Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

En ny tidsepok

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-16        #3985
Med anledning av Bali-mötet och de nya regleringar för mänsklig verksamhet som följer i dess fotspår så ser det ut som att vi nu går in i en ny tidsepok. På världens alla miljöbloggar så diskuteras konsekvenserna av mänsklig aktivitet. Orsak och verkan ifrågasätts. Den ene vet bättre än den andre. Men faktum är nog att ingen av oss förstår så mycket egentligen. Att tänka sig att vi med vår teknik och kunskap skulle kunna balansera jordens klimat för att få en dräglig framtid är nog bara nonsens. Men samtidigt så måste vi göra något så att vi överlever de kommande 500 åren eller mer. Skulle det vara så att det som står i Bibeln är rätt – då behöver vi bara invänta att vår skapare under Domens Dag sorterar bort de människor som gör fel. Därefter så rättar han till förhållandena och ger de goda människorna evigt liv på en paradisk jord. Den andra vägen som vi nu tycks välja är att förlita oss på en expertpanel av forskare och politiker som sätter upp nya ramar och regler för fortsatt mänsklig aktivitet på jorden. Vi närmar oss därmed inrättandet av ett världsparlament. Världens alla stater blir då mer eller mindre tvungna att följa dess direktiv eftersom problemen och dess åtgärder berör oss alla gemensamt. Världsparlamentets första direktiv handlar just nu om hur vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser. I och med detta första direktiv så kommer regeringars suveränitet delvis att sättas ur spel. Det globala näringslivets frihet tyglas för allas vårt bästa. Man kan också spekulera i vilka områden som berörs av världsparlamentets nästkommande direktiv. Hur vi ska nyttja och fördela världens biomassa är väl ett tänkbart kommande område som kan leda till nya direktiv. Hur mycket kött och fisk vi ska tillåtas konsumera kan också bli ett område som kan komma att förses med direktiv. Var ska människor bo när den av i-länderna skapade växthuseffeten får många att fly? Hur undviker vi en överpopulation blir också rätt snart aktuell att diskutera. Kan detta bli början till en ny epok i vår historia där vi successivt överlåter nationell suveränitet till ett överstatligt parlament som sätter upp ramar och regler för fortsatt mänsklig aktivitet? Är det en naturlig och logisk utveckling att så sker? Har vi uppnått tillräcklig hög social intelligens för att det ska vara möjligt eller lever alltför mycket av apan kvar i oss? Kan det leda till en rättvisare värld där ”mänskliga rättigheter” får en innebörd? Kan vi på så sätt uppnå global demokrati där alla världsinvånare har lika rösträtt? Vad är det för människotyp som eventuellt skulle bromsa en sådan utveckling?ERIK SANDBLOM 2007-12-16        #3988
En sak som retar mig är att Kina inte tycks ha lovat utsläppsminskningar. Argumentet är att andra länder släpper ut ännu mer. Men Kinas utsläpp ligger enligt Wikipedia på fyra ton klimatutsläpp per capita, vilket är dubbelt så högt som de snällaste (förlegade?) antagandena på hur mycket som är en hållbar nivå. Visserligen ligger Kina på halva den svenska nivån per capita, och en sjundedel av Kanadas och USAs nivå. Men eftersom även Kinas befolkning befinner sig på vår enda planet, så måste även de snart börja minska sina utsläpp till en nivå som är hållbar. Det räcker inte med en nivå som är lägre än någon annan. Hela balimötet och Kyoto verkar gå ut på vem som kan kissa i byxorna allra mest. Man diskuterar ekonomi och vem som kan minska billigast. Det är en lite skev utgångspunkt, eftersom det allra billigaste är att börja i tid och minska utsläppen nu. Kissa inte i byxorna bara för att någon annan gör det!

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-16        #3989
Om världens alla människor fick lika rösträtt och om de fick rösta i ett världsparlament så antar jag att det skulle bli regeln "usläpp per capita" som vinner framför utsläpp per nation. Vi som bor i i-länderna tar för givet att vi har den största rätten till jordens alla resurser och även den största rätten att släppa ut växhusgaser. Endast ett världsparlament med lika rösträtt kan fatta ett demokratiskt beslut i frågan. Allt annat är en form av diktatur. Vi gillar demokrati enbart så länge den gynnar oss själva. När det börjar handla om äkta global rättvisa - då föredrar vi diktatur.

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-21        #4011
FN kallar till en internationell konferens om biobränslen Konferens kommer att hållas i Rom i Juni nästa år. Frågeställningen hur världens biomassa ska användas kommer att stå i fokus. Problemet är bl.a. att den öknande tillverkningen av biodrivmedel leder till högre livsmedelspriser. En mycket viktig fråga som egentligen bara har ett svar. Vi bör inte tillverka drivmedel från biomassa i stor skala. Vi bör tillverka drivmedel från vindkraft och solkraft. Endast ett internationellt världsparlament kan styra utvecklingen rätt. En alltför fri marknad kommer att förstöra planeten.

http://www.autobloggreen.com/2007/12/20/un-annouces-international-conferenc

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-03        #4349
Flykten från klimattorka i jakten på mat för överlevnad Enligt artikeln nedan så kan uppemot en femtedel av världens befolkning råka ut för brist på mat när jorbruksproduktionen minskar på grund av den torka som uppstår i ett varmare klimat. Det handlar om hundratals miljoner människor som behöver flytta till länder som inte drabbas lika hårt av växthuseffekten. Vad innebär det i praktiken? Vi som bor i industriländerna är ansvariga för deras försämrade levnadsvillkor. Kommer vi att släppa in dem över våra gränser eller kommer vi att bevaka våra gränser med kulsprutor samtidigt som vi ropar åt dem: Här har ni era mänskliga rättigheter? Kan FN eller ett världsparlament lösa dessa frågor på ett sätt där man tar hänsyn till "mänskliga rättigheter"?

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=41041

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-16        #4471
IEA uppmanar USA att energieffektivisera Anledningen till att jag lagt denna artikel under denna rubrik är att det är intressant att följa hur internationella organisationer agerar när vi nu går mot en tid med begränsade resurser på jorden. Medlämsländerna inom organisationerna IEA och OECD har tidigare inte haft några direkta avogheter gentemot varandra även om ländernas ekonomier har vuxit olika mycket. Man kan istället säga att man sporras av varandras framgångar. Men när man går mot en gemensam resursbrist så börjar något att hända. Plötsligt så infinner sig kraven på rättvisa länderna emellan. Vad har ni för rätt att slösa när vi måste spara? International Energy Agency har alltså nu bestämt sig för att USA slösar alldeles för mycket energi och bör därför se över sin energikonsumtion. Det här är ett rätt så intressant fenomen där "rättvisan" kan användas som slagträ för att få extrema slösare att minska på förbrukningen av fossila bränslen samtidigt som den blir ett vapen i kampen mot växthuseffekten. IEA:s medlemsländer, däribland Sverige, kan alltså hänvisa till "rättvisa" för att få USA att minska på sin förbrukning av de gemensamma energiresurserna som håller på att minska. "Rättvisa" är något vi tycker är självklart. Men tänk om världens övriga länder även börjar att hänvisa till "rättvisa" angående fördelningen av gemensamma resurser. Vad svarar vi då? Då flinar vi väl, eller hur?

http://news.yahoo.com/s/afp/20080216/sc_afp/usieaenergyclimatewarming_08021

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-17        #6321
Världen gråter inte över USA:s nedgång Hittade en mycket intressant artikel via PeakOil.com. Den ifrågasätter fortsatt global handel i dollar. Den resonerar om USA:s roll i världen. Och artikeln kommenteras av läsare från många av världens länder. Speciellt intressant är just läsarnas kommentarer. Så här avslutar författaren sin artikel angående USA:s nedgång: "Despite short-term difficulties ahead, there are good reasons for optimism since greater economic equality leads to a greater rule of law, dialogue, respect and cooperation among nations." To borrow a classic liberal axiom: greater economic equality leads to greater democracy and the rule of law. This holds as much among more equal nations as it does for individuals competing freely in a market. By extension, we can also add that greater economic equality among nations would lead to greater international dialogue, respect and cooperation in the conduct of international relations. This should also more successfully reduce the support base for extremism and fundamentalism in the West and the East. Jag kan inte annat än hålla med. Det är när de fattiga protesterar mot det rika USA:s och Europas förtryck som terrorismen föds och växer. Historiskt sett så har de rika alltid angripits av vågor av terrorism från de fattiga. Även i Sverige. Och de rika har alltid försökt stoppa de fattigas terrorism. Vill man minska på terrorismen så måste man alltså införa global demokrati där länder som USA inte kan tillåtas att dominera. Det behövs en ny ordning i världen.

http://english.aljazeera.net/focus/2008/06/200862371431417772.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-30        #6563
En video om hur en dold maktelit har styrt allt som sker i världen Den här videon bör man se. Min kommentar: Att det ligger mänskligt intellekt och avancerad slughet bakom både krig och vår utveckling är för mig ingen nyhet. Att den yppersta makten är koncentrerad kring en maktelit som omgärdas av ett nätverk av organisationer är inte heller någon nyhet för mig. Att denna maktelit har en plan för hela världen förvånar mig inte heller. Alla dessa mönster har man länge kunnat följa. Det som förvånar mig är att "avslöjaren" på denna video fortfarande lever om det nu är så illa som han påstår det vara. Det som ochså förvånar mig är att denna maktelit gör så många misstag. Jag har en känsla av att makteliten befinner sig i en drömvärld. En drömvärld där verkligheten snart kommer att börja jaga dem en efter en. Eller som jag brukar skriva att med lögner kommer man långt. Frågan är hur långt.

http://www.edgemediatv.com/article001_icke.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-30        #6578
Efter att ha funderat över en god middag (utan nötkött) så har jag bestämt mig för att dra tillbaka mitt tidigare ställningstagande för ett demokratiskt världsparlament med lika rösträtt. Anledningen till det är att man förmodligen aldrig kan uppnå ett rättvist och gott världssamhälle med vårt nuvarande intellekt. Det är fortfarande för mycket apa i oss. Först den dag vi ser land efter land frivilligt börja nedrusta sin krigsmakt är det dags att börja tänka på ett av människor styrt världsparlament.

THEODOR ADOLFSSON 2008-07-30        #6581
Mikael: Ehm, David Icke är en riktig tomte med sina ödleteorier. Jag hoppas att du inte tar dem på allvar.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-30        #6588
Man kan nog säga att det ligger en del sanning i hans "forskningsresultat". Det som styr de större händelserna i världen är inte uteslutande slumpen. Det är intellektuella människor som sitter och planerar händelserna. Däremot så är jag tveksam till hur pass man kan säga att det finns en helt enig elit med gemensamma mål. I regel så pågår det interna maktstrider ända upp till högsta bossen inom alla organisationer. Vad som däremot kan infinna sig inom organisationer är en form av konsensus. Man kan ochså säga att det är på det sättet de flesta av oss fungerar i samhället så att vi kan samarbeta mot gemensamma mål. Och naturligtvis så finns det alltid intellektuella, listiga och populära människor i toppen som upprättar nya konsensus hela tiden. De är experter på att få folk att tycka som de vill att de ska tycka. Planen om att upprätta en världsregering har funnits en lång tid i vår historia. Och det är heller inte omöjligt att det blir en sådan i framtiden. Extrapolerar man utvecklingen så lutar det åt det hållet. Man kan ochså säga att kommunisten och råkapitalisten har samma mål. Att enväldigt kunna styra alla under sig genom en effektiv organisation. Kom just att tänka på en sak, Theodor. Har du sett någon av hans videor eller följer du bara ett populärt konsensus när du uttalar dig om hans ödleteorier? För ofta vet människor egentligen inget om företeelsen utan de följer bara ett konsensus som någon listig person har upprättat. Förstår du vad jag menar?

THEODOR ADOLFSSON 2008-07-30        #6591
Det är klart att det inte är slumpmässigt vilka som styr i världen. Dock är jag av den bestämda uppfattningen att det inte finns någon konspiration för att ta över herraväldet i världen. Makten är betydligt mer delad och spretig än så. Men att jag och de flesta sansade människor med mig tror så visar väl bara att vi har blivit hjärntvättade av de styrande. Nej, bevisbördan ligger på dig att presentera några evidens för att det är så det ligger till. Dunkla antaganden om att vi går mot större och större stater räcker knappast.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-31        #6596
Man kan jämföra förloppet med Europas invasion av Amerika. Landet var så stort och glesbefolkat att europeerna kunde sakta och långsamt överta landet. Det var mestadels vanligt folk som flyttade dit. De ansåg sig vara goda människor med goda avsikter. Hur det gick med den befolkning som redan bodde där vet vi mycket väl. Bland europeerna infann sig en konsensus om att de "onda vildarna" måste bekämpas. Man kan säga att de "godhjärtade europeerna" mer eller mindre utrotade den befolkning som redan levde där. Samma förlopp har länge varit på gång i Afrika. Jag kommer inte att fördjupa mig i den här frågan eftersom så stora företeelser definitivt ligger utanför min förmåga att påverka. Men det finns hur många exempel som helst på hur de ursprungliga europeerna försökt och även idag försöker få kontrollen över världsherraväldet. Bl.a. under parollen "mänskliga rättigheter", demokrati och sluga frihandelsavtal. Alla makthavare söker få kontroll över så mycket och så många som möjligt. Och av världens alla makthavare så är europen den mest aggressiva och offensiva. En killer. För resten av världen är europen ett hot. Ett hot mot dess existens. Makthavare är inte som vi vanliga människor. De kan utan minsta känslorörelse starta ett krig där de vet att femtio procent av motståndarna dör och tio procent av deras egna soldater dör. Troligen så njuter de av tillställningen. Att tro att de inte har ett mål är att ljuga för sig själv. Ett exempel på hur vi manipuleras finns på nedanstående länk där vår svenska regering skriver så här: Syftet med Doha-rundan är att ge utvecklingsländer möjlighet att bättre integreras i världshandelssystemet och ges avsevärt förbättrade möjligheter att handla på marknadsmässiga villkor, med exempelvis jordbruksprodukter, och därmed kunna skapa en egen hållbar tillväxt. Den egentliga syftet till frihandelsavtalet är att kunna köpa billiga varor från fattiga länder samtidigt som man gör dem beroende av våra dyra exportprodukter. Avsikten är att öka vårt välstånd genom att kontrollera utvecklingen i de fattiga länderna. Den som tror att våra makthavare gör det av omtänksamhet till de fattiga är ute och cyklar. Sån är världen. Men man hade gärna önskat något bättre.

http://www.regeringen.se/sb/d/10796/a/109035

CHRISTIAN ERIKSSON 2008-07-31        #6599
Jag noterar att du skriver "forskningsresultat" inom ciationstecken Mikael. Personligen anser jag att David Icke är lika förtroendeingivande som hans efternamn antyder. Detta efter att ha tittat på en del av hans artiklar och sett honom "in action" på video. Problemet är att det inte går att diskutera något där själva akten att försöka motbevisa tokerierna automatisk bevisar dessa. "...följer bara ett konsensus som någon listig person har upprättat." Eller som David Icke påstår, vi lever i The Matrix där vår konceptuella verklighet styrs av ödlefolket.

ERIK SANDBLOM 2008-07-31        #6600
Mikael,
Den egentliga syftet till frihandelsavtalet är att kunna köpa billiga varor från fattiga länder samtidigt som man gör dem beroende av våra dyra exportprodukter. Avsikten är att öka vårt välstånd genom att kontrollera utvecklingen i de fattiga länderna. Den som tror att våra makthavare gör det av omtänksamhet till de fattiga är ute och cyklar.
Självklart är syftet med frihandel att alla ska berika sig och bli beroende av varandra. Då blir det svårare att starta krig. Det har funkat inom Europa och det bör funka i andra sammanhang också. Jag tror inte att de fattiga länderna förlorar på det. Ta östländerna i EU till exempel, de växer snabbare än de gamla västliga. Tillväxten i Afrika är dubbelt så hög som i Europa, 5,4% om året det senaste decenniet enligt BBC. Sen är det troligen många som hamnar utanför den materiella välfärden, men det kan man inte skylla på europeisk ondska. Afrikanerna måste själva agera politiskt för att få bra skolor och arbetsförhållanden. Det kommer inte funka annars! Jag tror inte att högre oljepriser kommer stoppa globaliseringen. Det går alldeles utmärkt att transportera saker utan fossila energikällor. Fast economic growth in Africa The economic outlook for Africa is improving after a decade of growth of 5.4% for the continent that matches global rates, the World Bank has said.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-31        #6602
Det är främst europeer som driver frågan av med frihandelsavtal. Varför? Jo, för att det är europeer som kommer att tjäna mest på det. Man är ochså rädd för att Afrikas enorma naturtillgångar kommer att hamna i Asien istället för i Europa. Den som tror att våra makthavare gör det av god vilja gentemot den afrikanska befolkningen är helt ute och cyklar. Tvärtom så är det de människorna som pratar mest skit om de "dumma negrerna". Hur mycket sånt skitprat har man inte hört under sitt liv. Vad det handlar om är att få oss alla att tro att syftet är det som regeringen beskrev i sitt meddelande. En makthavare vill ha så mycket som möjligt så billigt som möjligt. Och de svaga ekonomierna i Afrika kommer inte ha en chans mot det mäktiga Europa och USA med alla sin sluga och aggressiva storföretag om fri handel skulle tillåtas. Visst kan man tänka sig ett av Europa och USA kontrollerat uppsving i deras ekonomi. Men resultatet skulle bli en enorm miljöförstöring och en total utarmning av deras naturresurser. Dessutom så skulle det ske på kortast möjliga tid. När merparten är plundrat så börjar Afrika sakta att dö. Och då kommer våra makthavare att ge blanka fan i Afrika. God vilja. Kiss my ass. Det handlar om pengar. Att Europa ska bli ännu rikare. Men vem bryr sig. Jag säger bara: Man kommer långt med lögner. Frågan är hur långt.

ERIK SANDBLOM 2008-07-31        #6604
God vilja, kyss mig med. Det är inte alltid så att den enes bröd är den andres död...

ANTON STEEN 2008-07-31        #6606
Erik, visst är det inte Europeisk ondska som som drivit igenom dagens maktsystem däremot kan man väl konstatera att resultatet har blivit ett fruktansvärt orättvist system där dem rika bestämmer och dem fattiga måste rätta sig. Tittar man på IMF tex så kräver beslut 85 % majoritet. USA kontrollerar ensamt 17 % av rösterna och kan alltså ensamt lägga in ett veto när det inte besluten går går i linje med landets intressen. Såhär ser det ut i dem flesta globala institutioner. Västvärldens utvecklingsmodell är normen och vi driver igenom denna modell genom, av oss uppbyggda, institutioner. Jag håller inte med Mikael att det är är välplanerat eller särskilt kontrollerat men det bygger ju ändå på ett perspektiv att ”vi vet bäst” och att ”våran väg är den rätta” eller det sk. Washington consensus. Nu är vi på god väg att få med hela världen på denna tillväxtväg. (Obs, inte utvecklingsväg utan tillväxtväg.) Visst är det också så att Afrika till viss del har sig själv att skylla när det gäller politiska omvälvningar men det är ju också så att vi lever på deras, och många andra länders, bekostnad. Det är ju ett välkänt faktum sedan länge att det inte är möjligt för dessa länder att nå våran typ av välfärd utan att vi får väldigt dramatiska följder. Frihandelsförespråkarna räknar, vilket dem flesta ekonomer gör, med att frihandeln skall ge oss en exponentiell tillväxt tills alla har det lika bra som vi har det här i väst. Detta kommer inte att vara möjligt. Eller, visst kan det väl vara möjligt. Frågan är väl kanske vilka konsekvenser det skulle föra med sig. Sanningen är idag att vi hämtar stora delar av vårat materiella välstånd från dessa länder. Skulle vi inte ha tillgång till dessa resurser tror jag att våra samhällen skulle se annorlunda ut. Personligen blir jag mer och mer övertygad om att vi måste arbeta efter principen om decentralisering och självförsörjning. Vi måste utgå från människor och inte varor. Saker skulle bli drastiskt annorlunda jämfört med idag men jag tror att det är det enda hållbara för framtiden. Stora globala system är enormt sårbara. Inom miljösvängen pratar man mycket om ”resilience” dvs. Hur väl olika system kan klara av olika typer av påfrestningar. Genom en mer lokal ekonomi kan vi stå bättre rustade att klara av förändringar från tex. Klimatförändringar och dessutom vara tillräckligt småskaliga för att göra snabba förändringar om så krävs. En global ekonomi kan genom sin sårbarhet ta död på många människor innan man kan samla kraft för att göra förändringar. Den enda nackdelen med ett sådant decentralicerat samhälle är väl att sannolikheten för konflikter mellan regioner ökar. Detta blev kanske mer ett uttryck om min åsikter om globalisering i det stora hela... :)

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-31        #6607
Erik, du har nog rätt i att det inte alltid är så. Och ursäkta mitt uttryck. Det kom av bara farten. Att frihandelsavtalet går i graven tycker jag är bra med tanke på de fattiga ländernas långsiktiga hållbarhet. Med dagens typ av tillväxt tillämpad i stor skala i Afrika så är risken stor att de luras in i en dödsfälla när världens energiresurser, konstgödsel och livsmedel på allvar börjar tryta. För då kommer naturligvis de ekonomiskt starkare länderna att lägga beslag på de kvarvarande resurserna. En afrikansk befolkning som då börjat bli bekväma stadsbor beroende av ändliga råvaror råkar då mycket illa ut. Det finns redan idag en mängd fattiga länder som lurats in i denna fälla av beroende och det kommer att gå mycket illa för dem när vi rika snor åt oss de kvarvarande råvarorna. Det jag däremot kan se som ett möjligt framgångsrikt samarbete är den satsning på solenergi som den nybildade medelhavsunionen förespråkar. Att vägen först via förnyelsebar energi ge befolkningen en chans att börja bygga upp ett långsiktigt hållbart och resursbalanserat Afrika tror jag mer på. Men frisläppta kapitalistiska västerländska krafter i Afrika låter som harmageddon för mig.

THEODOR ADOLFSSON 2008-08-01        #6631
Det var för övrigt framför allt europeernas sjukdomar som tog kål på de ursprungliga amerikanerna. Europeerna lyckades inte särskilt bra med att ta över asien (eller vice versa) eftersom vi delade sjukdomar. I Afrika söder om Sahara slog dessutom deras sjukdomar mot oss vilket är en stor del av anledningen till att afrika inte tagits över på samma sätt som Amerika.

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-08        #6689
Tjänar Väst på att splttra Kina i flera stater? Ett Kina som delas upp i flera stater innebär många fördelar för Västländerna främst i kampen om världens kvarvarande råvaror. En försvagad kinesisk centralmakt får mindre ekonomisk styrka på alla sätt. När centralmakten inte längre har kontrollen över det egna landets alla forna råvarutillgångar så uppstår logistiska problem i megaformat eftersom de nybildade staterna i högre utsträckning kan välja att sälja sina råvaror på världsmarknaden eller använda de till att utveckla sin egen region. Fördelen för Väst med att splittra Kina är alltså att man får ett ökat flöde av råvaror till Väst samtidigt som den kinesiska centralmakten får mindre ekonomisk styrka att köpa råvaror från den övriga världen. Kommer det då att bli en splittring av Kina till flera olika stater? När Gorbatjov införde Glasnost och lättade på Sovjetunionens kontrollmekanismer så vet vi vad som hände. Det blev en typ av stadskupp. En mängd nya stater bildades. Stater som ögonblickligen erkändes av alla Västländer. För strategiska ledare så är det alltid positivt när andra nationer splittras till flera mindre länder. Tillgängligheten till det forna Sovjetunionens alla råvaror ökade nu för Väst. När nu Kina successivt ökar öppenheten i sitt samhälle så ökar naturligtvis ochså möjligheten för att det blir ett likadant förlopp i Kina som i Sovjetunionen. Handlar det hela om "mänskliga rättigheter" som Västländernas ledare påstår att det gör. Nä, inte för fem öre. Det handlar om vem som ska ha kontrollen över världens alla kvarvarande råvaror. "Mänskliga rättigheter" är den rikes sätt att skämta.

Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik