Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Kristdemokraternas politik för hållbar konsumtion

IRENE OSKARSSON 2014-08-16        #23386

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

För att ett hållbart konsumtionsmönster i den rika delen av världen ska växa fram är det nödvändigt att vi som enskilda konsumenter tar vårt personliga ansvar. Det handlar om hur vi bor, reser, äter och gör andra typer av val i vardagen. Om vi som konsumenter ska kunna göra medvetna val är det viktigt med en tydlig märkning av olika produkter. En klimat- och energimärkning av livsmedel skulle underlätta för konsumenterna att göra medvetna val.

Som EU-medborgarna ska vi ha rätt att veta vad maten vi äter innehåller. Konsumenternas önskan att känna till matens ursprung är legitim och ska inte förväxlas med en inskränkt protektionism. Ramverken för medlemsstaternas informations- och kontrollskyldighet är starka, men erfarenheten visar att uppföljningen behöver bli ännu bättre. Producenter av exempelvis köttvaror har en skyldighet att på förpackningen tydligt informera konsumenterna om innehållet och dess geografiska ursprung. Vi kristdemokrater vill att de ansvariga skall ställas till svars om den tillgängliga informationen på varan är vilseledande eller direkt felaktig.

Vi människor kommer dagligen i kontakt med hälsovådliga och miljömässigt skadliga kemikalier. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att skadliga kemikalier inte ska godkännas och släppas ut på marknaden om lika bra eller mindre farliga alternativ finns att tillgå. Vi vill att enskilda medlemsstater ska kunna ställa strängare miljö- och hälsokrav än vad EU:s regler föreskriver.

Kristdemokraterna anser att offentliga aktörer, som bedriver verksamhet för barn, ska ha rätt att vid upphandling själv ange vilka miljö- och hälsokrav som ska gälla, såvida motparten inte kan bevisa att kraven är obefogade. Därmed skulle det bli möjligt för en kommun att driva förskolor eller skolor med giftfri profil. Man ska då kunna ställa krav som går utöver vad EU-domstolen anser vara proportionellt för syftet. Det påpekas ibland att Kalifornien inte skulle ha kunnat vara pådrivande i miljöutvecklingen om staten varit medlem i EU i stället för i USA. Med vårt förslag ökar möjligheterna för medlemsländernas offentliga aktörer att vara pådrivande i miljöutvecklingen. Samtidigt får offentliga utförare likvärdiga möjligheter med privata alternativ. Privata företag behöver inte följa EU:s upphandlingsregler, även om deras verksamhet är skattefinansierad. I dag kan därför privata utförare inom exempelvis barnomsorg och skola ställa hårdare miljökrav än vad offentliga utförare kan göra.

För att EU i sin helhet ska kunna orienteras mot samma långsiktiga prioritering som Sverige har, med fossiloberoende fordonsflotta, krävs ambitiösa satsningar på forskning och utveckling av nya och innovativa, miljövänliga bränslen. I Sverige har vi goda förutsättningar att tillverka cellulosabaserade biodrivmedel av restprodukter från våra stora skogsarealer. Det som nu krävs är långsiktiga och stabila förutsättningar när det gäller beskattning av biobaserade drivmedel. Regelverket måste vara teknikneutralt och baseras på de faktiska koldioxidutsläppen, snarare än på drivmedlets form eller sammansättning.

Irene Oskarsson
Kristdemokraternas miljöpolitiska talespersonLogga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik