Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Är miljöbilsbidrag en god idé?

JOHAN ERLANDSSON 2007-02-26        #2189

Alliansen pratade före valet om 10 000 kronor i "miljöbilsbidrag" till de som köper miljöbilar. Detaljerna för hur detta ska gå till utreds just nu vad jag förstår. Tycker du att det är en bra idé att införa det här bidraget?MAGNUS BILLBERGER 2007-02-27        #2192
Absolut! Visserligen kan det vara komplicerat att få till rätt former. Vilka bilar ska godkännas som miljöbilar? Ska man ha ett differentierat bidrag? Hur föränderlig är miljöbilsklassningen från år till år? Men - Sveriges bilpark bestäms i stort av vilka nya bilar som köps, därför anser jag att "styrning" av nybilsköpen är mycket viktig. I valet sedan mellan piska och morot tycker jag moroten är att föredra.

ÖRJAN LUNDBERG 2007-02-28        #2193
Vi som väljer att inte ha bil, finns det något bidrag till oss? Kanske ett 10 000 kronors cykel- eller skobidrag vore på sin plats om man inte har bil?

JOHAN ERLANDSSON 2007-02-28        #2197
Håller med Örjan om rättviseaspekten. Det är inte alla som väljer att ha bil. Ett mer rättvist och långsiktigt angreppssätt med mindre risker för suboptimering och defintionsproblem är att helt enkelt se till att fossilbränslen blir dyrare. Allra bäst vore det om personbilstrafiken på något sätt kom att omfattas av utsläppsrättshandeln. Retoriken med piska och morot som alliansen håller sig med tycker jag är olycklig. En höjning av kostnader för fossilbränslen är det långsiktigt mest ansvarstagande, kostnadseffektiva och teknikstimulerande regeringen kan göra. Detta är nog första gången jag inte är överens med Magnus! :-)

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-03        #2371
Miljöbilsbidraget är nu ett faktum, men det finns fler än jag och Örjan som gnäller. Så här säger Per Kågeson om bidraget och andra subventioner till etanolbilsköpare: "- Det innebär en kompensation som är ungefär 100 gånger större än merkostnaden för bilen. Detta kan betraktas som ett perverst incitament eftersom bilisten därigenom får ekonomiskt utrymme att köpa en större bil och köra längre per år än vad han annars skulle ha gjort. Enligt Per Kågeson är subventionerna ett mycket dyrt sätt att minska koldioxidutsläppen. För de två modellerna i kalkylen är kostnaden runt 20 kronor per kilo koldioxid. Men priset på utsläppsrätterna i Europa, som börjar handlas nästa år, väntas hamna på 0,20–0,30 kronor per kilo. - De samlade subventionerna i Stockholm ligger 75–80 gånger över den nivån."

http://www.dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5C03%5C22%

MAGNUS BILLBERGER 2007-04-10        #2407
Kågeson har säkert rätt i sak, men man bör också beakta att miljöbidrag kan spilla över på den allmäna attityden. Det kan visserligen vara så att subventioneringen blir "dyr" även om man lyckas räkna med indirekta effekter. Viktigt är dock att det händer något konkret. Kanske öppnar bilbidraget till att man vågar sig på även cykel- och skobidrag? Vad sägs om sänkt/inget grundavdrag för den som kan visa att han/hon låter bli att ta bilen till jobbet?

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-18        #2424
Jag tror att problemet i det här fallet med den allmäna attityden är att man indirekt förordar bilen som persontransportmedel. Jag är inte emot bilism som idé, men jag tycker inte heller att man bör subventionera den. Även med min favoritteknik eldrift så går det inte att komma ifrån att det är ett resurskrävande sätt att förflytta sig på. Bidrag till de som avstår att köpa och åka bil lär vara så krångliga, dyra och problematiska att införa att de aldrig blir av. Ett annat problem är att bidraget inte direkt stimulerar till teknikutveckling, dagens halvmesyrer till tekniklösningar kvalificerar ju sig direkt.

RAGNVALD NILSSSON 2007-11-17        #3600
JAg håller med kritikerna till miljöbilar då det ger fel signaler till människor. Ideén till min artikel Det finns inga miljölbilar fick jag av en insändare i Metro där en dam menade att alla skulle skaffa miljöbil. Hon fick det att låta som att då vore alla problem lösta. Ragnvald NIlsson Skelleftehamn

MAGNUS BILLBERGER 2007-11-19        #3624
Vad är det för artikel "Det finns inga miljöbilar" som du menar? För övrigt håller jag också med om att miljöbils-begreppet har hamnat väldigt snett. Saab och Lexus är tillverkare som jag anser vara direkt vilseledande i sina aktuella marknadsföringar. Min förhoppning är att gör ett kraftfullt omtag med miljöbilsbegreppet och tillhörande eventuella bidrag så att det bättre stimulerar till att bilparken kan bli mindre miljöbelastande. En intressant aspekt här är vad en regering faktiskt vågar göra. Vare sig nuvarande eller det förra styret har/hade modet att införa tydliga och kraftiga beskattningar eller avgifter på de mest miljöbelastande bilarna. Det är betydligt lättare att påverka i andra änden genom att stimulera bra val.

ROBERT ENGLISH 2007-11-19        #3627
Raka rör det bästa! Ju mer rörliga kostnader som läggs på konsumtion, desto lättare för allmänheten att göra "rätt" val! Det här gäller allt från elpriser till bränslepriser eller CO-skatt. Med subventioner till en viss typ av produkter får vi inte fram det bästa och stimulerar inte uppfinningsrikedomen.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-24        #3693
Ragnvald (se ovan) har fått sin artikel (eller är detta en annan?) publicerad i Miljöaktuellt. Han förordar en nedläggning av miljöbilspremien och en ökad satsning på kollektivtrafiken. Jag håller med, med ett tillägg för ökad satsning också på cyklister och fotgängare. Det räcker att de bästa bilarna blir premierade med lägre rörliga kostnader, vilket t.ex. uppnås med skatter på bränslen och energi som inte är hållbara.

http://dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.131935

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-22        #17798
Bra sagt av Ola Nilsson:

Man behöver kanske inte vara något mattesnille för att räkna ut att ett utsläpp på 119 gram per kilometer är detsamma som 1 190 gram för tio kilometer, det vill säga 1,19 kilo per mil. Ändå känns det ju så mycket mer. Gram är lätt, kilo är tungt. Att en ny bil under resan till mormor släpper ut lika mycket som hela semesterpackningen väger ger en tankeställare. Så det är kanske inte att undra på att branschen hellre pratar gram och kilometer. Det är som när kvartersbutiken sätter priset för lösgodis i hekto istället för i kilo.

Inte klokt att vi använder ordet "miljöbil" för bilar som bidrar med 1,5 ton växthusgaser per år. Försök klämma in det i en hållbar växthusgasbudget!

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-23        #17810
Nja - vi behöver ett ord för de mer miljövänliga varianterna av saker och ting.
"Bil som släpper ut hälften så mycket klimatgaser som en vanlig bil" - blir alldeles för klumpigt. Precis som "mat som innehåller mindre växtgifter och är framtagen med lite mer hänsyn till djurhälsa" (men som ändå släpper ut en fruktansvärd massa kväve till Östersjön och en hel del klimatgaser), eller "bostäder som använder hälften så mycket energi och släpper ut hälften så mycket klimatgaser".

Istället använder vi det kortare miljöbil, ekomat, ekohus etc.  

Har du ett bättre förslag, så gärna det, men vi behöver ett enkelt och lättförståeligt begrepp.

MATTIAS CARLSSON 2011-05-25        #17817
Några elbilsentusiaster i Hammarby sjöstad vill att "supermiljöbilspremien" ska riktas mot bilpooler, biluthyrare eller taxibolag snarare än privatpersoner generellt. Detta för att få ut mer demonstrationseffekt och kunskapsutbyggnad för de pengar som staten satsar:

Regeringen har från början beslutat om en budgetram på 200 miljoner kronor och att premien för den som köper en bil med låga utsläpp ska vara 40.000 kronor. Det innebär att 5.000 bilköpare kan få del av premien under den tid som den står till förfogande, alltså 2012, 2013 och 2014.

Transportstyrelsen påpekar att en premie till 5.000 bilar har föga betydelse för miljön jämfört med vägtrafikens totala klimatpåverkan. Däremot kan en sådan premie vara motiverad om den bidrar till stöd för teknikutveckling och kunskap om nya typer av fordon och acceptans för omställningen.
...
En premie som är riktad till 5.000 bilköpare har små effekter inte bara på miljön utan också små effekter för kunskapsuppbyggnaden i samhället om nya hållbara transporter. Förslaget har dessutom stora negativa fördelningseffekter.

Priset på elbilar och laddhybrider är fortfarande så högt att det blir konsumenter som är tämligen pris­okänsliga som kommer att köpa dessa. De kommer sannolikt att köpa sådana bilar oberoende av den föreslagna premien. Demonstrations­effekterna blir därför mycket små och fördelningseffekterna blir stora och negativa. 

Demonstrationseffekterna skulle kunna bli mycket stora och fördelningseffekterna positiva om premien gjordes tillgänglig för inköp av elbilar till bilpooler och biluthyrnings­företag samt eventuellt också till taxibolag.


JOHAN ERLANDSSON 2011-05-25        #17819
Ja, Jonas, du har rätt, jag ska inte bara klaga utan att komma med ett motförslag. Det enklaste och mest rättvisa är nog att inte ha något namn alls, eller helt enkelt "bil". Vad jag förstår så är Sverige ganska ensamt med att använda ett så positivt namn för något som är så långt från hållbarhet.

Åtgärden framför andra är att sätta vettiga skatter på energi och resursanvändning, det styr både teknikutveckling, teknikval, reseslagsval och resandets omfattning.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-25        #17823
Instämmer i princip i sista stycket - med tillägget att du måste sätta ca 10 gånger högre skatt i trafiksektorn eftersom elasticiteten är så låg. Det gör det svårt (för att inte säga omöjligt) att endast arbeta med skatter. Det behövs starka kompletterande styrmedel - såväl morötter som piskor.

PS. Tycker nog att andra länders miljöbilsnamn är minst lika positiva:
green vehicles, environmentally friendly vehicles, vehiculos proprios, véhicules propres, veicolos proprios, umweltfreundliche fahrzeugen etc.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-25        #17826
Om elbilsköpare ska få 40 000 av våra gemensamma skattepengar för att det är bra för miljön, hur mycket bör vi som har gjort oss bilfria få?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-25        #17827
Beror på vad vi vill åstadkomma - rättvisa eller hållbarhet. Bäggedera blir nog onödigt dyrt. ;-)

LARS-ERIK LENNARTSSON 2011-05-26        #17828

Om man från politisk synvinkel menar allvar med att sattsa på ett hållbart samhälle borde alla människor som vill gå före mot hållbarhet premieras, som t.ex. ingen bil eller bil med låga utsläpp. Men det kan vara mycket annat, t.ex. inga eller mycket lite sopor/avfall, men kan vara mycket annat. Jag kan tyvärr inte se någon vilja i denna riktning utan nästan tvärt om. Kanske vi ska ha en tråd för detta ämne som handlar om hur man kan premiera de individer som väljer hållbarhet före t.ex. att flyga på solresor långt bort ett par gånger om året. 


EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-26        #17829
Krasst sett - varför kasta skattepengar efter dem som redan ställer om på frivillig basis? Slöseri med våra gemensamma pengar!

Snålaste användningen av skattepengar är att bara betala dem som kan övertalas av en lagom mängd pengar. De första entusiasterna behöver man inte betala något, de sista envetna icke-omställarna kostar så mycket att köpa över att det inte är lönt.

Precis så agerar ju regeringen, sen kan man kanske diskutera var gränsen mellan kategorierna ska ligga för att vara effektivast.

Knappast millimeterrättvisa - men de stora orättvisorna är mellan västvärlden och länder som Kongo, Zimbabwe, Eritrea etc. De orättvisorna ska vi utplåna innan vi börjar gnälla på att vissa svenskar får några kronor för att göra det som vissa andra svenskar gör gratis.

LARS-ERIK LENNARTSSON 2011-05-26        #17833
Det är väl självklart att man ska premiera de som försakar en del av bekvämligheten för miljöns skull. Det är ju ett styrmedel som borde användas mycket mer. Men det klart har man inga miljöambitioner så låter man bli, och då går det som det går. Det är ju ett led i att styra bort från överkonsumtionen som finns. Argumenten för detta får man också av att ha sett vetenskapens värld om tillväxtens ohållbarhet. Vi som vill gå före vill helt enkelt inte vara med att subventionera dagens system. Man måste ha någon rättvisa även här innan vi riktar blickarna långt iväg som kanske är värre. Man ska leva som man lär först innan man ska lära andra. T.ex. barn gör inte som man säger utan som man gör, detta är grundtanken även för att sprida ett miljövänligare leverne även bland oss vuxna och då ska det vara lönsamt också, sedan kan man alltid disskutera nivån. Att prata utan att mena vad man säger är tyvärr allt för vanligt bland makthavare. Ska vi bli mer ansvariga på individnivå så måste man vara beredd på att stödja det ekonomiskt också annars händer inget. Jag kan inte se man över huvudtaget gjort några framsteg totalt sett ännu, m.a.o.
så ökar fortfarande miljöbelastningen. Men allt detta borde vi ha i en ny tråd, som skulle kunna heta "Hur kan vi föra ut miljöansvar på individnivå" Har inte koll på om det finns något sådant redan. Klart slut här.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-26        #17836
Jonas, jag skojade naturligtvis. Du ska inte behöva betala min cykel eller mina skor lika lite som jag ska betala din elbil. Min poäng är att det både är djupt orättvist och slösaktigt att med skattemedel stödja en företeelse som är omöjlig för resten av världen att ta efter.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-26        #17838
Problemet är att vi satt oss i en situation där mer än 80 % av kilometrarna vi reser sker med bil. Det finns inget socialt acceptablet sätt att bara stryka dessa resor.

Det går att ersätta ca 30 % av dessa km med kollektivtrafik och cykel, men resten blir kvar. Och hur vi än hoppas och tror och skriker oss blå, så kommer inte svenskarna att acceptera en alltför snabb eliminering av dessa kvarvarande 50 %. Och absolut inte om vi vill att hela Sverige ska leva. Vi måste alltså stå ut med bilen ett bra tag till - så då får vi lov att göra den så lite miljöstörande som möjligt.

ERIK SANDBLOM 2011-05-27        #17844
Diskussioner om miljö och bilar spårar ofta ur med en gång och det gjorde den här också. Man kan inte bara prata om försakelse eller uppoffringar, som om egen bil är det alla önskar sig mest av allt i hela världen. Det handlar om att agera klimatsmart, t ex att inte förbjuda hus utan parkeringsplatser, och att inte lägga skattepengar på vägutbyggnader. Då kommer folk agera mycket mer klimatsmart utan att det kommer kännas som en försakelse.

Parkeringsnormer, den största bilsubventionen - Ecoprofile

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-27        #17849
Jag skulle nog inte gå så långt som att säga att diskussionen är urspårad, Erik. Jonas och jag har olika syn på världen bara. Ja, kanske har du också Jonas en lite felaktig bild av min syn på världen när du säger "bara stryka dessa resor". Jag argumenterar mot att ge skattepengar till människor som köper nya bilar, och istället jobba med att successivt höja energipriserna. Det är inte samma sak som att "bara stryka dessa resor".

Även om naturen struntar i hur välmotiverat det är att göra utsläpp med bil, så räcker det för mig, som hyfsat centralt boende i Sveriges näst största stad, att slänga en blick ut genom fönstret för att förkasta en stor del av "Hela Sverige ska leva"-argumentet. Bilar bilar bilar, och jag vet att en mycket stor andel av resorna som görs med dessa är svåra att motivera som "nödvändiga". Det är väldigt bekvämt med en egen bil parkerad utanför dörren helt enkelt. Jag har själv haft en "miljöbil" parkerad där och visst var det nice att svänga iväg med den titt som tätt på olika ärenden. Särskilt när jag fick fina parkeringsförmåner inne i centrum.

Jag håller med om det som Erik är inne på, att arbetet med att minska den omfattande och ohållbara bilismen bör inledas i staden. 40 000 till alla som köper elbil gör inte det arbetet lättare precis. De skattepengarna hade jag gärna sett investerade i t.ex. sonens skola istället.

ERIK SANDBLOM 2011-05-27        #17850
@Jonas
Två av tre bor inom tio kilometer från jobbet, varannan inom fem km. Det tar 20-30 minuter med cykel. 40% av befolkningen bor inom två kilometer från en järnvägsstation.

De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile

Var fick du dina 80% ifrån? Artikeln nedan anger 64% och refererar till Trafikverket. Han gör också ett räkneexempel där andelen bilåkande minskas till knappt hälften.

Ekologistas: Svar på tal, Anders.

@Johan
Jag tycker i alla fall att det är en dålig utgångspunkt att det är en stor uppoffring att inte åka så mycket bil. Som man frågar får man svar. Att det anses vara bekvämt beror mycket på parkeringsnormer för det är ju knappast bekvämt om det inte finns parkering när man kommer fram. 

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-27        #17851
Då hade du fått lite mer läromedel och någon annan hade köpt en dieselbil istället för elbil och förpestat luften utanför din sons skola... ;-)

Det är tyvärr en ganska liten del av resorna som går att ersätta med annat. Utanför mitt fönster i Sveriges största stad så sker redan 65 % av resorna med kollektivtrafik, 10-15 % med cykel. Det går troligen att pressa ned bilresandet ytterligare en aning om man ger sig den på det. Men som KTH har räknat ut: endast 0,6 % av bilresorna i Stockholm är kortare än 5 km, 6 % är kortare än milen. Inte förrän vid 15 km är det en andel att tala om - 16 %. Man måste vara en obotlig optimist om man tror att det går att få en majoritet av Stockholmarna cykla längre än så varje dag. Utanför storstäderna är avstånden betydligt längre och underlaget för kollektivtrafik obefintligt. Och en buss med 5 passagerare släpper ut mer än 5 bilar...

I dagens Sverige kan vi kanske pressa ned bilresorna till att utgöra 50-55 % av personkilometrarna - ska vi minska bilåkandet ännu mer handlar det om att minska det dagliga resandet. Det gör vi inte i en handvändning eftersom det kräver en återuppbyggnad av lokalsamhällena och lokal infrastruktur som tar tid. Det tog 50 år att riva ned det - det tar betydligt längre tid att bygga upp det igen.

Det går heller inte att införa alltför repressiva åtgärder - den politiker som försöker blir helt enkelt bortröstad. Titta på bensinskatteupproren och elprisupproren - det är människor som ser hela sin grundval skakad. Det går inte att köra över dessa människor och göra deras liv helt omöjligt. Det måste få ta tid. Vi måste alltså leva med bilen ett bra tag framöver. Men precis som du säger - naturen struntar i vår vilja, utsläppen måste ned. Alltså är det viktigt att bilarna är så lite nedskitande som möjligt.

ERIK SANDBLOM 2011-05-27        #17852
@Jonas, kom gärna med källhänvisningar till dina påståenden. Dina 65% kollektiva resor i Stockholm gäller bara resor till och från innerstan. För resor i och mellan förorterna är förhållandet det omvända. Resorna sker mest med bil, se Fakta om SL och länet. Stockholms innerstad är dessutom inte alls representativt för hela landets resande. Du säger ju själv (utan källhänvisning) att 80% av resta kilometer sker med bil, samtidigt säger du att det knappt finns någon potential till överflyttning till andra färdmedel. Hur ska du ha det?

 Kommentera gärna faktum att två av tre bor inom tio kilometer från jobbet (källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150). Visar inte det att gång, cykel och kollektivtrafik kraftigt kan öka sina marknadsandelar?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-27        #17853
@ Erik. SIKA har räknat på fördelningen av våra totala resor - senast gjordes det i RES 2005-2006. Den visar att 81,4 % av motoriserade personkilometrar görs med bil. Siffran 64 % bilresor som Ecologistas och Trafikverket referar till, får man om man inkluderar utrikes flyg, cykel och gång i totalen. Jag valde att utesluta flyget eftersom det är en delvis annan fråga (och om några år är det väl knappt ens ekonomiskt möjligt att flyga). Gång- och cykelsträckorna påverkar bara på marginalen.

Men visst, vi kan säga så här istället: 18,4 % av samtliga personkilometrar utfördes med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Om vi dubblar kollektivtrafiken - Svensk Kollektivtrafik sliter hårt med det målet just nu (de tror inte att de kommer att nå dit) - men säg att de gör det: då skulle fortfarande 77 % av personkilometrarna utföras med något annat än kollektivtrafik, cykel eller gång.

Senare RES än 2005-06 finns tyvärr inte (det ska göras en 2011-12)- mer än några lokala RVU i vissa städer. Dessa visar en ganska skiftande bild om hur resandet ser ut i städerna och det går inte att dra några generella slutsatser.

Tyvärr påverkar antalet korta resor vare sig personkilometrarna eller utsläppen särskilt mycket. Det är mer en symbolfråga. Om nu uppgiften att hälften av alla bilresor är kortare än 5 km är sann (jag har inte hittat några belägg för det) - så motsvarar det ändå bara 5,5 % av bilpersonkilometrarna (RES 2005-2006).  Medelresandet för samtliga svenskar är 40 km/dag, medelbilresan är 34 km (RES 2005-2006) - alldeles oavsett vad infrastrukturproppen säger om boende och jobb.

Korta resor är vi väl alla överens om att ersätta med annat - men de betyder väldigt lite för utsläppen. Det är de längre resorna som är svåra. Buss och samåkning funkar inte när ena parten jobbar på sjukhuset i Piteå och den andre Sunnerbyn. Och så värst många kolleger att samåka med har man inte heller i Avan... Där behövs fortfarande bilen - och då ska den vara så ren som möjligt

ERIK SANDBLOM 2011-05-28        #17856
@Jonas Jag hittar inte uppgiften om 81,4% andel av reslängden med bil i RES 2005-2006, var hittar du det?

Att genomsnittliga bilresan är 34 km är intressant men man får inte glömma att medianvärdet är 5 km, det vill säga varannan bilresa är kortare än fem kilometer. Det tar 15-20 minuter på cykel! Vidare sker 84% av bilresorna med en eller två personer i bilen (RES 2005-2006 figur 6.9). Så små sällskap kan cykla eller åka kollektivt.

Statistiken visar alltså att det är ett fåtal bilresor som drar upp genomsnittet. Tittar man på reseavdrag och på kartan över reslängd i RES 2005-2006 (figur 6.13) ser man att de som reser mest inte bor i glesbygden utan i Halland, Småland, Östergötland och Gävleborg, det vill säga i närheten av storstadsregionerna. Här finns en stor potential för utbyggd kollektivtrafik tillsammans med en uppluckring som gör det tillåtet att bygga hus utan parkeringsplats i kollektivtrafiknära lägen.

MARTIN TöRNEBOHM 2011-05-28        #17858
5000 elbilar ska alltså svenska staten sponsra under några år, till en kostnad av 200 miljoner. Åter igen tycker jag det är intressant att jämföra med bil-landet nummer ett Tyskland, som både håller på att låsa datum för när kärnkraften ska vara helt utfasad (någon gång 2020-2022), och kommer att göra en massiv satsning på elbilar; 45 miljarder ska staten pumpa in de kommande åren. En stor del ska gå till forskning och utveckling, i nära samarbete med bilindustrin, med målet att att 1 miljon elbilar ska rulla på de tyska vägarna om 7 år. Dessutom skattebefrielse för elbilar i 10 år, men inga miljöbilsbidrag alls till bilköparna. 

Det är självklart så att en viktig drivkraft bakom denna satsning är att bli världsledande på elbilssidan och därmed rädda både arbetsplatser och exporten. Effekten kommer bli densamma  av den snabba kärnkraftsavvecklingen; Den tyska ingenjörskonsten kommer åter igen att briljera och göra landet världledande på energiomställning med enorma exportintäkter som följd.  Även Sverige skulle kunna gör en liknande resa, om än i lite mindre omfattning, men för detta krävs det helt andra prioriteringar av regeringen.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-28        #17859
Tyvärr blir tyskarna inte ledande på en hållbar livsstil med ett sådant bilismfokus -privat elbilsägande (utan riktigt radikala viktreduceringar och hastighetssänkningar) kommer vara mycket långt från hållbarhet så länge som det finns ful-el i världen. Tyskarna ligger ju till exempel riktigt tungt i kolkraft, och jag har lite svårt att förstå varför kolkraftsdrivna bilar ska vara skattebefriade, även om det iaf är bättre än ett fett bidrag. Jag vill gärna vara optimist kring de tyska solelssatsningarna, men riskerna vi står för är alltför stora för att vi kallt ska räkna med att vi snabbt ska lyckas byta ut all fulenergi mot mindre ful.

MARTIN TöRNEBOHM 2011-05-28        #17860
Jag håller helt o hållet med om att den fria farten på Autobahn är åt h-e, men det verkar vara en så helig ko att inget politiskt parti (förutom de gröna som dock är uppe i över 25% i opinionsundersökningarna!!) riktigt vågar driva frågan, ännu. Däremot är satsningen på viktreducering massiv, Audi har kommit lång med lätt-metall, och BMW och VW satsar nu stenhårt på kolfiber-karosser. Att tyskland har mycket kolkraft är historiskt-geologiskt betingat (väldigt många arbetsplatser dessutom i gruvnäringen), men utbyggnaden av vind- och sol kommer gå som tåget nu (men det har ju vi pratat om tidigare....).

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-28        #17862
Med riktigt radikal viktreducering är jag inne på något som liknar detta, inte en minskning från 2 ton till 1,5 eller kanske ned till 1:
http://www.rixie.smugmug.com/gallery/621908_hBdRr#26357877_7XFzb

ERIK SANDBLOM 2011-05-28        #17863
@Martin
 Det svåra är inte att bygga lättare bilar, utan att få folk att köpa dem. Nya bilar som såldes i Sverige ökade från 1300 kg till 1400 kg i genomsnitt mellan 2000 och 2009. Kunderna vill inte ha lättare bilar.

 45 miljarder kan man göra mycket bra med, t ex bygga ut järnvägen. Det funkar, fler tåg lockar fler resenärer.

MARTIN TöRNEBOHM 2011-05-28        #17864
inga kunder har något emot lättare bilar, så länge det inte går ut över säkerhet och komfort, och det är just det som är poängen med att utveckla karosser i t.ex. kolfiber. Betydligt lägre energiförbrukning gillas dessutom av alla (förutom oljeindustrin förstås....) 

Men jag håller helt med dig helt på den andra punkten Erik, det hade varit bättre att satsa pengarna på den spårbundna trafiken, men tyvärr är bilindustrin oerhört mäktig och alltför viktig för jobben, och därmed blir satsningarna som dom blir.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-28        #17865
@ Erik - du har siffrorna i tabell 14.

Medianresan eller antalet resor kortare än 5 eller 10 km är inte det viktiga.  Det viktiga är att även om du skulle lyckas ersätta alla resor kortare än 5 km med cykel så minskar utsläppen inte mer än  5,5 %. Om vi antar att resor 5-10 km står för ytterligare 10 % av resorna (i likhet med Sthlms län i RVU 2004) så är detta ytterligare 2,2 % av personkilometrarna - och därmed utsläppen.

Så visst - det finns ett stort ANTAL resor som skulle kunna ersättas med andra färdmedel - men det betyder väldigt lite för utsläppen.

Resterande resor har vi tyvärr svårt att byta ut mot andra färdmedel de närmsta 20-30 åren (betänk att även en så basal stomlinje som Botniabanan tog 30 år från plan till invigning) -  så vi kommer inte ifrån bilen - och då handlar det återigen om att göra den så ren som möjligt.

Jag har bott halva mitt liv utanför storstäderna -  i just Småland och Östergötland (men även i Dalarna, Värmland och Skåne) och det är så enkelt som att utanför städerna behöver man bilen. Det går naturligtvis att sätta in en massa bussar - men en buss måste ha ett passagerarunderlag - annars blir utsläppen högre än om man hade kört bil.

MATTIAS CARLSSON 2011-05-28        #17866
Det här är en väldigt intressant diskussion. Jag håller med några av skribenterna ovan om att skatter på bränsle är en bättre och mer rättvis metod än subventioner av bränslesnåla bilar.

Enligt den här lilla utredningen av SNF om förändrade regler för reseavdrag så är det drygt tvåhundratusen som skulle få göra avdrag på arbetsresor som är längre än fem mil enkel väg. Det täcker förmodligen inte in alla som har så lång resväg i vardagen, men det är nog en hyfsat bra proxy. Det är alltså relativt få som behöver resa mer än 5 mil enkel väg till arbete eller annan sysselsättning, jämförelsevis så är det 1,4 miljoner som enligt samma undersökning har 1-5 mil i resväg.

Kan vi hitta och understödja goda möjligheter till hållbart resande för de som har under 5 mil i enkel resväg så skulle det vara en god bit på väg. Resor under 5 mil kan i stor utsträckning täckas av lätta fordon som drivs av muskel- och/eller elkraft. Ett exempel är velomobiler som Johan länkar till ovan, ett annat är eldrivna EU-moeder. Det är dessa typer av fordon som borde understödjas om vi nu ska subventionera något alls. Men här handlar det förmodligen i större utsträckning om att infrastruktur, trafikregler och körbeteenden behöver anpassas snarare än att det behövs direkta subventioner till fordonen.

De som reser längre lite då och då kan lösa det genom att nyttja snåla hyr- eller bilpoolsbilar. Dessa bilar nyttjas så frekvent så att inköpskostnaden blir en mindre viktig post än för en personbil som körs ett par mil om dagen. 

De som har behov av att frekvent resa längre än fem mil i vardera riktning och ej kan göra det kollektivt får anpassa sig efter hand genom att skaffa snålast möjliga fordon eller genom att flytta närmare arbetet. Att använda sig av bilsubventioner som någon form av indirekt glesbygdsstöd är en väldigt lång omväg. Riktade stöd direkt mot näringslivsutveckling med mera på glesbygden borde vara en mycket mer kostnadseffektiv metod.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-28        #17867
Mattias, på lång sikt har du rätt i mycket av vad du säger - men lägg utopierna åt sidan och titta lite på var vi befinner oss idag. De närmsta 20-30 åren får du inte folk till detta - ens om de skulle kunna få tag i fordonen. Det handlar också om så mycket mer än bara jobbresor - det är åka och handla, skjutsa ungarna till skolbussen, till hockeyn, hälsa på mormor, vårrusta båten etc etc.

Vill man att hela Sverige ska leva så handlar det INTE om att folk ska flytta närmare jobben - utan om att rusta upp glesbygden - men det tar tid. Under tiden behöver folk något sätt att transportera sig.

Den politiker som alltför snabbt och drastiskt försöker ändra hela grundvalen för människorna blir helt enkelt bortröstad. Det tar tid att ändra människors tankemönster och levnadssätt - och det måste också vara möjligt att leva ett sk normalt svenskt liv - man ska inte behöva vara en "kuf" eller "miljötaliban".

Jämför exv. med direktverkande el: alla (som har velat ta till sig kunskapen) har sedan 80-talet vetat att direktverkande el kommer att bli dyrt framöver. Likväl tog det mer än 30 år innan den insikten faktiskt gick in och inte förrän det de facto började svida i plånboken reagerade man - och då i första hand mot elbolagens prissättning. Sedermera kommer det att bli krav på sänkta elskatter. Och politikerna har bara att lyda - annars blir de bortröstade. 

Vi måste bygga det hållbara samhället i en takt så att alla hänger med - annars blir det bara tvärstopp.

---------------
Man kan teoretisera över smartaste sättet att få fram ny teknik - men höga bränsleskatter har ensamma inte lett till teknikskifte någonstans i världen- endast till aningen bränslesnålare fordon - men fortfarande fossildrivna. Riktigt höga bränsleskatter (uppemot 1000 %) skulle möjligen ändra saken - men det får du inte med dig folk på.


JOHAN ERLANDSSON 2011-05-28        #17868
Jag ser minst tre större problem med din ansats Jonas:

1. Vi har inte 30 år på oss att ställa om

2. Vi kommer inte att ställa om på 30 år heller om vi idag för en politik som stödjer ett transportintensivt samhälle. Även kollektivtrafik drar energi o resurser.

3. Resonemanget bygger också på att vi får fram mycket stora mängder ren energi som kan tränga ut fulenergin. Inte alla är 100 % säkra på att vi lyckas med det.

Jag håller med om att det blir en utmaning för politikerna att föra den politik som krävs. Det blir inte lättare av argumentation som bygger på att fortsatt bilism skulle vara möjlig att förena med den extrema omställning som måste till. Även aktörer som Svante Axelsson verkar inte se några större problem med elbilism.

Apropå din idé om att det skulle bli smutsiga dieselbilar vid min sons skola om inte elbilsköpare får 40 000 av dina och mina skattepengar:

-Nej, sonen får en tryggare väg till skolan om vi på allvar börjar bekämpa onödig stadsbilism (situationen är garanterat värre i Göteborg än i Stockholm) med rätt skatter på bränslen, färre och dyrare parkeringsplatser, subventioner till bilpooler, restriktioner på externa köpcentrum, vettiga hastighetsbegränsningar där det finns fotgängare och cyklister, ordentliga cykelsatsningar m.m.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-28        #17869
Johan,

Problem är det naturligtvis - men skyndar vi för fort så blir det tvärstopp och vi förlorar massor av värdefull tid om vi inte rentav får en backlash och ingen förändring sker förrän kniven verkligen känns på strupen - med stora sociala konsekvenser och kanske värsta apokalypsscenariot som följd. I en demokrati måste vi ha alla med oss i omställningen.

Endast om vi har insikt i detta och i att människor inte klarar att snabbt och radikalt ändra hela sitt liv, i att det inte räcker att att kapa de många, korta resorna - utan att vi byggt in oss i ett samhälle där en stor del av resekilometrarna de facto kräver bil - och att det inte finns något snabbt sätt att ställa om från det - endast med den insikten i bakhuvudet kan vi bygga det hållbara samhället.

Också mitt mål är ett betydligt transportsnålare samhälle där de transporter som måste ske är så effektiva de bara kan och naturligtvis endast använder förnybar energi. Miljöbilsbidrag är en del i detta bygge - och står inte på något sätt i motsättning till ett transportsnålare samhälle. Vill du dra ned på statliga pengar till bilsamhället så ge dig t.ex. på de 8 miljarder som diesel subventioneras med varje år, eller förmånsskattesystemet - som uppmuntrar till stora bilar och att köra mer bil än nödvändigt.

Det som är riktigt bra med de alternativa bränslena är att det blir så uppenbart att de inte räcker till det transportintensiva samhälle vi har idag.


JOHAN ERLANDSSON 2011-05-28        #17870
Märks det att mitt fotbollsintresse är begränsat? Manchester United-Barca pågår just nu... :-) Och där vann Barca välförtjänt.

Ja, vi kan nog fortsätta det här käftslängandet ett tag till. Jag har några goa argument kvar, i form av diagram, men sparar dem till imorgon, nu får det vara nog för idag... Jag nöjer mig med att konstatera att dagens transportpolitik inte är i närheten av att vara tillräcklig för en snabb omställning, som kan tjäna som ett föredöme för de länder som vill upp till vår levnadsstandard. Miljöbilsbidraget är i mina ögon irriterande som f-n och ett bevis på brist på insikt om storleken på omställningen, men är trots allt bara en liten detalj i transportpolitiken.


MARTIN TöRNEBOHM 2011-05-28        #17871
Vad vi behöver är modiga, starka och kompetenta politiker som vågar driva genom de beslut som måstes tas. Vi har faktiskt inte tid att invänta "de stora massornas" uppvaknande. Politiken måste gå först, genomföra nödvändiga lagändringar och införa kraftfulla ekonomiska styrmekanismer (se Johans lista ovan). Det går att reducera biltrafiken i städerna! Ett område som nästan totalt försummas är hastighetsbegränsning; en sänkning av hastigheten till strax under 50 km/h på vanliga vägar, införande av 30-zoner i alla centrala bostadsområden, betydligt mer tekniska trafikhinder, och inte minst betydligt mer omfattande hastighetsövervakning. Kanske dags att skapa en särskild grön polisstyrka med fullt fokus på att få ner farten?

ERIK SANDBLOM 2011-05-28        #17872
@Jonas "Den politiker som alltför snabbt och drastiskt försöker ändra hela grundvalen för människorna blir helt enkelt bortröstad."

Nja, trängselskatten drevs igenom av djärva politiker och godkändes av kloka väljare som kunde ändra sig när det visade sig att lösningen fungerade.

"Det handlar också om så mycket mer än bara jobbresor - det är åka och handla, skjutsa ungarna till skolbussen, till hockeyn, hälsa på mormor, vårrusta båten etc etc."

Nej, som framgår av RES 2005-2006 figur 6.9 så sker 84% av resta kilometer i bil med en eller två personer i bilen. Såna resor kan man göra till fots, med cykel eller kollektivt. Och vårrusta båten, handla möbler etc gör man trots allt inte många dagar om året (möbelaffärer har dessutom hemkörning).

 Att bilresorna är 30 km i snitt samtidigt som två av tre bor inom tio km från jobbet tycker jag tyder på att vi måste påverka beteendet. Att det är mest biltrafik under rusningen i storstäderna visar också att bilismen inte är någon glesbygdsföreteelse idag. Ett sätt att påverka beteendet är att ta bort förbudet att bygga hus utan parkering. Det gör det billigare och snabbare att bygga, och mer attraktivt att klara sig utan egen bil.

MATTIAS CARLSSON 2011-05-29        #17873
@Jonas. Jag förstår din argumentation som att det finns två huvudskäl för att subventionera "miljöbilar". Dels för att det vore politiskt obekvämt att säga att omfattande privatbilism är miljömässigt problematisk. Dels för att vi riskerar att "döda" glesbygden med för höga skatter på fordonsbränslen. Har jag förstått dig rätt?

Det ligger något i båda argumenten. Men jag tycker ändå inte att något av dem är bra nog som skäl för att fortsätta driva en transportpolitik med fokus på privatbilism.

Om vi inte vågar driva politiskt obekväma frågor så kommer det att ta väldigt lång tid att utveckla ett hållbart samhälle (se t.ex. Eriks exempel om trängselskatter ovan). Om det alls går över huvud taget. Jag tror att det är bättre att argumentera helt ärligt och att det bästa politikerna kan säga till dem som åker väldigt mycket bil är att bränslepriserna kommer att stiga över tid - via skatter och/eller via brist på olja - och att dessa får finna sätt att anpassa sig. Om man vet att priserna kommer att stiga kontinuerligt över de närmaste 10-20 åren så kan man också ta in det i avvägningen när man byter bil eller när man tar beslut om  var man vill jobba eller bosätta sig.

Angående glesbygden så framhåller jag precis som tidigare att det måste finnas bättre sätt att utveckla glesbygden än att subventionera persontransporterna.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-29        #17876
Nej - de åsikterna har jag inte alls - du får nog läsa mina inlägg en gång till. ;-)

Jag försöker få er att inse att en stor del av biltransportkilometrarna inte kan ersättas med kollektivtrafik eller cykel. Det finns förvisso ett mycket stort ANTAL bilresor som kan flyttas över till mer miljövänliga alternativ - men dessa betyder väldigt lite för utsläppen av klimatgaser. Däremot är det naturligtvis ytterligt angeläget att minska dessa resor av hälsomässiga skäl, av säkerhetsskäl och för att få en stadsmiljö för människor istället för bilar. Löjliga bilresor ska bort, inte bilen under milen - där är vi helt överens.

Men den stora andelen utsläpp kommer från resor som idag kräver bil.

Jag hävdar att det inte finns något socialt acceptabelt sätt att snabbt och drastiskt bara ta bort dessa resor - det kommer att ta tid. Det behövs tid för människor att ändra sin livsstil, det behövs tid för nya affärer att etablera sig närmare där folk bor, det behövs tid för att glesbygdssamhällen ska växa tillräckligt för att ge underlag för skola, affärer, etc. 

Den politiker som försöker gå för fort fram blir helt sonika bortröstad och ersätts av en mer populistisk variant - vilket i värsta fall leder till "återställare" av energipriser parat med andra åtgärder som går åt fel håll. I vilket fall leder det till en uppbromsning av omställningen. Det handlar inte om att politikerna ska vara modiga - det handlar om att kunna känna av precis hur fort man kan driva omställningen och fortfarande få folk med sig.

Jag är helt och hållet övertygad om att vi inte kommer att ha ett bilfritt samhälle om 20 år. Inte ens om 30 år. Och även därefter behöver vi bussar, skolskjutsar, brandbilar, ambulanser, taxi, polisbilar, varudistribution etc. etc. Dessa bilar behöver vara energisnåla och drivas med förnybara drivmedel. Ergo måste vi få fram såna bilar.

Sen kan vi diskutera vilka styrmedel som är effektivast för att få fram dessa bilar - givet att vi faktiskt har en bilindustri som svarar för en mycket stor andel av jobben i världen, att de 10 största företagen i världen antingen är oljebolag eller biltillverkare (Wal-Mart är också med i klubben) och att dessa bolag har en större omsättning än många länders BNP.

Det räcker inte att ha bra idéer och vara modig - man måste också få de stora och de många med sig.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-30        #17884
Hur ser din plan ut Jonas, för att få bort dessa bilresor, som vi tydligen är överens om behöver minska mycket kraftigt. Vilka styrmedel och vilken tidsplan föreslår du?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-05-31        #17889
Pratar vi om de korta resorna - så har exv Stockholm kommit långt på väg - en blandning av piskor (trängselskatt, borttagande av körfiler, 30 km/h på alla bostadsgator, miljözoner, gågator) och morötter (mycket bra kollektivtrafik, hyfsade cykelbanor). Redan innan trängselskatten infördes gjordes endast 6 % av resorna i Stockholms innerstad med bil (Underrapport till RES 2005-06), efter dessa torde det vara ännu färre. Framöver försvinner en hel del av gatuparkeringen = mer plats för cyklar och ytterligare kollektivtrafik.

Problemet är förstås att Stockholm växer så det blir bara trängre och trängre - det är mycket svårt för kollektivtrafiken att ens hålla jämna steg med tillväxten. (Framför allt så sker mesta tillväxten på landsbygdens och de mindre städernas bekostnad - det kan man undra hur smart det är).

Köpenhamn har också kommit en bra bit på väg - längre än Stockholm i cykel- och gångåtgärder, betydligt kortare vad gäller kollektivtrafik. Här är två städer som kan lära mycket av varandra och lära resten av Europa en hel del. I Malmö har det också hänt mycket de sista åren och när Göteborg väl inför trängselskatten så lär det hända en del där också. Sen finns det en hel del små smarta idéer här och var i Europa att ta fasta på.

Småtråkigt smågnet - men ändå det som gör susen i längden.

- - -

De längre bilresorna har nog varken jag eller någon annan någon enkel lösning på - men en förutsättning för att vi ska kunna hitta en lösning, är att vi med öppna ögon ser att det inte går att göra över natt, och kanske inte  utan att vi samtidigt börjar bygga upp glesbygden igen - och det kommer att ta tid! (Du ser ju bara vilken kalabalik det blir när man utlokaliserar några hundra jobb i statliga verk - det är långt ifrån en enkel sak att pressa människor att snabbt ändra sitt liv. Även om flera utlokaliseringar har blivit lyckade med tiden så är det få som är särskilt bra med en gång).

Men alternativet att låta glesbygden och de mindre städerna förtvina och dö och pressa alla människor att flytta in till de större städerna, ställer i alla fall inte jag upp på. För en lång tid framöver så är det bilen som gäller för dessa människor.  Det är för glest för kollektivtrafik och för långt för cykel - tills jobben och affärerna, nöjena och den kulturella och intellektuella "kritiska massan" flyttar ut. Dessa resor behöver miljöbilar - ett bra tag framöver.

Sen diskuterar jag gärna vilket sätt som är effektivast i att få fram de energieffektivaste förnybara bilarna och få ut dem till dem som verkligen behöver bilarna utan att spä på den "onödiga" biltrafiken alltför mycket.


JOHAN ERLANDSSON 2011-05-31        #17890

Nu ska jag vara lite provokativ och säga att det mycket väl kan vara så att det är bilen som har tagit död på glesbygden. Vad blir det för möjligheter att driva affärsverksamhet när det är så lätt för lokalbefolkningen att dagpendla till den större närliggande staden, där allt lockande finns, som stormarknad, större arbetsgivare, kultur m.m.? Bilen har gjort att små orter förvandlats till sovstäder. Var landsbygden död innan bilens intåg? Jag menar inte att det går att gå tillbaks till den situation vi hade eller att det skulle vara eftersträvansvärt, men jag tycker att det är värt att fundera på hur bra det är för ett litet samhälle att befolkas av människor som vill jobba, handla och utnyttja kulturutbudet någon annanstans.

Bifogar en bild på bilresandets utveckling i Sverige. Sedan femtiotalet har vi ökat bilresandet per person 23 gånger. 

Åtgärderna i Stockholm som du nämner är bra, situationen i Göteborg är mycket värre. "Sveriges Los Angeles", som Christer Ljungberg säger. Men något måste hända med resandets omfattning utöver tekniksatsningar -det finns verkligen inte en chans att nå utsläppsmålen i tid annars.

Hur ser du på resandets omfattning i Sverige, kan det ligga kvar på den nivå som vi nu verkar plana ut på, ca. 700 mil per person och år? Om det ska minska, hur fort behöver det gå i så fall för att vi ska ha en chans att nå utsläppsmålen?

MARTIN TöRNEBOHM 2011-05-31        #17891
Du skriver att malmö har kommit långt. Jag vill hellre säga att Malmö är väldigt bra på att skryta om sin egen förträfflighet (jag bor själv i staden) och att mycket av åtgärderna är helt verkningslösa. Det värsta exemplet är påståendet att malmö skulle ha mer km cykelvägar än köpenhamn!! Sanningen är den att medan Köpenhamn har skapat ett fantastiskt och nästan heltäckande nät av cykelbanor i de centrala delarna i stan (dessutom cykelbanor på båda sidor av vägarna) har malmö byggt massa cykelväg i ytterområdena, vilket inte ger någon effekt alls eftersom dom flesta som bor där inte är beredda att ta cykeln istället för bilen in till stan. Inne i stan däremot är det nästan bara bilarna som får plats på vägarna.

För att få ner trafiken, och framför allt de på tok för höga hastigheterna i städerna måste man omvandla traditionell gatuyta till plats för bussar, cyklar och gångtrafikanter, vilket man så framgångsrikt gjort i köpenhamn. I malmö har man istället valt att skapa cykelstråk helt skilt från vägsystemet, vilket innebär att bilisterna exklusivt kan nyttja vägutrymmet, vilket både uppmuntrar till ökat bilkörande och högre hastigheter. 

Efter att ha läst en del av inläggen om stad kontra glesbygd ovan undrar jag om det finns siffror på hur stor del av antalet personkilometrar som sker inom de olika kategorierna. Jag tror att en väldigt hög andel sker i de 5-10 största städerna och att det följaktligen är här man måste satsa hårdast på att minska bilismen. Har någon siffror på detta?

Eftersom folk i glesbygd verkligen behöver använda bilen kunde man fundera på om miljöbilspremier skulle styras just dit. Det skulle innebära att man är tydlig i budskapet att i städerna är det kollektivtrafik och alternativa transportsätt som gäller!

 
ERIK SANDBLOM 2011-06-05        #17958

@Jonas
"Men den stora andelen utsläpp kommer från resor som idag kräver bil."

Vad grundar du det på, att resorna faktiskt kräver bil?  Det närmaste jag kan komma är att den genomsnittliga bilpendlingsresan är 19 km (RES 2005-2006 tabell 12). Varför skulle såna resor inte kunna ske med en lämplig kombination av gång, cykel och kollektivtrafik? Som sagt så är det invånare i grannlän till storstäderna som reser längst.

Och om vi tar storstadslänen, varför sker två av tre resta kilometer i storstadslänen med bil? Är det inte bara en vana?

MATTIAS CARLSSON 2011-08-26        #18790
Tidigare i tråden refererades till kritik mot att "supermiljöbilspremien" riktats mot privatpersoner och inte mot bilpooler, hyrbils- och taxiföretag. Nu har miljöminister Carlgren tagit till sig den kritiken

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-08-30        #18807
Ser att jag inte svarat Erik - ursäkta.

En av grunderna ligger i rapporten: Resvanor i Stockholms län 2004. Trivector Rapport 2005:25. Där framgår (med lite beräkning av rapportens data) att 90 % av bilkilometrarna i Stockholms län härrör från resor > 10 km. Dessa resor är svåra att ersätta med cykel och gång. Du kan göra liknande beräkning i RES 2005-2006 och kommer till samma nedslående resultat.

Kollektivtrafik då?

Kollektivtrafiken i storstadsregionerna har i princip nått sitt kapacitetstak - 78 % av resorna i Stockholms rusningstrafik sker redan med kollektivtrafik. (+ kanske 10 % med cykel). SLs kostnader skenar - ändå tror de inte att de klarar att ens hålla kvar denna andel - än mindre öka andelen resenärer.

Så här skriver exv. Trivector i sin rapport Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja:

Om man utgår från att kollektivtrafikkapaciteten kan öka med 50 % med hjälp av arbetstidsanpassning och föreslagna kapacitetshöjande åtgärder kan oljebesparingen motsvara ca 4 % av transportsektorns totala oljeproduktsanvändning. I storstadsregionerna bedöms potentialen för överflyttning till kollektivtrafiken framförallt finnas för fritidsresande i låg-och mellantrafik eftersom man redan har stora kapacitetsproblem under morgon- och eftermiddagsrusningen. För att öka det möjliga arbetsresandet med kollektivtrafik krävs spridning av arbetstiderna. Detta kan i viss mån ske frivilligt i händelse av en kris, men kräver förmodligen viss beredskapsplanering.

Ingen direkt hoppingivande läsning.

Min slutsats är att vi inte klarar av att göra oss fria från bilbehovet på mycket lång tid - och att vi därför också behöver miljöbilar. Dock utan att detta blir ett svepskäl för att sluta jobba med andra mobilitetsåtgärder och att minska behovet av resor.

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-31        #18821
Bilar kommer garanterat finnas kvar, inget snack om det. Frågan är om man behöver subventionera dem. Jag kan acceptera att det läggs vissa skattepengar på forskning och utveckling av bilar, om det samtidigt läggs betydligt mer på åtgärder för att minska bilberoendet. Jag kan också tänka mig att under en övergångsperiod ge visst stöd till människor som har mycket goda skäl för att åka mycket bil (bosätta sig i villaförort är inte ett sådant). Men att ge generella subventioner till bilköp, nej det kan jag inte tycka är rätt väg att gå. Att vara tydlig med att bilberoendet behöver minska går inte ihop med kraftiga bilsubventioner. Vill man stimulera marknaden kan man istället välja att köpa ny teknik statligt och kommunalt, det blir en inte så liten kund.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-08-31        #18825
Sveriges kommuner är viktiga föregångare i att skapa en miljöbilsmarknad - men tillsammans med staten äger de ändå mindre än 25 000 bilar, dvs 0,5 % av Sveriges bilpark. Även om alla dessa bilar blir miljöbilar är det för liten volym för att ensamma påverka marknaden.

Miljöbilssubventionerna har såvitt man kan se inte lett till att man ökar sitt bilinnehav eller sin körning - se exv. KTHs analyser av vilka bilar som kör i trängselskattezonen (finns bla ett par presentationer på VTI-dagarna). Det verkar faktiskt som om subventionerna givit mer eller mindre exakt det resultat man velat - de som ändå skulle köra bil har bytt till en miljövänligare bil.

Sen håller jag fullständigt med dig om att man i tillägg ska arbeta för att minska behovet av att ha och använda bil. Men så som samhället ser ut idag behövs bilen för många människor och då måste vi samtidigt som vi bygger oss bort från detta, göra något åt de bilar som vi faktiskt har och kommer att ha kvar ganska lång tid framöver. Vi kan inte blunda för att bilarna finns där, kommer att finnas där och kommer att köras - det vore att sticka huvudet i sanden. Bättre att byta ut dem mot miljövänligare alternativ.

Jag är också mycket tveksam till att någon annan ska lägga värderingar på vem som ska anses behöva bil eller ej - i förlängningen ger det ett samhälle jag absolut inte vill ha - hur koldioxidsnålt ett sånt samhälle än skulle vara.

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-31        #18826
Ja, bättre att byta ut dem mot miljövänligare alternativ -men för det behövs inga subventioner, det räcker att göra det svårare/dyrare att äga de värsta bilarna.

Nej, jag vill ha samma regler för alla på sikt också, men kan tänka mig att det under en övergångsperiod kan behövas stöd t.ex. för boende i glesbygd.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-08-31        #18827
Vi behöver både kapa bort svansen - de värsta bilarna - och gynna den nya tekniken - miljöbilarna. De kommer inte av sig självt - framför allt inte i bilsektorn som förutom att vara den dyraste sektorn att spara CO2 i, dessutom är förknippad med så starka känslor. Se på kommentarsfältet på SVD bilartikel igår och idag - måste vara rekord i antal.

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-31        #18828
Exakt, bilsubventioner är verkligen att kasta miljöpengar i sjön.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-08-31        #18830
Inte mottaglig för ironi efter en lång arbetsdag...

Vi kommer att ha kvar bilar under en lång tid framöver, så långt vi kan överblicka, kanske för alltid. Vi kan välja om de ska utvecklas till att bli miljövänliga - då kostar det pengar idag. Vi kan välja att låta bli - då blir resultatet mycket stora utsläpp + ett enormt riv och slit efter ersättningsbränsle när oljan börjar bli riktigt dyr - då ryker troligen en stor del av världens biologiska mångfald samtidigt som en stor del av världens våtmarker dikas ut och skogar fälls - med stora kolutsläpp som följd. Slutligen kommer vi till den punkt att vi inte har något annat alternativ än att verkligen ställa flertalet bilar för gott - men då behöver vi ställa om hela samhället på en mycket kort tid - vilket blir ÄNNU dyrare. I det scenariot har vi dessutom förstört alla våra möjligheter att framställa hållbara bränslen - vilket betyder inga ambulanser, inga brandbilar, inga bussar, inga taxi, inga skolskjutsar, ingen färdtjänst etc. Det är ett scenario som jag tänker göra allt för att undvika.

Så vi har inget reellt val - vi måste både börja ställa om till ett samhälle med mindre bil OCH börja utveckla de miljövänliga bilar som vi kommer att behöva i framtiden.

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-31        #18831
Frågan är varför inte biltillverkarna skulle ta fram bilar som blir billigare och bekvämare att äga när bränslet/elen blir dyrare och snaran dras åt för de värsta bilarna. För mig känns det helt världsfrånvänt att bilsubventioner skulle vara enda sättet att att driva utvecklingen framåt.

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-01        #18833
Och det är inte ironi -varför satsa skattepengar på något som ger ytterst lite miljöeffekt?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-01        #18834
Vi har inte sett den utvecklingen hittills under bilens drygt hundraåriga historia. Varje energibesparande tekniskt framsteg har lett till att man istället ökar prestandan.

Det krävs också ett mer långsiktigt perspektiv än vad bilföretagen klarar.

Det enklaste sättet för dessa att anpassa sig till hårdare krav är att förfina sin teknik för fossila bränslen. Det är ju en återvändsgränd. Istället behöver de optimera sin teknik för förnybara bränslen samtidigt som vi måste hitta aktörer som klarar att långsiktigt ta fram hållbara förnybara bränslen. Dessa två hamnar i ett moment 22 - biltillverkarna kommer inte att satsa 10-15 år och gud vet hur många miljarder på att ta fram en optimerad teknik för förnybara bränslen om de inte kan lita på att detta bränsle finns kvar på marknaden till ett rimligt pris när de väl är klara. Då satsar de istället på de säkra korten bensin/diesel. Motsvarande gäller för bränsleleverantörerna  - de satsar inte en massa pengar på att bygga upp en infrastruktur om det inte kommer att finnas bilar som använder den.

Det är här det allmänna har en roll som garant och stabil partner - stödja bra bränslen och uppmuntra energieffektiv användning av dessa. Samtidigt som man inte kan gå för fort fram med storsläggan (förbud och lagkrav) - då blir det kaos i ekonomin, sociala konsekvenser för människor som planerat sitt liv efter nuvarande förutsättningar. Detta leder till upprorsstämningar och att de politiker som ville så väl blir bortröstade. I värsta fall blir de ersatta av populister som sänker bensinskatter och ger mer pengar till vägbyggen...

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-01        #18835
Vi har inte sett den utvecklingen för att bränslet/elen fortfarande inte bär sina externa kostnader och för att samhället i decennier anpassats för bilen.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-01        #18836
Det är dyrare att minska CO2 i transportsektorn - men vi behöver minska även den sektorn om vi ska nå tvågradersmålet.

Det blir dyrare att ställa om transportsektorn till förnybart ju längre vi väntar. Och riskerna för energi-panik (med riv o slit efter alla biobränslen oavsett om de ger mer utsläpp eller konkurrerar med mat) ökar ju längre vi väntar. Vi kommer inte att klara oss helt utan bilar i framtiden (ambulans, polis, färdtjänst, glesbygd etc.) Därför behöver vi satsa på att utveckla miljövänliga bilar. Som jag försökte visa ovan så klarar inte industrin det själva - även om vi lägger på aldrig så tuffa restriktioner. Vi är dessutom begränsade i hur tuffa krav vi kan ställa eftersom vi behöver en fungerande bilflotta till överkomliga priser också under övergångsperioden om inte samhället ska braka ihop.

Vi har själva satt oss i sitsen genom att bygga ett bilberoende samhälle - vi måste själva ta oss ur - och det kommer att ta längre tid än det tog att ta sig dit.


JOHAN ERLANDSSON 2011-09-01        #18837
Ambulans, polis m.m. kan köra på fossilt eller halvbra biobränslen om det skulle vara så, det är inte de som ger stora utsläpp. Vad är det för teknik du tänker vi måste plöja ner så mycket pengar i? Biogasbilar finns. Elbilarna har det redan plöjts ned massa pengar i, varför skulle biltillverkarna bara kasta bort det arbetet?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-01        #18839
Det finns ett enda fordon som är optimerat för biobränsle - Scanias etanolbuss.

Alla andra är snabba konverteringar av befintliga bensinare. En biogasbil drar 20-30 % mer energi än motsvarande dieselbil. En E85-bil drar förvisso ca 10 % mindre energi än motsvarande bensinbil - men en downsized E85-motor (eller varför inte E100) skulle dra betydligt mindre. BEST-projektet gjorde en grundlig konvertering av en diesel-SAAB till att gå på ED95- den drog 40 % mindre energi än med diesel! Motsvarande potentialer finns för biogas (man jobbar med att få dieselcykeln att fungera med metan utan att släppa ut för mycket NOx), för DME, för FAME. Ska vi realisera dessa potentialer kommersiellt så krävs utvecklingstid och pengar - och en tilltro till att bränslet finns tillgängligt när utvecklingen är klar.

Elbilarna dör den dag samhället slutar engagera sig. Det är mycket långt kvar innan de kan tillverkas o säljas med vinst.

ERIK SANDBLOM 2011-09-01        #18840
@Jonas
Jag har inte läst rapporten du hänvisar till men rubriken är ju "Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja". Att de inte anser att kollektivtrafiken kan öka i rusningstid på kort sikt kan möjligtvis hänga ihop med rubriken på rapporten. På lång sikt kan kollektivtrafiken naturligtvis öka även under rusningstid, genom att man bygger ut. Beträffande Stockholms höga andel kollektivresor så gäller det bara till och från innerstan. I och mellan kranskommunerna är andelen lägre, och där kan den öka, särskilt i kombination med gång- och cykelresor.

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-01        #18841
Jag måste säga att jag inte förstår varför bilindustrin är den enda industri som skulle vara oförmögen till forskning och utveckling om vi inte subventionerar slutprodukten. Och de där effektiviseringprocenten du talar om lär vare mindre än effekten av att samhället subventionerar bilism.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-01        #18858
På lång sikt är vi alla döda...

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-01        #18859
Nej bilindustrin är långt ifrån oförmögen  - tvärtom den forskar för fullt - men inte i den riktning som vi vill. Precis som ekonomiforskningen inte forskar på ett samhälle utan tillväxt, precis som flygindustrin inte har gett oss rymdresor till rimligt pris, eller livsmedelsindustrin givit oss hållbart producerad kvalitetsmat till rimliga priser.

Om du läser din teknikhistoria så lär du att det offentliga spelat stor roll i många teknikskiften - genom forskning, subventioner och stora beställningar: mobiltelefoner, internet, GPS, kardborrband, biogas i fordon, TV, radio, avloppsrening, fjärrvärme, bergvärme, vindkraft, kärnkraft... listan på offentliga interventioner är lång.

Fordonsindustrin har inbyggda svårigheter eftersom det är så många oberoende aktörer som måste enas om ett gemensamt bränsle och teknik - biltillverkare, bränsleproducenter, bränsledistributörer, reparatörer, reservedelsproducenter  etc etc samtidigt som utvecklingstiden är lång (det tog Toyota 30 år att utveckla Priusen) och dyr (mer än 10 miljarder statliga $ stoppades in och ingen vet hur mycket Toyota själva stoppade in) - och då pratar vi ändå om en mycket liten ändring av ett mer än hundra år gammalt och etablerat koncept - med befintlig infrastruktur, där huvuddelen av komponenterna är standardkompoeter.

Utbytestakten på bilar är dessutom låg (5 % per år) och konkurrensen är knivskarp - ingen har råd att satsa på en modell som inte kan ge tillbaks utvecklingskostnaderna.

ERIK SANDBLOM 2011-09-02        #18874
@Jonas
"På lång sikt är vi alla döda..."

I sammanfattningen till studien du nämner frågar man "Vilken oljebesparing är möjlig att uppnå vid en kris och vilka åtgärder kan genomföras snabbt, det vill säga inom ett halvår?" Metoder för snabb anpassning av transportsystemet till minskad oljetillgång

Ska vi alla dö efter ett halvår? Om inte kan jag berätta att det blir sju kilometer ny spårväg i Stockholm till 2013, då tvärbanan förlängs till Solna. Då har det byggts totalt 18 kilometer ny spårväg i Stockholm på 15 år. Om sex år, 2017, startar trafiken i den sju kilometer långa pendeltågstunneln i Stockholm. Om man inte bygger ut biltrafiken kommer kollektivtrafikens andel med säkerhet öka. I många andra städer byggs det spårväg och stombussar. Stombussar går tätare och har färre stopp än vanliga busslinjer och har visat sig vara populära.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tvärbanan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Citybanan

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-02        #18875
Jonas, jag vänder mig inte emot statlig inblandning generellt. Det är just subventionering av privata bilinköp som jag är högst tveksam till.

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-09-05        #18897

"ÄR MILJÖBILSBIDRAG EN GOD IDÉ?"


Ingenting, som har som underliggande utgångspunkt, att fortsatt industrialism m. fortsatt allt liv destruerande livsstil är möjlig, är en god idé.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-09        #18923
Johan,
jag försöker bara visa att bilindustrin inte klarar att ställa om själv, den måste ha hjälp.

Lagar och regler kan kapa svansen = ta bort de sämsta bilarna, men inte få fram spetsen. Väldigt stränga regler skulle ge alldeles för stora ekonomiska konsekvenser i den situation vi nu satt oss i där vi alla är beroende av bil - om inte rent personligen så för att få mat och kläder transporterade till rimligt hämtavstånd. Och den politiker som försöker använda alltför skarpa regler blir direkt bortröstad. Se på debatten - det går ju med nöd och näppe att införa dubbdäcksförbud på en enda liten gata i den allra mest urbana delen av Sverige. Det är en enorm balansgång och ett stort politiskt mod stockholmspolitikerna visar. Hade de haft en annan politisk färg skulle de rykt direkt nästa val.

Så vad man än tycker om det - vill vi få bättre bilar så måste vi hjälpa bilindustrin och de bilberoende (= majoriteten av svenskarna). Och som sagt - vad man ser hittills är att bidragen i huvudsak inte leder till mer körande, utan snarare att man ersätter smutsiga kilometrar med aningen renare kilometrar. Tvärtom så går körandet ner i de regioner som plockar ut mest miljöbilsbidrag - om det nu finns en koppling...


MATTIAS CARLSSON 2011-09-16        #19051
Centerpartiets miljöarbetsgrupp - miljöministern med flera - vill komplettera miljöbilsbidraget med en avgift vid nyinköp av bilar med höga utsläpp:

Det måste löna sig bättre att välja bil som släpper ut mindre. Därför tycker vi att den som köper en miljöbil ska få en premie. En bil med höga utsläpp ska kosta mer genom att en avgifts läggs på priset.

Nivåerna på premierna och avgifterna ska styras av att utsläppen ska sänkas, samtidigt som den mest miljövänliga tekniken premieras. Nivåer ska kunna ändras i takt med teknikutvecklingen. Systemet har en brytpunkt och trappsteg åt vardera håll för premie respektive avgift. En utgångspunkt för brytpunkten kan vara miljöbilsdefinitionen.

Denna modell med premier och avgifter finns redan i Frankrike. Utvärderingar visar att systemet snabbt driver på utvecklingen med fler och bättre bilar med lägre utsläpp. Förslaget kan därför ge en extra skjuts även för miljöbilsutvecklingen i Sverige.

Om jag förstår rätt så är det ett så kallat feebate-system som man vill ha.


EJ LäNGRE MEDLEM 2011-09-17        #19061
Nja - det enda som händer i Frankrike är att man väljer lite mindre/motorsvagare bilar. Man byter inte bränsle och man ställer inte bilen. Rebounce-effekten äter snabbt upp den lilla CO2-besparing som görs av att välja snålare bilar. Ett bonus-malus-system klarar knappast att byta drivmedel, bara skrapa lite på ytan.

MATTIAS CARLSSON 2011-10-02        #19156
Även (mp) föreslår ett feebate-system, liknande det som (c) redan föreslagit

Samtliga bilar som säljs i Sverige graderas enligt en skala beroende på energiåtgång och bränsle. På de smutsigaste bilarna läggs en hög avgift (omkring 50 000) på de något mindre smutsiga bilarna läggs en mindre avgift osv. På samma sätt får de allra CO2-snålaste bilarna en hög bonus (omkring 50 000), de något mindre snåla bilarna får en mindre bonus osv. I mitten finns en kategori bilar som varken får avgift eller bonus. Varje år förskjuts skalan så att kraven skärps.

För att systemet ska bli kostnadsneutralt krävs att gränserna för de olika kategorierna sätts så att antalet bilar inom respektive kategori blir lika stort.

MATTIAS CARLSSON 2012-04-14        #20434
Regeringen planerar att införa kvotplikter för förnybara fordonsbränslen från 2014. Regelverket ska tas fram till nästa år, men huvuddragen presenteras idag i SvD av ministrar Borg & Hatt

Dagens regler innebär att möjligheterna att blanda etanol i bensin och fettsyrametylestrar (FAME) i diesel inte används fullt ut. Regeringen avser därför under 2014 införa en kvotplikt som fördubblar etanolinblandningen i bensin och ökar FAME-inblandningen i diesel med 50 procent. Totalt innebär det att vi får nya låginblandningsbränslen med tio volymprocent etanol i bensin och sju volymprocent FAME i diesel på marknaden. Kvotpliktssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem, som kommer säkerställa en viss mängd biodrivmedel på marknaden.

Men när en ökad andel förnybar energi i transportsektorn säkerställs genom kvotplikt är det inte nödvändigt, och, enligt EU-rätten, inte heller möjligt att ge skattelättnader för de biodrivmedel som ingår i kvotplikten. Regeringen kommer återkomma under 2013 med detaljerna kring hur kvotplikten ska utformas, men generellt sett innebär ett kvotpliktssystem att en viss andel av bränslet som tillhandahålls eller säljs måste vara förnybart.

För att ytterligare minska transportsektorns klimatpåverkan ges också full skattebefrielse för att blanda in upp till 15 procent hydrerade vegetabiliska oljor och fetter (HVO) i reguljär diesel


JOHAN ERLANDSSON 2012-08-22        #21141
Staden Graz i Österrike ger 1000 euro i bidrag till lastcykelköpare.
http://www.oekostadt.graz.at/cms/beitrag/10175977/2255330/

MAGNUS BILLBERGER 2012-08-22        #21144
Om jag förstod byråkrattyskan korrekt så gäller bidraget (Graz) inte för enskilda personer utan för fastighetsägare, skolor, bostadsrättsföreningar, företag mm och bidraget uppgår till 50% av inköpspris upp till maximalt €1000. Fortfaranden är det dock synnerligen intressant och något för svenska kommuner att ta efter.

JOHAN ERLANDSSON 2012-08-29        #21178
Ja, det stämmer. Och vid närmare eftertanke tror jag att det är bra att stödet inte går till privatpersoner. Det blir aldrig bra med så riktade bidrag. Varför ska t.ex. inte vanliga cyklister få något bidrag, eller de som nyttjar kollektivtrafiken? Bättre att göra det dåliga dyrt och svårt att använda istället.

JOHANNES WESTLUND 2012-08-30        #21187
Är man lite driven kan man ju i så fall bara skapa en egen firma för att få del av bidraget? Eller har jag fel?

MAGNUS BILLBERGER 2012-08-30        #21191
Det slår mig att miljöbilsbidrag liksom alla andra former av riktade bidrag som syftar till att stimulera en specifik typ av konsumtion är ett verktyg som används för att motverka den fria "marknadsekonomin". Utan bidrag och statliga stöd och risktagande skulle företeelser som kärnkraft, storskalig vindkraft och bredbandsnät knappast ha kommit till stånd på det snabba sätt som ändå skett. När det gäller miljöbilsbidraget så är det väldigt påtagligt hur detta påverkat konsumenterna till att efterfråga mindre och snålare bilar före "stor och stark". 

Frågan om vem som ska ha rätt till bidrag kan man visserligen angripa som en "rättvisefråga", dvs det vore väl mer rätt med ett saftigt bidrag till den som cykeln istället för bilen. Men frågan är hur mycket beteendeförändring detta skulle medföra?

Man skulle dock kunna spekulera i en lite mer sofistikerad bidragsform där man premierar valet av färdmedel. Kanske i form av en skatteapp i mobilen som kopplar till avdragsreglerna. Som det är idag så har man rätt till skatteavdrag för resor till arbetet för kostnader som överstiger grundavdraget. För den som tar cykel till jobbet ligger dock avdraget på några löjliga hundralappar så det krävs ytterst speciella omständigheter för att man ska få del av det bridraget. 

Låt säga nu att man utvecklar en lite smartare app som håller reda på vilket färdmedel du tar till jobbet och hem. För varje genomförd promenad, cykelresa, kollektivresa och bilresa registreras så ett avdrag som beror av avstånd och valt färdmedel och skickas till skattemyndigheten. Promenera 2 km till jobbet = 10 kr, cykla 15 km = 30 kr, bil x km = 0 kr osv. Grundavdraget anpassas därefter så att val av färdmedel verkligen får genomslag och rimligen så behåller man separat avdragsrätten för den som är hänvisad till längre resor med bil.

Logga in för att svara


Produkter

Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)
Trikar (16)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)
Cykelleasing (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3340 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik