.

Vi socialdemokrater vill ha ett hållbart samhälle där våra resurser utnyttjas klokt.
Avfallshierarkin är ett politiskt medel för att nå det målet. Den innebär att vi i första hand ska minska avfallet, i andra hand återvinna det och först i tredje hand förbränna det för energiutvinning.

Sverige ligger inte längre i topp i återvinning i Europa. Vi måste nu ta nästa steg för att öka återvinningen och reformera systemen och göra det lättare för konsumenterna att återvinna och ställa krav på företag.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för vår egen välfärd. Den biologiska mångfalden ska skyddas. Nya kemikalier ska enbart tillåtas om det är bevisat att de är ofarliga och befintliga kemikalier ska bytas ut om det finns mindre farliga alternativ på marknaden. På motsvarande sätt ska användningen av tungmetaller minimeras. En plan för att kraftigt minska övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten är nödvändig.

Det finns en växande efterfrågan i vår omvärld på klimatinnovationer och energismarta lösningar. De länder som går före vinner marknadsandelar. Sveriges jobbtillväxt ska vara grön. Det FN:s klimatpanel visar är att vi människor är på väg att ta planeten över en gräns där det inte finns någon väg tillbaka. Det kommer krävas ett målmedvetet och framtidsinriktat arbete för att komma tillbaka på rätt sida igen.

På nationell nivå vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk. Ett klimatpolitiskt ramverk innebär en plan med utsläppsbudgetar och regelverk, precis som för finanspolitiken – och ett klimatpolitiskt råd som granskar regeringsarbetet och ser till att ramverket respekteras.

Så för oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att skapa hållbar konsumtion. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle.

Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

Kort sagt. Vi vill göra det lättare för människor att göra rätt.Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik