Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel    Samhällsplanering    Klimatfrågan   

Tips på cykelmotioner önskas

MAGNUS WESTERSTRAND 2014-04-24        #23202

Det är snart val och jag ser en chans att som partilös påverka opinionen i cykelvänlig riktning men jag skulle behöva hjälp. Att skriva medborgarförslag för att lyfta frågor inför valet kanske kan vara lite sent påtänkt men jag tror det finns möjlighet här ändå om man kontaktar media samtidigt. De flesta lokala medierna har ont om lokalt material som är bra och enkelt att jobba med. Att som neutral komma med färdigskriven text, motioner och tankar tror jag kan få bra genomslag. Därför har jag bestämt mig att skriva några medborgarförslag för bättre cykelmöjligheter i Gävle.

Nedan ger jag några förslag på motioner kom gärna med egna och kommentarer kring dessa i kommenarerna. Det hela skulle också omges av en text om varför det är bra att öka cyklandet (hällsa/miljö/”glädje”/trevligare städer osv) några tankar kring det tas upp i slutet.

Öka godstransporterna med cykel

Här har jag sett några artiklar på ecoprofile om att köra “gods” med cykel men har så liten erfarenhet av detta själv så jag vet inte hur man bäst skulle gå tillväga för att öka denna andel. Alla tips är välkommna.

Lästips:
Godstransporter i städer

Bättre skyltning av cykelvägar

I Gävle är det i alla fall dåligt skyltat och jag tror att det också kan öka medveteneheten hos planerarna om de tvingas gå igenom cykelstråken för att lösa skyltning.

Bättre kontroll av snöröjning vintertid

Många kommuner säger sig satsa på snöröjning vintertid men i och med att kontrollen kan vara dålig blir det inte alltid så i praktiken.

Lästips:
Snöröjning i kommunerna

Större ekonomisk satsning på cykelvägar

Detta kommer att variera från kommun till kommun. I Gävle gick det att utläsa hur stora investeringar kommunen tänkt göra i GC projekt men personligen tycker jag det intressanta är hur stor del av budget som läggs mot Cykel kontra övrigt så jag har skrivit och frågat tekniska nämnden och kommunens politiker hur stor del som går till cykel om man tar med underhåll och övrigt. Här bör man också påpeka att nationellt är det bara en bråkdel som läggs på cykel och ett sätt att börja förändra detta är att understödja kommunernas arbete med cykelfrämjande. Då dessa områden är där cykeln används mest.

Lästips:
Liten summa till cykeltrafik nationellt
S
måsmular till cykeltrafik

Planering

Att staden behandlar cyklister på minst samma nivå som bilister, alltså att man skapar planer för cyklister precis som för annan trafik och inte bara nämner GC-nät och diskuterar det för några enstaka gator. Att hastigheten för bil tas ned och att andelen hinder för cyklister minskas (till exempel att man inte hela tiden måste stanna och leta knappar att trycka på för att komma vidare,i värsta fall genom att nätan föra ut cykeln i biltrafiken. Men hällst i sådan mån att man kan få biltrafiken i utvalda gator kring centrum att köra i cykelhastighet och att man kan samsas i vägbanan). Att det arbetas på att göra det säkert för barn att cykla till och från skolan.


Här känns det som att desto mer specifik man kan vara desto störe chans att det leder till något konkret men även om man inte kan vara det kan det vara värt att se hur staden ställer sig till förslagen. Kanske bör detta slås ihop med rubriken ovan om pengar.

 

Lästips:

Skillnader i andel cyklister mellan kommuner

Översiktsplaner och cykling i kommunerna

Kommunvelometer 

Planering för cykling till skolorna saknas ofta 

Exempel från göteborg för att göra det atraktivare att cykla

Cyklister gör gatorna säkrare

I
shalka och lösgrus farligt

 


Underlag för varför det är bra att cykla

Kan minska vikten när det görs regelbundet, kan ge bättre boldtryck, sänker vilopulsen vilket minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdommar, kan förvbättra kolestrolvärden, kan markant minska risken för hjärtsjukdommar, kan minska risken att drabbas av typ 2 diabetes, kan minska risken att drabbas av cancer, till exempel tarmcancer, har potential att göra dig lyckligare gör att du orkar mer och blir starkare, ökar din livslängd, minskar mängden utsläpp till naturen inte minst minskar det risken för övergödning och takten av klimatförändringarna.

Lästips:
Hälsa 1, 2, 3, 4
Lycka

Vad tror ni, går det att skriva medborgarförslag av detta? Har ni tips på mer som skulle kunnas ta med för att skriva fler eller bättre medborgarförslag?
EVA GUSTAVSSON 2014-04-24        #23212
Låter mycket bra, vi borde sprida dem och skicka in i en massa kommuner. Och du, om du får ihop något före 30 april så kan du väl skicka in det som motioner till Klimatriksdag 2014? Se http://klimatriksdag2014.se/motioner/. Det finns inte så mycket om cykling ännu. Det behövs mer där. Det är ett sätt att sprida idéerna.

Pumpstationer på flera ställen i tätorter,
få till cykelreparationsverkstad vid stationen/resecentrum så man kan lämna in cykeln på bortvägen och hämta ut den servad efter sin resa med tåget några dagar senare,
cykelplatser på pendeltågen och andra tåg, även på bussar,
är några förslag.

MAGNUS WESTERSTRAND 2014-04-28        #23227
Hej Eva,

Tack för uppmuntran, jag försöker få fram uppgifter från Gävle kommun och det verkar ta ett tag så det blir nog inga motioner skrivna denna månad tyvärr.

SIM GLUMOFF 2014-05-06        #23255
Hej,

Något som funnits i Storbritannien ett tag är så kallade "bike to work schemes". Jag bodde i Skottland för några år sedan och det var en hel del människor som utnyttjade detta. Om jag förstår det hela rätt så ger staten rabatt på inköp av cyklar till privatpersoner via deras arbetsgivare.

MAGNUS WESTERSTRAND 2014-12-10        #23792

Ungefär så här blev det... förutom denna blev det en om klimat och en om att öka godstransporter med cykel.

Cykel Motion 

 Att cykla kan minska vikt, ge bättre blodtryck, sänka vilopulsen vilket minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar, förbättra kolesterolvärden, markant minska risken för hjärtsjukdomar, minska risken att drabbas av typ 2 diabetes, minska risken att drabbas av cancer (tex tarmcancer), har potential att göra dig lyckligare, göra dig starkare och öka din livslängd. Förutom allt detta har det också positiva miljöeffekter, kanske främst minskar det risken för övergödning och täcken på den globala uppvärmningen.  

Trots detta är satsningen på cykel bara några promille av totala infrastruktursatsningen. Ändå cyklar mellan 10-20 procent av befolkningen regelbundet och i en undersökning i Gävle kommun visade det sig att 63 procent av gävlebona vill att gång och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafik. Gävle kommun satsar relativt sett ok  på cykling (vilket gjort Gävle till en av sveriges säkraste städer för cyklister) men den totala summan blir allt för liten för att nå en bra standard på cykelinfrastrukturen. Understödet från Gävleborgs län är också tveksamt då man av någon anledning ser ut att skjuta eventuella satsningar framför sig.   

Gävle kommun gör i vart fall (till skillnad från en del andra kommuner) vissa satsningar på cyklister. Ett exempel på det är de cykelplaner som tagits fram. Tyvärr är det mycket svårt att veta något om i vilken tackt de ska genomföras eller om delar av den alls kommer att genomföras. Därför har jag följande förslag som jag hoppas ytterligare ska förbättra cykelsituationen i Gävle. 

 
Skylta bättre. Sätt upp skyltar där det saknas på de nu befintliga stråken samt skylta så att man hittar till dessa. (Till exempel kan det som ny i sätra vara svår att ens hitta fram till det stråk som skall vara skyltat) 

 
Planera säkra cykelvägar fram till skolor. Förutom alla de andra har positiva hälsoaspekterna har detta fler fördelar. Många rektorer anser att föräldrar som lämnar barn är den största trafikrisken vid skolan. Dessutom har en dansk studie visat på större effekt av att gå eller cykla till skolan på koncentrationsförmågan i skolan än om man ätit frukost. 

 
Minska antalet stopp för cyklisterna i och runt om centrum. Antalet korsningar, höga trottoarer och mängden biltrafik i och kring centrum gör det oattraktivt att färdas med cykel där. Det känns osäkert som vuxen och att färdas med barn eller cykelvagn ytterst tveksamt. Kanske är det därför Gävle har haft svårt att ytterligare öka andelen cyklister i staden. Befintliga förslag på cykelbanor är en start om de genomförs. En tidsplan skulle inte skada... 

Sänk hastigheten på biltrafiken ikring centrumkärnan. 

Öka kontrollen av lövröjning/snöskottning/grusinsamling och vägbana. Det finns så vitt jag kan se en bra plan för lövröjning, grusinsamling, snöskottning och underhåll av vägbana men trots uttalad ambitionsnivå är det min upplevelse att det släpar efter i jämförelse med bilvägarna. Jag har under stor del av hösten på min väg från sätra cyklat genom lager av halkiga löv, under våren på sandiga/grusiga kurvor och under vintern då och då på icke skottade vägar (testa det med cyklevagn för extra motion). Även om skottningen fungerat bra på huvudstråket så måste man också kunna ta sig dit. Det finns också flera avsnitt på min dagliga pendlignsväg med stora bulor i asfalten. 

Bättre planering för cykel i översiktplanerna. Gävle fick inget bra resultat i Svensk cyklings rapport - Cykel i Översiktsplaner och bristerna som hittades här bör rättas till. 

Titta på möjlighet för cykelväg från maxrondellen (som för övrigt borde göras cykelvänligare) till järnvägsstationen. (en genare väg är möjlig längs järnvägspåret förbi hundrastplatsen över viadukten på en väg som ändå inte utnyttjas fullt ut av bilar). 

Fler cykelpassager kring ringvägen runt sätra skulle underlätta cykling i sätra. Är detta möjligt. 

Förutom bättre hälsa för gävlebona möjliggöra dessa förslag minskad klimatpåverkan något jag tror våra barn och barnbarn skulle vara mycket tacksamma för. 

Vänligen 

Magnus Westerstrand 

Sätra 

Referenser: 

Se även länkarna i länkarna för ytterligare stöd för texten.


Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik