Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Naturresurser    Olja, kol & gas   

Valstugeundersökning 2010 i medelstor svensk stad om peak oil och tillväxt

FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15723

Valstugor på rad. En vanlig syn på svenska torg vart fjärde år. Demokratin fungerar. Men diskuteras rätt saker?


Valrörelsen 2010 är snart över. Den kommer om någon vecka att vara glömd och saknad av ingen som på allvar är intresserad av miljö- och resursfrågor.

För såna (som oss, som hänger på Ecoprofile) har det varit en enda Lång dags färd mot natt – på flera sätt. Mer om det nedan. Sällan eller kanske aldrig (jag har själv följt samtliga valrörelser sedan 1982 med stort intresse) har väl heller de olika alternativen känts så färglösa eller skiljelinjerna mellan dem så små. Delvis beror det sistnämnda på blockpolitiken och den urvattning av det politiska landskapet denna fört med sig, delvis beror det på de politiska journalisternas oförmåga att dra fram de ideologiska skiljelinjer som ju faktiskt finns, både retoriskt och i den praktiska politiken om man vill skrapa på ytan, och slutligen beror det säkert också på ett visst mått av både okunskap och ovilja att prata ”begränsningar”.

Aldrig har väl debatten som den förmedlats i media (dagspress, SR, SVT, TV4) varit så navelskådande i både tid och rum som denna gång. De globala, eller ens de europeiska, utblickarna märks endast genom sin frånvaro och Framtiden är den som inträffar fram till och med 2014, för om vare sig pensionssystemet, demografin eller de för denna sajt så heta frågor som rör uttömning av ändliga resurser eller orsakandet av ett sabbat klimat eller förödda ekosystem har det talats mer än i förbifarten (och då inte den stockholmska varianten!).

Det sistnämnda är på sitt sätt både märkligt och förståeligt efter tre års intensiv miljö-, energi- och klimatdebatt. Men tydligen blev det en rejäl pyspunka för mer än det internationella klimatsamarbetet de där dystra decemberdagarna i Köpenhamn för knappt ett år sedan. Tråkigt nog… För att från att ha kommit en bra bit på väg gällande den politiska och allmänna förståelsen gällande hur sammankopplade just de frågorna är med varandra och med ekonomin, så är det nu, hösten 2010, som att både den svenska nationella politiska journalistiken och politiken rörande dessa mer eller mindre har imploderat. Om det överhuvudtaget knystas om frågor som på allvar tangerar något som liknar tillräckliga åtgärder för att på allvar komma till rätta med t.ex. klimatet eller andra fotavtrycks-relaterade ”externaliteter” så avfärdas de som ”inskränkningar” i den personliga friheten eller som hot med ”glesbygden” eller svensk ekonomi. Vi är alltså i debatten helt plötsligt tillbaks till den m.a.p. miljöfrågor lika hemska valrörelsen 2006 eller varför inte till de relativt miljöbefriade valrörelserna 1982, 1985 eller 1991.

I valrörelsen 2010 blev vi alla på sätt och vis reducerade till nationalekonomernas Homo economicus – en varelse som vare sig tänker med hjärta eller hjärna, utan endast med plånboken. Det är för sorgligt… Speciellt eftersom det mitt under brinnande svensk valrörelse publicerats mycket oroande artiklar i både brittisk (The Guardian) och tysk (Der Spiegel) press angående läckor från respektive lands innersta ledning gällande de både ländernas förberedelser inför och syn på peak oil och dess konsekvenser för inte minst ekonomin. Och kanske ännu mer eftersom WWF slog så hårt de orkade på trumman i slutet av augusti för att sprida nyheten om att avtrycket av mänskligheten i de globala ekosystemen i år slog ännu ett dystert rekord. Vem lyfte på allvar dessa dystra frågor i den svenska debatten? Ingen. Och om Ingen ens pratar om att planetens årliga produktion av naturresurser tog slut i augusti, vem kan då ge sig i kast med att brottas med Midgårdsormen, a.k.a. Tillväxtekonomin/Det ekonomiska systemet?

Ämnena för denna anspråkslösa enkät är en resursfråga (oljetoppen/peak oil) och de konsekvenser denna kan föra med sig för våra samhällen inom en relativt snar framtid, och, som jag ser det, själva grundorsaken till att vi som mänsklighet överutnyttjar planetens bärkraft, med svåröverskådliga och mycket obehagliga konsekvenser som följd: den ensidiga fokuseringen på att få allas ekonomier att växa, med ökat resursuttag och ökade utsläpp som följd, allt tal om ”grön tillväxt och grön teknik” till trots…

Vill i sammanhanget för övrigt poängtera att jag gillar mitt sätt att leva (mat, kläder, bostad, vatten, el, tv, skola, sjukvård) - tackar som frågar - och är tacksam över att Tillväxten gett mig så mycket. Men de där avigsidorna ! Varför kan man knappt knysta om dessa eller alls problematisera själva tillväxtekonomin i det här landet utan att bli avfärdad som en världsfrånvänd drömmare? I det fallet har debatten mycket att lära av t.ex. Storbritannien (Prosperity without growth) eller Frankrike (Stieglitz-rapporten) där det i alla fall pågår en offentlig diskussion i denna fråga. Embryon till en sådan finns också i Sverige, t.ex. här  eller här på Ecoprofile.

Men hur är det lokalt? Säkerligen finns det väl ute i valstugorna runt om i landet ideologiskt modigare och i miljö- och resursfrågor mycket insatta personer som, oavsett partifärg, vågar tycka lite om avgörande frågor rörande oljetoppens konsekvenser och tillväxtens avarter och det ekonomiska systemets oförmåga att hjälpa oss att t.ex. rätt värdera nyttan av väl fungerande ekosystem och kostnaden av de där förargliga externa effekterna?

Jag ville veta mer om hur det var i staden där jag bor, en något sånär genomsnittlig svensk stad/kommun. Hur resonerar de politiska företrädarna här? För att få svar sammanställde jag en tre frågor kort enkät där två frågor handlade om peak oil och en var en principfråga kring det svåra tillväxtbegreppet. För en dryg vecka sedan delade jag ut frågorna i de åtta olika valstugorna på torget och bad allra ödmjukast om svar till den 12/9.

Och se! Nu har jag fått in ett antal sådana. Alltså hög tid att publicera för att eventuellt kunna ge någon undrande (alingsåsare) vägledning!

Obs! Detta är givetvis en i allra högsta grad ovetenskaplig studie. Då kunskap om och vilja att diskutera dessa frågor på lokal nivå dessutom oftare har med personligt intresse och kunskap att göra snarare än partitillhörighet vill jag poängtera att det givetvis inte kan dras några stora växlar på detta gällande vad man centralt i partierna tycker.

Avslutningsvis är mina ödmjuka förhoppningar att denna enkät möjligen kan  tjäna som en katalysator för att fler (lokal)politiker får upp ögonen för dessa båda ödesfrågor, och att det kanske, kanske kan användas som ett slags tidsdokument när vi närmar oss valrörelsen 2014 eller 2018 – då om inte förr lär diskussionerna i båda frågorna ligga på en helt annan nivå än denna gång! Väl?

Stort tack till de personer och partier som tagit sig tid att svara!

Tack dessutom för embryon till intressanta diskussioner i samtliga stugor – en annan gång kanske man hinner slutföra dom dessutom – ursäktar sig en stressad pappa…

/Tillika Oroad medborgare

(Ps. Allt som skrivits här ovan skrevs innan jag läst de första svaren – ville inte vara färgad av dessa. Promise. Ds.)
FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15724
Här följer den enkät de olika partierna fick sig tilldelade.Valstugeundersökning Alingsås 2010

Inför det stundande valet undrar jag över en del viktiga frågor som hittills tycker saknas i debatten. För att få en uppfattning över vad de olika partierna, på lokal nivå i Alingsås, har för uppfattning om några av dessa har därför denna mycket enkla enkät sammanställts.

1. Vad är ert partis uppfattning om hur Sverige bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peak oil?

2. Vad är ert partis uppfattning om hur Alingsås bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peak oil?

3. En svår men principiellt viktig fråga gäller tillväxt. Vad anser ert parti? Är ständig tillväxt möjlig? (Utveckla gärna svaret. Endast Ja eller Nej är ej tillfredsställande.)

Svara via mejl: mejladress

Svaren kommer att publiceras på www.ecoprofile.se – Sveriges största nätforum i miljö- och resursfrågor.

För att kunna skriva om enkätsvaren innan valet önskar jag ha ert partis svar senast den 12/9.

Tack på förhand för ert svar!

/Fredrik – skribent på Ecoprofile


(Som bilaga till skrivelsen fick de stora delar av denna text - Om Ecoprofile.

FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15725
Respektive partis svar publiceras helt oförändrat.FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15726Svar från Centerpartiet:

"1. Vi måste naturligtvis fasa ut användandet av oljebaserade produkter 
överhuvudtaget och framförallt som fordonsbränsle - det som Centern
drivit ända från tidigt 70-tal börjar vi nu få gehör för på allvar.
Mycket hög tid.

2. Samma förstås! Vi vill bygga biogasanläggning och vindkraftverk.
Dessutom satsa på kollektivtrafiken - först fyra spår in till Göteborg.
Gratis fritidskort till ungdomarna så att de lär sig kollektivtrafikens
fördelar.

3. Tillväxt är ofrånkomlig. Människan är till sin natur nyfiken och
kreativ. Att få det bättre materiellt är också en naturlig ambition.
Liksom att vi med höjd materiell standard efterfrågar mer av
immaterialla upplevelser. Frågan är förstås: "vilken slags tillväxt?".
Vi är övertygade om att det går att kombinera människans gröna
konsumentansvar med den gröna producentkreativiteten. Självfallet behövs
stöd från politiskt håll åt det gröna tänket i forskning, lagstiftning,
ekonomiska strukturer och opinionsbildning. Det är det hela
Centerrörelsen bygger på. Där ligger Sveriges framtida konkurrensfördelar.


MVH
Staffan Albinsson
ordf. Centerpartiet Alingsås"

FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15727Svar från Miljöpartiet:


"1. Vad är ert partis uppfattning om hur Sverige bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen?

Att idag, i nuet, börja ställa om Sverige så vi i en nära framtid kan försörja våra energibehov från 100 % förnybar källor visa världen att en grön omställning är möjlig. 1) Vi vill påbörja en fördubbling av järnvägens gods- och persontrafik och en utbyggnad av kollektivtrafiken.2) Höja skatterna på fossila bränslen för att göra det lönsamt att investera i förnyelsebar energiproduktion. 3) Sänka momsen på tjänster för att ställa om från ett slit och släng samhälle till en miljöanpassad konsumtion vilken skapar ökad och hållbar sysselsättning. Vi, Miljöpartiet, tror att vi i Sverige, med dessa och andra åtgärder kan förbereda oss på den dag oljan är en bristvara om vi redan idag väljer att påbörja en grön omställning.

2. Vad är ert partis uppfattning om hur Alingsås bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen?

Vi, i Miljöpartiet i Alingsås kommun, anser att den viktigaste åtgärden för att minska förbrukningen av fossila bränslen är att påbörja en grön omställning. Vi vill för att förbereda kommunen på oljetoppen besluta om; 1) Att skapa fler gång- och cykelbanorna 2) Att bygga ut kollektivtrafiken och göra den grattis för barn och pensionärer 3) Att dela upp upphandlingen av mat som vi köper in för att lokala producenter skall kunna erbjuda sina produkter och avståndet mellan produktion och konsumtion skall minska. Vi tror på en grön omställning, vi tror på Alingsås!

3. En svår men principiell viktig fråga gäller tillväxt. Vad anser ert parti? Är ständig tillväxt möjlig?

Vi, i Miljöpartiet i Alingsås och Sverige, anser att tillväxt i dess konventionella mening inte är möjlig som målsättning. Anledningen är det vetenskapligt påvisade sambandet mellan att ökad BNP tillväxt innebär ökad en miljöförstöring däribland koldioxidutsläpp i vår atmosfär. Det är därför oerhört viktigt vi, världen, utvecklar fler sätt att mäta mänskliga framsteg med hänsyn till framtida generationer. Vårt, ja mänskligheten. allra betydelsefulla mål bör därför vara att bryta sambandet mellan tillväxt och miljöförstöring och skapa ett hållbart samhälle

Besvarad av Niclas Hjelm, fullmäktige kandidat, Miljöpartiet i Alingsås den 12/9-2010"


FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15728Svar från Kommunistiska Partiet:


"Kommunistiska Partiet i Alingsås har följande uppfattning i
frågeställningarna om peak oil och om ständig tillväxt är möjlig.

1. Hur bör Sverige förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peak oil?
Dagens kapitalism, så även i Sverige, är byggd på den energirika, billiga
och hittills lättåtkomliga resurs som olja och kol utgör. En minskande
framtida oljeproduktion medför kraftigt ökande priser på olja och fossila
drivmedel, vilket innebär att den svenska ekonomin och samhället kommer att
påverkas, och påverkas kraftigt om inte åtgärder vidtas i tid. För att möta
detta måste staten aktivt ta ledningen i utvecklingen av alternativ hållbar
produktion i ett samhälleligt perspektiv, t.ex. genom att styra Vattenfalls
investeringar och satsa på nödvändig forskning för ny teknik. Staten måste
också kraftfullt stimulera energibesparingar inom hela samhället, inte minst
gäller detta uppvärmningen av bostäder, med subventioner. Genom detta uppnås
också direkt minskade koldioxidutsläpp och hotet mot ett förändrat klimat
minskar. Den svenska transportsektorns infrastruktur behöver förändras så
att järnvägar och kollektivtrafiklösningar för persontransporter tar över.
Biltrafiken kan dock inte helt ersättas under överskådlig tid och det krävs
därför även en statlig satsning för att få fram hållbara alternativ till
dagens drivmedel. Det är av rättviseskäl viktigt att omställningen sker på
ett planmässigt sätt i samhällelig regi och inte "lastas över" på enskilda
människor. Vi säger därför nej till höjda bensinskatter och vägavgifter
vilka framförallt drabbar lågavlönade som är beroende av bil medan den
välbeställde kan fortsätta att köra bil som vanligt.

2. Hur bör Alingsås förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peak oil?
I Alingsås kan den generella utvecklingen av förberedelser göras mer konkret
och näraliggande. Utbyggnaden av staden bör ske med inriktningen att
minimera all användning av fossil energi såväl i boende som i transporter.
Alingsåshems bostäder bör snarast rustas upp för att möta passivhusstandard
och kommunen bör ha liknande krav på energiförbrukning i all nyproduktion
och se till att hållbar fjärrvärme används överallt där det är rimligt. Vi
säger dock nej till att dessa nödvändiga kostnader för energibesparing som
på Brogården vältras över på hyresgästerna vilka via hyresavierna redan
betalt husen (jfr. ovan om subventioner). Staden Alingsås bör kunna minimera
användningen av bil för persontransporter, genom att befrämja ett säkert
GC-vägnät och en kraftfullt utbyggd kollektivtrafik, inte minst till de små
orter som omger staden. Kommunen ska också gå före med att omedelbart se
till att fordonspark och om möjligt även arbetsmaskiner använder hållbara
bränslen eller teknik.

3. Är ständig tillväxt möjlig?
Ständig tillväxt i betydelsen exploatering/användning av jordens icke
förnyelsebara resurser är naturligtvis inte möjlig. Redan i dag använder vi
årligen mer av "jordens produktion" än som kan produceras under året.
Användningen är dessutom katastrofalt ojämnlik genom att de utvecklade rika
kapitalistiska ekonomierna förbrukar mångdubbelt mer resurser per capita än
jordens många fattiga. Förutom resursförbrukning har vi fått miljöförstöring
med den globala uppvärmningen som det nu allvarligaste hotet. För att lösa
dessa problem krävs en fortsatt teknisk ekonomisk utveckling som tar sin
utgångspunkt i: Behovsproduktion istället för profitproduktion,
samhällsplanering istället för anarkistisk konkurrens, mindre marknad
istället för mer, d.v.s. socialism istället för kapitalism.

Kommunistiska Partiet, Alingsåsavdelningen."

FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15729
Lååångt svar från Socialdemokraterna:


"Fråga 1

Vad är ert partis uppfattning om hur Sverige bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peakoil?

Även om Sverige har, i internationell jämförelse, har låga utsläpp av koldioxid, vill vi göra kraftiga satsningar och investeringar så att Sverige ska ligga i framkant när det gäller miljöomställningen.

Att göra Sverige fossilfritt har inom socialdemokratin länge varit på agendan, men varken våra egna regeringar och framförallt inte den nuvarande har gjort tillräckligt för att påskynda den oundvikliga omställningen.

Vi socialdemokrater ser att genom att bryta oljeberoendet på hemmaplan så kan vi dels vara ett föredöme för andra, men också ligga i framkant vad det gäller forskning och utveckling (FoU) av ny miljöteknik. Detta menar vi är något som ger positiva miljöeffekter, nya arbetstillfällen och innebär av tar steg för att göra svensk export lite grönare.

Satsningar och investeringar på ökad produktion av förnybar energi måste kompletteras med effektiviseringar och en minskning av vår energikonsumtion. Detta måste ske ansvarsfullt och långsiktigt så att vi inte slår undan benen för den svenska energiintensiva basindustrin. Därför menar vi att ett elöverskott är till fördel för både klimatet och industrin.

 • Sverige skall ha ett överskott av el till fördel för både klimatet och industrins konkurrenskraft.
 • Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet bör sättas till minst 30 TWh från förnybara källor år 2020. Certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för att uppnå målet. Ett långsiktigt mål om minst 55 TWh till år 2030 bör sättas redan nu.
 • Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs. De skattemässiga möjligheterna att samäga vindkraftverk i kooperativ form behöver klargöras.
 • Även kompletterande metoder för att stimulera utbyggnad av förnybar el, genom ett fastprissystem för leveranser av förnybar el, bör prövas.
 • Överförings­kapaciteten mellan de norra delarna av landet och de södra behöver byggas ut för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av den förnybara energin.
 • Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energi­effektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod. Regeringen vill istället bygga nya kärnkraftverk. Under de avbrutna energisamtalen framkom dock att något beslut om att bygga dessa, inte ens med regeringens bedömning, är nödvändigt förrän tidigast 2015. Genom att driva på utbyggnaden av den förnybara energin kan vi under tiden påbörja energiomställningen till säker och miljövänlig energi. Det ger oss lugn och ro att föra samtal mellan partierna i hamn när partitaktik kan läggas åt sidan. Energifrågan är för viktig för kortsiktiga beslut och politiska spel.
 • Energieffektivisering är en grundläggande del av en framtida energipolitik. Vi vill genomföra en elväxling från energislösande lågproduktiv användning i främst icke energiintensiv industri och hos hushållen till högproduktiv produktion i process- och tillverkningsindustrin och en utbyggnad av järnvägen och effektiva el- och hybridbilar. Möjligheterna att införa ett system med vita el-certifikat för att driva på utvecklingen bör prövas. Målet bör vara 25 % effektivare energianvändning år 2020.
 • Det finns vare sig energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för en storskalig utbyggnad av naturgasnätet. Den samhälleliga bedömningen av naturgasprojekt skall göras i samband med tillståndsprövningen. Vi säger nej till den ryska gasledningen i Östersjön.

· Vi motsätter oss en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden med negativ inverkan för svensk industris internationella konkurrenskraft. På sikt vill vi gärna se en gemensam europeisk elmarknad. Dock bygger detta på att varje enskilt land också tar ansvar för att investera i förnybar elproduktion och energieffektivisering. Även insatser för fungerande konkurrens och fungerande regionala marknader. Ihop koppling av illa fungerande marknader leder bara till höjda elpriser.

· Vi vill i första hand fokusera på investeringar som får den nordiska elmarknaden att fungera bättre men är också öppna för en ökad sammankoppling med energisystemet i Baltikum.

· Elbolagens möjligheter att teckna dyra tillsvidare avtal, som är svåra att omförhandla eller gå ur, bör begränsas, om möjligt genom lagstiftning. En prisprövning på fjärrvärmemarknaden bör införas. Ett tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten bör utredas och möjligheterna att kommersiellt omhänderta spillvärme från industrin tas tillvara.

· Samägandet av kärnkraften bör begränsas och konkurrensproblemen inom vattenkraften åtgärdas. Vi vill underlätta för nya aktörer att komma in på elmarknaden genom en effektiv och tydlig tillståndsprocess. En studie bör genomföras för att se över förutsättningarna för att utveckla råkraftsmarknaden mot en marknad för s.k. baslast och en marknad för s.k. toppkraft.

· Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden, bland annat genom bättre samarbete över landgränserna och genom bättre dialog mellan ansvariga myndigheter.

· För alla hushåll bör obligatorisk individuell och timvis mätning med eget kostnadsansvar för förbrukningen av varmvatten och el införas, och när det är tekniskt möjligt även för värme och kyla.

· Vattenfall skall kvarstå i statlig ägo. Bolaget bör ges en tydlig roll i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vidare bör Vattenfall, inom ramen för EU:s statsstödsregler och miljömässiga krav, möjliggöra Europas mest konkurrensmässiga priser för den svenska elintensiva industrin.

Omställningen i samhället är en stor och viktig utmaning.

 • Vi vill behålla ROT-avdraget hela mandatperioden och utvidga det med en klimatbonus.
 • Vi föreslår ett nytt Klimat-avdrag för alla hushåll som vill göra
  större klimatinvesteringar. Klimat-avdraget gäller för den som gör en betydande investering i sin bostad, till exempel installerar nya fönster, och på så sätt får ned energiförbrukningen med minst cirka 30 procent. Dessa hushåll får då fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år i tre års tid.
 • För att stimulera lokala klimatinvesteringar i kommuner vill vi starta ett nytt Klimatinvesteringsprogram.
 • Vi vill också införa en möjlighet till nettomätning för småskaliga elproducenter.
 • Höjd koldioxidskatt Koldioxidskatten ska höjas med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre 2011 och 20 öre 2012 i bensinskatt i konsumentled. En genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året får ökade kostnader med 29 kronor per månad första året och 49 kronor per månad andra året.
 • För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012.
 • Vårt besked är att nivån på koldioxidskatten, utöver den befintliga indexeringen, endast ska höjas i två steg under mandatperioden, 2011 och 2012.
 • Sänkt fordonsskatt på bussar. För att dämpa effekten av den höjda koldioxidskatten på kollektivtrafiken ska fordonsbeskattningen på bussar sänkas med 100 miljoner kronor.
 • Stöd till efterkonvertering. Vi föreslår att 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 avsätts till efterkonvertering av bilar så att fler kan köra miljövänligt. 5000 kr ska ges i stöd till den som konverterar sin bensinbil till en etanolbil.
 • Stöd till omställning av den svenska fordonsparken För att påskynda omställningen av den tunga fordonsparken föreslår vi ett tillfälligt stöd till förnyelse av tunga fordon. 25 miljoner kronor årligen 2011-2012 satsas på detta.
 • Nystart för Klimatinvesteringsprogrammet Vi vill göra en nystart för Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer goda ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner avsätts till Klimp över perioden 2011-2012. Programmet ska bidra till ökad klimateffektivitet och utveckling av ny, grön teknik samt gå till de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekten.
 • Kilometerskatt för tung lastbil En kilometerskatt kan införas tidigast år 2013 och ska användas för att finansiera investeringar i infrastruktur. Vid införandet av en kilometerskatt ska hänsyn tas till skogsindustrin som saknar alternativ till transport på väg. En möjlig lösning för detta är att geografiskt differentiera skatten. Vi vill införa en skatt i nivå med vad SIKA och klimatberedningen har föreslagit - cirka en krona per kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar cirka fyra miljarder kronor i intäkter.


Fråga 2

Vad är ert partis uppfattning om hur Alingsås bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peakoil?

De områden som kommunpolitiken främst kan arbeta med för att påskynda omställningen handlar i första hand om exploatering och plan och byggfrågor, bostäder, renhållning samt opinion och folkbildning kring miljösmarta val.

Socialdemokraterna i Alingsås har som ambition att det ska vara enkelt att vara miljösmart i Alingsås. Vi ska på olika sätt underlätta och stödja miljöriktiga val hos näringsidkare och medborgare. Alingsås ska vara en grön men expansiv kommun, där är grön tillväxt ett av nyckelorden.

De främsta miljöpunkterna vi vill förbättra är:

• Arbeta med hållbarhetsfrågor ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

• Att göra stora torget parkeringsfritt på sikt och minska biltrafiken i innerstaden

• Utveckla turism- och besöksnäringen

• Utveckla cykelstaden Alingsås

• Infrastrukturplanering för biogas

• Ge förutsättningar för ökad kollektivtrafik

• Tydligare ansvara för en planerad naturvård

• Planering av innerstaden på de gåendes villkor

• Verka för genomförande av infrastrukturprojekt som E 20, Västra stambanan, Riksväg 42 Sollebrunn m.m.

• Framtagande av mark för hållbart byggande

• Höja vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag

• Planera och stödja småskalig energiproduktion

• Öka engagemanget för hållbart byggande vid planering av mark

• Ökat inslag av medborgardialog vid myndighetsutövande

• Riktad information i särskilda miljöfrågor

• Arbeta för ännu bättre avfallsåtervinning

• Arbeta för en renare stad

• Värna den gröna staden

• Alla nämnder ska prioritera miljön och analysera miljökonsekvenser

• Energibesparingar i samtliga fastighetsbestånd

• Satsning på kraftvärmeverk

• Aktivt delta i småskalig energiproduktion

• Satsning på biogas

• Ha 100 % miljöfordon i våra verksamheter


Fråga 3

En svår men principiellt viktig fråga gäller tillväxt. Vad anser ert parti? Är ständig tillväxt möjlig?

Det ekonomiska system vi alla lever i bygger på begreppet tillväxt oavsett vi tycker om det eller inte. Det vi kan göra är att utnyttja systemet så tillväxten inriktas på exempelvis en för oss alla positiv miljöutveckling, en sund och balanserad tillväxt.

En oändlig tillväxt är i sin utsträckta förlängning inte möjlig om vi talar om konsumtion av produkter. Våra resurser är begränsade. Men tillväxt handlar ju inte enbart om produktion av fysiska varor. Tillväxt handlar ju även om att genom forskning och utveckling förbättra effektiviteten i produktionen av varor och produktionsutveckling. Framtidens tillväxt ligger således i allt större utsträckning i produktion och konsumtion av tjänster och upplevelser samt nya landvinningar inom forskning och ny teknik.


Med vänlig hälsning


Joakim Järrebring
Kommunfullmäktige- och riksdagskandidat för S i Alingsås"

JOHAN ERLANDSSON 2010-09-14        #15733En fantastisk insats, Fredrik. Lite goddag yxskaft kan skönjas i Peak Oil-svaren, särskilt om man har tagit del av tyska försvarsmaktens Peak Oil-oro som Effekt och Schlaug kommenterat i dagarna och som du tagit upp i Peak Oil-tråden.

"It warns of shifts in the global balance of power, of the formation of new relationships based on interdependency, of a decline in importance of the western industrial nations, of the "total collapse of the markets" and of serious political and economic crises."

MATTIAS CARLSSON 2010-09-14        #15737
Intressanta svar från alla håll. Jag får intrycket av att medvetenheten om oljetoppen börjar smyga sig in på flera håll i det politiska systemet. Men det verkar fortfarande finnas en viss ängslighet från partiernas sida som gör att man inte vågar föra in frågan i den allmänpolitiska debatten. Men den här enkätundersökningen känns ändå som ett steg i rätt riktning. Tack för den insatsen, Fredrik.

Kolla även in Cornucopias enkätundersökning om rikspartiernas syn på peak oil.

Då är det väl bara upp till oss andra att kopiera upplägget i våra egna hemstäder? Vem antar utmaningen? I och med att det är så kort tid kvar till valet så kanske det är bättre att korta ner enkäten till endast frågan om hur den lokala bygden ska anpassas till peak oil, snarare att ställa alla tre, och hoppas på så många svar som möjligt.

EJ LäNGRE MEDLEM 2010-09-14        #15738

Efter valet inleder vi vår arbete för att påverka Malmö Stads politiker i arbetet att uppnå den hållbara staden. Stöd vårt arbete eller läs mer på http://www.situation2011.se

Miljödebatten dör inte i och med valresultatet!

FREDRIK BERGMAN 2010-09-15        #15749
Mattias
Instämmer i att det är en hel del intressanta synpunkter bland svaren och att det genomsnittligt verkar finnas i alla fall en viss medvetenhet kring PO-frågan bland partifolket i "min" stad. Dock fokuseras det nästan enbart på Energi i svaren. De storskaliga samhälleliga konsekvenserna gällande livsmedel (undantaget Mp), transporter och, givetvis, ekonomin finns knappt med alls. (De borde helt enkelt läsa artikeln i Der Speigel för att få hela bilden med "värsta-scenarier" klar för sig. Håller i det fallet helt med Johan alltså.) Saknas också tidsperspektiv i de flesta svaren tycker jag. Oljeberoendet ska lösas så snart som möjligt, typ, men avsaknaden av tidssatta mål gör att nödvändiga åtgärder istället kan skjutas på till en något diffus avlägsen framtid.

Tycker det vore jättebra om någon av frågorna hinner ställas till fler valstugor över landet innan valet!
Kör du Uppsala?   ;-)

MAGNUS BILLBERGER 2010-09-15        #15750
Ja, detta är synnerligen intressanta frågor att ställa i valstugorna. Kommer jag åt hemma i Falun så kommer givetvis en rapport. När det gäller de svar som återges här och på länkarna så är jag inte särskilt imponerad. Fredriks utpekande illustrerar detta. Jag kan inte se annat än att vi redan under den kommande mandatperioden kommer att tvingas till en kraftig nedskalning av vårt oljeberoende. IEA:s rapporter WEO har ju de senaste åren flaggat för en "Oil Crunch" inom perioden 2010-2015. Lite kort har man i princip sagt att oljeproduktionen inte kommer att kunna möta världens efterfrågan under nästa högkonjunktur.

MAGNUS BILLBERGER 2010-09-15        #15751
Ja, detta är synnerligen intressanta frågor att ställa i valstugorna. Kommer jag åt hemma i Falun så kommer givetvis en rapport. När det gäller de svar som återges här och på länkarna så är jag inte särskilt imponerad. Fredriks utpekande illustrerar detta. Jag kan inte se annat än att vi redan under den kommande mandatperioden kommer att tvingas till en kraftig nedskalning av vårt oljeberoende. IEA:s rapporter WEO har ju de senaste åren flaggat för en "Oil Crunch" inom perioden 2010-2015. Lite kort har man i princip sagt att oljeproduktionen inte kommer att kunna möta världens efterfrågan under nästa högkonjunktur.

ERIK SANDBLOM 2010-09-15        #15754Mycket bra jobbat Fredrik. Om jag förstår dig rätt har du också frågat Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet, men att de inte svarade i tid? Det är glädjande att de andra partierna tycks medvetna om vad oljetoppen kan innebära.

I valtider tycks många partier försöka tilltala egenintresset och plånboksfrågor. Jag vill påstå att de flesta människor i västvärlden har tillräckligt tjocka plånböcker och att det därför finns skäl att försöka tilltala egenintresset via lyckofrågor istället. Bengt Brülde har skrivit om lycka. Man kanske skulle läsa på i ämnet och ställa frågor till partierna i det ämnet inför nästa valrörelse?

DN: Gör någon glad – bli lycklig själv

De flesta av oss jagar lyckan. Forskaren Bengt Brülde vet knepen för att nå dit – men han undrar hur viktig den personliga lyckan egentligen är.


FREDRIK BERGMAN 2010-09-16        #15757
Nu har även Folkpartiet svarat. Tack för det!
(Svaret på tillväxtfrågan tyder på insikt och ödmjukhet inför vad jag personligen tycker är knäckfrågan. Vill dock för sakens skull påpeka att svarsgivaren är aktiv inom Omställningsrörelsen - hur utbredd hans syn på tillväxt är inom partiet får han mer än gärna lämna kompletterande svar om!)


"1. Vad är ert partis uppfattning om hur Sverige bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peak oil?

Genom att energieffektivisera, satsa på alternativa energikällor samt delta i de olika nationella manifestationer som förekommer i energibesparande syfte.


2. Vad är ert partis uppfattning om hur Alingsås bör förbereda sig inför den s.k. oljetoppen, peak oil?

Fortsätta med den utbyggda fjärrvärmen som är fliseldad. Arbeta mer med energieffektivt byggande. Fortsätta med en offensiv satsning på kollektivtrafiken. Transporter av alla slag skall minimeras. Infrastrukturen är en springande punkt där mycket kan göras. Över huvud taget arbeta på alla nivåer för att inte förbruka mer än nödvändigt.


3. En svår men principiellt viktig fråga gäller tillväxt. Vad anser ert parti? Är ständig tillväxt möjlig? (Utveckla gärna svaret. Endast Ja eller Nej är ej tillfredsställande.)

Tillväxt i all evighet är omöjligt eftersom jordens resurser inte är oändliga. Västvärlden och kanske vi i Sverige lever på över våra tillgångar. Tillväxten bygger mycket på låga energikostnader och stora utsläpp. Vi kommer antingen genom stora miljöförändringar eller ett högt energipris få ha en annan syn på tillväxt. Tillväxtbegreppet kommer förmodligen närma sig de mjuka väerdena." FREDRIK BERGMAN 2010-09-16        #15758
Erik.
Mycket riktigt. Saknar nu endast svar från M, KD och V.

Dina tankar om lycka går ju förresten i linje med svaret på fråga 3 från fp här ovan.


Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3080 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik