Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Svenska klimatutredningen

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-03        #3075
Regeringen släppte i måndags den svenska klimatutredningen: Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. Den slutsatsen drar Klimat- och sårbarhetsutredningen i sitt slutbetänkande,och föreslår bland annat ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser liksom statligt stöd för storskaliga kostnadskrävande insatser.

http://www.regeringen.se/sb/d/9434/a/89363MIKAEL JOHANSSON 2007-10-03        #3083
Det jag reagerade på var att man så ovetenskapligt räknade med att de större inkomsterna, från ökad skogstillväxt och större spannmålsskörd, skulle motsvara de ökande kostnaderna som klimatförändringen för med sig. Tvärtom, så verkar det minst lika troligt att vi får fler gudrunstormar som slår ut skogsbestånd och att vi får fler blöta sommrar som ruducerar spannmålsskördarna. Tall och gran har tidigare stått rätt bra pall för vinterstormar när det varit tjäle i marken. Utan tjäle så har de rätt svag förankring. Dessutom så ser det ut som att skadedjursangreppen på skog i Norrland ökar. Vår nordiska fauna kan få svårt att hantera en så snabb klimatomställning. Så jag är rätt så tveksam till den del av utredningen där man räknar med större inkomster från en ökad biologisk tillväxt. Men det är svårt att sia om.

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-04        #3090
Vad menar du med ovetenskapligt Mikael? Du kan knappast ha tagit del av hela SOU:n inklusive bilagor. Jag har själv som specialist på en myndighet bidragit till utredningen och vi har under resans gång både haft tillgång till och tagit hänsyn till de klimataspekter du belyser. Direktiven från departementet (finns för övrigt att hitta i SOU:n - "kommittedirektiv") har också varit tydliga så kan inte se något skäl att misstänka att någon av de myndigheter och organisationer som bidragit skulle ha missat de aspekter du tar upp.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-04        #3111
Som klimatutredningen presenterades på SVT:s rapportsändning, måndag 1 oktober, så skulle Sverige göra en nettoförtjänst när man räknat av de kostnader som klimatfördringarna för med sig detta århundrade (-1118 miljarder kr.) från de ökade intäkter från skog- och jordbruksnäringarna för med sig (+1183 miljarder kr.). Den utredare som presenterade klimatutredningen heter Bengt Holgersson. Se gärna inslaget på länken nedan. Den skriftliga rapporten har jag ej läst. Den är förmodligen mycket bra men det är slutsatserna jag undrar över. Tyvärr så står jag nog fast vid mina misstankar att de s.k. vetenskapliga beläggen, för dessa näringars ökade intäkter, inte ser ut att vara speciellt väl bedömda. Har vi otur så kan väldigt stora arealer av skog slås ut pga. mycket kraftiga stormar under årstider när tjäle ej råder samt att vi får en stor ökning av de skadedjursangrepp på skog som redan börjat härja i Norrland. Att det sydsvenska jordbruket får lägre avkastning vid översvänningsdrabbade somrar har vi ju redan sett. Och vad jag förstår så innebär klimatförändringen fler och hårdare stormar samt mer översvämmningar pga. ökande regnmängder. Det kan förstås vara på det sättet att man vill ge en postiv bild för att hålla humöret uppe hos oss alla. Kanske det är bäst så.

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=37718&li

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-04        #3116
Mikael, beräkningarna av såväl vinster som förluster är förstås behäftade med en mängd osäkerheter. Men att avfärda utredningen som ovetenskaplig på grundval av ett inslag i rapport tycker jag är väl magstarkt. Utredningen är ett mycket omfattande arbete av en mängd mycket kompetenta experter. Jag kan lova att man är väl medveten och mycket kunnig om de aspekter som du anför. Ta dej tid och läs några bilagorna i B-delen.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-05        #3118
Det går att räkna upp hur många osäkerhetsfaktorer som helst för hur svensk ekonomi kan komma att drabbas av klimatförändringarna. Sverige är ett land som är mycket beroende av världshandel. Om vi får några svåra år i Sverige med översvämmningar som minskar spannmålsskördarna med kanske 30 procent, då kan vi räkna med att svåra klimatförhållanden även råder i resten av världen. I ett sådant läge så minskar många länders köpkraft och vår exportindustri får ett rejält bakslag. Går världskonjunkturen ned kraftigt, och det gör den i samband med att vi passerar peak oil, då kommer stora omstruktureringar i all produktion och inom världshandeln att ske. Det är nog ingen som med säkerhet kan säga vad som då kommer att hända. Skogen är den största basen för svensk ekonomis exportnettointäkt. Om stormar och skadedjursangrepp slår ut stora skogsbestånd så kommer det att påverka landets ekonomi påtagligt för att inte säga dramtiskt. Mycket hårdare än om Volvo eller Ericsson går i konkurs. De duktiga forskare och utredare som alla arbetat inom sitt expertområde har jag all respekt för. Det är viktigt att de får bekräftelse för sitt arbete. Man får väl anta att det är vid sammanställningen av alla resultat som det blivit "fel och ovetenskapligt" eftersom man presenterar ett slutnetto på klimatnotan, trots så stora framtida osäkerhetsfaktorer, som visar på ett plusresultat. Ska försöka läsa rapporten senare.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-06        #3122
Glömde en kanske helt avgörande osäkerhetsfaktor som ytterligare ger klimatutredningens slutsats en ovetenskaplig framtoning. Det är en försvagning eller en förändring av golfströmmen. Läs på länken nedan i DN där SNF tagit del av en förhandsgranskning av IPCC:s larmrapport för 2007.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=612548

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-06        #3124
Vad gäller nyhetssändingarnas rapportering kan man väl säga att man de saknar förutsättningar och möjligheter att på ett rättvisade sätt återge vad en sådan här rapport kommit fram till. Det skulle behövas ett timslångt program åtminstone. De poänger du försöker göra är har åtminstone i min arbetsgrupp varit självklara och har också hanterats mycket seriöst. Visst kan man ge sig till att spekulera i konsekvenserna av extrema händelse och att de sammangfaller vid en tidig tidpunkt, men då bör man också föra in en rad andra händelser med låg sannolikhet såsom svåra jordbävningar över hela europa och kraftiga vulkanutbrott som under flera år förmörkar atmosfären. Om man nu ska resonera kring kritiska osäkerheter så är kanske en av de mest allvarliga att man har ekonomiska extrapolationer som drivande underlag för klimatmodellerna (SRES - IPCC - special report on emission scenarios). I klimatutredningen har man använt A2 och B2 från SRES och för att uppnå dessa till år 2100 behöver mer kol än vad som finns i nu kända fossila reserver. Du nämner peakoil - om man nu accepterar slutsatserna som Simmons, Campbell, Aleklett m fl redovisat så skulle man kunna avfärda hela klimatutredningen med att vi har betydligt större problem att vänta bara inom ett par år och att dessa problem i sin tur faktiskt kommer att omöjliggöra att klimatscenarierna efter säg 2030 kan uppfyllas.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-07        #3125
Nyhetssändningen har fått alla svenskar att tro att Sverige kommer att tjäna på klimatförändringen fram till 2100. Det är just den presentationen som jag retade upp mig på för jag själv är övertygad om att Sverige inte kommer att tjäna på klimatförändringen. Denna debatt, mellan dig och mig om själva presentationen av klimatutredningen i Rapport, bör avslutas eftersom eran klimaturedning är det bästa underlaget som våra politiker har att utgå ifrån. Och den är gjord av vår bästa expertis på området, så jag är inte rätt person att döma själva innehållet. Man kan väl säga att klimatutredningens extrapolering utifrån era definierade utgångspunkter ger det resultat ni presenterat fram till år 2100. Sedan är det upp till beslutsfattarna att bedöma vilken inverkan andra faktorer som peak oil, mobiliteten, världshandeln, gudrunstormar, översvämmningar, golfströmmen, ökande metangasutsläpp från Sibirien och ökande metangasutsläpp från världshaven får på förloppet. Klimaturedningen är inte fel, men det finns så otroligt många osäkerhetsfaktorer som gör det väldigt svårt att säga huruvida Sverige kommer att tjäna på klimatförändringarna eller inte. Just denna osäkerhet, anser investmentbanken Morgan Stanley, blir ett av de största framtida problemen för att industrin ska våga investera i ny produktion. Kom att tänka på en till faktor som jag undrar över. Har någon räknat ut hur mycket mer metangas som sveriges landyta kommer att släppa ut när temperaturen stiger t.ex. 3 grader? Gärna omräknat i koldioxidekvivalenter eller i jämförelse med utsläppen från bilar.

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik